Plannen voor datacluster Almere-Zeewolde in koelkast beland

Plannen voor datacluster Almere-Zeewolde in koelkast beland

Bron: Omroep Flevoland, zaterdag 12 februari 2022

Plannen voor een cluster van datacenters in Almere en Zeewolde staan voorlopig op een laag pitje. De gemeente Almere stopt met voorbereidingen en wacht af welke voorwaarden de provincie en het Rijk aan zogenoemde ‘hyperconnectivity hubs’ gaan stellen. De provincie hoopt in de eerste helft van dit jaar alle voorwaarden voor de vestiging van datacenters op een rij te hebben. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van 50PLUS.

De locaties in de buurt van de A6 en A27 kwamen in beeld na een studie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Almere is volgens de MRA een geschikte locatie, omdat het stroomnet er wordt opgewaardeerd. De provincie was in eerste instantie positief over het plan. In december 2020 vroeg de provincie steun aan toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken voor het datacenter in Zeewolde en voor de zogenoemde hyperconnectivity hub in Almere.

Maar nu vindt de provincie “dat eerst zorgvuldig onderzoek nodig is over inpasbaarheid binnen de beleidskaders die daarvoor gelden (of worden ontwikkeld)”. Datzelfde geldt voor de door MRA aangewezen locatie Oosterwold. GS schrijven nu zeer terughoudend te zijn. “Een onderzoek van het bureau Berenschot naar de locatie Oosterwold laat zien dat een dergelijke ontwikkeling in elk geval niet past binnen de huidige ontwikkelregels van het gebied.”

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Boodschap aan 5 technologieconcerns in de VS: zie af van hyperscaledatacenters in Nederland

Bron: Land van Ons, februari 2022

Na een stemming onder de deelnemers in Land van Ons heeft het bestuur besloten tot een brief aan de CEO’s (Chief Executive Officers) van de 5 grote technologieconcerns (Apple, META, Microsoft, Alphabet en Amazon). Alphabet is het moederconcern van onder meer Google.

In de brief wordt gevraagd af te zien van het vestigen van (nog meer) hyperscaledatacenters in Nederland. De brief is in afschrift gestuurd aan diverse ministeries en de Tweede en Eerste Kamer.

In dit filmpje licht de voorzitter van Land van Ons, Franke Remerie, een en ander toe:

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gezamenlijk de schouders eronder en in beroep !

16 december 2021 ligt nog vers in ons geheugen , maar het destijds genomen besluit heeft tot gevolg , dat de publicatie van de bestemmingsplanwijziging en vergunningen aanstaande is .

Het betekent dat vanaf die publicatiedatum de beroepstermijnen van 6 weken voor uw bezwaren ingaan .Mis het niet!

Degene die tegen de verleende vergunningen in beroep wensen te gaan kunnen dat doen bij de Raad van State en/of via een civiele procedure bij het gerechtshof.

Niet alleen degene die eerder een zienswijze hebben ingediend , maar elke inwoner , ondernemer of organisatie  kan onder de huidige wetgeving in beroep bij de Raad van State en/of een civiele procedure aanspannen via de rechter .

Collectief deskundig  juridische advies is zeer aan te bevelen.

Ook hier geld “Eendracht maakt tegenmacht “. AKTIE -Plannen zijn welkom.

De gemeente Zeewolde procedeert met gemeenschapsgeld  , maar bezwaarmakers moeten de gerechtelijke kosten en de juridische procedures zelf of gezamenlijk opbrengen.

De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV  bevat echter zoveel nadelige gebreken , tekortkomingen , schade voor de woon-en leefomgeving en het milieu , dat de bezwaren voor het uitkiezen zijn.

Gemeenteraadsleden van CDA, VVD , PvdA, Zeewolde Liberaal en Zeewolde Partij ( Actief Zeewolde)verkwanselden op 16 december  hun onschuld in ruil voor een handvol kralen en spiegels en de hoon van de rest van Nederland en ver daarbuiten.

Uitgerekend aan het rijkste baasje van de wereld , met 90 % korting op de stroomprijs en tegen tenminste 100 miljoen korting op de grond.

Volgends gedeputeerde Appelman (CDA)staan de afspraken tussen gemeente , provincie en Meta omgeschreven in een geheim document van 69 pagina’s , waarvan de inhoud 20 jr. geheim moet blijven ! De stiekemerds.

Een zwak bestuur is duur schreef ik u eerder.

Lokale CDA wethouder de Jonge en VVD wethouder van Es , bijgestaan door CDA gedeputeerde Appelman luisden Zeewolde er in. 

Nederland gruwt mee met wat er in Zeewolde dreigt te gaan gebeuren.

Een datacenter van 1.666. 000 m2 op het Trekkersveld en  een datacenter van 1.700.000 m2 in de oksel van  A6/A7 , maar binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde.

Met als gevolg : bij u het  (groene)licht uit maar wel een 3 dubbeldikke energierekening in de bus , opgehangen aan een gruwelijke restwarmteleugen.

De plannen op het Trekkersveld dateren van 2019 , die aan de Wulpweg al van 2017 .

Beide staan nu dankzij de Eerste Kamer  even on-hold , maar niet voor lang !

Provinciale Staten onder aanvoering van Gert Jan Ransijn – JA 21 -uit Zeewolde hebben woensdag 26 januari scherp ingezet om Gedeputeerde Staten te dwingen om een zgn. reactieve verklaring richting B&W van Zeewolde uit te vaardigen .

Maar de meerderheid van PS dekte Gedeputeerde Staten voor hun listige gedrag. Er was geen meerderheid voor nog een moeite van treurnis voor CDA gedeputeerde Appelman.

En diep ,diep treurig was het !

Zoals de verklaring en de antwoorden van de Omgevingsdienst Flevoland, mevr. Stam.

Of de omgevingsdienst nog externe kennis heeft ingehuurd om een dergelijke complexe ontgrondings-en omgevingsvergunning te beoordelen? ( Ransijn)

Ja ,nou ja , feitelijk alleen de brandweer , o ja en het waterschap. Maaar, die zagen ook geen bezwaar . En of ze voldoende ervaring hebben ? Ja , nou nee, ja wel met Afvalzorg. Pfff.

En het kan niet vaak genoeg worden gezegd . 

Gert Jan Ransijn -JA 21 ,  Luijendijk -PvdD , Boutkan -PVV en  van Rooij-50PLUS deden er in een 5 uur durend debat werkelijk alles aan om de dwaasheid  boven tafel te halen .

Ik hoorde Statenleden hardop zeggen , dat er wel een meerderheid in GS tegen de komst van een datacenter in Zeewolde is , maar dat zij er niet over gaan !

Tussen de gemeente Zeewolde , de provincie Flevoland en de projectontwikkelaar Meta is een geheime anterieure overeenkomst gesloten . Volgens Appelman(CDA) is dat boekwerk 69 pagina’s dik. Dat zijn er mij meteen 68 teveel.

Boutkan(PVV) refereerde nog aan die anterieure overeenkomst met de opmerking , dat hij nog nooit een overeenkomst had gelezen waarin zoveel gunstige voorwaarden voor een bedrijfsvestiging waren opgeschreven !

Let op uw zaak en op het nieuws !

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zo kwam Europa’s grootste datacen­trum in een polder bij Zeewolde

RECONSTRUCTIE

Zeewolde krijgt het grootste datacentrum van Europa. Vijf megahallen vol servers en knipperende lampjes die jaarlijks net zoveel stroom verbruiken als alle inwoners van Amsterdam. Het Rijk wil deze omstreden ‘datadozen’ uitsluitend aan de rand van Nederland, tóch komt er nu één midden in het land. Hoe is Facebook dat gelukt? Een reconstructie.

Bron: De Stentor, door Paolo Laconi 23-01-22, foto door Freddy Schinkel

Of ze nog even willen blijven. Voor een geheim overleg over een belangrijk onderwerp. De raadsvergadering in Zeewolde is net afgelopen. Het is donderdag 19 december 2019, de laatste politieke avond voor de kerstdagen. Het publiek verlaat de zaal, alleen de negentien raadsleden blijven. De deuren gaan dicht, de camera’s uit, geluidsopnamen zijn verboden.

ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld zit in een van de bankjes. Aan de opgewonden houding en rode wangen van wethouder Egge Jan de Jonge leest hij af dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Als de wethouder zijn powerpointpresentatie afsteekt, duizelt het Van de Beld al snel. Een Amerikaanse techreus wil even buiten het dorp, op een perceel ter grootte van driehonderd voetbalvelden, het grootste datacentrum van Europa bouwen. Vijf reusachtige datahallen, honderden banen en restwarmte voor duizenden woningen in heel Flevoland.

Geheimzinnig
Over welke Amerikaanse multinational er achter het plan schuilgaat, doet het college zeer geheimzinnig. Die naam mag absoluut niet bekend worden, anders dreigt alles in de soep te lopen. Sowieso mag er met geen woord over het datacentrum worden gesproken. Alles wat er is gezegd, moet binnen de muren van de raadzaal blijven.

Die avond zijn de wethouders en burgemeester uitgelaten. Trots slaan ze elkaar op de schouders. ,,Ze vonden het geweldig dat het ze was gelukt om zo’n grote investering naar Zeewolde te halen”, vertelt Van de Beld. ,,Zelf had ik ook kippenvel, dit leek een prachtige kans voor onze gemeente.”

Als hij die decemberavond laat naar huis fietst, kan hij nog amper bevatten wat hij zojuist heeft gehoord. Toch bekruipt hem al snel de eerste twijfel. ,,Het leek allemaal veel te mooi om waar te zijn.”

Twee jaar eerder, het is oktober 2017. Een medewerker van Facebook bezoekt het kantoor van de Netherlands Foreign Investment Agency in San Francisco. In die dagen is het een van de prioriteiten van de NFIA, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, om techbedrijven te verleiden hun datacenters naar ons land te halen. Nederland wil dé datahub van Europa worden. In het gesprek laat de Facebook-medewerker vallen op zoek te zijn naar een locatie voor een groot datacentrum, maar erg concreet is het nog niet.

Community building, noemen ze dat. Facebook stelde zich absoluut niet arrogant op.

Marco Smit, directeur Horizon
Dat verandert anderhalf jaar later. In maart 2019 laat de Californische techreus de NFIA weten dat het een nieuw datacentrum in Nederland wil bouwen. Een voorkeur voor een regio is er niet, dus vraagt de NFIA meerdere regionale ontwikkelmaatschappijen wie interesse heeft. ,,Toen hebben wij onze vinger opgestoken”, vertelt Marco Smit, die als directeur van ontwikkelmaatschappij Horizon nauw betrokken zal zijn bij de komst van Facebook naar Flevoland.

Marco Smit speelde als directeur van de Flevolandse ontwikkelmaatschappij Horizon en rol bij het binnen halen van Facebook.

Grote lap grond
De Amerikanen hebben een aantal eisen. Ze zoeken een grote lap grond, er moet groene stroom in de buurt zijn en voldoende koelwater om de apparaten te koelen. In het voorjaar van 2019 komen medewerkers van Facebook voor het eerst naar Nederland. Ze bezoeken meerdere regio’s, maar al snel ontstaat een voorkeur voor Flevoland. ,,Ze waren enthousiast en zagen dat we hier ruimschoots aan alle eisen voldoen”, zegt Smit.

Hoewel er niet meteen een geschikte kavel te vinden is, komt in oktober dat jaar schot in de zaak. Zeewolde, inmiddels gepolst, laat weten dat een perceel van bijna 200 hectare naast bedrijventerrein Trekkersveld een optie is. De gemeente is gevleid door de belangstelling van Facebook, niet in de laatste plaats door de opstelling van de Amerikanen. ,,Ze gaven direct aan dat ze ook iets willen terugdoen voor de lokale maatschappij”, zegt Smit. ,,Community building, noemen ze dat. Facebook stelde zich absoluut niet arrogant op.”

De groene lap bij Zeewolde waar het grootste datacentrum van Europa gebouwd moet worden. Rechts langs de Baardmeesweg de boerenbedrijven die zijn uitgekocht om plaats te maken voor Facebook.
De groene lap bij Zeewolde waar het grootste datacentrum van Europa gebouwd moet worden.

Gemeente helpt Facebook
Dat de gemeente het datacentrum dolgraag wil hebben, is wel duidelijk, want Zeewolde trekt alles uit de kast om de zaak snel te regelen. Er is namelijk één probleem: op het beoogde perceel zitten sinds jaar en dag vier boerenbedrijven. Om de vaart erin te houden, neemt Zeewolde een ongebruikelijke stap. Het besluit Facebook een handje te helpen door zélf de boeren uit te kopen en de grond rechtstreeks door te verkopen aan de techreus uit Silicon Valley.

We dachten: ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Maar al snel werd duidelijk dat het bloedseri­eus was

Bewoonster perceel datacentrum
Een van de boeren in het gebied is Esther (‘Liever geen achternaam’). Ze woont er al haar hele leven, ruim veertig jaar. Begin jaren 80 strijken haar ouders vanuit Noord-Holland als pioniers neer in zuidelijk Flevoland, het dorp Zeewolde bestaat dan nog niet eens. In 2007 neemt ze het bedrijf samen met haar man over en nu runnen ze een melkveehouderij met 130 koeien. ,,Dit is een prachtige plek, hier ben ik thuis.”

De schok is groot als ze begin 2020 te horen krijgen dat ze weg moeten. Vanwege ‘industriële uitbreiding’. Over een datacentrum wordt dan nog met geen woord gerept. ,,We dachten: ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Maar al snel werd duidelijk dat het bloedserieus was. Uiterlijk 1 juni moeten we hier weg.”

Identiteit techreus blijft geheim
Welk Amerikaans hightechbedrijf er achter het mysterieuze datacentrum zit, is dan nog niet bekend. Facebook verschuilt zich achter Polder Networks BV, een brievenbusfirma gevestigd bij een trustkantoor in Breda. Het bedrijf dat alles van zijn gebruikers wil weten, houdt op die manier zijn eigen identiteit krampachtig verborgen. Op het ministerie van Economische Zaken gebruiken ze voor Facebook de codenaam ‘Tulip’. Ook Zeewolde houdt zich strikt aan de geheimhouding, ondanks gemor van inwoners. Pas als alle contracten zijn getekend en de gemeenteraad akkoord is, mag iedereen weten welke datagigant er naar Flevoland komt.

Wethouder Egge Jan de Jonge is groot voorstander van de komst van Facebook. ,,Als gemeente Zeewolde gaan we nu in een keer vanuit het niets Champions League spelen”, zei hij eerder.

Hoewel de plannenmakerij in het begin voortvarend verloopt, komt in de loop van 2020 de klad erin. De helft van het 166 hectare grote perceel is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze overheidsdienst, die na de drooglegging van de Flevopolder in 1968 de voormalige zeebodem in handen krijgt, doet moeilijk en wil geen vruchtbare landbouwgrond verkopen.

Vastgelopen gesprekken
Ook heeft Facebook mot met Tennet. De datagigant heeft recht op aansluiting op het elektriciteitsnet, maar het dichtstbijzijnde transformatorstation ligt 5 kilometer verderop, vlak bij het dorp. Daar neemt Facebook geen genoegen mee. De Amerikanen eisen een directe aansluiting op het hoogspanningsnet, die pal langs het datacentrum loopt. Daarvoor willen ze naast de deur een eigen transformatorstation bouwen. De gesprekken met Tennet zitten echter muurvast. De netbeheerder ziet de eisen van de techreus totaal niet zitten, vooral omdat dit een precedent schept voor andere rijke bedrijven om voorrang op het net ‘te kopen’.

Facebook laat het er niet bij zitten en verhoogt de druk op het ministerie van Economische Zaken. Die moet in actie komen om de impasse te doorbreken. Uit tientallen documenten van het ministerie, vrijgekomen na een WOB-verzoek van De Telegraaf, blijkt dat toenmalig minister Eric Wiebes (VVD) daarbij een cruciale rol zal spelen. ‘Tulip (codenaam voor Facebook, red.) geeft aan dat als zij de aansluiting op het net van Tennet niet op deze manier krijgt, zij op zoek gaan naar een andere investeringsplek (ander land in Europa)’, schrijven ambtenaren in een adviesnota aan de minister. Facebook dreigt Nederland over te slaan als het zijn zin niet krijgt. Wiebes voelt dat hij in actie moet komen.

Denken over datacentra kantelt
Maar op het ministerie staan ze medio 2020 al lang niet meer te juichen dat er wéér een hyperscale datacentrum naar Nederland komt. Het succesvolle beleid om via de NFIA actief datacentra naar ons land te halen is aan revisie toe. Tientallen datacentra zijn hier gestart, met name rondom Amsterdam, waarmee de hoofdstad is uitgegroeid tot dé datahub van Europa. Terwijl Microsoft en Google zich met enorme hyperscale datacentra hebben gevestigd in de kop van Noord-Holland en bij Groningen.

De wildgroei aan datacentra botst tegen grenzen aan. Ze vormen een extreem zware belasting op het toch al overbelaste elektriciteitsnet; circa 3 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Het denken over de enorme datahallen kantelt in die periode in rap tempo. Er klinkt kritiek over de ‘verdozing’ van het landschap. Bovendien ondermijnen de energieslurpers het toch al wankele draagvlak voor de energietransitie. Voor een groot datacentrum zijn honderd extra windturbines nodig, die niemand wil hebben.

Wij hebben twijfels of het wenselijk is mee te werken aan de vestiging van het Tu­lip-datacenter

Onder druk van de Tweede Kamer maakt het ministerie nieuw beleid. Voor datacentra die onderling data met elkaar uitwisselen, blijft de deur openstaan. Dit type vormt het fundament voor onze digitale economie. Bij hyperscales, zoals Facebook in Zeewolde wil bouwen, is dat anders. Dit zijn enorme datahallen die slechts de gegevens van één bedrijf opslaan. Voor de digitale economie hebben ze weinig waarde. In de Ruimtelijke Strategie Datacenters uit 2019 is daarom vastgelegd dat hyperscales alleen ‘aan de randen van Nederland’ mogen komen, mits er voldoende stroom beschikbaar is.

De nieuwe koers zorgt ervoor dat een hyperscale in Zeewolde, hartje Nederland, plotseling volledig indruist tegen het rijksbeleid. Dat laten ambtenaren minister Wiebes meermaals duidelijk weten, zoals in een adviesnota van 13 augustus 2020: ‘Wij hebben twijfels of het wenselijk is mee te werken aan de vestiging van het Tulip-datacenter’, schrijven ze aan Wiebes. ‘De vestiging is namelijk niet in lijn met het bestaande en voorgenomen beleid dat grote hyperscale datacenters in de randen van Nederland dienen te vestigen.’

Eric Wiebes (VVD) speelde als minister van Economische Zaken en Klimaat een cruciale rol bij de komst van Facebook naar Zeewolde.

Ook stellen ze de economische meerwaarde ter discussie, die zou beperkt zijn. ‘Hyperscale datacenters, zoals het Tulip-datacenter in Zeewolde, hebben een zeer klein positief extern effect, het betreft namelijk alleen de opslag van data, niet de doorvoer ervan.’ Bovendien wijzen ze Wiebes erop dat Facebook de bouw grotendeels in andere landen inkoopt, zodat Nederlandse bedrijven amper van de investering profiteren. Ook over de verwachte werkgelegenheid zijn ze pessimistisch. ‘Daarbij zijn de geschatte directe en indirecte structurele banen van 500 werknemers erg beperkt indien bedacht wordt dat alleen de directe banen al 166 hectare landgebruik vereisen.’

Eigen koers
De adviezen blijken aan dovemansoren gericht. Wiebes slaat ze in de wind. Ondanks de bezwaren van de ambtelijke top geeft hij Tennet in het najaar van 2020 opdracht om vanwege ‘het belang van de vestiging van deze onderneming in Nederland’ mee te werken aan de eisen van Facebook: een directe aansluiting op het hoogspanningsnet en de bouw van een eigen transformatorstation. Op kosten van de Amerikanen, dat wel.

Met deze voorkeursbehandeling drukt Wiebes de komst van Facebook door en gaat daarmee in tegen zijn eigen rijksbeleid. Daar is hij zich terdege van bewust. In een brief aan de provincie Flevoland benadrukt hij dat hyperscale datacentra aan de rand van Nederland horen. Toch zet hij het licht op groen. Als provincie en gemeente ‘volmondig ja’ zeggen tegen de komst van het datacentrum, ‘dan zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook volmondige steun verlenen’. Daarmee voelen Flevoland en Zeewolde zich gedekt om de plannen door te zetten.

Weerstand groeit
Het voortrekken van het Amerikaanse miljardenbedrijf zet kwaad bloed. In de aanloop naar 16 december 2021, de dag waarop de gemeenteraad van Zeewolde zal stemmen over de komst van Facebook naar het dorp, lijkt de kritiek met de dag aan te zwellen. Inwoners verzetten zich en zijn boos dat de plannen lang onder de pet zijn gehouden. Pas drie weken voor het cruciale raadsdebat maakt de gemeente onder zware druk bekend wie er achter de komst van het datacentrum zit: Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp.

Ik schrok van wat ik zag. Het was enorm. Zo groot, zo hoog. Terwijl er in Odense nog maar twee hallen staan. Erik van de Beld, raadslid

Daarna gaat het snel. Een petitie tegen de bouw van het datacentrum is door bijna zesduizend inwoners ondertekend. Boeren ageren tegen het opofferen van grote lappen vruchtbare landbouwgrond. De Tweede Kamer roert zich. Politici en ambtenaren ontvangen haatmails. En milieuactivisten bezetten het gemeentehuis en beplakken de ramen met protestposters tegen de komst van big tech naar het dorp.

Al veel eerder trekt ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld de conclusie dat hij tegen de bouw van het grootste datacentrum van Europa is. Een bezoek aan het Deense Odense, waar Facebook twee jaar geleden een vergelijkbaar complex bouwde, bevestigt hem in zijn standpunt. ,,Ik schrok van wat ik zag. Het was enorm. Zo groot, zo hoog. Terwijl er in Odense nog maar twee hallen staan, in Zeewolde moeten er vijf komen. Voor mij was duidelijk: dit moeten we hier niet willen.” Zijn oppositie haalt weinig uit. Op 16 december stemt een nipte meerderheid van de raad na een verhit debat voor de komst van het datacentrum.

Noodgedwongen vertrek
Op de plek waar Facebook straks neerstrijkt kun je nu nog oneindig ver wegkijken. Alleen de duizenden ganzen halverwege de weilanden zorgen voor wat reuring. Het is moeilijk voor te stellen dat het hier de komende jaren een rumoerige bouwput zal zijn. De vier boerenfamilies aan de Baardmeesweg zijn inmiddels uitgekocht. Ze vertrekken naar plekken ver weg: Drenthe, Noord-Holland, de Achterhoek. Eén heeft een nieuwe boerderij in de buurt gevonden.

Op nummer 5 staan woonhuis en stal leeg. Al een tijdje, zo te zien. Groene aanslag overwoekert de tegels, houten planken hangen losgetrokken uit de overkapping bij de ingang. Op een ingemetselde tegel bij de voordeur prijkt de tekst: ‘Eerste steen gelegd door C. van Bakel Van Santvoort en J. Langens Verstegen, 15 juli 1982’. Deze woning gaat de veertig niet halen.

Even verderop woont Esther met haar man en drie jonge kinderen. Na een lange zoektocht is het gelukt om een nieuwe boerderij te kopen en hun melkveehouderij voort te zetten. Ze verhuizen naar Wehl, vlak bij Doetinchem. Honderd kilometer verderop zullen ze hun toekomst opnieuw moeten opbouwen. Over een paar maanden trekken ze de deur definitief achter zich dicht. Met weemoed. De hechte straat met jonge gezinnen en haar ouders naast de deur valt uit elkaar. ,,Het is niet anders. Het liefst waren we gebleven, maar we hebben helaas geen keus.”

Komst datacentrum kán nog misgaan
De gemeenteraad is akkoord met de komst van het datacentrum van Facebook naar Zeewolde. Toch kan het nog misgaan. De Eerste Kamer nam eind december een motie aan waarin het de regering vraagt de grondverkoop door het Rijksvastgoedbedrijf aan Facebook op te schorten. De senaat wil dat gewacht wordt tot het kabinet een nieuwe visie klaar heeft over de ruimtelijke inrichting van datacentra.

Duidelijk is dat de nieuwe regering een andere kijk op datacentra heeft. Zo staat in het regeerakkoord dat grote datacentra ‘een onevenredig groot beslag leggen’ op de beschikbare duurzame energie ‘in verhouding tot de maatschappelijke en economische meerwaarde’. Het kabinet gaat de de toelatingscriteria voor datacentra daarom aanscherpen.

Klik hier om het hele artikel incl. beelden te zien op De Stentor.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Groningen heeft ruimte en stroom genoeg voor datacenters

In Zeewolde zijn ze niet wild enthousiast over de komst van een datacenter van Meta, dat een van de grootsten van Europa moet worden. Mocht dat onverhoopt niet doorgaan, dan is het moederbedrijf van Facebook welkom in Groningen. Net als andere techreuzen die er een datacenter kwijt willen.

Bron: RTL Nieuws, 17 januari 2022 15:36

“Ze staan er al en ze zijn welkom”, zegt Cas König, ceo van Groningen Seaports. Groningen Seaports voerde al oriënterende gesprekken met de zogeheten big five: de vijf grootste techbedrijven waar Facebook (Meta), Google, Amazon, Apple en Microsoft toe worden gerekend.

Meer plek voor techbedrijven
De provincie Groningen is om meerdere redenen interessant voor datacenters, zegt König. Dat bedrijf verkocht een aantal jaar geleden grond aan Google, waar nu een datacenter staat. En er is nog meer plek voor andere techbedrijven, bevestigt König, nadat het FD het Groninger enthousiasme op pende.

Naast het havenbedrijf stelt ook de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM) dat Groningen interessant is voor de eigenaren van datacenters, schrijft het FD.

Dat Google er al zit, toont volgens hem aan dat het een goede locatie is voor datacenters. “We hebben hier de ruimte, we hebben de energie en de datakabels liggen er”, zegt König.

Dicht op de bron
Er staat 8000 megawatt opgesteld vermogen, stelt hij verder. “Nederland gebruikt 16.000 megawatt in een pieksituatie. Wat datacenters willen is zo dicht mogelijk bij de bron zitten, om de kans dat ze zonder te zitten te verkleinen.”

“En er komen hier allerlei datakabels aan. Vanuit Hamburg, Denemarken, twee naar Amsterdam, Londen en de VS. Die aan- en afvoer is belangrijk en dat ligt hier allemaal al.”

Nederland verdient overigens goed geld aan de datacenters die al in ons land staan, lijkt uit een bij het artikel geplaatste video.

In Zeewolde zorgt de mogelijke komst van een mega-datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook, voor ophef. Lokale ondernemers, bewoners en politici: er zijn nogal wat tegenstanders. Zij maken zich onder meer zorgen over de hoeveelheid energie en water die het datacenter verbruikt en wat er met de restwarmte gebeurt. En dan zijn er nog zorgen over het de impact op het landschap.

Bovendien zijn tegenstanders kritisch over de economische meerwaarde. Toch stemde de gemeenteraad van Zeewolde voor de komst van het datacenter.

König snapt de maatschappelijke weerstand in Zeewolde deels, zegt hij. Zo kan er van verdozing in het Groningse landschap amper sprake zijn. “Je zit hier op een industrieterrein. Hier valt een datacenter niet op en wordt het landschap er niet anders van.”

‘Geen verdozing in Groningen’
De discussie over groene stroom begrijpt hij wel. Die is ook goed, zegt hij. “Warmte en groene stroom is de manier om het proces te vergroenen voor die bedrijven.” Hij pleit daarom ook voor meer groene stroom.

De komst van zonneparken en windparken in Groningen is positief voor de datacenters, maar andersom profiteren de energieleveranciers er ook van. “Omdat dit soort bedrijven langdurig afspraken wil maken met groene stroomleveranciers.” Zo zou Google op termijn specifieke afspraken willen maken dat zij in ieder geval een deel van hun stroom rechtstreeks van zo’n windpark afnemen.

Met alle argumenten die hij noemt, vindt König het niet raar dat Groningen er goed op staat bij de branche. Toch raakt op langere termijn ook de Eemshaven vol. Vandaar dat hebben de gemeentes en de provincie Groningen grond hebben aangewezen voor een mogelijke uitbreiding.

Uitbreiding Eemshaven
“Maar zij gaan eerst met bewoners in gesprek over waar hun wensen liggen. Zo lang dat niet gebeurt, kunnen we daar niets mee. Dat is ook de goede volgorde.”

Het enthousiasme van Groningen Seaports wordt niet door iedereen gedeeld. Zo zijn nog niet alle politici overtuigd. Andere activiteiten, zoals een fabriek, zouden misschien wel veel meer op kunnen leveren. Daar kijkt provincie dus kritisch naar, citeert het FD CDA-statenlid Jesper Bergsma.

Bekijk hier het hele artikel op RTL Nieuws

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacenters Facebook moeten de ‘Metaverse’ gaan faciliteren

Zoals we weten, gaat Facebook’s in Zeewolde geplande datacenter niet voor anderen, maar puur voor zichzelf ‘werken’. Interessant is dan wat de plannen van Facebook, oftewel ‘Meta’ zijn. Vooral nu het aantal actieve gebruikers van Facebook zelf wereldwijd sterk afneemt.

Het onderstaande stuk, o.a. gepubliceerd via Emerce, geeft u een inkijkje in Meta’s plannen en daarbij het doel van de uit Zeewolde benodigde datacenterpower:

De hype rond de metaverse

Het was het techwoord en tegelijkertijd de hype van het jaar 2021: de metaverse. Hartje zomer maakte Facebook bekend dat het platform in de toekomst een metaverse moest worden, een collectief gedeelde virtuele ruimte, zoals Neal Stephenson die voor zich zag in zijn sciencefictionroman Snow Crash uit 1992. Tegen The Verge vertelde topman Mark Zuckerberg dat mensen niet in kleine lichtgevende rechthoeken moeten leven, waarmee hij smartphones bedoelde. ‘Dat is niet echt hoe mensen zijn gemaakt om te communiceren’.

Bron: Emerce.nl

Veel ervan leek geïnspireerd door frustraties die Zuckerberg ervoer tijden online werkvergaderingen, ‘waarbij ik het soms moeilijk vind om me te herinneren in welke vergadering iemand iets zei omdat ze in je gedachten allemaal samenvloeien. De interacties die we in de toekomst hebben zullen een stuk rijker zijn, ze zullen echt aanvoelen.’

Bij online vergaderingen kijken we naar een raster van gezichten op een scherm. Maar je collega’s op werk zouden eigenlijk als een hologram op je bank moeten zitten, waarbij het voelt alsof we op dezelfde plek zijn, zelfs als we honderden kilometers uit elkaar zijn. Je moet volgens Zuckerberg in 3D als het ware in een concert kunnen springen. En zo’n concert ook echt beleven.

De topman was zo overtuigd van zijn visie dat het moederbedrijf van Facebook afgelopen maanden werd herdoopt tot Meta.

Zuckerberg gaf toe dat de huidige VR-headsets ‘een beetje onhandig’ waren en verbeterd moeten worden. Sterker nog: de realisatie van de metaverse zou best nog eens vijftien jaar kunnen duren.

Als eerste stap heeft Meta na ruim twee jaar testen een nieuw platform voor virtual reality (VR) geopend. Gebruikers in de VS en Canada kunnenHorizon Worlds gebruiken om virtueel samen te komen en games te spelen in VR.

De metaverse is niet alleen Facebook. Ineens is alles dat voorheen AR of VR heette, of immersive tech, onderdeel van het metaversum. Amazon en de Chinese techgigant Tencent zouden ook hun eigen metaverse willen opzetten. Ook online gameplatform Roblox heeft ambitieuze plannen met 3D-ervaringen waar gebruikers samenkomen om te leren, werken, spelen en zelfs te winkelen.

Nike nam een dezer dagen het metaverse modebedrijf RTFKT over. RTFKT maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gaming engines, NFT’s (non fungible tokens), blockchain en augmented reality om unieke virtuele producten en ervaringen te creëren.

Veilinghuis Sothebys gokt op een meeslepende bestemming voor verzamelaars van digitale kunst, die een gecureerde selectie van NFT’s aanbiedt.

Microsoft wil met het onlangs aangekondigde Mesh eveneens een concrete stap zetten. Vanaf volgend jaar moet het mogelijk zijn om als een virtuele avatar in een vergadering aanwezig te zijn, bijvoorbeeld via het bestaande collaboratieplatform Teams.

Toch is er ook veel twijfel over de metaverse. Al was het maar omdat een eerdere poging Second Life jammerlijk mislukte. Ook daar sprongen heel veel bedrijven op, maar gaandeweg werd duidelijk dat de consument weinig behoefte had om bijvoorbeeld onze bankzaken te bespreken met een avatar of een biertje te tappen in een virtueel café.

De metaverse bestaat nu alleen in rudimentaire vorm. Er is aanzienlijk meer nodig om overtuigende avatars met realistische kleding, haar- en huidtinten te maken. De techniek is er domweg niet klaar voor. We zijn nog heel ver verwijderd van het holodeck uit Star Trek: The Next Generation, een afgesloten ruimte waarin mensen, voorwerpen en omgevingen worden gesimuleerd met een combinatie van hologrammen, zwakke trekstralen en krachtvelden.

Dat gamebedrijven als Epic Games zich op deze markt storten is allerminst verrassend: het spel Fortnite fungeert steeds vaker als platform voor virtuele evenementen. Ariane Grande en Travis Scott traden bijvoorbeeld al virtueel eens op, terwijl miljoenen mensen toekeken als virtuele personages. Maar dat is entertainment, waarbij je je een aantal uren onderdompelt in een virtuele ervaring. In die zin piek de hype waarschijnlijk veel te vroeg.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De heilloze weg van Zeewolde, en het datacenter.

Allereerst wensen wij u vooral een mooi , gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Uit het NRC hier een passende quote :

“Iets kleins kan ook veel zeggen over democratisch besef. Fake nieuws, Fabeltjeskrant! riep de burgemeester van Zeewolde nadat media , waaronder het NRC, onderzoek hadden gedaan naar het debat in zijn gemeente over de komst van een datacenter van nationaal belang. Feitelijke correcties had hij echter niet. De burgemeester slikte zijn woorden in. Maar dat was pas nadat de vakvereniging van journalisten NVI hem had voorgehouden dat hij met zijn algemene beweringen voeding had gegeven aan de agressiviteit en het wantrouwen waarmee de journalistiek de afgelopen jaren in toenemende mate wordt geconfronteerd. Dát kwaad kon de burgemeester niet meer ongedaan maken”

“Wij zien het als onze taak bij te dragen door voortdurend journalistiek onderzoek te doen , perspectief te geven en misstanden aan te wijzen” Einde quote.

Daar kunnen wij ons prima in vinden . Meer dan 200 columns op onszeewolde.nl zorgen inmiddels voor een helder dossier .

OnsZeewolde is in 2015 ontstaan uit het feit dat de lokale krant/de media  niet meer de persvrijheid had om deze commentaren te publiceren.

Vanaf maandag a.s  weer met meer nieuws en commentaar.

Beste groeten ,

Redactie Ons Zeewolde

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Facebook kocht ergens anders grond voor datacenter toen kritiek in Zeewolde steeds harder begon te klinken

Facebook kocht ergens anders grond voor datacenter toen kritiek in Zeewolde steeds harder begon te klinken.

Als het datacenter in Zeewolde niet door kan gaan of langer gaat duren door randvoorwaarden en twijfels van de rijksoverheid, heeft Meta/Facebook nog meer ijzers in het vuur. Onlangs kocht de datagigant 212 hectare grond in het Deense Esjberg om daar een hyperscale datacenter te bouwen. Laat het bedrijf Zeewolde schieten?

Bron: De Stentor, door Teake Dijkstra 26-12-21

Facebook heeft Zeewolde niet voor niets uitgekozen als nieuwe vestigingsplaats voor het vierde datacenter in Europa, maar de datagigant zit niet vast aan welke gemeente dan ook, stelde het bedrijf eerder al. Het hoeft niet eens in Nederland te zijn.

Zweden, Ierland, Denemarken, Nederland?
In Amerika staan op dit moment veertien Facebook-hyperscales en één in Singapore. In Europa bouwde het bedrijf afgelopen jaren drie van die grote datacenters voor eigen gebruik. De eerste staat in Luleå in het noorden van Zweden (2013). Sinds 2016 draait het datacenter in Clonee in Ierland. In Odense in Denemarken – in Zeewolde steeds genoemd als voorbeeld – werden de eerste twee datahallen eind 2019 in gebruik genomen.

Op alle drie locaties heeft Meta inmiddels extra grond bijgekocht om het aantal serverhallen uit te breiden.

Voor de vierde hyperscale in Europa had Facebook het oog laten vallen op Zeewolde, maar dat is een lang proces. Het gemeentebestuur werd al in 2019 in het geheim benaderd, de plannen werden voor het eerst geopenbaard in juni 2020 en de bouw zou beginnen in het tweede kwartaal van 2021. Dat is nog niet gebeurd.

Elf voor, acht tegen
Ondanks veel bezwaren, twijfels en gemor in de landelijke politiek stelde de gemeenteraad vorige week het bestemmingsplan vast dat de bouw van het datacenter mogelijk maakt, met elf stemmen voor en acht tegen. Dat het om Facebook gaat was pas eind november bekend gemaakt.

Of de datareus de plannen doorzet en gaat bouwen in Zeewolde hangt mede af van de verdere procedures. De protesten zijn nog niet verstomt en de Eerste Kamer besloot deze week dat het deel van de benodigde landbouwgrond dat nu nog eigendom is van het Rijk niet mag worden verkocht voor een datacenter.

Andere locatie
Inmiddels is het bedrijf al wel bezig met een andere locatie. Terwijl de tegengeluiden in Zeewolde steeds harder begonnen te klinken, kocht het bedrijf half oktober 212 hectare grond in Esjberg voor een datacenter. Deze plaats ligt aan de westkust van het schiereiland Jutland in Denemarken, hemelsbreed zo’n 125 kilometer van Odense.

Daarmee keert Facebook terug naar de plek waar in maart 2019 afscheid van was genomen. Na een jaar ‘extensive research’ was het bedrijf ‘ondanks de vele voordelen’ tot de conclusie gekomen dat ‘the site is not the right location for our next data center in Europe’.

Goodbye, hello
Terwijl het gemeentebestuur van Esjberg teleurgesteld achterbleef kreeg Zeewolde datzelfde jaar bezoek van Facebook.

De burgemeester van de Deense stad met 71.000 inwoners reageert nu enthousiast in de media op de grondverkoop aan de Amerikanen. De gesprekken van destijds worden voortgezet.

Of de terugkeer van Facebook naar de plek die eerder was afgeserveerd als ‘de goede locatie voor het volgende datacenter in Europa’ te maken heeft met de tegenwerking in Nederland rond het geplande datacenter in Flevoland blijft onduidelijk.

Gelijktijdig
Na vragen van de Stentor hierover bij Facebook Benelux en Facebook Scandinavië komt er een reactie van Facebook uit Austin in Texas. Woordvoerder Melanie Roe gaat niet in op de vraag of er een relatie is tussen de hobbels in Zeewolde en de terugkeer naar de plek die drie jaar geleden nog ongeschikt werd bevonden.

Locatieselectie en -ontwikkeling is een meerjarig proces waarbij rekening wordt gehouden met een aantal factoren’’, meldt Roe. ,,We ontwikkelen gelijktijdig een aantal sites over de hele wereld, zodat inspanningen en resultaten op elke locatie onafhankelijk zijn van andere locaties.’’

Ook voor Esjberg geldt overigens dat Facebook nog geen definitief besluit heeft genomen over wel of niet bouwen.

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde , het dorp waar het verstand even heeft verloren van de honger naar geld.

 

Update 23 december .

De redactie van OnsZeewolde bedankt alle lezers en schrijvers voor hun geweldige bijdrage in 2021!

Wat is het een onthutsend jaar met schokkende verhalen geworden!

Wij wensen u Gezellige  Kerstdagen en een  Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Redactie OnsZeewolde.nl

Update 22december 23.30 uur

Gemeente Zeewolde  : “Overgrote deel, 83 % restwarmte datacenter onbenut”

Het overgrote deel , 83 % van de restwarmte van 20-25 graden het datacenter van Meta kan volgens de gemeente Zeewolde niet benut worden  omdat er niet voldoende woningen in de directe omgeving zijn!

Op dit moment denkt de gemeente 17% van de restwarmte te kunnen gebruiken in Zeewolde en Harderwijk !!

Dat schrijft het college in antwoord op technische vragen van Leefbaar Zeewolde.

In totaal komt er warmte voor 150.000 woningen beschikbaar , maar in Zeewolde en Harderwijk zijn er samen maar 28.000 woningen!

De gemeente Zeewolde gaat er daarom vanuit, dat de overige restwarmte de lucht in wordt geblazen ! OnsZeewolde roept dat  al 2 jaar !!

Update 21 december 21.40 uur – 21 december

Eerste Kamer keert zich tegen bouw megadatacenter in Zeewolde !!

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgedragen mogelijke verkoopplannen van 80 hectare grond in Zeewolde ten behoeve van een hyperscale datacenter voor Facebook/Meta op te schorten tot het moment dat een kabinetsvisie op de vestiging van datacenters gereed is om met  het parlement te bespreken.

In deze motie spreekt de Kamer uit dat de vestigingen een hyperscale datacenter in Zeewolde in strijd is met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke ordening .

De regering wordt verzocht het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment van een nieuwe kabinetsvisie over ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is !

De motie van senator Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren kreeg brede steun van alle oppositiepartijen in de Senaat , alleen de coalitiepartijen stemden tegen!

Dat betekent dat de plannen van Facebook/Meta voorlopig geen doorgang kunnen vinden tot de gereedkoming van een kabinetsvisie en het oordeel van het parlement daarover !!

Update 19 december  19.00 uur  : GroenLinks neemt afstand van raadsbesluit en treedt niet toe tot Actief Zeewolde (met als voorzitter Cees Steijger) voor meer : zie Zeewolde Aktueel online.

Update 19 december 17.45 uur : Onderstaand mijn inspreeknotitie gemeenteraad van 16 december :

Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter:

Met stijgende verbazing en groeiende ergernis heb ik de afgelopen 2 jaar en nu vooral de laatste weken kunnen zien , hoe hier in Zeewolde geprobeerd wordt om de democratie de nek om te draaien.

Ik ben daar niet mee akkoord. Ik ga ook niet akkoord met het bewust beperken van de persvrijheid en andere intimidaties van overheidswege.

Dit nieuwe kabinet erkent dat er een eind moet komen aan de wildgroei ,ook van hyperscale datacenters . Te beginnen in Zeewolde zeg ik dan!

Voor raadsleden in Zeewolde moet dit het moment zijn om een pauze in te lassen.

En niet alleen daarom , maar ook hierom.

De gemeenteraad van Zeewolde is “vandaag” niet bij machte om dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat het plan in strijd is met de geldende wet-en regelgeving.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat de overheid alle potentiële partijen moet kunnen laten meedingen bij de verkoop van onroerend goed.

Verkopen van grond aan alleen die ene partij met wie de gemeente op dit moment denkt goede afspraken te hebben gemaakt is verleden tijd!

Dat het complex is blijkt wel uit het feit dat er zowel procesmatig als inhoudelijk fouten zijn gemaakt.

In strijd met wet-en regelgeving , in strijd met de landelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid en energietransitie.

Ik noem enkele voorbeelden :

  1. De gemeente Zeewolde heeft 1 op 1 grond verkocht aan de projectontwikkelaar Polder Networks. Dat is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Meer specifiek met het gelijkheidsbeginsel. Ik verwijs naar de recente uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest. Dit betekend dat de koopovereenkomst die gesloten is uiteindelijk vernietigd wordt door de rechter.
  2. Klimaatdoelen die het Rijk heeft vastgesteld zullen door de komst van een XXL Datacenter niet of veel te laat worden gehaald , aldus hoogleraar David Scheulders.
  3. Duurzaamheids-en compensatiemaatregelen dienen op het eigen terrein van Facebook plaats te vinden.In dit geval is daar geen sprake van. De Rijksadviseur heeft 14 december tijdens een Tv-uitzending bevestigd dat u als gemeente Zeewolde hiet volstrekt aan voorbij gaat.
  4. De Wet ruimtelijke ordening  bepaalt dat een bestemmingsplan economisch haalbaar moet zijn. U bent als raad het afgelopen jaar door diverse ter zake deskundigen gewezen op het feit dat dit bestemmingsplan economisch niet haalbaar is. Enerzijds door te spelen met de grondprijzen , anderzijds doordat het Rijk aangegeven heeft de benodigde grond voor deze gebiedsontwikkeling niet te gaan verkopen.
  5. De vraag vraag die voorligt is , is het maatschappelijk verantwoord dat u als lokaal bestuur een besluit neemt over een gebiedsontwikkeling waarvan de invloed veel verder reikt dan alleen de gronden van de gemeente Zeewolde.
  6. De vraag is ook , bent u als lokaal bestuur in staat om een complex vraagstuk op al zij  merites te beoordelen.
  7. Het antwoord ligt al opgesloten in het feit dat er grond is verkocht in strijdd met wet-en regelgeving , klimaatdoelen niet gehaald worden en er nu een besluit voor u ligt waarvan deskundigen weten dat het project economisch niet haalbaar is.
  8. Indien u werkelijk staat waarvoor u als leden van de raad bent aangesteld, dan kunt niet anders dan tegen dit collegevoorstel zijn.
  9. Alleen door tegen te stemmen c.q. te besluitvorming uit te stellen draagt u niet alleen bij aan het belang van Zeewolde ,maar ook aan het landelijke en het algemeen belang.

Tot zover hier en van mij de feiten!

Sipke Veenstra

Trots op onze boeren , dat moeten we zijn in Zeewolde!  Applaus!

Zeewolde wereldnieuws  , het overkomt ons niet vaak. En nu is de boodschap ook nog negatief.

Deze keer is het slechte nieuws voor heel Nederland; het land  krijgt er een grote stroomslurper bij en de Nederlanders gaan daarvoor een hogere stroomrekening betalen.

Terwijl het nieuwe kabinet heeft gekozen voor een nog meer duurzame samenleving en het hele land Zeewolde waarschuwt , doe het niet , besluiten de “groene “partijen D66 en PvdA te kiezen voor een hyperscale datacenter van 166 ha.

Natuurlijk waren er sterke argumenten van raadsleden met kennis van zaken .

Maar in D66  voltrok zich het absolute gebrek aan milieukennis. Wenda Westerhuis moest zich door Ben Zonneveld van Leefbaar Zeewolde en Erik van de Beld van de Christen Unie nota bene  laten uitleggen dat de MER , de milieueffect rapportage op de procedures toeziet  , maar niet de op inhoud en niet de cijfers controleert . Een positieve MER is dan ook heel wat anders dan positieve cijfers .

Nu blijkt duidelijker dan ooit , dat dit proces niet meer over de inhoud maar om de toekomstige macht in het college 2022 gaat . Stem je voor , doe je mee en anders niet. Want negatieve uitkomsten over schade aan het landschap, de omgeving , het water en de groene energy zijn er genoeg.

Diep triest ook om te zien dat de PvdA  gezwicht is voor het omkoopgeld van de zgn. Social Return. Geld door Facebook beschikbaar gesteld in een jaarlijks potje met een dekseltje. Als ik € 100 miljoen korting op de grondprijs krijg  , kan ik ook 2000 jaar lang € 50.000 , – in de samenleving uitdelen. Kost me niks.

Een dure sigaar uit eigen doos.

Net als die restwarmte ! Gratis restwarmte , Gratis restwarmte. Zet de borden maar langs de weg ! Gratis restwarmte van 25 graden. Maar wij willen 75 graden ! Wij willen 75 graden! Betalen ! Betalen! Want dat opwarmen kost veel meer geld en extra stroom 

Maar niet te somber nu , er zijn ook nu nog genoeg kansen.

Inmiddels zijn er ludieke  straatnamen voor het gebied gevonden

Koelwaterweg , Fakestraat, Verraderspad ,Gorterweg en de Gluiperdsteeg.

Morgen meer nieuws:

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter ontkent zijn betrokkenheid en hekelt de “Fabeltjeskrant”

 

Het nieuwe kabinet van  VVD,D66,CDA en CU is er wel uit :

Zij vinden dat dergelijke datahallen ” een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke  en/of economische meerwaarde leggen. Daarom scherpen we de landelijke regels en de toelatingscriteria bij de vergunning verlening hiervoor aan” einde citaat.

Dat is goed nieuws voor Zeewolde. De regering erkent  dat er een eind moet komen aan de wildgroei , ook in hyperscale datacenters.

Dat moet temeer omdat de gemeente Zeewolde  nu op papier als bevoegd gezag is aangewezen.

Maar in Zeewolde werkt de democratie al een poosje niet meer .

Gehinderd en geïntimideerd door wethouders en burgemeester. Gekleurd tot achter de oren.

Voor raadsleden in Zeewolde moet daarom dit een momentum zijn om een pauze in te lassen.

En om eindelijk te beseffen dat ondernemers , boeren en bedrijven  nodig zijn omdat er geld verdiend moet worden . Geld om brood te kopen !

En niet om de wethouder financiën met extra leges en OZB uit de brand te helpen !

De nieuwe regering heeft een verstandig besluit genomen , waar de gemeente Zeewolde nu van kan profiteren en veel baat bij kan hebben .

Investeringen in groene stroom en de energietransitie kunnen hierdoor weer rendabel worden zonder een groene stroomvreter!

De problemen met het datacenter in Zeewolde zijn overigens op dit moment nog lang niet opgelost en nemen met de dag toe.

Het ” Didam arrest” oorspronkelijk een ruzie tussen 2 concurrenten om een supermarkt in Didam heeft grote gevolgen voor de eerdere grondtransacties met Facebook.

Deze grondtransactie  van 80 ha heeft in een zgn. ABC constructie plaatsgevonden , maar niet in concurrentie. ( A=eigenaar B=gemeente C= Facebook).

De Hoge Raad heeft in het “Didam-arrest” definitief en onweerlegbaar uitspraak gedaan , zodanig dat  deze onderhandse verkoop onrechtmatig is en ontbonden moet worden.

Deze streep in de verkoop heeft de zakelijke markt van bouwers en projectontwikkelaars in het hele land op de kop gezet .

Alle discutabele grondtransacties en zakelijke deals moeten nu onder het vergrootglas.

Om vriendjespolitiek te voorkomen en zuiver handelen te promoten is het echter een goede zaak

Gemeentes worden door deze uitspraak gedwongen om bouwgrond aan meer partijen in concurrentie aan te bieden.

Dat is in de deal met Zeewolde niet gebeurd.

Daarmee komt niet allen de enorme grondtransactie met Facebook zeer ernstig op los zand te staan , maar neemt het financiele risico voor de gemeente Zeewolde met ca € 40 miljoen toe. 80 ha x € 500.000,- = € 40.000.000,-

De gemeente Zeewolde laadt zich met het nieuwe  bestemmingsplan een financieel risico van € 40 miljoen euro op de nek omdat er geen financiele garanties kunnen zijn.

Met dit risico in de begroting kan geen gemeenteraadslid akkoord gaan.

De gemeente is ook nog geen eigenaar van de resterende 80 ha RVB gronden .

Het Rijk (RVB) stelt aanvullende  duurzaamheid-voorwaarden , die niet zijn ingevuld.

O.a geen zonnepanelen op het eigen terrein.

Dat betekend  dat na het overloos gepiep over de restwarmte , er voorlopig helemaal geen kloppende exploitatiebegroting ( GREX)is .

Met die halve boekhouding ontvangt de gemeente  bij de Raad van State slechts een enkeltje Zeewolde.

Wat is dan wijs ? Wacht de gure wind eerst maar eens af en zoek  daarna het beste.

Wethouder de Jonge moest in het programma de Hofbar van de Rudger Castricum door de knieën .

En heeft toegegeven dat de gemeente het  feitelijk om de leges en de OZB belasting van het datacenter te doen is.

Een soort van Eemhof , maar dan anders.

De burgemeester slaat intussen wild om zich heen naar iedereen en vooral de landelijke pers , maar verzuipt intussen in zijn eigen verzinsels.

De handtekening van de  “onpartijdige” burgemeester G.J.Gorter prijkt namelijk voluit onder de smeekbrief  van 11 december 2020 aan minister Wiebes .

Maar de gemeenteraad niet geinformeerd !

U treft de documenten 17 A, 18A ,19A aan op de volgende pagina’s.

Het hele complot bestuurders die er niet over gingen bij elkaar.

Klik hier om (specifiek op pagina’s 46, 47 en 48) de betrokkenheid van Burgemeester Gorter te lezen.

Straks meer.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De komst van het enorme Facebook-datacentrum raakt aan nagenoeg alle belangen in Zeewolde

‘Morele oordeelsvorming’ heet de cursus die het bureau Governance & Integrity op  dinsdagavond 21 september in Zeewolde geeft. In een zaaltje van grand café The Lux, pal naast het gemeentehuis, buigt een tiental raadsleden zich samen met de wethouders, griffie, gemeentesecretaris en de burgemeester over het begrip ‘integriteit’ voor lokale overheden. De trainer legt dilemma’s voor die in groepjes besproken worden, over zaken als vertrouwelijkheid en het aannemen van cadeaus.

Bron: NRC, door Carola Houtekamer

Aan het einde van de avond neemt één van de aanwezigen het woord. Het
is Rob Smeets (53), raadslid van de eenmansfractie Zeewolde Liberaal.
„Tot zover de theorie, nu de praktijk”, zegt hij. Er is „van alles” aan de hand
rond de komst van een enorm datacentrum naar het dorp. En dan vertelt
hij geëmotioneerd dat hij op integriteitskwesties is gestuit, dat hij
belangenverstrengeling vermoedt, dat er wordt geprobeerd hem als
kritisch raadslid te corrumperen. En burgemeester Gerrit Jan Gorter weet
ervan, „maar doet niets”.

Een wethouder steekt bemoedigend een duim op naar Smeets en enkele
raadsleden en de cursusleider prijzen zijn openhartigheid. De anderen
staan al hun tas te pakken en laten de woorden van Smeets nauwelijks tot
zich doordringen. Ze willen naar huis.

Het probleem verdwijnt vanzelf. Een week later is het kritische raadslid
Smeets geroyeerd door zijn partijvoorzitter en vervangen door een
uitgesproken voorstander van de komst van het datacentrum van, naar nu
blijkt, Facebook naar Zeewolde. Smeets’ klachten over mogelijke
belangenverstrengeling en politieke beïnvloeding worden snel vergeten.
De gang van zaken in Zeewolde, een gemeente in Flevoland met 23.000
inwoners, laat zien dat het voor lokale politici vrijwel onmogelijk is om
objectief te oordelen over een miljardeninvestering zoals die van
Facebook. De komst van het enorme ‘hyperscale’ datacentrum raakt aan
nagenoeg alle dossiers en belangen in de gemeente.

Dat de burgemeester geen zin heeft in integriteitsklachten rond het datacentrum
– een project waar hij zelf actief voor lobbyt bij het Rijk – vergroot de
spanningen in de lokale politiek.

De meldingen van Smeets zijn niet goed uitgezocht en de bezwaren uit
het hele land tegen het datacentrum zwellen aan. Toch hangt de komst
van Facebook, nu Meta, naar Nederland af van hoe de 19
gemeenteraadsleden van Zeewolde komende donderdag zullen stemmen.
Het feit dat Smeets als raadslid is vervangen door een verklaard
voorstander, kan daarbij het verschil maken.

Kritische vragen
In 2013 wil IT-consultant en organisatieadviseur Rob Smeets de lokale
politiek in. Met zijn kritische blik en interesse in taaie dossiers heeft hij het
dorp wat te brengen, denkt hij. Als hij een krantje op de mat krijgt van de
politieke partij Zeewolde Liberaal, net opgericht door dorpsgenoot Cees
Steijger, meldt hij zich.

Steijger, voormalig VVD’er en gewezen pr-adviseur van telecombedrijf
AT&T, kent iedereen in de regio en heeft een duidelijke mening over waar
het heen moet met zijn dorp en zijn provincie. Die verkondigt hij in
Steijgers Zakenjournaal in de lokale krant: meer werkgelegenheid, meer
Lelystad Airport, meer kansen voor ondernemers. Hij heeft ook een
communicatiebureau, waarmee hij onder meer klussen doet voor de
gemeente en de provincie Flevoland.

De samenwerking tussen raadslid Steijger en zijn partijgenoot Smeets is
goed, ook als Steijger begin 2020 stopt als raadslid. Hij kan zijn
communicatie- en advieswerk voor de provincie en voor Zeewolde
Zakelijk, het grondbedrijf en ondernemersloket van de gemeente, niet
meer combineren met zijn rol als raadslid, vertelt hij in de lokale pers. Hij
blijft partijvoorzitter, Smeets zal zijn plaats in de raad innemen. „Ik had er
gewoon geen zin meer in”, zegt Steijger daarover aan de telefoon tegen
NRC.

Nieuweling Smeets ontpopt zich tot luis in de pels in de raad. Hij dwingt
met kritische vragen over de besluitvorming over een zonnepark een
extern integriteitsonderzoek naar belangenverstrengeling af. Ook moet de
coronasceptische wethouder van Leefbaar Zeewolde aftreden nadat
Smeets een motie van wantrouwen tegen haar indient. Ondertussen
zoeken Smeets en Steijger de samenwerking met andere partijen. Zij
willen de kleine oppositiepartijen Zeewolde Liberaal, PvdA/GroenLinks en
Burgerbelang laten fuseren voor meer slagkracht.

Vanzelfsprekend bijt Smeets zich ook vast in het grootste dossier uit de
geschiedenis van Zeewolde, de mogelijke komst van een enorm

Het gemeentebestuur is uitgesproken voorstander, maar deelt nauwelijks
informatie met de raad. Smeets heeft geen duidelijke mening over het
datacentrum, maar de informatievoorziening vindt hij sowieso
te mager. Als de ChristenUnie in de zomer van 2021 vraagt om een
speciale raadsvergadering, steunt Smeets dat. Er is niets onderzocht en ik ben als zogenaamd lastig raadslid aan de kant gezet Rob Smeets geroyeerd raadslid.

Opeens is er wrevel tussen gemeenteraadslid Smeets en zijn partijvoorzitter Steijger. „Wil Zeewolde Liberaal dit echt?”, vraagt Steijger hem. „We moeten niet zo bang doen”, antwoordt Smeets. „Het lijkt nu net alsof Zeewolde Liberaal een extra vergadering vraagt”, zegt Steijger, „zo komt het datacentrum in negatief vaarwater”. Steijger, in een toelichting
aan NRC: „Smeets was ineens gedraaid. Maar ik ben altijd voor openheid, hoor.”

Het dwingende enthousiasme van zijn partijvoorzitter voor het datacentrum begint Smeets dwars te zitten. Hij voelt zich niet vrij om lastige vragen te stellen in de raad. En hij wordt achterdochtig: welk werk doet Steijger eigenlijk voor Zeewolde Zakelijk, de afdeling die vooral bezig is met de komst van de hyperscale? Zou de Amerikaanse partij zijn salaris
betalen, net als dat van alle andere gemeentelijke adviseurs die werken aan het datacentrum-project? En wat doet Steijger voor de provincie, die ook intensief lobbyt voor de komst van het datacentrum?

Op vrijdag 10 september stapt Smeets naar burgemeester Gerrit Jan Gorter om zijn zorgen te uiten. Hij vertelt hem dat hij overweegt om niet mee te stemmen over het datacentrum, vanwege de mogelijke dubbele petten van zijn partijvoorzitter. De burgemeester hoort hem aan. Hij zal naar de rol van Steijger bij de gemeente kijken, belooft hij.

Hoofdpijndossier
Schuin boven Zeewolde, tussen industrieterrein Trekkersveld en het grootste aaneengesloten loofbos van Nederland, ligt Buitenplaats Horsterwold. De bewoning van de circa 150 luxe bungalows en huizen op het nette, ruim opgezette park is al twintig jaar een politiek hoofdpijndossier. Huiseigenaren en Zeewolde strijden met elkaar over hoeveel weken per jaar de luxe woningen bewoond mogen worden. Het resultaat: bedreigingen, woedende ambtenaren, waardedalingen, wietplantages, bewoning door Albanese en Italiaanse maffiosi, dwangsommen en wekelijkse handhavingsacties vanuit de gemeente,
waarbij het fanatisme waarmee burgemeester Gorter zich met de Buitenplaats bemoeit opvalt.

Sinds een aantal maanden zijn de verhoudingen tussen gemeente en huiseigenaren sterk verbeterd. Dat is mede te danken aan de Amsterdamse wereldburger Peggy Stein – reclamevrouw, voorvechtster van de Indische Zaak en zelfverklaard ‘strijder tegen onrecht’. Stein is als adviseur van de Buitenplaats een directe gesprekspartner van burgemeester Gorter. En uit de verte kent ze Rob Smeets, want die bemoeit zich als gemeenteraadslid met het park.

Smeets wil Stein graag ontmoeten voor een persoonlijk gesprek, mailt hij haar. En op dinsdag 14 september treffen ze elkaar in Amsterdam. Hun gesprek gaat alle kanten op – ze hebben het over de liefde, over het leven, over de Buitenplaats, New York, Istanbul en Smeets’ toekomstplannen. Opeens gaat het over Facebook. Terwijl heel Zeewolde in het duister tast over welke Amerikaanse internetgigant naar de Flevopolder wil, verklapt
Stein doodleuk om wie het gaat. Ook doet ze uit de doeken dat het bungalowpark een rol kan spelen. Het ligt vlak bij de beoogde bouwlocatie, en de bouwvakkers en expats moeten toch ergens verblijven.

Stein pakt een blocnote en tekent een aantal cirkels en een poppetje. Op de as Silicon Valley – Schiphol – Lelystad – Groningen moet er voor Smeets een baan te vinden zijn rond „het grootste datacenter van Nederland”, schrijft ze op. Een „entrepreneursfunctie” op politiek niveau, met groeimogelijkheden. Ook noteert ze het telefoonnummer van haar oud-collega Hilde van der Meer, net benoemd tot ‘commissioner’ van de Netherlands Foreign Investment Agency, de afdeling van het ministerie van Economische Zaken die buitenlandse bedrijven zoals Facebook naar Nederland haalt. Bel Hilde, zegt Stein.

Vooral beeldvorming
Als Smeets die avond terugrijdt naar Zeewolde, krijgt hij een slecht gevoel
over het gesprek. De volgende ochtend stuurt hij haar een mail. Als hij met
Van der Meer in gesprek raakt „heb ik belang bij de komst van het
datacentrum” en „kan ik niet langer meepraten en stemmen”, mailt hij
Stein. Dat is geen „zuivere politiek”, en zijn stem kan „zomaar
doorslaggevend” zijn. Stein antwoordt direct dat ze „geen verstrengeld belang” ziet, maar
kansen vanuit haar „diepe, heilige geloof dat niets toeval is.” Bel Hilde
toch, drukt ze hem op het hart. Ze weet niet zeker of die zich „zal
openstellen voor een spontaan gesprek”, maar ze heeft Smeets niet voor
niets haar nummer gegeven. Stein: „Ze heeft een belangrijke functie in het
geheel bij het NFIA.”
Hoe langer Smeets over het aanbod nadenkt, des te groter wordt zijn
verontwaardiging. Eerst de zakelijke belangen van zijn partijvoorzitter en
nu dit. Ik moet terug naar de burgemeester, besluit hij. Dit is niet één
integriteitskwestie, dit zijn er twee.

Maar als hij burgemeester Gorter op vrijdag 17 september spreekt, wuift die alles weg. Hij ziet geen integriteitskwesties, hij ziet vooral beeldvorming. Facebook zegt hem niets, de Buitenplaats heeft niets met het datacentrum te maken en Steijger heeft geen zakelijke belangen. En de NFIA heeft toch zelf geen profijt bij het datacentrum? Na lang aandringen door Smeets belooft hij er nog eens naar te kijken.

‘Eén Omtzigt is genoeg’
Een week later vertelt Smeets tijdens de integriteitscursus wat hem is overkomen. Dat heeft geen gevolg. Wel keren de partijen met wie zijn Zeewolde Liberaal zou gaan fuseren zich tegen hem. Er speelde al meer, en dit is de druppel. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad valt het gemeenteraadslid van beoogd fusiepartner PvdA/GroenLinks boos
tegen hem uit. Met jou valt niet te werken, zegt ze, jij ziet dingen die er niet zijn. Daarna roept Cees Steijger hem op het matje. Niemand wil met jou in een fusiepartij zitten, zegt hij, en na een moeizaam gesprek royeert hij Smeets.

Smeets, klaar met de toestanden, is woedend, maar vecht het niet aan. Hij geeft zijn zetel op en biedt zijn ontslag aan bij de burgemeester. „Smeets zocht overal wat achter en bleef maar dingen onderzoeken, terwijl hij als raadslid juist zaken moet controleren”, zegt Steijger daarover tegen Omroep Flevoland. „Rob is een beste vent, maar één Omtzigt in de wereld is wel genoeg.”

Burgemeester Gerrit Jan Gorter laat via zijn woordvoerder weten dat Smeets de plank missloeg met zijn ‘vragen’ over integriteit. Van belangenverstrengeling is geen sprake, zegt Gorter: partijvoorzitter Steijger is door de gemeente ingehuurd voor andere projecten dan het datacentrum. Over besprekingen met het bungalowpark over tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten tijdens de bouw van het datacentrum laat hij zich niet uit. En Peggy Stein heeft hem laten weten dat zij „niet hetzelfde beeld” heeft van haar gesprek met Smeets. Tussen het royement van Smeets en de „niet-bestaande integriteitsmeldingen” is
volgens de burgemeester evenmin een verband.

Cees Steijger beaamt dit tegenover NRC. Hij is groot voorstander van het datacentrum, maar heeft daar „geen enkel zakelijk belang bij”. En hij kon weinig anders dan Smeets royeren, diens persoon zat de gewenste fusie met een aantal andere oppositiepartijen in de weg.

Peggy Stein zegt dat ze het betreurt dat ze in een „dorpssoap” over de komst van Facebook naar Zeewolde is beland. Smeets debiteert „totale onzin” zegt ze. „Hij plukt dingen uit ons gesprek en maakt daar een verhaal van.” Ze kon hem helemaal geen baan aanbieden, maar wilde hem „al netwerkend” op weg helpen. En ze wist helemaal niet dat het om
Facebook ging, dat had ze toevallig „goed geraden.” Stein: „Het had ook Microsoft kunnen zijn.”

Rob Smeets vreesde al dat het zo zou gaan, toen hij de burgemeester benaderde met zijn zorgen over „zuivere politiek” rond de komst van Facebook. „Ik heb alles volgens het boekje gedaan: ik heb mijn zorgen niet rondgebazuind, maar aangeklopt bij de burgemeester, de hoeder van de integriteit. En ik heb de gemeenteraad geïnformeerd.” Het resultaat: „Er is niets onderzocht en ik ben als zogenaamd lastig raadslid aan de kant
gezet. Dat is al zorgelijk als het gaat om losliggende stoeptegels. Maar nu gaat het over een miljardeninvestering van een van de grootste bedrijven ter wereld.”

Met of zonder onderzoek, de verhoudingen in de raad zijn door het royement van Smeets sowieso veranderd. Op 16 december stemmen er 19 raadsleden vóór of tegen Facebook. Smeets had door de achterkamertjespolitiek rond het datacentrum niet gestemd, of tegen.

Zijn opvolger, raadslid Henk Parisius, is voor. In de sterk verdeelde raad van
Zeewolde kan dat het verschil maken.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De Amerikaanse droom van een CDA-wethouder

En toen had Facebook ineens interesse in Zeewolde. Of all places.

Amper vier decennia geleden was het dorp niet veel meer dan een gemeentehuis, een politiebureau en een basisschool tussen het riet, met een weg naar de haven. De eerste Zeewoldenaren waren er pas halverwege de jaren 80 komen wonen. Maar nu had de Amerikaanse techgigant plots haar oog vallen op de saaiste, uh jongste, gemeente van Nederland, om er een gigantisch datacenter neer te plempen.

Wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) van Economische Zaken kon het vast bijna niet geloven. Een van de invloedrijkste multinationals ter wereld, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft interesse in bedrijventerrein Trekkersveld 4. Ik stel me voor hoe hij ’s nachts ligt te woelen in zijn bed. En als hij dan toch eventjes indut, droomt hij van Silicon Valley in de Nederlandse polder.

Met Zeewolde als het nieuwe San José.

En misschien wordt hij als dank wel met zijn vrouw en kids uitgenodigd voor een bezoekje aan het hoofdkantoor in Californië. Of nee wacht, hij laat zijn drie koters lekker thuis. Dan kan hij met zijn lief een mooie wijnreis gaan maken door het prachtige glooiende landschap van The Golden State. Een tweede honeymoon.

Eén luttel detail verstoort zijn Amerikaanse droom: zo’n datacenter in je gemeente bouwen, is een asociaal plan. In Nederland is een groot gebrek aan ruimte voor huizen, natuur, landbouw, recreatie, aan alles eigenlijk. Om dan een datacenter ter grootte van 250 voetbalvelden naar ons overvolle landje te halen, is op z’n zachtst gezegd nogal onlogisch. En als je het wat harder stelt, een dikke middelvinger naar onder meer boeren, natuurbeschermers en starters op de woningmarkt.

Bovendien zijn datacenters enorme energieslurpers op ons toch al overbelaste elektriciteitsnet. Een nieuw datacentrum vraagt volgens netbeheerder Alliander al snel evenveel stroom als een stad van 35.000 tot 140.000 inwoners. Ter vergelijking: in Zeewolde wonen zo’n 23.000 mensen.

,,We zijn ervan overtuigd dat Facebook goed is voor Zeewolde, omdat het andersoortige werkgelegenheid naar deze regio brengt”, probeerde de CDA-politicus nog in het journaal. Maar dat was helaas een leugen. Eentje die in het verleden vaker werd gebruikt om de komst van datacenters in de andere Nederlanders gemeentes te rechtvaardigen.

Een datacenter is echter niets meer of minder dan een gigantische hal met servers die meestal vanuit het buitenland worden bestuurd. Wellicht is er nog een handjevol receptionistes of bewakers nodig, of een enkele onderhoudsmonteur. Maar daar blijft het vaak wel bij.

Je krijgt de indruk dat de komst van Facebook voor de wethouder een van de weinige kansen is om zijn baan wat extra glans te geven. Het doet het op een feestje een stuk leuker als je die dag met Facebook hebt gevideobeld dan dat je op de koffie bent geweest bij Bakels Senior, de producent van bakkerijgrondstoffen die in Zeewolde is gevestigd .

Hij hoeft zich echter geen illusies te maken. De reden dat Facebook bij Zeewolde aanklopt, is waarschijnlijk dat het een van de dunbevolktste gemeentes van Nederland is. Of de politiek er al net zo leeg is, weten we donderdag als de raad over het bestemmingsplan stemt.

Bron: De Gelderlander / Arnhem

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen