Gezamenlijk de schouders eronder en in beroep !

16 december 2021 ligt nog vers in ons geheugen , maar het destijds genomen besluit heeft tot gevolg , dat de publicatie van de bestemmingsplanwijziging en vergunningen aanstaande is .

Het betekent dat vanaf die publicatiedatum de beroepstermijnen van 6 weken voor uw bezwaren ingaan .Mis het niet!

Degene die tegen de verleende vergunningen in beroep wensen te gaan kunnen dat doen bij de Raad van State en/of via een civiele procedure bij het gerechtshof.

Niet alleen degene die eerder een zienswijze hebben ingediend , maar elke inwoner , ondernemer of organisatie  kan onder de huidige wetgeving in beroep bij de Raad van State en/of een civiele procedure aanspannen via de rechter .

Collectief deskundig  juridische advies is zeer aan te bevelen.

Ook hier geld “Eendracht maakt tegenmacht “. AKTIE -Plannen zijn welkom.

De gemeente Zeewolde procedeert met gemeenschapsgeld  , maar bezwaarmakers moeten de gerechtelijke kosten en de juridische procedures zelf of gezamenlijk opbrengen.

De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV  bevat echter zoveel nadelige gebreken , tekortkomingen , schade voor de woon-en leefomgeving en het milieu , dat de bezwaren voor het uitkiezen zijn.

Gemeenteraadsleden van CDA, VVD , PvdA, Zeewolde Liberaal en Zeewolde Partij ( Actief Zeewolde)verkwanselden op 16 december  hun onschuld in ruil voor een handvol kralen en spiegels en de hoon van de rest van Nederland en ver daarbuiten.

Uitgerekend aan het rijkste baasje van de wereld , met 90 % korting op de stroomprijs en tegen tenminste 100 miljoen korting op de grond.

Volgends gedeputeerde Appelman (CDA)staan de afspraken tussen gemeente , provincie en Meta omgeschreven in een geheim document van 69 pagina’s , waarvan de inhoud 20 jr. geheim moet blijven ! De stiekemerds.

Een zwak bestuur is duur schreef ik u eerder.

Lokale CDA wethouder de Jonge en VVD wethouder van Es , bijgestaan door CDA gedeputeerde Appelman luisden Zeewolde er in. 

Nederland gruwt mee met wat er in Zeewolde dreigt te gaan gebeuren.

Een datacenter van 1.666. 000 m2 op het Trekkersveld en  een datacenter van 1.700.000 m2 in de oksel van  A6/A7 , maar binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde.

Met als gevolg : bij u het  (groene)licht uit maar wel een 3 dubbeldikke energierekening in de bus , opgehangen aan een gruwelijke restwarmteleugen.

De plannen op het Trekkersveld dateren van 2019 , die aan de Wulpweg al van 2017 .

Beide staan nu dankzij de Eerste Kamer  even on-hold , maar niet voor lang !

Provinciale Staten onder aanvoering van Gert Jan Ransijn – JA 21 -uit Zeewolde hebben woensdag 26 januari scherp ingezet om Gedeputeerde Staten te dwingen om een zgn. reactieve verklaring richting B&W van Zeewolde uit te vaardigen .

Maar de meerderheid van PS dekte Gedeputeerde Staten voor hun listige gedrag. Er was geen meerderheid voor nog een moeite van treurnis voor CDA gedeputeerde Appelman.

En diep ,diep treurig was het !

Zoals de verklaring en de antwoorden van de Omgevingsdienst Flevoland, mevr. Stam.

Of de omgevingsdienst nog externe kennis heeft ingehuurd om een dergelijke complexe ontgrondings-en omgevingsvergunning te beoordelen? ( Ransijn)

Ja ,nou ja , feitelijk alleen de brandweer , o ja en het waterschap. Maaar, die zagen ook geen bezwaar . En of ze voldoende ervaring hebben ? Ja , nou nee, ja wel met Afvalzorg. Pfff.

En het kan niet vaak genoeg worden gezegd . 

Gert Jan Ransijn -JA 21 ,  Luijendijk -PvdD , Boutkan -PVV en  van Rooij-50PLUS deden er in een 5 uur durend debat werkelijk alles aan om de dwaasheid  boven tafel te halen .

Ik hoorde Statenleden hardop zeggen , dat er wel een meerderheid in GS tegen de komst van een datacenter in Zeewolde is , maar dat zij er niet over gaan !

Tussen de gemeente Zeewolde , de provincie Flevoland en de projectontwikkelaar Meta is een geheime anterieure overeenkomst gesloten . Volgens Appelman(CDA) is dat boekwerk 69 pagina’s dik. Dat zijn er mij meteen 68 teveel.

Boutkan(PVV) refereerde nog aan die anterieure overeenkomst met de opmerking , dat hij nog nooit een overeenkomst had gelezen waarin zoveel gunstige voorwaarden voor een bedrijfsvestiging waren opgeschreven !

Let op uw zaak en op het nieuws !

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *