Beste Bosruiterweg…

Beste Bosruiterweg,

We kennen elkaar inmiddels al een poosje . Ruim 47 jaar geleden voorzag ik je van een eerste asfaltlaag.

De naast gelegen landerijen werden door noeste werkers in cultuur gebracht. ik schreef er eerder over, zie archief OnsZeewolde.nl

Koolzaad en graan reikten van de Spiekweg tot aan de Adelaarsweg en nog veel verder.  U kent het .

Grote delen van dat polderland werden ingeplant met bomen , of kleine boompjes beter gezegd .

Duizenden boompjes , hun plaats bepaald op bevel van het fluitje , maar nog amper zichtbaar in het veld.

Met de bedoeling van de terreininrichters om er een gevarieerd landschap van de maken waarin natuur en recreatie een belangrijke rol konden spelen.

Maar anno 2022 liggen de plannen voor het gebied volslagen anders.

Niet zozeer vanwege gewijzigde inzichten, maar door projectontwikkelaar Peter Epe , die in de gemeente Zeewolde cq. burgemeester Gorter een partij vond om er zonder de benodigde bestemmingsplanwijziging jarenlang tenminste 600 arbeidsmigranten te huisvesten. En tijdelijk tot 2025.

Goed weggestopt achter die bomen en goed uit het zicht van Zeewolde.

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor destijds 600 asielzoekers.  Het “groene” terrein  inmiddels bebouwd met 140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.

Het COA heeft de gemeente in mei opnieuw gevraagd om medewerking voor de huisvesting van asielzoekers.

De gemeente bij monde van BM Gorter verwees het COA door naar Peter Epe of beter HAM b.v. de projektontwikkelaar van de Bosruiterweg 16 en 14

Opnieuw zouden arbeidsmigranten hier plaats  moeten maken voor asielzoekers .

Dit is de huidige situatie.  ca 15 “logiesgebouwen en ca 120 “2kappers”.

Op het terrein moeten volgens de plannen nog “hotelaccommodaties ” voor 375 bedden wordt bijgebouwd. Gescheiden door een hek.

Het COA verbrak in 2018 zelf de overeenkomst met HAM b.v , die de vrijgekomen ruimtes in 2018 opnieuw en direct in gebruik nam als “Polenhotel,”

Om op de lokatie plaats te maken  voor asielzoekers is heel eenvoudig.

Beëindig de huidige verhuur van bedden/plaatsen aan arbeidsmigranten .

Zo simpel is het. 

HAM b.v verhuurd op deze lokaties/bedden voor arbeidsmigranten aan uitzendbureau’s .

HAM b.v moet daarin nu een keuze maken .

Of het COA wordt klant of een uitzendburo blijft klant.

Het is of/of en dus niet en/en.

Ondernemers in Zeewolde kunnen probleemloos en heel best zonder de helft van deze arbeidsmigranten.

Die werkten immers altijd al ” in de regio”.

BM Gorter voorziet echter geen problemen om de werkkampen nog meer te vergroten .

Projektontwikkelaar HAM b.v. maakt dus blijkbaar de dienst uit in Zeewolde.

Inmiddels heeft het nieuwe college van B&W positief besloten , onder de destijds gehanteerde randvoorwaarden.

Zoals een beperkte hoeveelheid statushouders, alleen gezinnen, begeleiding, voor  een beperkte periode enz…

Maar wie geloofd dat nog na de beelden in Ter Apel, Albergen en de flaters in Luttelgeest.

Volgens de ingediende plannen moet er op de Bosruiterweg 16 nu plaats bijkomen voor  375 asielzoekers in het bestaande “Polenhotel”.

Om ruimte voor deze 375 asielzoekers te maken , moeten er op het naastgelegen terrein van de ” 2kappers”, Bosruiterweg 14 , 375 nieuwe bedden voor arbeidsmigranten worden bijgebouwd .

Volgens de gemeente in een “hotelachtige zetting” om permanente bewoning te voorkomen.

11,3 m2 per persoon schat ik.

Eerder is voor het terrein echter een  limiet bepaald  van 600 personen max.

En opnieuw met een tijdelijke vergunning.  Het moeten er nu eerst 975 worden en het liefst weer1200 natuurlijk , vanwege de investeringskosten van HAM b.v.

Volgens  berichtgeving zou er voor ca 200 migranten elders in Zeewolde permanente huisvesting worden gezocht . Op een terrein in de omgeving van de Gamma ?

Om chaos in de huisvesting van arbeidsmigranten te voorkomen is destijds de lokatie aan de Bosruiterweg bestemd om arbeidsmigranten die werkzaam zijn binnen de gemeente Zeewolde te huisvesten.

Eerder onderzoek wees uit, dat tenminste 70 % van deze 1200 mensen werken in de wijde regio. Nijkerk, Putten , Amsterdam, Schiphol, Soest enz.

De gemeente (Gorter) weigerde eerder op 14 en 16 te handhaven op permanente bewoning.

Dat deed hij wel en onterecht bij een aantal oudere weduwvrouwen met behulp van zijn legertje BOA’s, om vervolgens de rechtszaken bij de Raad van State te verliezen.

BOA’s in dienst bij de gemeente met daarnaast nog een eigen bedrijf.

De druk op de woningmarkt is enorm , starters maken geen enkele kans meer.

In sneltreinvaart neemt de verloedering op de verschillende bedrijventerreinen toe.

Dit college kamt met de erfenis van verkeerde keuzes in het verleden zoals het afschaffen van bedrijfvestigingvoorwaarden en het wegjagen van MKB bedrijven.

De gemeente maakte permanente bewoning op het bedrijventerrein Krachtenveld er mogelijk . Kantoren werden leeg gemaakt en migranten deden er hun intrede.

Uitzendbureaus kopen tegen de hoofdprijs goedkopere (starters)woningen in Zeewolde op.

Om er vervolgens  migranten in te huisvesten ( opbrengst € 2000-€ 2400,-/maand).

En de jeugd heeft het nakijken.

Het werk en de werkgelegenheid in Zeewolde neemt zienderogen af en lege dozen doen hun intrede.

En meer en meer  witte zakken.

Banen en MKB -bedrijven verdwijnen en  de verschillende crises doen inmiddels de rest.

Zeewolde kampt aan de Bosruiterweg met een erfenis uit het verleden.

Beheers deze situatie , maar laat het probleem zeker niet groter worden. 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning leest u op de website  van de gemeente Zeewolde .

Bezwaar maken, een zienswijze indienen kan t/m..

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *