Het laatste nieuws: Tegenstanders datacenter Zeewolde naar Raad van State: ‘De minister gaat er niet over’

Tegen de komst van het datacenter in Zeewolde zijn bij de Raad van State elf beroepen ingediend. Terwijl de lokale en de landelijke politiek zoeken naar manieren om Meta tegen te houden, gaat de strijd om het bestemmingsplan gewoon door. ,,Ik ben er nog niet gerust op.’’

Bron: De Stentor, door Teake Dijkstra

Zes particulieren en vijf organisaties zijn bij de hoogste rechter in beroep gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarin het datacenter aan de Gooiseweg is opgenomen. In de bezwaren gaat het onder meer over stikstof, ruimtelijke ordening, milieu-gevolgen, energie en over de rechtmatigheid van het hele besluitvormingsproces.

Lees het artikel hier online op de website van De Stentor.

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

B&W Zeewolde hield publicatie Datacenter 10 dagen geheim

De stiekemerds.

De gemeente Zeewolde heeft op 15 maart de bestemmingsplanwijziging aangemeld ter publicatie in de Staatscourant .

Deze aankondiging is door B&W geheim gehouden, ook  voor de gemeenteraad .

Op de openbare besluitenlijst van 15 maart komt het Trekkersveld/Datacenter niet voor.

Op de openbare besluitenlijst van 25-03-2022 is in de kantlijn te lezen , dat het niet-openbare collegebesluit  openbaar mag worden.

B&W geeft daarmee aan, alles in het werk te stellen om de democratie te  traineren.

Blijkbaar bevalt de verkiezingsuitslag dit college niet .

Of steekt er toch meer achter.

Via diverse nieuwsmedia is te zien en te horen , dat gemeenteraadsleden  nu geketend

worden om zich over het datacenter uit te spreken . Bangmakerij eerste klas .

Russische toestanden , mede aangezet door een partijdige burgemeester zo is uit zijn optreden en “smeekbrieven” inmiddels wel gebleken.

De beroepstermijn naar de Raad van State van 6 weken loopt van 23 maart en verstrijkt op 4 mei , let dus op uw zaak!

Voor uw beroepsschrift :

  • de bestemmingsplanwijziging is te laat gepubliceerd ( 7 weken termijn overschreden) WRO= wet ruimtelijke ordening.
  • de coordinatieregeling is zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontbonden.
  • het plan is niet in overeenstemming met het Rijksbeleid. WRO
  • het plan heeft geen democratische basis. De lokale bevolking , via de gemeenteraadsverkiezingen, de Provinciale Staten , de Eerste Kamer, de Tweede Kamer hebben in meerderheid aangegeven dat het datacenter ongewenst is.
  • Het rapport van Commissie MER is gebaseerd op aannames en aanbevelingen .

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

€ 200.000 krediet , in beroep t/m 4 mei en de Hofbar opnieuw in Zeewolde.

Zeewolde opnieuw in de Hofbar , uitzending woensdag 20 april NPO2 , 21.05 uur

Rustig aan het front ?

Dat lijkt misschien zo, maar ondertussen gaat de strijd tegen de komst van een hyperscale datacenter gewoon door . De mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan  bij de Raad van State sluit 4 mei . Wees op tijd met uw beroep !

Meta/Facebook heeft wel op de pauzeknop gedrukt  , maar niet op de stopknop !!!

En de “verliezers”, het oude B&W en GS, gaan elke dag door om hun hachje( en het datacenter) te redden.

Één ieder kan ,in tegenstelling tot de gemeentelijke berichtgeving , tegen de verleende vergunning  in beroep bij de Raad van State  t/m 4 mei . Ook indien u niet eerder een bezwaar/zienswijze heeft ingediend en niet in de gemeente Zeewolde woonachtig bent.

Deze beroepsmogelijkheid vloeit voort uit het zogenaamde ” Varkens in nood” arrest.

Een  mogelijkheid is ook om u aan te sluiten bij andere bezwaarmakers , b.v  de Stichting DataTruc of een ander collectief , waaronder ikzelf.

De kosten voor een beroep bij de Raad van State zijn € 185,- voor particulieren en verenigingen en € 364,- voor bedrijven. ( zie hiertoe de website Raad van State)

U kunt de bezwaarmakers zeker ondersteunen met een financiele bijdrage . Informeer ernaar en ik help u verder. Meld u daarom aan.

Procederen kost geld , veel geld . De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV is een zeer omvangrijk dossier . De op 15 maart  verleende vergunning telt meer dan 1000 pagina’s gedetailleerde informatie . Vol van te mooie sprookjes en tekortkomingen die weerlegt moeten worden.

Emoties in uw bezwaar tellen niet  voor de RvS. Slechts de wet.

Zoals de gevolgen voor de ruimtelijke ordening(R.O) , de MER , het milieu, water-lucht-ruimte en het geld/staatssteun enz.

Voor een beroep is ca € 15-20.000,- nodig per procedure , maar voor een bodemprocedure kunnen de kosten oplopen naar ca € 200.000, – en meer .

De kiezers in de gemeente Zeewolde hebben zich bij grote meerderheid ( 70 %)duidelijk uitgesproken tegen de komst van een datacenter.

Dat resulteerde in 14 raadszetels tegen ( Leefbaar Zeewolde 10 en Christen Unie 4) en slechts 5 voor .

De huidige stand is overduidelijk : zowel de inwoners van Zeewolde , de 1 en de 2e Kamer en zelfs minister de Jonge (R.O)zijn tegen de komst van een datacenter .

Maar daarmee houden we de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV niet tegen !!

Bezwaar/beroep bij de Raad van State is nu noodzakelijk indien u , uw rechten wilt behouden.

Daarom ben ik van mening , dat de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde het college van B&W op moet dragen , om  een krediet van tenminste € 200.000, – beschikbaar te  stellen.

Dat krediet dient ter dekking van de beroepsprocedures van bezwaarmakers om de huidige bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV te niet te doen.

En waarom ? Het kan niet zo zijn , dat private en publieke partijen die nu in beroep gaan  bij de Raad van State , voor eigen rekening moeten procederen n.b. tegen de gemeente Zeewolde . Terwijl dit bestuursorgaan zelf met grote meerderheid tegen de komst van een datacenter is.

Voor de duidelijkheid; het kan niet zo zijn dat bezwaarmakers voor de gemeente nu voor eigen rekening zelf de kooltjes uit het vuur gaan halen .

En zeker niet afgezet tegen de ongebreidelde uitgaves van het huidige oude college van B&W in dit dossier. Dat onbeperkte geld was gemeenschapsgeld en niet gedekt! Ons geld dus!

Politieke partijen procederen niet , maar de “winnaars” mogen nooit vergeten waaraan zij hun overwinning mede te danken hebben .

Naast de 1e en de 2e Kamer hebben nu ook een  meerderheid van Provinciale Staten onder aanvoering van Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn zich uitgesproken tegen de komst van Meta/Facebook naar Zeewolde.

Gedeputeerde Staten ( Appelman en Co)geven  echter geen krimp en adviseerden Provinciale Staten zelfs om in beroep te gaan bij RvS !

Al met al is het een vies zaakje geworden , maar dat wist u al.

Conclusie :

  • In beroep t/m 4 mei bij de Raad van State
  •  De Hofbar 20 april NPO2
  • Steun ons.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De laatste boerin vertrekt, maar agressieve lobby nekte Facebook’s komst naar Zeewolde

De lobbyist van het techbedrijf riep wrevel op in Den Haag door steeds aan te dringen op een voorkeursbehandeling.

Bron: NRC, door Carola Houtekamer en Merijn Rengers

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft de politieke weerstand tegen zijn  grootschalige bouwplannen in Zeewolde in de hand gewerkt door een agressieve lobby te voeren in Den Haag.

De Nederlandse lobbyist van het Amerikaanse techbedrijf riep wrevel op bij ambtenaren en bewindspersonen door voortdurend aan te dringen op een voorkeursbehandeling. Het
techbedrijf weigerde zelf daarentegen de bouwplannen voor de hyperscale aan te passen aan de Nederlandse situatie.

Dat blijkt uit een reconstructie van de lobby van Facebook voor de bouw van een zeer groot datacentrum in de Flevopolder. NRC sprak met een groot aantal betrokkenen en  analyseerde honderden interne documenten en mails die werden vrijgegeven na een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Dinsdag liet Meta na druk van de Eerste en Tweede Kamer weten dat het haar bouwplannen in Zeewolde voorlopig pauzeert.

Daarmee komt een einde aan de haast die het bedrijf de afgelopen twee jaar aan de dag legde. „Het moest allemaal meteen, snel, anders trok Facebook z’n investering terug.”, zegt
oud-ambtenaar bij Economische Zaken Robert Barker, die aan het datacentra-
dossier werkte. Volgens Barker, nu fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad, stoorde in Den Haag „iedereen zich aan de opstelling van Facebook”.

On-Hollands, brutaal, pushy
Dat kwam mede door de manier waarop Facebook-lobbyist en voormalig beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van D66 Edo Haveman ministeries en betrokken ambtenaren en politici benaderde, zeggen betrokkenen tegen NRC.
Daarbij stelde hij zich, onder meer in een ontmoeting met toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) „on- Hollands ” brutaal en „pushy ”op, zeggen betrokkenen tegen NRC.

Voormalige ambtenaar Barker: „Het beetje beleid dat er was, was in strijd met de plannen van Facebook. Grote hyperscales van één bedrijf trekken het draagvlak voor alles omlaag.”
Bij het bewerken van de Nederlandse overheid liet ook Vince Van Son, bij Meta verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe datacentra, zich niet onbetuigd. De zoon van naar de VS geëmigreerde Nederlanders zag in plannen voor Zeewolde een manier
om iets terug doen voor het land van zijn ouders, vertellen betrokkenen.
Maar tot verbazing van zijn Nederlandse gesprekspartners was Van Son
nauwelijks bereid tot compromissen over de omvang of de technische specificaties
van het datacentrum.

Meta wil niet reageren op vragen van NRC, maar stuurt de algemene reactie dat het „door lokale, provinciale en landelijke overheden is uitgenodigd om een investering in een datacentrum in Nederland in het algemeen en Zeewolde in het bijzonder te
over wegen”. Door de „huidige omstandigheden” staan de plannen nu
op pauze.

Meta kwam in Zeewolde terecht dankzij het persoonlijke netwerk van
een commercieel directeur van ingenieursbedrijf Arcadis.
De gemeente had in eerste instantie geen grote bouwkavels beschikbaar, maar ging na bemiddeling door de Arcadis-directeur toch overstag. De vrouwelijke Arcadis-directeur is een bekende van een van de wethouders in Zeewolde, staat in e-mail-correspondentie.

Betrokkenen zeggen dat ze elkaar kennen van de lokale voetbalclub. Arcadis wil niet reageren, omdat het bedrijf „allerlei geheimhoudingsverklaringen” heeft getekend.

Bemoeienis van Algemene Zaken
Uit de reconstructie wordt ook meer duidelijk over de bemoeienis van premier Mark Rutte en diens ministerie van Algemene Zaken bij de plannen van Meta. Volgens diverse betrokkenen stond de bouw van datacentra in Nederland op de lijst van gespreksonderwerpen bij een ontmoeting tussen Rutte en Facebook-topvrouw Sheryl
Sandberg, in 2018 tijdens het World Economic Forum in Davos.

Wat onderling is gewisseld is onbekend. Een woordvoerder van Ruttes departement zegt dat er „voor zover we nu hebben kunnen nagaan geen betrokkenheid is geweest van de minister-president ”.

Wel heeft Algemene Zaken „vanaf 2019 drie keer op ambtelijk niveau contact gehad met Facebook”, zegt de woordvoerder. Daarbij werd er „gewezen op het belang van snelheid
in het proces en is geïnformeerd naar de voortgang”, vooral wat betreft „de door Facebook gewenste wijze van aansluiting op het hoogspanningsnet”.

Meta heeft onlangs ook in Denemarken en in Spanje grote bouwkavels voor datacentra gekocht. De lokale overheden daar zijn, zo blijkt uit publicaties in de lokale pers, enthousiast over de bouwplannen van het techbedrijf.

Lees / download hier de hele publicatie van het NRC:

PDF 1: Agressieve lobby nekte Facebook
PDF 2: De laatste boerin vertrekt, maar Facebook komt niet

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Meta/Facebook zet hyperscale datacenter “on hold”, maar het gevaar is zeker niet geweken!

Update 31 maart 2022

Het college van B&W ontkwam 30 mart tijdens de installatie van 11 nieuwe gemeenteraadsleden maar net aan ontslag op staande voet.

Leefbaar Zeewolde en de Christen Unie dienden tijdens de beladen vergadering een motie in, waarbij het huidige college van B&W een volledige handelsbeperking werd opgelegd.

Aanleiding was natuurlijk de stiekeme streken van het college de afgelopen weken en dagen betreffende de bestemmingsplanwijziging t.b.v het datacenter.

Tijdens de verkiezingen starte het oude college de bestemmingsplanwijziging toch op en recent weigerde het college de gemeenteraad te informeren hoe zij de aanvullende eisen van het RijksVastgoed Bedrijf in denkt te vullen.

Heel slim moest wethouder Suythof de kooltjes voor het oude college uit het vuur halen door te bezweren dat er geen belangrijke beslissingen zouden worden genomen zonder de raad te informeren.

Burgermeester Gorter was schijnbaar al eerder op de hoogte van de motie en sleepte de wet erbij om de nog onervaren raad er op de wijzen , dat ook zijn positie en die van de gemeentesecretaris door de “motie van wantrouwen “onder curatele kwamen te staan.

Opvallend daarbij is , dat de burgemeester partij koos en zijn verweer van af (een eerder opgesteld?)briefje voorlas. Opvallend te meer omdat bij een motie van wantrouwen slechts de wethouders en niet de burgemeester en de gemeentesecretaris  geraakt worden.

De motie werd daarop door LZ ingetrokken onder de toezegging dat de gemeente raad 2/3 april zal worden ingeinformeerd . Of dat een besloten bijeenkomst is mij niet bekend.

De 2e Kamer heeft zich bij meerderheid op 29 maar uitgesproken tegen de komst van een hyperscale datacenter naar Zeewolde.

Daarmee sluit de 2eKamer zich aan bij het besluit van de 1e Kamer om eerst beleid en voorwaarden vast te stellen voor datacenters  en of dergelijke  grote stroom- , ruimte -en watervreters als een hyperscale zich uberhaubt  in Nederland wel kunnen vestigen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben Gedeputeerde Staten verzocht om alle vergunningsprocedures te schorsen.

Opeens lijkt de democratie weer terug van weggeweest in Zeewolde.

Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn van JA 21 verrichte daarbij als statenlid veel voorwerk.

Het besluit van Meta/Facebook om de ontwikkelingen in Zeewolde voorlopig “on hold”te zetten kwam ca 30 minuten nadat het besluit in de 2e Kamer werd genomen.

Dat is opvallend en duidt er bij Meta op dat de gevolgen van de recente politieke ontwikkelingen al langer werden ingecalculeerd.

Meta/Facebook kan ook makkelijk achterover leunen omdat de gemeente Zeewolde wel de bestemmingsplanwijziging per 24 maart in gang heeft gezet.

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bekend gemaakt, dat die bestemmingsplanprocedure onveranderd wordt voortgezet!

We schieten dus feitelijk niets op met de voorlopig ingelaste pauze van Meta/Facebook. Het bedrijf neemt alleen een afwachtende houding aan en laat de gemeente Zeewolde intussen het vuile werk doen om de bestemmingsplanwijziging er door te jassen. Tenzij…

Indien het Rijk de gemeente niet dwingt om die bestemmingsplanprocedure onmiddellijk te staken , is de beroepstermijn ( t/m 4 mei) onverkort van kracht.

Het is  zaak om de vinger goed aan de pols te houden en laat u niets wijsmaken!

De opsplitsing van de vergunningprocedures tegen alle bekendmakingen van de gemeente in en vermoedelijk onder druk uitgevoerd.

De gemeente zorgt daarmee bewust voor verwarring in de hoop dat daardoor minder burgers, bedrijven en organisaties bezwaarprocedures gaan opstarten.

De gemeente hanteerde het argument  , ” dat na het raadsbesluit van 16 december wij ook eens moet leveren”.

Ex-projectwethouder de Jonge scandeerde onlangs nog in de media “dat het datacenter er sowieso gaat komen”.

Tegen de bestemmingsplanwijziging TrekkersveldIV kan  t/m 4 mei beroep bij de Raad van State worden ingesteld . Wilt u meer tijd, dan dient u vroegtijdig binnen die termijn RvS daarom te verzoeken.

Wat betekend het “on hold” zetten voor Zeewolde nog meer.

Voorlopig kunnen betrokken ambtenaren ander nuttig werk gaan doen , al moeten er nog wel ca 5-6 WOB verzoeken die al 6-9 maanden wachten op antwoord worden ingewilligd.

Opvallend is dat binnen het plangebied inmiddels tenminste 3 windturbines zijn ontmanteld.

Van een sloopvergunning is mij niets bekend.

Vandaag , woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde geïnstalleerd.

De rol die burgemeester Gorter als onafhankelijk voorzitter in het Meta/Facebook schandaal en de gemeenteraadsverkiezingen innam, komt daar zeker ter sprake.

Wordt vervolgd :

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Eerste Kamer roept kabinet op om plan voor megadatacenter Zeewolde stil te leggen

Update 24-03-2022

Ondanks de beslissing van de Eerste Kamer om de plannen voorlopig stil te leggen , heeft de Gemeente Zeewolde de bestemmingsplanprocedure op 23 maart toch in gang gezet.

Die plannen voor Trekkersveld IV zijn in te zien op de website van de gemeente Zeewolde en via www.ruimtelijkeplannen.nl

De bezwaartermijn om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  is van 24maart en sluit op woensdag 4 mei 2022.

Belanghebbende ? Let wel : een ieder kan als gevolg van nieuwe wetgeving tegen dit besluit in beroep, ook indien niet eerder een zienswijze in deze zaak is ingediend.

Vanwege de complexheid van de materie is de inschakeling van juridische bijstand zeer aan te bevelen.

De senaat vraagt de regering de komst van het megadatacenter in Zeewolde te blokkeren. Minister De Jonge (CDA) reageert voorzichtig.

Bron: NRC, door Eppo König, 22 maart 2022

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de planning van het omstreden megadatacenter van Meta in Zeewolde voorlopig wordt stilgelegd. Twaalf fracties (met 53 van de 75 zetels) stemden dinsdag voor een motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet oproept eerst na te gaan of de bouw van het datacenter mogelijk in strijd is met het rijksbeleid.

Opvallend was dat de Eerste Kamer-fracties van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie óók instemden met de oproep aan het kabinet. Alleen de coalitiepartijen VVD en CDA waren tegen de motie.

Facebook
Het plan voor het megadatacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook, in de Flevopolder roept protest op wegens het grote verbruik van duurzame energie. Het kabinet vindt het energieverbruik van zulke datacenters niet in verhouding staan tot de maatschappelijke en economische opbrengst, en wil de toelatingscriteria aanscherpen, zo staat in het coalitieakkoord.

Volgens minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA) is de komst van het datacenter in Zeewolde „nog geen gelopen race.” Een deel van de grond waarop het datacenter moet komen, is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Op dit moment wordt onderzocht of het bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor de grondverkoop.

De motie van PvdD-senator Niko Koffeman roept het kabinet op de uitvoering van het bestemmingsplan voor Zeewolde tegen te houden, totdat een landelijk datacenterbeleid is opgesteld in de Nationale Omgevingsvisie, het langetermijnplan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het vaststellen van die visie duurt negen maanden, en inclusief bezwaartermijn „twee jaar”, denkt Koffeman. „Dat gaat Facebook niet afwachten”, denkt hij. Zijn hoop is dat Meta zal afzien van de bouwplannen in Zeewolde.

Minister De Jonge reageert voorzichtig op de aangenomen motie van de Eerste Kamer: „Of de motie kan worden betrokken bij het lopende proces richting Zeewolde, zal nader worden bezien”, aldus een schriftelijke reactie. Zoals vorige maand aangekondigd, zullen de komende negen maanden in ieder geval geen nieuwe vergunningen voor andere datacenters worden afgegeven, totdat de omgevingsvisie er is.

De Partij voor de Dieren wilde het kabinet aanvankelijk oproepen het bestemmingsplan te vernietigen, maar heeft de tekst van de motie afgezwakt om meer politieke steun te krijgen.

‘Geitenpaadje’
Meerdere fracties die de motie steunden, zien die vooral als politiek signaal, bleek uit hun stemverklaringen. D66 sprak van een „ondersteuning aan het kabinet”, de PvdA en GroenLinks gaven de motie „het voordeel van de twijfel” om „tijd te kopen” voor overheden, zodat die de mogelijkheden kunnen onderzoeken om het datacenter tegen te houden. De SGP omschreef de motie als een „ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten.”

In Zeewolde is de steun voor het megadatacenter sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week weggevallen, wegens de zetelwinst van twee kritische partijen: Leefbaar Zeewolde (10 van de in totaal 19 zetels) en de ChristenUnie (4 zetels). Winnie Prins van Leefbaar ziet de motie van de Eerste Kamer als meer dan een politiek signaal. „Dit is een oproep tot schorsing van het bestemmingsplan. Ik ben zelf wethouder geweest. Als de gemeenteraad je tot iets oproept, moet je van goede huize komen om dat naast je neer te leggen.”

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig dikke streep door datacenter !

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen met 12 stemmen voor en 2 ( VVD en CDA)tegen , die oproept om de voorbereidingen van de bouw van een datacenter in Zeewolde te staken.

Voor de tegenstanders is dit een klinkende overwinning .

Net maandag 21 maart werd bekend dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure toch in gang heeft gezet, ondanks de gewijzigde stemverhoudingen  in de gemeenteraad .

Daar zijn nu 14 stemmen tegen het datacenter en slechts 5 stemmen voor.

Het bestemmingplan Trekkersveld IV ligt vanaf 24 maart 2022  6 weken voor beroep ter inzage en is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. 

Één ieder kan tegen de huidige plannen in beroep bij de Raad van State .

Ook degene die eerder geen zienswijze daartoe hebben ingediend( de gemeentelijke website suggereerd anders). 

Uitstel op weg naar afstel zoals dat zo mooi heet .

De motie werd ingediend door senator Niko Koffeman van de PvdD.Hij roept op om tijdelijk te stoppen met de realisatie van datacenters in Nederland en pas te bouwen als er een Nationale Omgevingsvisie voor is.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil het plan van een datacenter in Zeewolde stoppen.

Alleen de partijen VVD en CDA stemden tegen de motie . Het is nog onbekend wat de minister de Jonge met de motie gaat doen .

Minister de Jonge ( Ruimtelijke ordening)verklaarde zich vorige week eveneens  tegen hypersales datacenters in Nederland  vanwege het enorme stroom-, water – en ruimtegebruik. De minister gaat nu met Zeewolde in gesprek.

De beslissing van de Eerste Kamer maakt het voor het nieuwe college van B&W mogelijk om het voorliggende bestemmingsplan met datacenter te wijzigen naar een bestemming zonder datacenter.

Van onbehoorlijk bestuur is geen sprake meer , nu het nieuwe college van B&W de steun heeft van de Eerste Kamer.

Meer details volgen . Eerst even bedankt en proost !

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Verkiezingen in Zeewolde: Datacenter als campagnethema? Liever niet!

Partijen in Zeewolde na besluit Facebook: vooral vooruitkijken

Verkiezingsthema De komst van een hyperscale datacentrum zorgde voor verhitte debatten in Zeewolde. Nu willen de meeste partijen er geen campagnethema van maken…

Bron: NRC, door Merijn Rengers & Carola Houtekamer, 7 maart 2022

Ruim twee maanden na de grootste politieke gebeurtenis in de geschiedenis van Zeewolde – het gemeenteraadsdebat over Facebook – wil wethouder Egge Jan de Jonge vooral „vooruitkijken”. Want, zo bezweert de CDA-lijsttrekker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen: de beslissing over de komst van een hyperscale datacentrum naar de Flevopolder is nu eenmaal genomen. Facebook komt naar Zeewolde en dat is goed voor het dorp.

De verkiezingen van 14, 15 en 16 maart gaan wat het CDA betreft dan ook over hele andere dingen. Over „verbinding” en het „wij” voorop stellen, niet het „ik”. En over zaken als het behouden van de middelbare school in Zeewolde, small houses voor jong en oud, een visvijver voor de visclub en een verbetering van het boer-burgercontact.

Dat de komst van het datacentrum afgelopen december een bezetting van het gemeentehuis door klimaatactivisten veroorzaakte, hatelijke mails naar raadsleden uitlokte en veertig trekkers van boze boeren, tientallen demonstranten en de internationale media naar het Raadhuisplein trok, maakt het wat CDA betreft nog geen lokaal verkiezingsthema. Zelfs niet toen ‘Zeewolde’ een landelijke kwestie werd en minister Hugo De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) een bouwstop voor hyperscales afkondigde.

Mensen houden me er over aan op straat

Erik van de Beld ChristenUnie

De andere partijen die in december vóór de komst van Facebook stemden, denken er precies zo over. Actief Zeewolde en D66 reppen in hun verkiezingsprogramma met geen woord over de miljardeninvestering die de Amerikaanse techgigant in de Flevopolder wil doen.

„De stilte van alle politici die voor het datacentrum hebben gestemd, maakt ons nog strijdbaarder,” zegt Susan Schaap van de stichting Datatruc Zeewolde, die actie voert tegen de komst van de hyperscale. „Onze stichting adverteert in de lokale krant en geeft duidelijk stemadvies. Als je Facebook nog wil dwarsbomen, moet je Leefbaar Zeewolde of de ChristenUnie stemmen. Zij waren in december tegen en zijn dat nog steeds.” Wethouder Egge-Jan de Jonge noemde de opstelling van deze twee partijen in de lokale media recent nog „zeer onbetrouwbaar” en „zeer discutabel”.

Schaap snapt best dat De Jonge doet alsof de verkiezingen niet over het datacentrum gaan. „Ik ben het alleen niet met hem eens. Bij de vorige verkiezingen wisten we helemaal niet dat er een datacentrum zou kunnen komen en nu zouden we weer niet onze stem kunnen laten horen. Wat ons betreft zijn de verkiezingen juist wel een referendum over Facebook.”

Betrouwbare overheid

Burgemeester Gerrit Jan Gorter (partijloos) had nog nooit zoveel hectiek meegemaakt als bij de vergadering in december over Facebook. „Het was echt een snelkookpan.” Maar ook hij vindt het niet meer dan logisch dat de verkiezingen niet om de hyperscale draaien. De beslissing viel immers precies tussen twee gemeenteraadsverkiezingen in. Dus hoefden de burgers er niet over te stemmen. „Zo is het met azc’s ook wel eens gegaan.”

Bovendien, zegt Gorter: zelfs als een nieuw college, met daarin de verklaarde tegenstanders ChristenUnie en Leefbaar, de verkiezingen zou winnen, dan nog kan de stekker er niet zomaar uit. „We zijn al twee jaar bezig en hebben allerlei verwachtingen gewekt. Er is al veel geld uitgegeven, we moeten een betrouwbare overheid zijn. Een besluit hernemen kan leiden tot allerlei claims,” zegt Gorter.

De lokale afdeling van de ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde vinden de komst van het datacentrum nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Leefbaar Zeewolde stelt in een verkiezingsfilmpje dat het er „alles aan wil doen” om de stroomverslindende hyperscale tegen te houden. Raadslid Helmut Hermans: „De partijen die tijdens de vergadering vóór de komst van het datacentrum stemden, weten dat ze veel kiezers tegen zich hebben. Daarom zeggen ze er maar niets over in hun programma. Er zijn geen stemmen mee te winnen.”

Ook Erik van de Beld van ChristenUnie vindt het nog niet te laat om campagne te voeren. „Facebook heeft nog niet alle grond. Er moet nog tachtig hectare worden aangekocht en doorverkocht via de gemeente. Daar moet het college wat van vinden.”

Gratis restwarmte

Bovendien is er de kwestie restwarmte. De komst van het datacentrum is door het college verdedigd met de belofte van het gebruik van restwarmte. Dat is de enige significante manier om het complex, dat de stroom van de hele stad Amsterdam zal verbruiken, duurzamer te maken. Van de Beld: „Facebook zou de restwarmte gratis aanbieden. Maar om dat te benutten is een warmtenet nodig.”

Een opwaardeerstation om de restwarmte op een bruikbare temperatuur te krijgen en een warmtenet kosten tientallen miljoenen euro’s.” Van de Beld: „Zo’n warmtenet komt volledig op rekening van de inwoners, die misschien een verplichte aansluiting krijgen. Dat lijkt me wel iets waar de inwoners over moeten stemmen. Wij zeggen liever: zet in op isoleren.”

Het thema ‘datacentrum’ leeft volop, merkte Van de Beld in ieder geval. „Op de verkiezingsmarkt afgelopen zaterdag op het Kerkplein zag ik mensen bij onze stand die ik nooit eerder had gezien. Mensen houden me er over aan op straat. Ze hebben het erover.”

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Facebook datacenter Zeewolde een CO2 drama in de polder

Facebook datacenter Zeewolde, een CO2 drama

460.000 gezinnen raken groene stroom kwijt

Bron: Wim Schermer, via LinkedIn

Samenvatting
Zeewolde krijgt een groot datacenter van Facebook. Het stroomverbruik is even hoog als dat van 460.000 gezinnen. Met slechts 25% duurzame opwekking in Nederland slokt Facebook de duurzame stroom op die 460.000 gezinnen in Nederland nu nog krijgen.

Zij worden teruggeworpen op grijze stroom uit gas- en kolencentrales.

Door deze verdringing naar grijze stroom ontstaat er onvermijdelijk een EXTRA uitstoot van 695.000 ton CO2, elk jaar weer.

De investeringen die de Nederlandse belastingbetaler moet doen om Facebook van echte groene stroom te voorzien bedragen 839 miljoen euro.

Introductie
Nederlandse ambtenaren hebben in 18 landen over de hele wereld 28 kantoren om Nederland te ‘verkopen’ als vestigingsplaats. Dat lukt prima. Vooral mega datacenters als die van Google, Microsoft, Apple en nu ook Facebook strijken hier neer. Begrijpelijk, de voorwaarden zijn uitstekend, er zijn goede vlieg- en internetverbindingen en … er is ‘groene’ stroom.

Maar aan die ‘groene’ stroom zit een smerig luchtje, klimaat vernietigende CO2 uitstoot.

Facebook wil in Zeewolde een heel groot datacenter neerzetten. Het jaarlijkse stroomverbruik wordt 1.380 Gigawattuur. Dit is 1.380.000.000 ofwel 1,38 miljard kWh. Met deze hoeveelheid stroom kunnen 460.000 gezinnen van stroom worden voorzien.

Hiervan wordt 3,7% of 51 miljoen kWh opgewekt met zonnepanelen. Er moet dus 96,3% ofwel 1,33 miljard kWh liefst duurzaam worden opgewekt.

Facebook groene stroom, nou nee
Facebook krijgt ‘groene’ stroom van windmolens en zonneparken. Maar wacht … is die groene stroom er dan wel? Nou … nee. Als 460.000 gezinnen in Nederland nu groene stroom krijgen, is hun stroom van de ene op de andere dag niet groen meer. Er wordt namelijk nog maar 25% van de elektriciteit in Nederland echt duurzaam opgewekt met zon en wind. De dag dat Facebook wordt aangesloten op het stroomnet moeten 460.000 Nederlandse gezinnen hun groene stroom inleveren en krijgen die vervolgens stroom uit fossiele gas- en kolencentrales. En als die gezinnen, op papier, hun groene stroom houden, zal Facebook voor 96,3 % op fossiele stroom gaan draaien.

Verdringing
Het lichtnet is altijd in balans en zo gauw er ergens een windmolen uitvalt of er elektriciteit naar een electrolyser gaat om waterstof te maken, gaan de kolen- en gascentrales die ontbrekende capaciteit direct aanvullen. Dit heet verdringing.

Een windmolen heeft, door zijn productie, bouw en sloop aan het eind van zijn levensduur, een uitstoot van 14 gram CO2 per kWh. De uitstoot van kolen- gas- en kerncentrales, de zogenaamde grijze mix, bedraagt 523 gram CO2 per kWh. Dat is 37x zoveel.

Klimaat
Het klimaat lijdt ernstig onder CO2 (koolstofdioxide) uitstoot. De gevolgen zijn wereldwijd zichtbaar. Smeltende gletsjers, stijgende zeespiegel, steeds extremer weer met zware stormen en extreme neerslag of droogte. Klimaatwetenschappers waarschuwen wederom voor een onomkeerbare situatie als we niet snel maatregelen nemen.

CO2 die eenmaal is uitgestoten blijft 200 jaar rond de aarde hangen en warmt de aarde steeds verder op.

Rol overheid
De Tweede Kamer roept het kabinet op om de CO2 uitstoot te beperken maar legt vervuilende bedrijven geen strobreed in de weg. Opeenvolgende kabinetten zijn machteloos gebleken waar het gaat om effectieve maatregelen tegen grote vervuilers als Tata Steel IJmuiden, Schiphol/KLM, raffinaderijen en de boeren. De burgers moeten maximaal 100 km per uur rijden, een zielig lapmiddel.

Dan zou je zeggen probeer makkelijk vermijdbare CO2 uitstoot te voorkomen. Stuur stroom verslindende bedrijven waarvan op voorhand vaststaat dat deze alleen op fossiele stroom gaan draaien naar landen met een veel schonere elektriciteitsproductie. Nee hoor, het kabinet gaat actief de boer op om meer buitenlandse bedrijven naar ons land te halen.

De overheid weet donders goed dat er voor die bedrijven geen groene stroom is. De overheid is willens en wetens verantwoordelijk voor extreem veel meer CO2 uitstoot.

Gemeenten geen partij voor multinationals als Facebook
Gemeenten mochten tot nu zelf beslissen of een datacenter zich al dan niet in de gemeente mag vestigen. Een gemeenteraad in een dorp als Zeewolde, nog geen 25.000 inwoners, is helemaal niet in staat om dit soort ingrijpende beslissingen met kennis van zaken te nemen. Gemeenteraadsleden doen hun raadswerk erbij naast hun werk als bijvoorbeeld lokale slager, horecaondernemer of fietsenmaker. Zij missen de specifieke deskundigheid en sommige raadsleden verklaren zelfs geen tijd te hebben om de 7.000 pagina’s tellende raadsstukken rond dit dossier in Zeewolde te lezen.

Recent is die bevoegdheid door het kabinet voor 9 maanden in de ijskast gezet. Dit heet mosterd na de maaltijd, de grootste datacenters ter wereld staan al in Nederland.

Gevolgen voor de CO2 uitstoot van Facebook in Zeewolde
Nu we weten dat er nog lang geen 100% duurzame opwekking is en Facebook groene stroom krijgt, zullen 460.000 gezinnen hun groene stroom kwijtraken. De extra 1.328.940.000 kWh die Facebook nodig heeft gaan onvermijdelijk fossiel opgewekt worden. De extra CO2 uitstoot die dit oplevert is 1.328.940.000 kWh x 0,523 kg is 695.035.620 kg. Meer dan 695.000 ton EXTRA CO2 uitstoot, elk jaar weer. Dit gaat door tot er ruim meer dan 100% duurzame opwekking is. Dat gaat nog 20 tot 30 jaar duren.

Hoeveel kost het om Facebook van groene stroom te voorzien?
De overheid zou grote stroomverbruikers moeten verplichten te investeren om het geplande stroomverbruik duurzaam te – laten – produceren. Een 8 MW windturbine ver op zee produceert 35.040.000 kWh per jaar. Om 1,33 miljard kWh per jaar duurzaam te produceren zijn 38 windmolens van 8 MW nodig.

Een windmolen van 8 MW kost 18,4 miljoen euro. Benodigde investering 18,4 x 38 is 699 miljoen euro. Daar komt nog 20% bij voor de knooppunten op zee en aansluiting op de wal. De totale investering voor Facebook bedraagt dan 839 miljoen euro.

U mag raden wie die investeringskosten voor de kiezen krijgt, U en ik. Facebook in elk geval niet.

Hoe nu verder?
De overheid doet er goed aan eerst voor voldoende duurzame opwekking te zorgen. Nederland is in Europa een van de slechtst presterende landen. De prijs daarvoor wordt nu al betaald in de vorm van extreem hoge prijzen voor elektriciteit en gas. Onze afhankelijkheid van Rusland komt met de oorlog in Oekraïne in een schrijnend daglicht te staan.

Ook de door de overheid zo vurig gewenste electrolysers mogen geen doel zijn. De grote verliezen bij het omzetten van groene stroom in waterstof leveren direct een verdringing op naar opwekking met gas- en kolencentrales met de daarbij onvermijdelijk veel hogere CO2 uitstoot. En met een grotere afhankelijkheid van Rusland. Elke dag ontvangt Rusland uit de EU 600 miljoen euro voor geleverd gas, olie en kolen. Dat is voldoende om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Gebruik groene stroom voor burgers en bedrijven die deze stroom direct gebruiken, o.m. voor verlichting, warmtepompen en het opladen van accu’s van elektrische auto’s.

En de industrie en de boeren dan?
De industrie die nu ernstig vervuilt zoals Tata Steel IJmuiden, Schiphol/KLM, de raffinaderijen en de boeren kunnen beter met steeds hogere CO2 heffingen worden geconfronteerd. Dit is het enige middel om die uitstoot te beperken. Zorg aan de Europese buitengrens voor een vergelijkbare CO2 heffing op producten uit landen die vervuilend produceren om een eerlijk speelveld te houden.

De industrie gaat dan vanzelf over op meer elektriciteit en later groene waterstof. Zweden kent al 30 jaar een CO2 heffing van 110 euro per ton. Dat heeft, samen met Noorwegen, geleid tot het grootste aandeel duurzame energie van heel Europa. Zweden zal ook het eerste land zijn waar grootschalig staal zal worden geproduceerd met echt groen geproduceerde waterstof.

Groene waterstof wordt sowieso een wereldmarkt en zal straks vooral met zonnestroom in zonrijke gebieden worden geproduceerd. Bedrijven die te laat met verduurzamen zijn begonnen, zoals Tata Steel IJmuiden, zullen de te laat gedane investeringen in groene waterstof niet rendabel kunnen maken en failliet gaan. Het eventueel door de overheid subsidiëren van Tata om deze op waterstof te laten overschakelen zal weggegooid geld blijken te zijn. Kent u het RSV debacle nog?

Het geforceerd ontwikkelen van een markt voor groene waterstof zonder eerst de noodzakelijke duurzame opwekking te bouwen, heeft tot gevolg dat beperking van de CO2 uitstoot een ‘mission impossible’ wordt.

Facebook toch maar niet in Zeewolde?
Het zou voor Nederland maar vooral voor het klimaat veel beter zijn als Facebook zijn datacenter plaatst waar echte groene stroom ruim voorhanden is. Landen als Noorwegen, Zweden en Canada hebben bijna 100% groene -waterkracht – stroom die niet tot gevolg heeft dat er 695.000 ton CO2 uitstoot per jaar de atmosfeer in gaat.

Nederland hoeft dan ook de 839 miljoen euro die nodig is om Facebook van echt groene stroom te voorzien, niet te investeren. En die 38 grote windmolens kun je sowieso bouwen en op het net aansluiten ten behoeve van burgers en bedrijven. Zoals eerder becijferd, met die 38 windturbines kunnen nog eens 460.000 gezinnen echt groene stroom gaan krijgen. Dat is in het huidige tijdgewricht waarin de energieprijzen de pan uitrijzen sowieso hard nodig.

De werkgelegenheid lijdt er niet onder als Facebook zich elders vestigt. Datacenters zijn volledig geautomatiseerd, er werkt maar een handjevol mensen.

De (stikstof)ruimte kan beter aan kleinere ondernemingen beschikbaar worden gesteld. Meer echte werkgelegenheid en geen problemen met een zee aan warm koelwater.
Tenslotte kan Tennet zijn schaarse capaciteit beter besteden aan het uitbreiden van het landelijke stroomnet dan aan een nieuw hoogspanningsstation uitsluitend voor Facebook.

Auteur: Wim Schermer, De Woude

Begaan met het milieu, rijdt elektrisch en woont, inclusief de elektrisch gereden kilometers, in een O-op-de-meter huis. Met dank aan een grondwater warmtepomp, 8 zonnepanelen op de eigen carport en 37 zonnepanelen op een boerendak in een postcoderoos regeling.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Afrekenen! Elke stem telt!

14,15 en 16 maart , dan is het zover dat u als kiezer af kunt rekenen met degene die eerder op uw stem mochten rekenen. En die stem misbruikten. Stemmen dus.

Deze verkiezingen 2022 hebben een andere ondertoon dan al hun voorgaande.

De komst van een hyperscale datacenter is zeker geen gelopen race!

Daarbij is uw stem zeker nu van groot belang.

Boeren , burgers en bedrijven  gaan afrekenen met de partijen die hun een onzekere en dure toekomst in de maag splitsten door als CDA,VVD, D’66 en Zeewolde Aktief in te stemmen met de komst van een hyperscale datacenter van 166 ha.

Een datacenter dat als grootverbruiker 90 % korting op de stoomprijs krijgt.

Bij een verbruik van 1.380 GWh is dat een korting van tenminste € 700 miljoen euro per jaar op de stroomprijs.!
En U betaald de korting van Facebook met uw energietoeslag! Tot meer dan € 100O,- per jaar per gezin.

Zeewolde Aktief onder voorzitterschap van Steijger, tevens voorzitter van Zeewolde Liberaal gokt met mevr. Van Bruggen op een wethouderszetel. Raadslid Rob Smeets stelde lastige vragen, diende 2 integriteitsverzoeken in bij burgemeester Gorter over belangenverstrengeling ( o.a.van Steijger)en werd prompt geroyeerd. U weet het weer.

ik weet niet hoe het met u is, maar niemand van de eerder genoemde partijen hebben van mij mandaat gekregen om voor de komst van een datacenter te stemmen.

Sterker nog, gezien hun stemgedrag op 16 december 2021, voor de komst van dit grootste datacenter van Europa  zijn het CDA, VVD, D’66 en Zeewolde Aktief mijn stem niet waard.

Ik heb ze daarvoor geen mandaat gegeven en trap niet in de propagandapraatjes .

Dit zijn de feiten :

Geen geld

Geen werk

Geen warmte.

Mijn advies  ;  stem CU of Leefbaar Zeewolde , de tegenstanders van het datacenter , bezorg hen nu de meerderheid !

Het datacenter is geen gelopen race ! Elke stem telt!

De (landelijke) tegenmacht groeit elke dag !

Wordt vervolgd:

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Kabinet ; Hyperscale Zeewolde valt buiten de rem op datacenters!

Minister de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) heeft maandag 16/2 antwoord gegeven op Kamervragen over datacenters.

Het gaat om vragen van verschillende Kamerleden . De minister stuurde ook een voorbereidingsbesluit over de nieuwe regels voor hyperscale datacenters mee.

Het voorbereidingsbesluit ( de stop) geldt niet voor het hyperscale datacenter In Zeewolde. Die plannen kunnen verder , mits… 

Maar ik heb de afgelopen jaren, maanden weken nergens zelfs maar een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bouwvergunning kunnen ontdekken ! Hoe zit dat ?

Of gaan we rommelen met de datums ?

Volgens minister de Jonge ( CDA) is wat betreft Zeewolde de “hele besluitvorming al gelopen”. Wel wordt er nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Eerst maar eens de civiele procedures en de Raad van State afwachten voor dat er iemand victorie kraait.

In het regeerakkoord 2022 staat dat het kabinet de regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters .

Het Kabinet wil de beslissingsbevoegdheid bij de provincies neerleggen en niet meer bij  b.v. een plattelandsgemeente met snode plannen.

Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters( Alemere/Zeewolde) die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit nog moeten worden ingediend , niet worden ingewilligd .

De duur van dit voorbereidingsbesluit is 9 maanden.

Voor wat betreft de plannen voor de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde volgt minister de Jonge “de eerder de door voorganger Wiebes ingeslagen richting”. De plannen in Zeewolde mogen dus doorgaan?

De plannen moeten echter wel , voordat tot aankoop van de resterende  80 ha grond van het RvB kan worden over gegaan, aan strengere duurzaamheid maatregelen voldoen.

En dat kost de (plannen)makers extra geld, veel geld.

En daarvoor moet de gemeente Zeewolde  een vernieuwd ontwerpplan indienen.

ER WAS DUS HELEMAAL GEEN ENKELE NOODZAAK OM OP 16 DECEMBER 2021 DE GEMEENTERAAD TE LATEN STEMMEN OVER  BESTEMMINGSPLANWIJZIGING !

Tenzij het huidige college van B&W onder grote druk staat  en met de komende verkiezingen op komst en een bak kritische publiciteit op de plannen, een  meerderheid in de nieuwe gemeenteraad kan vergeten.

Die aanmerking van het Rijk ligt er al vanaf september 2021, maar aan de voorwaarden is tot op heden niet voldaan.

Zeewolde komt namelijk  dik in de moeilijkheden als het gaat om het hergebruik van de restwarmte .

Zeewolde hield het hergebruik van de restwarmte , het lokkertje van destijds, bewust buiten de procedures. ( Onhaalbaar en onbetaalbaar).

83 % van de restwarmte verdwijnt volgens de huidige plannen zo in de atmosfeer en een grotere en rendabele afzetmarkt ( Almere-Lelystad) is er niet. Harderwijk besloot inmiddels restwarmte van haar eigen bedrijventerrein te gaan gebruiken.

Foto : de vergelijkbare situatie in Odense, maar met 2 hallen.

Zeewolde gaf eerder aan minstens  5-7 jr nodig te hebben om het restwarmtesysteem te kunnen ontwikkelen en daarna nog  5 jr. om het in Zeewolde aan te kunnen leggen. 

Kortom : koper (Meta) en verkoper (RvB) houden elkaar in de wurggreep.

Later meer:

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Het “Didam” arrest en de gevolgen voor Zeewolde

In een periode waarin dagelijks meer details over de 2 XXL datacenters bekend worden  kijken we ook naar de mensen die achter de plannen zitten en naar wat er mis is.

Een misdaad en in vereniging gepleegd. Want het was maar een klein clubje dat in het geheim de overval beraamde. Pratend met meel in de mond  en in de eerste leugen niet gestikt. Overal een gelikt antwoord op, totdat het hele boevenspul door middel van een WOB verzoek opgepakt wordt, het zaakje direct ongelofelijk begint te stinken en de daders meteen naar elkaar beginnen te wijzen.

Tot zover lijkt  het op een gewone overval… Maar in dit geval betreft het een overval gepleegd door publieke bestuurders. Wat is feitelijk nu de buit en wat is er aan dollars blijven liggen?

Die buit is op voorhand negatief en kost het grondbedrijf van de gemeente  ca € 6.0 miljoen extra.

De gemeente vestigde in 2020 het voorkeursrecht op de landbouwgrond , bepaalde daarbij een taxatieprijs van € 300.000,- per ha , maar overbood  zichzelf in 2021, aangezet door de  landhonger van Polder Networks , met € 6,0 miljoen.

Het betreft de 35 ha  terrein x € 172.000 ,- = ca € 6 ,- miljoen  hogere aankoopprijzen.

De projectwethouder motiveerde destijds de hogere aankoopkosten door te stellen dat het bedoeld was om een onteigeningsprocedure te voorkomen .

Haastige spoed koste het grondbedrijf van Zeewolde dus € 6 miljoen extra.

Overigens is van de 35 ha slechts 28,6 ha uitgeefbaar in kavels va 2-5 ha.

Het MKB bedrijf kan er dus naar fluiten.

 

Het ‘Didam’ arrest: Gemeenten op glad ijs met gronddeals

(bron: Gemeente.nu)

Eind november vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in het ‘Didam-arrest’ dat overheden de verkoop van onroerend goed – dus ook grond – niet langer via een-op-eentransacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen.

De uitspraak van ’s lands hoogste rechter betekent dat gemeenten alle lopende en nieuwe grond transacties langs deze nieuwe meetlat moeten leggen. Anders lopen ze het risico dat de rechter deze deals terugfluit, en dat ze met schadeclaims te maken krijgen.

De rechter verbiedt overheden nog langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden. Een uitspraak die verstrekkende gevolgen voor de lokale gebiedsontwikkeling kan hebben, waarschuwen juristen.

De gang van zaken rond de aankoop en verkoop van grond voor het beoogde datacenter in in Zeewolde is hier bijna één op één op te leggen:

Onderhands verkocht
De zaak speelde tussen een vastgoedbedrijf en het bestuur van Montferland. De gemeente in de Achterhoek had in 2019 het voormalige gemeentehuis in het centrum van Didam onderhands aan een projectontwikkelaar verkocht, die daar een Coop-supermarkt wilde vestigen. Een concurrerend vastgoedbedrijf, dat in het pand eveneens een supermarkt wilde exploiteren, had zich als tweede bij de gemeente gemeld, maar viste achter het net.

Voor de rechter betoogde dit bedrijf dat het gebouw pas na een openbare biedingsprocedure had mogen worden verkocht. Na in kort geding en vervolgens ook in hoger beroep te hebben verloren, ging het bedrijf in cassatie bij de Hoge Raad. Hier kreeg de klagende ondernemer alsnog gelijk. Of de koopovereenkomst daadwerkelijk ongedaan gemaakt wordt, is weer aan het gerechtshof.

Gelijke kansen
De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van vastgoed en grond een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen. Alleen indien er maar één serieuze kandidaat is, mag onderhands worden verkocht. Ook moeten overheden de beoogde verkoop publiekelijk bekendmaken. Deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waar overheidslichamen aan gebonden zijn, aldus de Hoge Raad. Overheden moeten marktpartijen gelijke kansen bieden.

Juristen stellen dat het Didam-arrest gevolgen voor (nieuw)bouwplannen kan hebben. Weliswaar zijn er nog altijd uitzonderingen mogelijk op de door de rechter opgelegde ‘aanbestedingsplicht’, maar zeker lijkt dat verkoopprocedures stroperiger en complexer worden.

Versnelling woningbouw loopt gevaar
Het Didam-arrest kan zo ook van invloed zijn op de gewenste versnelling van de woningbouw die het nieuwe kabinet wenst, met jaarlijks 100 duizend extra huizen. Juristen voorzien dat projectontwikkelaars snel zullen stoppen met eigen ontwikkelinitiatieven, nu er een mogelijkheid is dat de concurrent plannen frustreert met rechtszaken. Of dat ze een hogere prijs voor percelen moeten betalen.

Visueel geanalyseerde afbeelding
Bij ‘zelfrealisatieprojecten’ kunnen ontwikkelaars normaliter bij gemeenten een marktconforme grondprijs bedingen, vaak omdat ze de eigen ‘strategisch’ aangekochte grond erbij doen in zo’n transactie. Voor gemeenten gold een-op-eenselectie van marktpartijen als een prima, simpele en snelle manier om tot gebiedsontwikkeling te komen.

Transacties stilgelegd
In elk geval maakt het arrest veel los, zo ondervond brancheorganisatie Neprom. De vrees is dat overheden op de rem zullen trappen. In antwoord op Kamervragen bevestigde minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat een aantal gemeenten lopende transacties tijdelijk heeft stilgelegd. Concrete namen noemt De Jonge niet.

Het ministerie van BZK heeft al een factsheet gemaakt en gaat de komende weken met de gemeenten en ontwikkelaars om de tafel om het Didam-arrest verder te duiden en richtlijnen voor overheden op te stellen hoe hiermee om te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een informatiedossier aangelegd.

VNG ziet overigens ook positieve punten. Een biedingsprocedure levert een groter bereik van potentiële kopers op, wat de kans op ontwikkeling van een locatie vergroot. Ook kunnen gemeenten een hoger rendement op hun grondverkopen krijgen. Bij de huidige een-op-eenverkoop is de beste prijs niet vanzelfsprekend.

Komst datacentrum op de tocht?
Waar de nieuwe spelregels mogelijk al roet in het eten gooien, is bij de komst van sociale-mediagigant Meta (Facebook) in Zeewolde. De raad ging medio december akkoord met de komst van een enorm datacenter. Voor de verkoop van 80 hectare landbouwgrond aan Meta was daarmee groen licht. Zeewolde wil de grond kopen van het Rijksvastgoedbedrijf en direct een-op-een aan Meta doorverkopen (een zogeheten ABC-transactie).

De verkoop wordt echter betwist door burgercoöperatie Land van Ons, die eveneens aanspraak wil maken op het stuk land. Deze coöperatie koopt landbouwgrond op voor milieuvriendelijke voedselproductie.

Meebieden
Zolang de koopovereenkomst niet getekend is, en mogelijk ook daarna, kan de coöperatie volgens juristen met succes aanvechten dat de gemeente aan het Didam-arrest moet voldoen en haar ook moet laten bieden. Dat zal impact hebben op de deal tussen Meta en Zeewolde.

De gemeente dient in dat geval te onderbouwen dat er per se een datacentrum moet komen, én dat het Amerikaanse bedrijf de enige partij hiervoor is. Land van Ons stelt dat er in Europa zeker 500 betere locaties te vinden zijn.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen