Meta/Facebook zet hyperscale datacenter “on hold”, maar het gevaar is zeker niet geweken!

Update 31 maart 2022

Het college van B&W ontkwam 30 mart tijdens de installatie van 11 nieuwe gemeenteraadsleden maar net aan ontslag op staande voet.

Leefbaar Zeewolde en de Christen Unie dienden tijdens de beladen vergadering een motie in, waarbij het huidige college van B&W een volledige handelsbeperking werd opgelegd.

Aanleiding was natuurlijk de stiekeme streken van het college de afgelopen weken en dagen betreffende de bestemmingsplanwijziging t.b.v het datacenter.

Tijdens de verkiezingen starte het oude college de bestemmingsplanwijziging toch op en recent weigerde het college de gemeenteraad te informeren hoe zij de aanvullende eisen van het RijksVastgoed Bedrijf in denkt te vullen.

Heel slim moest wethouder Suythof de kooltjes voor het oude college uit het vuur halen door te bezweren dat er geen belangrijke beslissingen zouden worden genomen zonder de raad te informeren.

Burgermeester Gorter was schijnbaar al eerder op de hoogte van de motie en sleepte de wet erbij om de nog onervaren raad er op de wijzen , dat ook zijn positie en die van de gemeentesecretaris door de “motie van wantrouwen “onder curatele kwamen te staan.

Opvallend daarbij is , dat de burgemeester partij koos en zijn verweer van af (een eerder opgesteld?)briefje voorlas. Opvallend te meer omdat bij een motie van wantrouwen slechts de wethouders en niet de burgemeester en de gemeentesecretaris  geraakt worden.

De motie werd daarop door LZ ingetrokken onder de toezegging dat de gemeente raad 2/3 april zal worden ingeinformeerd . Of dat een besloten bijeenkomst is mij niet bekend.

De 2e Kamer heeft zich bij meerderheid op 29 maar uitgesproken tegen de komst van een hyperscale datacenter naar Zeewolde.

Daarmee sluit de 2eKamer zich aan bij het besluit van de 1e Kamer om eerst beleid en voorwaarden vast te stellen voor datacenters  en of dergelijke  grote stroom- , ruimte -en watervreters als een hyperscale zich uberhaubt  in Nederland wel kunnen vestigen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben Gedeputeerde Staten verzocht om alle vergunningsprocedures te schorsen.

Opeens lijkt de democratie weer terug van weggeweest in Zeewolde.

Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn van JA 21 verrichte daarbij als statenlid veel voorwerk.

Het besluit van Meta/Facebook om de ontwikkelingen in Zeewolde voorlopig “on hold”te zetten kwam ca 30 minuten nadat het besluit in de 2e Kamer werd genomen.

Dat is opvallend en duidt er bij Meta op dat de gevolgen van de recente politieke ontwikkelingen al langer werden ingecalculeerd.

Meta/Facebook kan ook makkelijk achterover leunen omdat de gemeente Zeewolde wel de bestemmingsplanwijziging per 24 maart in gang heeft gezet.

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bekend gemaakt, dat die bestemmingsplanprocedure onveranderd wordt voortgezet!

We schieten dus feitelijk niets op met de voorlopig ingelaste pauze van Meta/Facebook. Het bedrijf neemt alleen een afwachtende houding aan en laat de gemeente Zeewolde intussen het vuile werk doen om de bestemmingsplanwijziging er door te jassen. Tenzij…

Indien het Rijk de gemeente niet dwingt om die bestemmingsplanprocedure onmiddellijk te staken , is de beroepstermijn ( t/m 4 mei) onverkort van kracht.

Het is  zaak om de vinger goed aan de pols te houden en laat u niets wijsmaken!

De opsplitsing van de vergunningprocedures tegen alle bekendmakingen van de gemeente in en vermoedelijk onder druk uitgevoerd.

De gemeente zorgt daarmee bewust voor verwarring in de hoop dat daardoor minder burgers, bedrijven en organisaties bezwaarprocedures gaan opstarten.

De gemeente hanteerde het argument  , ” dat na het raadsbesluit van 16 december wij ook eens moet leveren”.

Ex-projectwethouder de Jonge scandeerde onlangs nog in de media “dat het datacenter er sowieso gaat komen”.

Tegen de bestemmingsplanwijziging TrekkersveldIV kan  t/m 4 mei beroep bij de Raad van State worden ingesteld . Wilt u meer tijd, dan dient u vroegtijdig binnen die termijn RvS daarom te verzoeken.

Wat betekend het “on hold” zetten voor Zeewolde nog meer.

Voorlopig kunnen betrokken ambtenaren ander nuttig werk gaan doen , al moeten er nog wel ca 5-6 WOB verzoeken die al 6-9 maanden wachten op antwoord worden ingewilligd.

Opvallend is dat binnen het plangebied inmiddels tenminste 3 windturbines zijn ontmanteld.

Van een sloopvergunning is mij niets bekend.

Vandaag , woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde geïnstalleerd.

De rol die burgemeester Gorter als onafhankelijk voorzitter in het Meta/Facebook schandaal en de gemeenteraadsverkiezingen innam, komt daar zeker ter sprake.

Wordt vervolgd :

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Eerste Kamer roept kabinet op om plan voor megadatacenter Zeewolde stil te leggen

Update 24-03-2022

Ondanks de beslissing van de Eerste Kamer om de plannen voorlopig stil te leggen , heeft de Gemeente Zeewolde de bestemmingsplanprocedure op 23 maart toch in gang gezet.

Die plannen voor Trekkersveld IV zijn in te zien op de website van de gemeente Zeewolde en via www.ruimtelijkeplannen.nl

De bezwaartermijn om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  is van 24maart en sluit op woensdag 4 mei 2022.

Belanghebbende ? Let wel : een ieder kan als gevolg van nieuwe wetgeving tegen dit besluit in beroep, ook indien niet eerder een zienswijze in deze zaak is ingediend.

Vanwege de complexheid van de materie is de inschakeling van juridische bijstand zeer aan te bevelen.

De senaat vraagt de regering de komst van het megadatacenter in Zeewolde te blokkeren. Minister De Jonge (CDA) reageert voorzichtig.

Bron: NRC, door Eppo König, 22 maart 2022

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de planning van het omstreden megadatacenter van Meta in Zeewolde voorlopig wordt stilgelegd. Twaalf fracties (met 53 van de 75 zetels) stemden dinsdag voor een motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet oproept eerst na te gaan of de bouw van het datacenter mogelijk in strijd is met het rijksbeleid.

Opvallend was dat de Eerste Kamer-fracties van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie óók instemden met de oproep aan het kabinet. Alleen de coalitiepartijen VVD en CDA waren tegen de motie.

Facebook
Het plan voor het megadatacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook, in de Flevopolder roept protest op wegens het grote verbruik van duurzame energie. Het kabinet vindt het energieverbruik van zulke datacenters niet in verhouding staan tot de maatschappelijke en economische opbrengst, en wil de toelatingscriteria aanscherpen, zo staat in het coalitieakkoord.

Volgens minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA) is de komst van het datacenter in Zeewolde „nog geen gelopen race.” Een deel van de grond waarop het datacenter moet komen, is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Op dit moment wordt onderzocht of het bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor de grondverkoop.

De motie van PvdD-senator Niko Koffeman roept het kabinet op de uitvoering van het bestemmingsplan voor Zeewolde tegen te houden, totdat een landelijk datacenterbeleid is opgesteld in de Nationale Omgevingsvisie, het langetermijnplan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het vaststellen van die visie duurt negen maanden, en inclusief bezwaartermijn „twee jaar”, denkt Koffeman. „Dat gaat Facebook niet afwachten”, denkt hij. Zijn hoop is dat Meta zal afzien van de bouwplannen in Zeewolde.

Minister De Jonge reageert voorzichtig op de aangenomen motie van de Eerste Kamer: „Of de motie kan worden betrokken bij het lopende proces richting Zeewolde, zal nader worden bezien”, aldus een schriftelijke reactie. Zoals vorige maand aangekondigd, zullen de komende negen maanden in ieder geval geen nieuwe vergunningen voor andere datacenters worden afgegeven, totdat de omgevingsvisie er is.

De Partij voor de Dieren wilde het kabinet aanvankelijk oproepen het bestemmingsplan te vernietigen, maar heeft de tekst van de motie afgezwakt om meer politieke steun te krijgen.

‘Geitenpaadje’
Meerdere fracties die de motie steunden, zien die vooral als politiek signaal, bleek uit hun stemverklaringen. D66 sprak van een „ondersteuning aan het kabinet”, de PvdA en GroenLinks gaven de motie „het voordeel van de twijfel” om „tijd te kopen” voor overheden, zodat die de mogelijkheden kunnen onderzoeken om het datacenter tegen te houden. De SGP omschreef de motie als een „ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten.”

In Zeewolde is de steun voor het megadatacenter sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week weggevallen, wegens de zetelwinst van twee kritische partijen: Leefbaar Zeewolde (10 van de in totaal 19 zetels) en de ChristenUnie (4 zetels). Winnie Prins van Leefbaar ziet de motie van de Eerste Kamer als meer dan een politiek signaal. „Dit is een oproep tot schorsing van het bestemmingsplan. Ik ben zelf wethouder geweest. Als de gemeenteraad je tot iets oproept, moet je van goede huize komen om dat naast je neer te leggen.”

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig dikke streep door datacenter !

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen met 12 stemmen voor en 2 ( VVD en CDA)tegen , die oproept om de voorbereidingen van de bouw van een datacenter in Zeewolde te staken.

Voor de tegenstanders is dit een klinkende overwinning .

Net maandag 21 maart werd bekend dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure toch in gang heeft gezet, ondanks de gewijzigde stemverhoudingen  in de gemeenteraad .

Daar zijn nu 14 stemmen tegen het datacenter en slechts 5 stemmen voor.

Het bestemmingplan Trekkersveld IV ligt vanaf 24 maart 2022  6 weken voor beroep ter inzage en is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. 

Één ieder kan tegen de huidige plannen in beroep bij de Raad van State .

Ook degene die eerder geen zienswijze daartoe hebben ingediend( de gemeentelijke website suggereerd anders). 

Uitstel op weg naar afstel zoals dat zo mooi heet .

De motie werd ingediend door senator Niko Koffeman van de PvdD.Hij roept op om tijdelijk te stoppen met de realisatie van datacenters in Nederland en pas te bouwen als er een Nationale Omgevingsvisie voor is.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil het plan van een datacenter in Zeewolde stoppen.

Alleen de partijen VVD en CDA stemden tegen de motie . Het is nog onbekend wat de minister de Jonge met de motie gaat doen .

Minister de Jonge ( Ruimtelijke ordening)verklaarde zich vorige week eveneens  tegen hypersales datacenters in Nederland  vanwege het enorme stroom-, water – en ruimtegebruik. De minister gaat nu met Zeewolde in gesprek.

De beslissing van de Eerste Kamer maakt het voor het nieuwe college van B&W mogelijk om het voorliggende bestemmingsplan met datacenter te wijzigen naar een bestemming zonder datacenter.

Van onbehoorlijk bestuur is geen sprake meer , nu het nieuwe college van B&W de steun heeft van de Eerste Kamer.

Meer details volgen . Eerst even bedankt en proost !

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Verkiezingen in Zeewolde: Datacenter als campagnethema? Liever niet!

Partijen in Zeewolde na besluit Facebook: vooral vooruitkijken

Verkiezingsthema De komst van een hyperscale datacentrum zorgde voor verhitte debatten in Zeewolde. Nu willen de meeste partijen er geen campagnethema van maken…

Bron: NRC, door Merijn Rengers & Carola Houtekamer, 7 maart 2022

Ruim twee maanden na de grootste politieke gebeurtenis in de geschiedenis van Zeewolde – het gemeenteraadsdebat over Facebook – wil wethouder Egge Jan de Jonge vooral „vooruitkijken”. Want, zo bezweert de CDA-lijsttrekker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen: de beslissing over de komst van een hyperscale datacentrum naar de Flevopolder is nu eenmaal genomen. Facebook komt naar Zeewolde en dat is goed voor het dorp.

De verkiezingen van 14, 15 en 16 maart gaan wat het CDA betreft dan ook over hele andere dingen. Over „verbinding” en het „wij” voorop stellen, niet het „ik”. En over zaken als het behouden van de middelbare school in Zeewolde, small houses voor jong en oud, een visvijver voor de visclub en een verbetering van het boer-burgercontact.

Dat de komst van het datacentrum afgelopen december een bezetting van het gemeentehuis door klimaatactivisten veroorzaakte, hatelijke mails naar raadsleden uitlokte en veertig trekkers van boze boeren, tientallen demonstranten en de internationale media naar het Raadhuisplein trok, maakt het wat CDA betreft nog geen lokaal verkiezingsthema. Zelfs niet toen ‘Zeewolde’ een landelijke kwestie werd en minister Hugo De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) een bouwstop voor hyperscales afkondigde.

Mensen houden me er over aan op straat

Erik van de Beld ChristenUnie

De andere partijen die in december vóór de komst van Facebook stemden, denken er precies zo over. Actief Zeewolde en D66 reppen in hun verkiezingsprogramma met geen woord over de miljardeninvestering die de Amerikaanse techgigant in de Flevopolder wil doen.

„De stilte van alle politici die voor het datacentrum hebben gestemd, maakt ons nog strijdbaarder,” zegt Susan Schaap van de stichting Datatruc Zeewolde, die actie voert tegen de komst van de hyperscale. „Onze stichting adverteert in de lokale krant en geeft duidelijk stemadvies. Als je Facebook nog wil dwarsbomen, moet je Leefbaar Zeewolde of de ChristenUnie stemmen. Zij waren in december tegen en zijn dat nog steeds.” Wethouder Egge-Jan de Jonge noemde de opstelling van deze twee partijen in de lokale media recent nog „zeer onbetrouwbaar” en „zeer discutabel”.

Schaap snapt best dat De Jonge doet alsof de verkiezingen niet over het datacentrum gaan. „Ik ben het alleen niet met hem eens. Bij de vorige verkiezingen wisten we helemaal niet dat er een datacentrum zou kunnen komen en nu zouden we weer niet onze stem kunnen laten horen. Wat ons betreft zijn de verkiezingen juist wel een referendum over Facebook.”

Betrouwbare overheid

Burgemeester Gerrit Jan Gorter (partijloos) had nog nooit zoveel hectiek meegemaakt als bij de vergadering in december over Facebook. „Het was echt een snelkookpan.” Maar ook hij vindt het niet meer dan logisch dat de verkiezingen niet om de hyperscale draaien. De beslissing viel immers precies tussen twee gemeenteraadsverkiezingen in. Dus hoefden de burgers er niet over te stemmen. „Zo is het met azc’s ook wel eens gegaan.”

Bovendien, zegt Gorter: zelfs als een nieuw college, met daarin de verklaarde tegenstanders ChristenUnie en Leefbaar, de verkiezingen zou winnen, dan nog kan de stekker er niet zomaar uit. „We zijn al twee jaar bezig en hebben allerlei verwachtingen gewekt. Er is al veel geld uitgegeven, we moeten een betrouwbare overheid zijn. Een besluit hernemen kan leiden tot allerlei claims,” zegt Gorter.

De lokale afdeling van de ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde vinden de komst van het datacentrum nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Leefbaar Zeewolde stelt in een verkiezingsfilmpje dat het er „alles aan wil doen” om de stroomverslindende hyperscale tegen te houden. Raadslid Helmut Hermans: „De partijen die tijdens de vergadering vóór de komst van het datacentrum stemden, weten dat ze veel kiezers tegen zich hebben. Daarom zeggen ze er maar niets over in hun programma. Er zijn geen stemmen mee te winnen.”

Ook Erik van de Beld van ChristenUnie vindt het nog niet te laat om campagne te voeren. „Facebook heeft nog niet alle grond. Er moet nog tachtig hectare worden aangekocht en doorverkocht via de gemeente. Daar moet het college wat van vinden.”

Gratis restwarmte

Bovendien is er de kwestie restwarmte. De komst van het datacentrum is door het college verdedigd met de belofte van het gebruik van restwarmte. Dat is de enige significante manier om het complex, dat de stroom van de hele stad Amsterdam zal verbruiken, duurzamer te maken. Van de Beld: „Facebook zou de restwarmte gratis aanbieden. Maar om dat te benutten is een warmtenet nodig.”

Een opwaardeerstation om de restwarmte op een bruikbare temperatuur te krijgen en een warmtenet kosten tientallen miljoenen euro’s.” Van de Beld: „Zo’n warmtenet komt volledig op rekening van de inwoners, die misschien een verplichte aansluiting krijgen. Dat lijkt me wel iets waar de inwoners over moeten stemmen. Wij zeggen liever: zet in op isoleren.”

Het thema ‘datacentrum’ leeft volop, merkte Van de Beld in ieder geval. „Op de verkiezingsmarkt afgelopen zaterdag op het Kerkplein zag ik mensen bij onze stand die ik nooit eerder had gezien. Mensen houden me er over aan op straat. Ze hebben het erover.”

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Facebook datacenter Zeewolde een CO2 drama in de polder

Facebook datacenter Zeewolde, een CO2 drama

460.000 gezinnen raken groene stroom kwijt

Bron: Wim Schermer, via LinkedIn

Samenvatting
Zeewolde krijgt een groot datacenter van Facebook. Het stroomverbruik is even hoog als dat van 460.000 gezinnen. Met slechts 25% duurzame opwekking in Nederland slokt Facebook de duurzame stroom op die 460.000 gezinnen in Nederland nu nog krijgen.

Zij worden teruggeworpen op grijze stroom uit gas- en kolencentrales.

Door deze verdringing naar grijze stroom ontstaat er onvermijdelijk een EXTRA uitstoot van 695.000 ton CO2, elk jaar weer.

De investeringen die de Nederlandse belastingbetaler moet doen om Facebook van echte groene stroom te voorzien bedragen 839 miljoen euro.

Introductie
Nederlandse ambtenaren hebben in 18 landen over de hele wereld 28 kantoren om Nederland te ‘verkopen’ als vestigingsplaats. Dat lukt prima. Vooral mega datacenters als die van Google, Microsoft, Apple en nu ook Facebook strijken hier neer. Begrijpelijk, de voorwaarden zijn uitstekend, er zijn goede vlieg- en internetverbindingen en … er is ‘groene’ stroom.

Maar aan die ‘groene’ stroom zit een smerig luchtje, klimaat vernietigende CO2 uitstoot.

Facebook wil in Zeewolde een heel groot datacenter neerzetten. Het jaarlijkse stroomverbruik wordt 1.380 Gigawattuur. Dit is 1.380.000.000 ofwel 1,38 miljard kWh. Met deze hoeveelheid stroom kunnen 460.000 gezinnen van stroom worden voorzien.

Hiervan wordt 3,7% of 51 miljoen kWh opgewekt met zonnepanelen. Er moet dus 96,3% ofwel 1,33 miljard kWh liefst duurzaam worden opgewekt.

Facebook groene stroom, nou nee
Facebook krijgt ‘groene’ stroom van windmolens en zonneparken. Maar wacht … is die groene stroom er dan wel? Nou … nee. Als 460.000 gezinnen in Nederland nu groene stroom krijgen, is hun stroom van de ene op de andere dag niet groen meer. Er wordt namelijk nog maar 25% van de elektriciteit in Nederland echt duurzaam opgewekt met zon en wind. De dag dat Facebook wordt aangesloten op het stroomnet moeten 460.000 Nederlandse gezinnen hun groene stroom inleveren en krijgen die vervolgens stroom uit fossiele gas- en kolencentrales. En als die gezinnen, op papier, hun groene stroom houden, zal Facebook voor 96,3 % op fossiele stroom gaan draaien.

Verdringing
Het lichtnet is altijd in balans en zo gauw er ergens een windmolen uitvalt of er elektriciteit naar een electrolyser gaat om waterstof te maken, gaan de kolen- en gascentrales die ontbrekende capaciteit direct aanvullen. Dit heet verdringing.

Een windmolen heeft, door zijn productie, bouw en sloop aan het eind van zijn levensduur, een uitstoot van 14 gram CO2 per kWh. De uitstoot van kolen- gas- en kerncentrales, de zogenaamde grijze mix, bedraagt 523 gram CO2 per kWh. Dat is 37x zoveel.

Klimaat
Het klimaat lijdt ernstig onder CO2 (koolstofdioxide) uitstoot. De gevolgen zijn wereldwijd zichtbaar. Smeltende gletsjers, stijgende zeespiegel, steeds extremer weer met zware stormen en extreme neerslag of droogte. Klimaatwetenschappers waarschuwen wederom voor een onomkeerbare situatie als we niet snel maatregelen nemen.

CO2 die eenmaal is uitgestoten blijft 200 jaar rond de aarde hangen en warmt de aarde steeds verder op.

Rol overheid
De Tweede Kamer roept het kabinet op om de CO2 uitstoot te beperken maar legt vervuilende bedrijven geen strobreed in de weg. Opeenvolgende kabinetten zijn machteloos gebleken waar het gaat om effectieve maatregelen tegen grote vervuilers als Tata Steel IJmuiden, Schiphol/KLM, raffinaderijen en de boeren. De burgers moeten maximaal 100 km per uur rijden, een zielig lapmiddel.

Dan zou je zeggen probeer makkelijk vermijdbare CO2 uitstoot te voorkomen. Stuur stroom verslindende bedrijven waarvan op voorhand vaststaat dat deze alleen op fossiele stroom gaan draaien naar landen met een veel schonere elektriciteitsproductie. Nee hoor, het kabinet gaat actief de boer op om meer buitenlandse bedrijven naar ons land te halen.

De overheid weet donders goed dat er voor die bedrijven geen groene stroom is. De overheid is willens en wetens verantwoordelijk voor extreem veel meer CO2 uitstoot.

Gemeenten geen partij voor multinationals als Facebook
Gemeenten mochten tot nu zelf beslissen of een datacenter zich al dan niet in de gemeente mag vestigen. Een gemeenteraad in een dorp als Zeewolde, nog geen 25.000 inwoners, is helemaal niet in staat om dit soort ingrijpende beslissingen met kennis van zaken te nemen. Gemeenteraadsleden doen hun raadswerk erbij naast hun werk als bijvoorbeeld lokale slager, horecaondernemer of fietsenmaker. Zij missen de specifieke deskundigheid en sommige raadsleden verklaren zelfs geen tijd te hebben om de 7.000 pagina’s tellende raadsstukken rond dit dossier in Zeewolde te lezen.

Recent is die bevoegdheid door het kabinet voor 9 maanden in de ijskast gezet. Dit heet mosterd na de maaltijd, de grootste datacenters ter wereld staan al in Nederland.

Gevolgen voor de CO2 uitstoot van Facebook in Zeewolde
Nu we weten dat er nog lang geen 100% duurzame opwekking is en Facebook groene stroom krijgt, zullen 460.000 gezinnen hun groene stroom kwijtraken. De extra 1.328.940.000 kWh die Facebook nodig heeft gaan onvermijdelijk fossiel opgewekt worden. De extra CO2 uitstoot die dit oplevert is 1.328.940.000 kWh x 0,523 kg is 695.035.620 kg. Meer dan 695.000 ton EXTRA CO2 uitstoot, elk jaar weer. Dit gaat door tot er ruim meer dan 100% duurzame opwekking is. Dat gaat nog 20 tot 30 jaar duren.

Hoeveel kost het om Facebook van groene stroom te voorzien?
De overheid zou grote stroomverbruikers moeten verplichten te investeren om het geplande stroomverbruik duurzaam te – laten – produceren. Een 8 MW windturbine ver op zee produceert 35.040.000 kWh per jaar. Om 1,33 miljard kWh per jaar duurzaam te produceren zijn 38 windmolens van 8 MW nodig.

Een windmolen van 8 MW kost 18,4 miljoen euro. Benodigde investering 18,4 x 38 is 699 miljoen euro. Daar komt nog 20% bij voor de knooppunten op zee en aansluiting op de wal. De totale investering voor Facebook bedraagt dan 839 miljoen euro.

U mag raden wie die investeringskosten voor de kiezen krijgt, U en ik. Facebook in elk geval niet.

Hoe nu verder?
De overheid doet er goed aan eerst voor voldoende duurzame opwekking te zorgen. Nederland is in Europa een van de slechtst presterende landen. De prijs daarvoor wordt nu al betaald in de vorm van extreem hoge prijzen voor elektriciteit en gas. Onze afhankelijkheid van Rusland komt met de oorlog in Oekraïne in een schrijnend daglicht te staan.

Ook de door de overheid zo vurig gewenste electrolysers mogen geen doel zijn. De grote verliezen bij het omzetten van groene stroom in waterstof leveren direct een verdringing op naar opwekking met gas- en kolencentrales met de daarbij onvermijdelijk veel hogere CO2 uitstoot. En met een grotere afhankelijkheid van Rusland. Elke dag ontvangt Rusland uit de EU 600 miljoen euro voor geleverd gas, olie en kolen. Dat is voldoende om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Gebruik groene stroom voor burgers en bedrijven die deze stroom direct gebruiken, o.m. voor verlichting, warmtepompen en het opladen van accu’s van elektrische auto’s.

En de industrie en de boeren dan?
De industrie die nu ernstig vervuilt zoals Tata Steel IJmuiden, Schiphol/KLM, de raffinaderijen en de boeren kunnen beter met steeds hogere CO2 heffingen worden geconfronteerd. Dit is het enige middel om die uitstoot te beperken. Zorg aan de Europese buitengrens voor een vergelijkbare CO2 heffing op producten uit landen die vervuilend produceren om een eerlijk speelveld te houden.

De industrie gaat dan vanzelf over op meer elektriciteit en later groene waterstof. Zweden kent al 30 jaar een CO2 heffing van 110 euro per ton. Dat heeft, samen met Noorwegen, geleid tot het grootste aandeel duurzame energie van heel Europa. Zweden zal ook het eerste land zijn waar grootschalig staal zal worden geproduceerd met echt groen geproduceerde waterstof.

Groene waterstof wordt sowieso een wereldmarkt en zal straks vooral met zonnestroom in zonrijke gebieden worden geproduceerd. Bedrijven die te laat met verduurzamen zijn begonnen, zoals Tata Steel IJmuiden, zullen de te laat gedane investeringen in groene waterstof niet rendabel kunnen maken en failliet gaan. Het eventueel door de overheid subsidiëren van Tata om deze op waterstof te laten overschakelen zal weggegooid geld blijken te zijn. Kent u het RSV debacle nog?

Het geforceerd ontwikkelen van een markt voor groene waterstof zonder eerst de noodzakelijke duurzame opwekking te bouwen, heeft tot gevolg dat beperking van de CO2 uitstoot een ‘mission impossible’ wordt.

Facebook toch maar niet in Zeewolde?
Het zou voor Nederland maar vooral voor het klimaat veel beter zijn als Facebook zijn datacenter plaatst waar echte groene stroom ruim voorhanden is. Landen als Noorwegen, Zweden en Canada hebben bijna 100% groene -waterkracht – stroom die niet tot gevolg heeft dat er 695.000 ton CO2 uitstoot per jaar de atmosfeer in gaat.

Nederland hoeft dan ook de 839 miljoen euro die nodig is om Facebook van echt groene stroom te voorzien, niet te investeren. En die 38 grote windmolens kun je sowieso bouwen en op het net aansluiten ten behoeve van burgers en bedrijven. Zoals eerder becijferd, met die 38 windturbines kunnen nog eens 460.000 gezinnen echt groene stroom gaan krijgen. Dat is in het huidige tijdgewricht waarin de energieprijzen de pan uitrijzen sowieso hard nodig.

De werkgelegenheid lijdt er niet onder als Facebook zich elders vestigt. Datacenters zijn volledig geautomatiseerd, er werkt maar een handjevol mensen.

De (stikstof)ruimte kan beter aan kleinere ondernemingen beschikbaar worden gesteld. Meer echte werkgelegenheid en geen problemen met een zee aan warm koelwater.
Tenslotte kan Tennet zijn schaarse capaciteit beter besteden aan het uitbreiden van het landelijke stroomnet dan aan een nieuw hoogspanningsstation uitsluitend voor Facebook.

Auteur: Wim Schermer, De Woude

Begaan met het milieu, rijdt elektrisch en woont, inclusief de elektrisch gereden kilometers, in een O-op-de-meter huis. Met dank aan een grondwater warmtepomp, 8 zonnepanelen op de eigen carport en 37 zonnepanelen op een boerendak in een postcoderoos regeling.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Afrekenen! Elke stem telt!

14,15 en 16 maart , dan is het zover dat u als kiezer af kunt rekenen met degene die eerder op uw stem mochten rekenen. En die stem misbruikten. Stemmen dus.

Deze verkiezingen 2022 hebben een andere ondertoon dan al hun voorgaande.

De komst van een hyperscale datacenter is zeker geen gelopen race!

Daarbij is uw stem zeker nu van groot belang.

Boeren , burgers en bedrijven  gaan afrekenen met de partijen die hun een onzekere en dure toekomst in de maag splitsten door als CDA,VVD, D’66 en Zeewolde Aktief in te stemmen met de komst van een hyperscale datacenter van 166 ha.

Een datacenter dat als grootverbruiker 90 % korting op de stoomprijs krijgt.

Bij een verbruik van 1.380 GWh is dat een korting van tenminste € 700 miljoen euro per jaar op de stroomprijs.!
En U betaald de korting van Facebook met uw energietoeslag! Tot meer dan € 100O,- per jaar per gezin.

Zeewolde Aktief onder voorzitterschap van Steijger, tevens voorzitter van Zeewolde Liberaal gokt met mevr. Van Bruggen op een wethouderszetel. Raadslid Rob Smeets stelde lastige vragen, diende 2 integriteitsverzoeken in bij burgemeester Gorter over belangenverstrengeling ( o.a.van Steijger)en werd prompt geroyeerd. U weet het weer.

ik weet niet hoe het met u is, maar niemand van de eerder genoemde partijen hebben van mij mandaat gekregen om voor de komst van een datacenter te stemmen.

Sterker nog, gezien hun stemgedrag op 16 december 2021, voor de komst van dit grootste datacenter van Europa  zijn het CDA, VVD, D’66 en Zeewolde Aktief mijn stem niet waard.

Ik heb ze daarvoor geen mandaat gegeven en trap niet in de propagandapraatjes .

Dit zijn de feiten :

Geen geld

Geen werk

Geen warmte.

Mijn advies  ;  stem CU of Leefbaar Zeewolde , de tegenstanders van het datacenter , bezorg hen nu de meerderheid !

Het datacenter is geen gelopen race ! Elke stem telt!

De (landelijke) tegenmacht groeit elke dag !

Wordt vervolgd:

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Kabinet ; Hyperscale Zeewolde valt buiten de rem op datacenters!

Minister de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) heeft maandag 16/2 antwoord gegeven op Kamervragen over datacenters.

Het gaat om vragen van verschillende Kamerleden . De minister stuurde ook een voorbereidingsbesluit over de nieuwe regels voor hyperscale datacenters mee.

Het voorbereidingsbesluit ( de stop) geldt niet voor het hyperscale datacenter In Zeewolde. Die plannen kunnen verder , mits… 

Maar ik heb de afgelopen jaren, maanden weken nergens zelfs maar een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bouwvergunning kunnen ontdekken ! Hoe zit dat ?

Of gaan we rommelen met de datums ?

Volgens minister de Jonge ( CDA) is wat betreft Zeewolde de “hele besluitvorming al gelopen”. Wel wordt er nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Eerst maar eens de civiele procedures en de Raad van State afwachten voor dat er iemand victorie kraait.

In het regeerakkoord 2022 staat dat het kabinet de regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters .

Het Kabinet wil de beslissingsbevoegdheid bij de provincies neerleggen en niet meer bij  b.v. een plattelandsgemeente met snode plannen.

Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters( Alemere/Zeewolde) die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit nog moeten worden ingediend , niet worden ingewilligd .

De duur van dit voorbereidingsbesluit is 9 maanden.

Voor wat betreft de plannen voor de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde volgt minister de Jonge “de eerder de door voorganger Wiebes ingeslagen richting”. De plannen in Zeewolde mogen dus doorgaan?

De plannen moeten echter wel , voordat tot aankoop van de resterende  80 ha grond van het RvB kan worden over gegaan, aan strengere duurzaamheid maatregelen voldoen.

En dat kost de (plannen)makers extra geld, veel geld.

En daarvoor moet de gemeente Zeewolde  een vernieuwd ontwerpplan indienen.

ER WAS DUS HELEMAAL GEEN ENKELE NOODZAAK OM OP 16 DECEMBER 2021 DE GEMEENTERAAD TE LATEN STEMMEN OVER  BESTEMMINGSPLANWIJZIGING !

Tenzij het huidige college van B&W onder grote druk staat  en met de komende verkiezingen op komst en een bak kritische publiciteit op de plannen, een  meerderheid in de nieuwe gemeenteraad kan vergeten.

Die aanmerking van het Rijk ligt er al vanaf september 2021, maar aan de voorwaarden is tot op heden niet voldaan.

Zeewolde komt namelijk  dik in de moeilijkheden als het gaat om het hergebruik van de restwarmte .

Zeewolde hield het hergebruik van de restwarmte , het lokkertje van destijds, bewust buiten de procedures. ( Onhaalbaar en onbetaalbaar).

83 % van de restwarmte verdwijnt volgens de huidige plannen zo in de atmosfeer en een grotere en rendabele afzetmarkt ( Almere-Lelystad) is er niet. Harderwijk besloot inmiddels restwarmte van haar eigen bedrijventerrein te gaan gebruiken.

Foto : de vergelijkbare situatie in Odense, maar met 2 hallen.

Zeewolde gaf eerder aan minstens  5-7 jr nodig te hebben om het restwarmtesysteem te kunnen ontwikkelen en daarna nog  5 jr. om het in Zeewolde aan te kunnen leggen. 

Kortom : koper (Meta) en verkoper (RvB) houden elkaar in de wurggreep.

Later meer:

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Het “Didam” arrest en de gevolgen voor Zeewolde

In een periode waarin dagelijks meer details over de 2 XXL datacenters bekend worden  kijken we ook naar de mensen die achter de plannen zitten en naar wat er mis is.

Een misdaad en in vereniging gepleegd. Want het was maar een klein clubje dat in het geheim de overval beraamde. Pratend met meel in de mond  en in de eerste leugen niet gestikt. Overal een gelikt antwoord op, totdat het hele boevenspul door middel van een WOB verzoek opgepakt wordt, het zaakje direct ongelofelijk begint te stinken en de daders meteen naar elkaar beginnen te wijzen.

Tot zover lijkt  het op een gewone overval… Maar in dit geval betreft het een overval gepleegd door publieke bestuurders. Wat is feitelijk nu de buit en wat is er aan dollars blijven liggen?

Die buit is op voorhand negatief en kost het grondbedrijf van de gemeente  ca € 6.0 miljoen extra.

De gemeente vestigde in 2020 het voorkeursrecht op de landbouwgrond , bepaalde daarbij een taxatieprijs van € 300.000,- per ha , maar overbood  zichzelf in 2021, aangezet door de  landhonger van Polder Networks , met € 6,0 miljoen.

Het betreft de 35 ha  terrein x € 172.000 ,- = ca € 6 ,- miljoen  hogere aankoopprijzen.

De projectwethouder motiveerde destijds de hogere aankoopkosten door te stellen dat het bedoeld was om een onteigeningsprocedure te voorkomen .

Haastige spoed koste het grondbedrijf van Zeewolde dus € 6 miljoen extra.

Overigens is van de 35 ha slechts 28,6 ha uitgeefbaar in kavels va 2-5 ha.

Het MKB bedrijf kan er dus naar fluiten.

 

Het ‘Didam’ arrest: Gemeenten op glad ijs met gronddeals

(bron: Gemeente.nu)

Eind november vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in het ‘Didam-arrest’ dat overheden de verkoop van onroerend goed – dus ook grond – niet langer via een-op-eentransacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen.

De uitspraak van ’s lands hoogste rechter betekent dat gemeenten alle lopende en nieuwe grond transacties langs deze nieuwe meetlat moeten leggen. Anders lopen ze het risico dat de rechter deze deals terugfluit, en dat ze met schadeclaims te maken krijgen.

De rechter verbiedt overheden nog langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden. Een uitspraak die verstrekkende gevolgen voor de lokale gebiedsontwikkeling kan hebben, waarschuwen juristen.

De gang van zaken rond de aankoop en verkoop van grond voor het beoogde datacenter in in Zeewolde is hier bijna één op één op te leggen:

Onderhands verkocht
De zaak speelde tussen een vastgoedbedrijf en het bestuur van Montferland. De gemeente in de Achterhoek had in 2019 het voormalige gemeentehuis in het centrum van Didam onderhands aan een projectontwikkelaar verkocht, die daar een Coop-supermarkt wilde vestigen. Een concurrerend vastgoedbedrijf, dat in het pand eveneens een supermarkt wilde exploiteren, had zich als tweede bij de gemeente gemeld, maar viste achter het net.

Voor de rechter betoogde dit bedrijf dat het gebouw pas na een openbare biedingsprocedure had mogen worden verkocht. Na in kort geding en vervolgens ook in hoger beroep te hebben verloren, ging het bedrijf in cassatie bij de Hoge Raad. Hier kreeg de klagende ondernemer alsnog gelijk. Of de koopovereenkomst daadwerkelijk ongedaan gemaakt wordt, is weer aan het gerechtshof.

Gelijke kansen
De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van vastgoed en grond een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen. Alleen indien er maar één serieuze kandidaat is, mag onderhands worden verkocht. Ook moeten overheden de beoogde verkoop publiekelijk bekendmaken. Deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waar overheidslichamen aan gebonden zijn, aldus de Hoge Raad. Overheden moeten marktpartijen gelijke kansen bieden.

Juristen stellen dat het Didam-arrest gevolgen voor (nieuw)bouwplannen kan hebben. Weliswaar zijn er nog altijd uitzonderingen mogelijk op de door de rechter opgelegde ‘aanbestedingsplicht’, maar zeker lijkt dat verkoopprocedures stroperiger en complexer worden.

Versnelling woningbouw loopt gevaar
Het Didam-arrest kan zo ook van invloed zijn op de gewenste versnelling van de woningbouw die het nieuwe kabinet wenst, met jaarlijks 100 duizend extra huizen. Juristen voorzien dat projectontwikkelaars snel zullen stoppen met eigen ontwikkelinitiatieven, nu er een mogelijkheid is dat de concurrent plannen frustreert met rechtszaken. Of dat ze een hogere prijs voor percelen moeten betalen.

Visueel geanalyseerde afbeelding
Bij ‘zelfrealisatieprojecten’ kunnen ontwikkelaars normaliter bij gemeenten een marktconforme grondprijs bedingen, vaak omdat ze de eigen ‘strategisch’ aangekochte grond erbij doen in zo’n transactie. Voor gemeenten gold een-op-eenselectie van marktpartijen als een prima, simpele en snelle manier om tot gebiedsontwikkeling te komen.

Transacties stilgelegd
In elk geval maakt het arrest veel los, zo ondervond brancheorganisatie Neprom. De vrees is dat overheden op de rem zullen trappen. In antwoord op Kamervragen bevestigde minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat een aantal gemeenten lopende transacties tijdelijk heeft stilgelegd. Concrete namen noemt De Jonge niet.

Het ministerie van BZK heeft al een factsheet gemaakt en gaat de komende weken met de gemeenten en ontwikkelaars om de tafel om het Didam-arrest verder te duiden en richtlijnen voor overheden op te stellen hoe hiermee om te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een informatiedossier aangelegd.

VNG ziet overigens ook positieve punten. Een biedingsprocedure levert een groter bereik van potentiële kopers op, wat de kans op ontwikkeling van een locatie vergroot. Ook kunnen gemeenten een hoger rendement op hun grondverkopen krijgen. Bij de huidige een-op-eenverkoop is de beste prijs niet vanzelfsprekend.

Komst datacentrum op de tocht?
Waar de nieuwe spelregels mogelijk al roet in het eten gooien, is bij de komst van sociale-mediagigant Meta (Facebook) in Zeewolde. De raad ging medio december akkoord met de komst van een enorm datacenter. Voor de verkoop van 80 hectare landbouwgrond aan Meta was daarmee groen licht. Zeewolde wil de grond kopen van het Rijksvastgoedbedrijf en direct een-op-een aan Meta doorverkopen (een zogeheten ABC-transactie).

De verkoop wordt echter betwist door burgercoöperatie Land van Ons, die eveneens aanspraak wil maken op het stuk land. Deze coöperatie koopt landbouwgrond op voor milieuvriendelijke voedselproductie.

Meebieden
Zolang de koopovereenkomst niet getekend is, en mogelijk ook daarna, kan de coöperatie volgens juristen met succes aanvechten dat de gemeente aan het Didam-arrest moet voldoen en haar ook moet laten bieden. Dat zal impact hebben op de deal tussen Meta en Zeewolde.

De gemeente dient in dat geval te onderbouwen dat er per se een datacentrum moet komen, én dat het Amerikaanse bedrijf de enige partij hiervoor is. Land van Ons stelt dat er in Europa zeker 500 betere locaties te vinden zijn.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Plannen voor datacluster Almere-Zeewolde in koelkast beland

Plannen voor datacluster Almere-Zeewolde in koelkast beland

Bron: Omroep Flevoland, zaterdag 12 februari 2022

Plannen voor een cluster van datacenters in Almere en Zeewolde staan voorlopig op een laag pitje. De gemeente Almere stopt met voorbereidingen en wacht af welke voorwaarden de provincie en het Rijk aan zogenoemde ‘hyperconnectivity hubs’ gaan stellen. De provincie hoopt in de eerste helft van dit jaar alle voorwaarden voor de vestiging van datacenters op een rij te hebben. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van 50PLUS.

De locaties in de buurt van de A6 en A27 kwamen in beeld na een studie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Almere is volgens de MRA een geschikte locatie, omdat het stroomnet er wordt opgewaardeerd. De provincie was in eerste instantie positief over het plan. In december 2020 vroeg de provincie steun aan toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken voor het datacenter in Zeewolde en voor de zogenoemde hyperconnectivity hub in Almere.

Maar nu vindt de provincie “dat eerst zorgvuldig onderzoek nodig is over inpasbaarheid binnen de beleidskaders die daarvoor gelden (of worden ontwikkeld)”. Datzelfde geldt voor de door MRA aangewezen locatie Oosterwold. GS schrijven nu zeer terughoudend te zijn. “Een onderzoek van het bureau Berenschot naar de locatie Oosterwold laat zien dat een dergelijke ontwikkeling in elk geval niet past binnen de huidige ontwikkelregels van het gebied.”

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Boodschap aan 5 technologieconcerns in de VS: zie af van hyperscaledatacenters in Nederland

Bron: Land van Ons, februari 2022

Na een stemming onder de deelnemers in Land van Ons heeft het bestuur besloten tot een brief aan de CEO’s (Chief Executive Officers) van de 5 grote technologieconcerns (Apple, META, Microsoft, Alphabet en Amazon). Alphabet is het moederconcern van onder meer Google.

In de brief wordt gevraagd af te zien van het vestigen van (nog meer) hyperscaledatacenters in Nederland. De brief is in afschrift gestuurd aan diverse ministeries en de Tweede en Eerste Kamer.

In dit filmpje licht de voorzitter van Land van Ons, Franke Remerie, een en ander toe:

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gezamenlijk de schouders eronder en in beroep !

16 december 2021 ligt nog vers in ons geheugen , maar het destijds genomen besluit heeft tot gevolg , dat de publicatie van de bestemmingsplanwijziging en vergunningen aanstaande is .

Het betekent dat vanaf die publicatiedatum de beroepstermijnen van 6 weken voor uw bezwaren ingaan .Mis het niet!

Degene die tegen de verleende vergunningen in beroep wensen te gaan kunnen dat doen bij de Raad van State en/of via een civiele procedure bij het gerechtshof.

Niet alleen degene die eerder een zienswijze hebben ingediend , maar elke inwoner , ondernemer of organisatie  kan onder de huidige wetgeving in beroep bij de Raad van State en/of een civiele procedure aanspannen via de rechter .

Collectief deskundig  juridische advies is zeer aan te bevelen.

Ook hier geld “Eendracht maakt tegenmacht “. AKTIE -Plannen zijn welkom.

De gemeente Zeewolde procedeert met gemeenschapsgeld  , maar bezwaarmakers moeten de gerechtelijke kosten en de juridische procedures zelf of gezamenlijk opbrengen.

De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV  bevat echter zoveel nadelige gebreken , tekortkomingen , schade voor de woon-en leefomgeving en het milieu , dat de bezwaren voor het uitkiezen zijn.

Gemeenteraadsleden van CDA, VVD , PvdA, Zeewolde Liberaal en Zeewolde Partij ( Actief Zeewolde)verkwanselden op 16 december  hun onschuld in ruil voor een handvol kralen en spiegels en de hoon van de rest van Nederland en ver daarbuiten.

Uitgerekend aan het rijkste baasje van de wereld , met 90 % korting op de stroomprijs en tegen tenminste 100 miljoen korting op de grond.

Volgends gedeputeerde Appelman (CDA)staan de afspraken tussen gemeente , provincie en Meta omgeschreven in een geheim document van 69 pagina’s , waarvan de inhoud 20 jr. geheim moet blijven ! De stiekemerds.

Een zwak bestuur is duur schreef ik u eerder.

Lokale CDA wethouder de Jonge en VVD wethouder van Es , bijgestaan door CDA gedeputeerde Appelman luisden Zeewolde er in. 

Nederland gruwt mee met wat er in Zeewolde dreigt te gaan gebeuren.

Een datacenter van 1.666. 000 m2 op het Trekkersveld en  een datacenter van 1.700.000 m2 in de oksel van  A6/A7 , maar binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde.

Met als gevolg : bij u het  (groene)licht uit maar wel een 3 dubbeldikke energierekening in de bus , opgehangen aan een gruwelijke restwarmteleugen.

De plannen op het Trekkersveld dateren van 2019 , die aan de Wulpweg al van 2017 .

Beide staan nu dankzij de Eerste Kamer  even on-hold , maar niet voor lang !

Provinciale Staten onder aanvoering van Gert Jan Ransijn – JA 21 -uit Zeewolde hebben woensdag 26 januari scherp ingezet om Gedeputeerde Staten te dwingen om een zgn. reactieve verklaring richting B&W van Zeewolde uit te vaardigen .

Maar de meerderheid van PS dekte Gedeputeerde Staten voor hun listige gedrag. Er was geen meerderheid voor nog een moeite van treurnis voor CDA gedeputeerde Appelman.

En diep ,diep treurig was het !

Zoals de verklaring en de antwoorden van de Omgevingsdienst Flevoland, mevr. Stam.

Of de omgevingsdienst nog externe kennis heeft ingehuurd om een dergelijke complexe ontgrondings-en omgevingsvergunning te beoordelen? ( Ransijn)

Ja ,nou ja , feitelijk alleen de brandweer , o ja en het waterschap. Maaar, die zagen ook geen bezwaar . En of ze voldoende ervaring hebben ? Ja , nou nee, ja wel met Afvalzorg. Pfff.

En het kan niet vaak genoeg worden gezegd . 

Gert Jan Ransijn -JA 21 ,  Luijendijk -PvdD , Boutkan -PVV en  van Rooij-50PLUS deden er in een 5 uur durend debat werkelijk alles aan om de dwaasheid  boven tafel te halen .

Ik hoorde Statenleden hardop zeggen , dat er wel een meerderheid in GS tegen de komst van een datacenter in Zeewolde is , maar dat zij er niet over gaan !

Tussen de gemeente Zeewolde , de provincie Flevoland en de projectontwikkelaar Meta is een geheime anterieure overeenkomst gesloten . Volgens Appelman(CDA) is dat boekwerk 69 pagina’s dik. Dat zijn er mij meteen 68 teveel.

Boutkan(PVV) refereerde nog aan die anterieure overeenkomst met de opmerking , dat hij nog nooit een overeenkomst had gelezen waarin zoveel gunstige voorwaarden voor een bedrijfsvestiging waren opgeschreven !

Let op uw zaak en op het nieuws !

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zo kwam Europa’s grootste datacen­trum in een polder bij Zeewolde

RECONSTRUCTIE

Zeewolde krijgt het grootste datacentrum van Europa. Vijf megahallen vol servers en knipperende lampjes die jaarlijks net zoveel stroom verbruiken als alle inwoners van Amsterdam. Het Rijk wil deze omstreden ‘datadozen’ uitsluitend aan de rand van Nederland, tóch komt er nu één midden in het land. Hoe is Facebook dat gelukt? Een reconstructie.

Bron: De Stentor, door Paolo Laconi 23-01-22, foto door Freddy Schinkel

Of ze nog even willen blijven. Voor een geheim overleg over een belangrijk onderwerp. De raadsvergadering in Zeewolde is net afgelopen. Het is donderdag 19 december 2019, de laatste politieke avond voor de kerstdagen. Het publiek verlaat de zaal, alleen de negentien raadsleden blijven. De deuren gaan dicht, de camera’s uit, geluidsopnamen zijn verboden.

ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld zit in een van de bankjes. Aan de opgewonden houding en rode wangen van wethouder Egge Jan de Jonge leest hij af dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Als de wethouder zijn powerpointpresentatie afsteekt, duizelt het Van de Beld al snel. Een Amerikaanse techreus wil even buiten het dorp, op een perceel ter grootte van driehonderd voetbalvelden, het grootste datacentrum van Europa bouwen. Vijf reusachtige datahallen, honderden banen en restwarmte voor duizenden woningen in heel Flevoland.

Geheimzinnig
Over welke Amerikaanse multinational er achter het plan schuilgaat, doet het college zeer geheimzinnig. Die naam mag absoluut niet bekend worden, anders dreigt alles in de soep te lopen. Sowieso mag er met geen woord over het datacentrum worden gesproken. Alles wat er is gezegd, moet binnen de muren van de raadzaal blijven.

Die avond zijn de wethouders en burgemeester uitgelaten. Trots slaan ze elkaar op de schouders. ,,Ze vonden het geweldig dat het ze was gelukt om zo’n grote investering naar Zeewolde te halen”, vertelt Van de Beld. ,,Zelf had ik ook kippenvel, dit leek een prachtige kans voor onze gemeente.”

Als hij die decemberavond laat naar huis fietst, kan hij nog amper bevatten wat hij zojuist heeft gehoord. Toch bekruipt hem al snel de eerste twijfel. ,,Het leek allemaal veel te mooi om waar te zijn.”

Twee jaar eerder, het is oktober 2017. Een medewerker van Facebook bezoekt het kantoor van de Netherlands Foreign Investment Agency in San Francisco. In die dagen is het een van de prioriteiten van de NFIA, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, om techbedrijven te verleiden hun datacenters naar ons land te halen. Nederland wil dé datahub van Europa worden. In het gesprek laat de Facebook-medewerker vallen op zoek te zijn naar een locatie voor een groot datacentrum, maar erg concreet is het nog niet.

Community building, noemen ze dat. Facebook stelde zich absoluut niet arrogant op.

Marco Smit, directeur Horizon
Dat verandert anderhalf jaar later. In maart 2019 laat de Californische techreus de NFIA weten dat het een nieuw datacentrum in Nederland wil bouwen. Een voorkeur voor een regio is er niet, dus vraagt de NFIA meerdere regionale ontwikkelmaatschappijen wie interesse heeft. ,,Toen hebben wij onze vinger opgestoken”, vertelt Marco Smit, die als directeur van ontwikkelmaatschappij Horizon nauw betrokken zal zijn bij de komst van Facebook naar Flevoland.

Marco Smit speelde als directeur van de Flevolandse ontwikkelmaatschappij Horizon en rol bij het binnen halen van Facebook.

Grote lap grond
De Amerikanen hebben een aantal eisen. Ze zoeken een grote lap grond, er moet groene stroom in de buurt zijn en voldoende koelwater om de apparaten te koelen. In het voorjaar van 2019 komen medewerkers van Facebook voor het eerst naar Nederland. Ze bezoeken meerdere regio’s, maar al snel ontstaat een voorkeur voor Flevoland. ,,Ze waren enthousiast en zagen dat we hier ruimschoots aan alle eisen voldoen”, zegt Smit.

Hoewel er niet meteen een geschikte kavel te vinden is, komt in oktober dat jaar schot in de zaak. Zeewolde, inmiddels gepolst, laat weten dat een perceel van bijna 200 hectare naast bedrijventerrein Trekkersveld een optie is. De gemeente is gevleid door de belangstelling van Facebook, niet in de laatste plaats door de opstelling van de Amerikanen. ,,Ze gaven direct aan dat ze ook iets willen terugdoen voor de lokale maatschappij”, zegt Smit. ,,Community building, noemen ze dat. Facebook stelde zich absoluut niet arrogant op.”

De groene lap bij Zeewolde waar het grootste datacentrum van Europa gebouwd moet worden. Rechts langs de Baardmeesweg de boerenbedrijven die zijn uitgekocht om plaats te maken voor Facebook.
De groene lap bij Zeewolde waar het grootste datacentrum van Europa gebouwd moet worden.

Gemeente helpt Facebook
Dat de gemeente het datacentrum dolgraag wil hebben, is wel duidelijk, want Zeewolde trekt alles uit de kast om de zaak snel te regelen. Er is namelijk één probleem: op het beoogde perceel zitten sinds jaar en dag vier boerenbedrijven. Om de vaart erin te houden, neemt Zeewolde een ongebruikelijke stap. Het besluit Facebook een handje te helpen door zélf de boeren uit te kopen en de grond rechtstreeks door te verkopen aan de techreus uit Silicon Valley.

We dachten: ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Maar al snel werd duidelijk dat het bloedseri­eus was

Bewoonster perceel datacentrum
Een van de boeren in het gebied is Esther (‘Liever geen achternaam’). Ze woont er al haar hele leven, ruim veertig jaar. Begin jaren 80 strijken haar ouders vanuit Noord-Holland als pioniers neer in zuidelijk Flevoland, het dorp Zeewolde bestaat dan nog niet eens. In 2007 neemt ze het bedrijf samen met haar man over en nu runnen ze een melkveehouderij met 130 koeien. ,,Dit is een prachtige plek, hier ben ik thuis.”

De schok is groot als ze begin 2020 te horen krijgen dat ze weg moeten. Vanwege ‘industriële uitbreiding’. Over een datacentrum wordt dan nog met geen woord gerept. ,,We dachten: ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Maar al snel werd duidelijk dat het bloedserieus was. Uiterlijk 1 juni moeten we hier weg.”

Identiteit techreus blijft geheim
Welk Amerikaans hightechbedrijf er achter het mysterieuze datacentrum zit, is dan nog niet bekend. Facebook verschuilt zich achter Polder Networks BV, een brievenbusfirma gevestigd bij een trustkantoor in Breda. Het bedrijf dat alles van zijn gebruikers wil weten, houdt op die manier zijn eigen identiteit krampachtig verborgen. Op het ministerie van Economische Zaken gebruiken ze voor Facebook de codenaam ‘Tulip’. Ook Zeewolde houdt zich strikt aan de geheimhouding, ondanks gemor van inwoners. Pas als alle contracten zijn getekend en de gemeenteraad akkoord is, mag iedereen weten welke datagigant er naar Flevoland komt.

Wethouder Egge Jan de Jonge is groot voorstander van de komst van Facebook. ,,Als gemeente Zeewolde gaan we nu in een keer vanuit het niets Champions League spelen”, zei hij eerder.

Hoewel de plannenmakerij in het begin voortvarend verloopt, komt in de loop van 2020 de klad erin. De helft van het 166 hectare grote perceel is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze overheidsdienst, die na de drooglegging van de Flevopolder in 1968 de voormalige zeebodem in handen krijgt, doet moeilijk en wil geen vruchtbare landbouwgrond verkopen.

Vastgelopen gesprekken
Ook heeft Facebook mot met Tennet. De datagigant heeft recht op aansluiting op het elektriciteitsnet, maar het dichtstbijzijnde transformatorstation ligt 5 kilometer verderop, vlak bij het dorp. Daar neemt Facebook geen genoegen mee. De Amerikanen eisen een directe aansluiting op het hoogspanningsnet, die pal langs het datacentrum loopt. Daarvoor willen ze naast de deur een eigen transformatorstation bouwen. De gesprekken met Tennet zitten echter muurvast. De netbeheerder ziet de eisen van de techreus totaal niet zitten, vooral omdat dit een precedent schept voor andere rijke bedrijven om voorrang op het net ‘te kopen’.

Facebook laat het er niet bij zitten en verhoogt de druk op het ministerie van Economische Zaken. Die moet in actie komen om de impasse te doorbreken. Uit tientallen documenten van het ministerie, vrijgekomen na een WOB-verzoek van De Telegraaf, blijkt dat toenmalig minister Eric Wiebes (VVD) daarbij een cruciale rol zal spelen. ‘Tulip (codenaam voor Facebook, red.) geeft aan dat als zij de aansluiting op het net van Tennet niet op deze manier krijgt, zij op zoek gaan naar een andere investeringsplek (ander land in Europa)’, schrijven ambtenaren in een adviesnota aan de minister. Facebook dreigt Nederland over te slaan als het zijn zin niet krijgt. Wiebes voelt dat hij in actie moet komen.

Denken over datacentra kantelt
Maar op het ministerie staan ze medio 2020 al lang niet meer te juichen dat er wéér een hyperscale datacentrum naar Nederland komt. Het succesvolle beleid om via de NFIA actief datacentra naar ons land te halen is aan revisie toe. Tientallen datacentra zijn hier gestart, met name rondom Amsterdam, waarmee de hoofdstad is uitgegroeid tot dé datahub van Europa. Terwijl Microsoft en Google zich met enorme hyperscale datacentra hebben gevestigd in de kop van Noord-Holland en bij Groningen.

De wildgroei aan datacentra botst tegen grenzen aan. Ze vormen een extreem zware belasting op het toch al overbelaste elektriciteitsnet; circa 3 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Het denken over de enorme datahallen kantelt in die periode in rap tempo. Er klinkt kritiek over de ‘verdozing’ van het landschap. Bovendien ondermijnen de energieslurpers het toch al wankele draagvlak voor de energietransitie. Voor een groot datacentrum zijn honderd extra windturbines nodig, die niemand wil hebben.

Wij hebben twijfels of het wenselijk is mee te werken aan de vestiging van het Tu­lip-datacenter

Onder druk van de Tweede Kamer maakt het ministerie nieuw beleid. Voor datacentra die onderling data met elkaar uitwisselen, blijft de deur openstaan. Dit type vormt het fundament voor onze digitale economie. Bij hyperscales, zoals Facebook in Zeewolde wil bouwen, is dat anders. Dit zijn enorme datahallen die slechts de gegevens van één bedrijf opslaan. Voor de digitale economie hebben ze weinig waarde. In de Ruimtelijke Strategie Datacenters uit 2019 is daarom vastgelegd dat hyperscales alleen ‘aan de randen van Nederland’ mogen komen, mits er voldoende stroom beschikbaar is.

De nieuwe koers zorgt ervoor dat een hyperscale in Zeewolde, hartje Nederland, plotseling volledig indruist tegen het rijksbeleid. Dat laten ambtenaren minister Wiebes meermaals duidelijk weten, zoals in een adviesnota van 13 augustus 2020: ‘Wij hebben twijfels of het wenselijk is mee te werken aan de vestiging van het Tulip-datacenter’, schrijven ze aan Wiebes. ‘De vestiging is namelijk niet in lijn met het bestaande en voorgenomen beleid dat grote hyperscale datacenters in de randen van Nederland dienen te vestigen.’

Eric Wiebes (VVD) speelde als minister van Economische Zaken en Klimaat een cruciale rol bij de komst van Facebook naar Zeewolde.

Ook stellen ze de economische meerwaarde ter discussie, die zou beperkt zijn. ‘Hyperscale datacenters, zoals het Tulip-datacenter in Zeewolde, hebben een zeer klein positief extern effect, het betreft namelijk alleen de opslag van data, niet de doorvoer ervan.’ Bovendien wijzen ze Wiebes erop dat Facebook de bouw grotendeels in andere landen inkoopt, zodat Nederlandse bedrijven amper van de investering profiteren. Ook over de verwachte werkgelegenheid zijn ze pessimistisch. ‘Daarbij zijn de geschatte directe en indirecte structurele banen van 500 werknemers erg beperkt indien bedacht wordt dat alleen de directe banen al 166 hectare landgebruik vereisen.’

Eigen koers
De adviezen blijken aan dovemansoren gericht. Wiebes slaat ze in de wind. Ondanks de bezwaren van de ambtelijke top geeft hij Tennet in het najaar van 2020 opdracht om vanwege ‘het belang van de vestiging van deze onderneming in Nederland’ mee te werken aan de eisen van Facebook: een directe aansluiting op het hoogspanningsnet en de bouw van een eigen transformatorstation. Op kosten van de Amerikanen, dat wel.

Met deze voorkeursbehandeling drukt Wiebes de komst van Facebook door en gaat daarmee in tegen zijn eigen rijksbeleid. Daar is hij zich terdege van bewust. In een brief aan de provincie Flevoland benadrukt hij dat hyperscale datacentra aan de rand van Nederland horen. Toch zet hij het licht op groen. Als provincie en gemeente ‘volmondig ja’ zeggen tegen de komst van het datacentrum, ‘dan zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook volmondige steun verlenen’. Daarmee voelen Flevoland en Zeewolde zich gedekt om de plannen door te zetten.

Weerstand groeit
Het voortrekken van het Amerikaanse miljardenbedrijf zet kwaad bloed. In de aanloop naar 16 december 2021, de dag waarop de gemeenteraad van Zeewolde zal stemmen over de komst van Facebook naar het dorp, lijkt de kritiek met de dag aan te zwellen. Inwoners verzetten zich en zijn boos dat de plannen lang onder de pet zijn gehouden. Pas drie weken voor het cruciale raadsdebat maakt de gemeente onder zware druk bekend wie er achter de komst van het datacentrum zit: Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp.

Ik schrok van wat ik zag. Het was enorm. Zo groot, zo hoog. Terwijl er in Odense nog maar twee hallen staan. Erik van de Beld, raadslid

Daarna gaat het snel. Een petitie tegen de bouw van het datacentrum is door bijna zesduizend inwoners ondertekend. Boeren ageren tegen het opofferen van grote lappen vruchtbare landbouwgrond. De Tweede Kamer roert zich. Politici en ambtenaren ontvangen haatmails. En milieuactivisten bezetten het gemeentehuis en beplakken de ramen met protestposters tegen de komst van big tech naar het dorp.

Al veel eerder trekt ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld de conclusie dat hij tegen de bouw van het grootste datacentrum van Europa is. Een bezoek aan het Deense Odense, waar Facebook twee jaar geleden een vergelijkbaar complex bouwde, bevestigt hem in zijn standpunt. ,,Ik schrok van wat ik zag. Het was enorm. Zo groot, zo hoog. Terwijl er in Odense nog maar twee hallen staan, in Zeewolde moeten er vijf komen. Voor mij was duidelijk: dit moeten we hier niet willen.” Zijn oppositie haalt weinig uit. Op 16 december stemt een nipte meerderheid van de raad na een verhit debat voor de komst van het datacentrum.

Noodgedwongen vertrek
Op de plek waar Facebook straks neerstrijkt kun je nu nog oneindig ver wegkijken. Alleen de duizenden ganzen halverwege de weilanden zorgen voor wat reuring. Het is moeilijk voor te stellen dat het hier de komende jaren een rumoerige bouwput zal zijn. De vier boerenfamilies aan de Baardmeesweg zijn inmiddels uitgekocht. Ze vertrekken naar plekken ver weg: Drenthe, Noord-Holland, de Achterhoek. Eén heeft een nieuwe boerderij in de buurt gevonden.

Op nummer 5 staan woonhuis en stal leeg. Al een tijdje, zo te zien. Groene aanslag overwoekert de tegels, houten planken hangen losgetrokken uit de overkapping bij de ingang. Op een ingemetselde tegel bij de voordeur prijkt de tekst: ‘Eerste steen gelegd door C. van Bakel Van Santvoort en J. Langens Verstegen, 15 juli 1982’. Deze woning gaat de veertig niet halen.

Even verderop woont Esther met haar man en drie jonge kinderen. Na een lange zoektocht is het gelukt om een nieuwe boerderij te kopen en hun melkveehouderij voort te zetten. Ze verhuizen naar Wehl, vlak bij Doetinchem. Honderd kilometer verderop zullen ze hun toekomst opnieuw moeten opbouwen. Over een paar maanden trekken ze de deur definitief achter zich dicht. Met weemoed. De hechte straat met jonge gezinnen en haar ouders naast de deur valt uit elkaar. ,,Het is niet anders. Het liefst waren we gebleven, maar we hebben helaas geen keus.”

Komst datacentrum kán nog misgaan
De gemeenteraad is akkoord met de komst van het datacentrum van Facebook naar Zeewolde. Toch kan het nog misgaan. De Eerste Kamer nam eind december een motie aan waarin het de regering vraagt de grondverkoop door het Rijksvastgoedbedrijf aan Facebook op te schorten. De senaat wil dat gewacht wordt tot het kabinet een nieuwe visie klaar heeft over de ruimtelijke inrichting van datacentra.

Duidelijk is dat de nieuwe regering een andere kijk op datacentra heeft. Zo staat in het regeerakkoord dat grote datacentra ‘een onevenredig groot beslag leggen’ op de beschikbare duurzame energie ‘in verhouding tot de maatschappelijke en economische meerwaarde’. Het kabinet gaat de de toelatingscriteria voor datacentra daarom aanscherpen.

Klik hier om het hele artikel incl. beelden te zien op De Stentor.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen