De stiekemerds , deel 2

Het grondbedrijf van Zeewolde handelt autonoom . Totaal buiten het zicht van de gemeenteraad en feitelijk zonder controle.

Als er gedoe is in Zeewolde over (bouw)plannen  dan komt steeds dat grondbedrijf in beeld. Zoals : komt Facebook nu wel of niet met een datacentrum naar Zeewolde ?

Opereert het grondbedrijf  integer en transparant of worden we steeds opnieuw met een kletsverhaal het riet ingestuurd. Maar ook, hoe zit het met de ruimtelijke ordening.

Om te kijken hoe het erbij staat zocht ik naar grondprijzen, aanbestedingen en vergunningen die te maken hebben met dat grondbedrijf en hun baasjes.

Het resultaat leest u hier :

Over de grondprijzen .

De gemeente hanteert voor de berekening van de grondprijzen de zgn. residuele grondprijsberekening .

Kort gezegd betekend dit , dat hoe hoger de vrij- op- naam prijs van de woning is, hoe hoger de te betalen grondprijs wordt . Maar wel met spelregels.

De toekomstige bewoners van het Knarrenhof weten er inmiddels alles van.

Bijna een jaar draaiden ze met het grondbedrijf in een cirkel  om de prijzen en werden ze aan een lijntje gehouden. Bron : website Knarrenhof Zeewolde.

Eerder schreef ik in 2017  : kavels 20 % kleiner, grondpriizen 20% hoger, maar de grondprijs werd inmiddels meer dan 50% hoger.

Als gevolg van hogere bouwprijzen, strengere  mileu-eisen en een toenemende vraag stegen de v.o.n. prijzen .

Van die hogere prijzen krijgen aannemers, projectontwikkelaars of makelaars makkelijk de schuld.

Maar de grootste veroorzaker van die prijsstijging zit in de extra winst voor het grondbedrijf.

Een voorbeeldberekening op basis van  de grondprijslijsten van de gemeente Zeewolde :

In 2016 bedroeg de grondprijs voor een woning met een v.o.n. prijs van € 225.000,-  ca   €45.000.

In 2020 is de grondopbrengst voor een vergelijkbare woning met evenveel grond gestegen tot ca € 68.000,–.

Dat is een prijsstijging van  52 % boven op de door de gemeenteraad jaarlijks vast gestelde grondprijzen.

Kortom: de grond wordt veel te duur betaald.

De gemeenteraad is vast niet bekend met deze verborgen extra winsten .

Hoe zit dat ? En hoeveel kopers werden daar het slachtoffer van ?

Als gevolg van die onterecht hoge grondprijzen worden woningen daardoor onnodig duur en simpeler gebouwd en verdween de bouw van goedkopere (starters)woningen naar de achtergrond.

Het grondbedrijf bij monde van baas van ‘t Wout en verantwoordelijk wethouder van der Es zullen deze situatie ontkennen. Daarom is een onderzoek door een onafhankelijke  Rekenkamer van zeer groot belang.

Waar het om gaat is dit : wie betaald(e) wat voor welke grond en waarom ?

De gemeente verlegde haar plannen voor meer woonruimte( voor arbeidsmigranten) naar de ombouw van bedrijfspanden op het bedrijventerrein Krachtenveld.

De Jupiterweg en de Marsweg en omgeving vormen straks de nieuwste  lokatie’s voor  “Polenhotels” . De gemeente wijst daarbij op het feit dat de huisvesting  van de polenhotels aan de Bosruiterweg”eindig” is.

Gevestigde bedrijven op het Planetenveld kunnen er de hik krijgen of procederen . Want daar is deze gemeente graag toe bereid. Als overheid fouten maken en daarna procederen tot het bittere einde .

De winst van het grondbedrijf steeg door dit beleid  wel. Zelf schrijft zij in het jaarverslag 2019 , dat dat komt omdat meer grond voor duurdere woningen is uitgegeven.

In tegenstelling tot eerder opgeklopte gemeentelijke cijfers ( we bouwen er dit jaar wel 250 !!) kwamen er in 2019  niet meer dan 137 woningen gereed.

En uit dat zelfde jaarverslag 2019 teken ik op, dat er in 2019 slechts 2 ha bedrijventerrein is verkocht.

Verkocht of weg gegeven?

En werkgelegenheid of nieuwe banen ? 350 nul-urencontracten .

Sipke Veenstra

 

Wordt vervolgd :

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds

Uit de streek waar ik vandaan kom, noemen ze mensen die voortdurend belangrijke zaken proberen geheim te houden , stiekemerds .

In Zeewolde treffen we steeds vaker situaties aan waarbij belangrijke  beslissingen en ontwikkelingen voor zowel boeren , burgers en bedrijven geheim worden gehouden.

In Zeewolde heet dat transparant besturen.

Het is een flinke lijst.

  • XXL arbeidsmigranten hotel
  • XXL asielzoekerscentrum
  • XXL crematorium
  • XXL datacentrum.

Er is nog een belangrijk gebied waar het er niet transparant aan toe gaat en dat is het grondbedrijf van de gemeente Zeewolde.

Dat grondbedrijf is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van Zeewolde , koopt grond aan , maakt het bouw-en woonrijp en verkoopt het aan bouwbedrijven projectontwikkelaars en als kavels aan particulieren.

Het  grondbedrijf opereert volledig buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad en wenst ook niet gecontroleerd te worden , bijvoorbeeld door de Rekenkamer

Het grondbedrijf is ook belast met aanbestedingen om die gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken .

De gemeente Zeewolde, het college van B&W en de gemeenteraad, hebben daarvoor een aanbestedingsbeleid opgesteld waarin de spelregels zijn vastgelegd.

Dat aanbestedingsbeleid wordt door het grondbedrijf met voeten getreden , ook de (aanbestedings)wet wordt  aan de laars gelapt.

Normale concurrentie wordt hierdoor bewust verhinderd en er is snel sprake  van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling .

Met als gevolg , dat niet alleen burgers en bedrijven ten onrechte veel te hoge prijzen betalen voor bouwgrond en woningen , maar lokale ondernemers hun poorten sluiten of naar elders vertrekken.

ik zeg  gemeente Zeewolde : Koop zelf lokaal !

De groei van Zeewolde levert voor lokale bedrijven  geen werk en dus geen banen op. Maar zorgt wel veel meer CO2 uitstoot. 

95% van de bestedingen komt buiten de gemeente en zelfs buiten de regio terecht.

Goedkoper is het er ook niet op geworden.

Uit recent onderzoek naar de prijzen in Zeewolde is gebleken dat de grondprijs van een woning vanaf 2016 ten onrechte met 70 % is gestegen.

Die verhoging  wordt bewust veroorzaakt door een foutieve rekenmodule , maar  is steeds buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad gehouden.

Kopers betalen bij een koopsom van € 300.000,- daardoor  € 24.000,- te veel voor hun grond/woning.

Aannemers en projectontwikkelaars krijgen vaak de schuld , maar nu blijkt het grondbedrijf zelf de stiekemerd te zijn.

Tijd voor de Rekenkamer , die werd eerder buiten de deur gehouden.

Sipke Veenstra

wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Het lokale nieuws van deze week , zonnepanelen of een kerncentrale ?

De week werd beheerst door goedkope reclame  voor zonnepanelen en meer .

De ene keer verpakt in een lokale krant ,  een folder of colporteurs aan de deur.

Het ene verhaal nog mooier en doorzichtiger dan de ander.

Die van ZeewoldeZon spant de kroon . Een opgeblazen verhaal  , waarbij vooral met cijfers wordt gegoocheld .

Gratis geld bestaat niet en als een voorstel te mooi lijkt om waar te zijn , daarvan heb ik geleerd dat het dan ook te mooi is om waar te zijn.

Er wordt bewust  niet bij verteld , dat een  lidmaatschap van ZeewoldeZon u automatisch verplicht om de energie af te nemen bij Leon Zeewolde.

En laat de secretaris van stichting ZeewoldeZon nu toevallig de directeur/eigenaar zijn van Leon Zeewolde , een lokale  energieleverancier.

Gedwongen winkelnering dus .

De motivatie dat een lid geen energiebelasting betaald mag  juist zijn , maar die besparing wordt voor 85 % geïnvesteerd in nieuwe zonnepanelen elders.

Overstappen naar een andere leverancier is  alleen mogelijk wanneer “de leden dat willen”. Niet echt anno 2020.

De schrijvers suggereren met hun verhaal dat de opgewekte groene energie  van de toekomstige zonneparken in de gemeente Zeewolde rechtstreeks bij de leden uit het stopcontact zou komen. Fabeltjes .

Zeewoldenaren zijn echt niet zo dom om dat te geloven .

Alle opgewekte zon- en windenergie wordt gekoppeld aan het bestaande energie netwerk van Liander.

Liander e.a zorgen ervoor dat via hun kabelnetwerk 100% energie  bij bedrijven en bewoners wordt geleverd. Ook als er geen zon en geen wind is .

Op dat moment voeren bestaande energiecentrales gestookt op kolen , gas, olie of kernenergie hun productie met ca 4-7% op  om ons ook dan  van 100 % energie te  voorzien .

Het Windpark Zeewolde kan bij een 100 % productie(24 uur wind) energie leveren voor ca 238 .000 huishoudens.

Het zonnepark Zonnewoud aan de Groenewoudseweg , kan, als het er ooit komt , voor max 3000 huishoudens produceren.

Maar die getallen/inwoners zijn alleen bedoeld om de produktiecapaciteit van het park aan te geven. Niks meer.

Het is een grote misvatting om te denken dat  groene energie ook daadwerkelijk bij u uit het stopcontact komt , tenzij u zelfvoorzienend bent natuurlijk.

Liander moet haar bestaande netwerk , trafo’s  en tussenstations de komende jaren enorm uitbreiden om aan de steeds grotere vraag en het grotere aanbod van  wind-en zonneparken te kunnen voldoen. Daar krijgen wij dan later nog wel de rekening van.

Het is nu nog steeds  de vraag of Tennet/Liander wel in staat zijn om de benodigde energie voor het mogelijke datacenter tijdig te leveren.

Zonder dat Zeewolde zelf in het donker komt te zitten natuurlijk.

Nee, wethouder , Zeewolde zal daarna nooit meer  duurzaam zijn.

Tenzij er natuurlijk stiekem een kleine kerncentrale bij dat datacenter komt.

Reserve ruimte genoeg en de VVD is voor ……

wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde moet weduwe € 25.000,- en meer terugbetalen.

De gemeente Zeewolde is opnieuw door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

De gemeente legde  (ten onrechte) een eigenaresse van een recreatiewoning op de Buitenplaats Horsterwold een dwangsom van € 25.000 op .

De woning werd via een landelijk bemiddelingsburo verhuurd , maar boa’s van de gemeente troffen er bij controle op 6 december arbeidsmigranten aan.

De gemeente sommeerde de eigenaresse om de situatie voor 4 januari ongedaan te maken , maar verzuimde om dit tijdig en schriftelijk aan haar mede te delen . Maar legde haar wel een last onder dwangsom op van € 25.000,-.

Burgemeester G.J Gorter is “baas handhaving”.

De weduwe moest noodgedwongen de woning verkopen met meer dan € 100.000,- verlies om de dwangsom te kunnen betalen , stapte  naar de rechtbank die de gemeente in het gelijk stelde . De eigenaresse  ging hier tegen in hoger beroep bij de Raad van State.

Die stelde haar in het gelijk omdat zij niet op de hoogte was van de verhuur aan arbeidsmigranten, niet eerst is gewaarschuwd  en van het feit dat zij onvoldoende de tijd heeft gehad om aan de situatie een einde te maken.

Aan de verhuur was direct een einde gemaakt , maar toch inde de gemeente de dwangsom.

De uitspraak van de Raad van State  vloeit voort uit de beruchte vrijstellingsbrief en de razzia’s die boa’s van de gemeente Zeewolde er houden tegen vermeende  permanente  bewoning .

Het is het 2e hoger beroep binnen een tijdsbestek van ca 1 jaar tegen ouderen , waarbij de gemeente Zeewolde  door de Raad van State ernstig is berispt en in het ongelijk is gesteld.

De eigenaresse werd in haar strijd bijgestaan door mr. M.S. Ducaat uit Zeewolde.

De uitspraak kan voor de gemeente Zeewolde nog een duur staartje krijgen. Die is niet alleen veroordeeld in de kosten van het hoger beroep , maar mogelijk nu ook schadeplichtig.

Steeds meer inwoners en bedrijven in Zeewolde moeten zich verweren tegen de lokale overheid , die zelf aantoonbaar de wet aan haar laars lapt.

Aan de Bosruiterweg zijn tenminste 800 arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan gehuisvest in een “polenhotel”. Maar ook aan de Marsweg en de Jupiterweg is sprake van jarenlange illegale huisvesting .De gemeente kijkt weg.

Alleen al op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn  10-tallen zaken te benoemen waarbij bewoners en bedrijven of in hun woongenot of in hun bedrijfsvoering ernstig worden geschaad.

Gebrek aan kennis en kunde met een flinke portie willekeur en de hunkering naar geld  bij de gemeente is veelal de oorzaak.

Bing mag wat mij betreft langer blijven…

Sipke Veenstra

Bron : uitspraak Raad van State , 9 september 2020 – nr 201907044/1/R4

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bing- Bijltjesdag in Zeewolde.

De extra gemeenteraadsvergadering van 02 september over de integriteitsaangifte tegen raadslid Erik van Beld van de ChristenUnie zal de geschiedenis in gaan als  Bijltjesdag.

Via een live- uitzending van de Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) waren we getuige  van een uiterst spannende thriller .

Een thriller waarbij zelfs de best gebekte aanwezigen zich opvallend koest hielden.

Nooit eerder bracht een oppositiepartij , bij monde van fractievoorzitter Rob Smeets van Zeewolde Liberaal met zijn  integrediteitsmelding het college  van B&W en een aantal raadsleden zo in verlegenheid.

In Zeewolde heerst duidelijk  een angstcultuur onder burgers en bedrijven om misstanden aan de kaak te stellen.

De aangifte bevat 31 pagina’s waarin  over 7 onderdelen van het project Zonnepark Groenewoudseweg “gerede twijfels “bestaan.

Die “gerede twijfels”zijn van dien aard, dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om het bureau Bing in te schakelen om de komende 1-2 maanden de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Die bedenkingen richten zich tegen ontoelaatbare inmenging , belangenverstrengeling en misleiding.

Een meerderheid van de raad , 10 voor 8 tegen , heeft middels een motie het college van B&W opgedragen om de verleende Omgevingsvergunning aan projectontwikkelaar Sunvest per direct in te trekken.

Daarnaast lopen er nog 2 gerechtelijke procedures van derden tegen de komst van het Zonnepark.

Als het Zonnepark er ooit komt krijgt het mogelijk  in 2022 via het reserve -stroomnet van Liander een verbinding met een transformatorstation  aan de Bloesemlaan .

Een meerderheid van de raad , 16 voor 2 tegen , steunde de motie om het onderwerp open en transparant besturen en integriteit hoog op de agenda  te plaatsen.

Alleen de VVD stemde tegen deze motie.

De redactie van OnsZeewolde stelt graag al haar  bestanden beschikbaar aan de commissie Bing.  Dan is dat meteen maar transparant.

Wordt vervolgt ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Tijd voor Bing !

De komst van een zonnepark van 7 ha aan de Groenewoudseweg op een terrein van Staatsbosbeheer staat op losse schroeven .

Oorzaak van de discussie is de “voor”stem van raadslid Erik van de Beld van de ChristenUnie tijdens de stemming van de gemeenteraad op 28 mei j.l.

Daarbij stemden 10 raadsleden voor en 9 tegen het plan van projectontwikkelaar Sunvest.

Meer dan 2000  Zeewoldenaren tekenden een petitie tegen de komst van het zonnepark op die plek.

Bij die “voor”stem van van de Beld  zou sprake zijn van integriteitsschending.

Burgemeester Gorter vindt dat het raadslid “niet zorgvuldig” is geweest , maar nam hem wel direct in bescherming.

Van de Beld nam eerder zitting in een adviescommissie van Staatsbosbeheer over de komst van het zonnepark.

Die commissie bestond uit tenminste van de Beld , een ambtenaar van de gemeente Zeewolde (op advies van wethouder Suithoff (CU)en van der ES(VVD))  en een bestuurslid van ZeewoldeZon.

ZeewoldeZon ontving in 2017 een bankgarantie in de vorm van een borgstelling  van de gemeente Zeewolde van € 200.000,– euro om zonne-energie te promoten .

Wethouder Suithoff heeft duurzaamheid in zijn portefeuille en wethouder van der Es gaat o.a over bestemmingsplannen .

Ook is er een mogelijk zakelijk verband tussen de stichting ZeewoldeZon , energieleverancier Leon  en een leverancier van de zonnepanelen .

Leden van ZeewoldeZon zijn verplicht om hun energie af te nemen bij Leon .

Dat lijkt op verplichte winkelnering met verkapte gemeentelijke steun.

Kortom , belangenverstrengeling alom en tijd voor Bing.

Aan onderwerpen is daarvoor in Zeewolde geen gebrek.

Woensdag  2 september is er een extra gemeenteraadsvergadering  over de belangenverstrengeling .

NB:

Bing staat voor Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en doet onderzoek naar de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur en de ambtelijke en bestuurlijke integriteit er van.

Binnenkort meer ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde bedankt !

Mede namens de buurtbewoners van de Krypton , de Seleen , het Radon en omgeving willen wij u hartelijk bedanken en feliciteren met uw overwinning inzake de Orac ZW07.

Wij willen u ook bedanken voor de prettige samenwerking en de ongekende burgerparticipatie !

Wij willen u ook hartelijk  bedanken voor de nieuwe speeltuin en het bijzondere speelwerktuig dat wij daarbij zomaar als extra gratis kregen aangeboden .

Uw zorg voor de (verkeers)veiligheid en de hygiëne van onze  kinderen is ongekend !

Wij willen u dan ook extra bedanken voor de open overlegstructuur en uw ongekende wijsheid en vakmanschap.

En in het bijzonder willen u bedanken voor het feit dat onze (klein) kinderen nu vooral voor de toekomst een veilige en schone speelplek hebben gekregen.

 

Uit aller naam ,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde gaat afvalcontainer in nieuwe speeltuin plaatsen .

De soap rondom de veelbesproken ondergrondse afvalcontainer  ZW07 .

De Raad van State heeft op 5 augustus uitspraak gedaan en daarbij de bezwaren van omwonenden tegen het plaatsen van een afvalbak in een speelplaats ongegrond verklaard.

De uitspraak is uitermate discutabel en zorgt voor een smerige bijsmaak.

De bewoners maakten uit het oogpunt van veiligheid voor hun kinderen bezwaar  tegen het feit dat de gemeente Zeewolde een ondergrondse afvalbak in een nieuwe speeltuin wil plaatsen.

Deze speeltuin is onderdeel van een groen/speelzone tussen 2 delen van het Bergkwartier -laag.

Nergens in het oorspronkelijke plaatsingsplan van de orac’s in Zeewolde kennen we een vergelijkbare situatie waarin een ondergrondse afvalbak onderdeel uit maakt van een speelplaats.

Bewoners op de oorspronkelijke lokatie aan de Krypton maakten op een info-avond met succes bezwaar tegen de plaats van de orac nabij ” hun”speelplaats -plan A

De gemeente , of beter HVC of nog beter het ingehuurde adviesburo verhuisde de orac daarop naar een nieuwe lokatie – plan B . Dit keer langs een fietspad maar nog steeds in een speelplaats . En onbereikbaar voor het inzamelvoertuig van HVC.

Daarom maken 8 gezinnen met 20 veelal jonge kinderen terecht bezwaar tegen dit plan, plan B . De orac ZW07 kwam nu werkelijk in hun nieuwe speeltuin !

De gemeente ziet de onmogelijkheid en de (verkeers)onveilige situatie ook in en verhuist de orac opnieuw .

Maar opnieuw krijgt de orac een plaats  in dezelfde  speelplaats – plan C.

Steekhoudende alternatieven voor zowel een betere verdeling van de aansluitingen , (bewoners moeten tot wel 350 m lopen)  of een alternatieve lokatie in het plangebied Bergkwartier worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

List en bedrog worden door de gemeente volkomen onterecht ingezet om onder de argumenten uit te komen o.a de kosten en de  ligging van kabels en leidingen in de grond.

Van enige burgerparticipatie waar B&W van Zeewolde zo prat op gaat was geen sprake .

Het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde plaatsingsplan voorziet in het plaatsen van 60 orac’s maar de gemeente wil daar uiteindelijk maar 59 van plaatsen.

Het wordt de bewoners snel duidelijk dat in deze zaak met 2 maten wordt gemeten en dat er sprake is van een rechtsongelijkheid met zowel politieke als ambtelijke willekeur.

Bovendien en daar gaat het om , wordt de veiligheid rondom de speelplaats ondergeschikt gemaakt aan de fouten en het belang van de gemeente en HVC.

Over deze argumenten deed de Raad van State echter in deze zaak geen uitspraak.

De verantwoordelijke gemeente-ambtenaar beloofde plechtig om de chauffeur van het inzakemelvoertuig van HVC er op te wijzen om vooral voorzichtig te zijn…

Klein detail: de orac staat nu dichter bij de speelwerktuigen dan in het oorspronkelijke plan  A !

Wel stelde de Raad van State tijdens de zitting vast , dat de vulopening van de ZW07 op 3 m uit het fietspad moet komen. Dat is in overeenstemming met het plaatsingsplan C van de gemeente. Met de afstand van 3 m kan niet meer gemarchandeerd worden.

De Raad van State voerde in haar uitspraak nog aan , dat de plaats van de ZW07 door de gemeente al een jaar geleden( juni 2019) was bepaald en dat de speelwerktuigen er nog maar sinds juni 2020 staan…

Maar zij vergeet daarbij dat de buurtbewoners vooraf wel 5 jaar keihard hebben moeten knokken om die speelwerktuigen uit het bekrachtigde  inrichtingplan er geplaatst te krijgen!

Bovendien bestaat er een wettelijke verplichting over de aantallen en de afmetingen van speelplaatsen in een woongebied en is er in de grondexplotaitie geld opgenomen voor dergelijke voorzieningen.

De bewoners hebben bij de aankoop van hun woning dus gewoon voor deze speelplaatsen betaald.

Bewoners in het Bergkwartier-hoog  moeten zelfs genoegen nemen met een speelplaats in een wadi !

Hoe deze soap verder gaat bericht ik u binnenkort.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Nieuwe speeltuin , maar kun je er ook veilig spelen ?

   

Wordt dit straks de plaats van de afvalcontainer ?

De nieuwe speeltuin aan het Radon-Krypton krijgt er , als het aan de gemeente ligt , nog een speelwerktuig bij . Maar dan in de vorm van een Ondergrondse Afvalcontainer, een Orac, de ZW07.

Na ruim 3 jaar wachten was het de afgelopen week ( week 27) dan eindelijk zover .  De speeltuin tussen de Radon en de Krypton is voorzien van speelwerktuigen.

De schommels , het duikelrek en de andere speelwerktuigen zijn door de jeugdige bewoners meteen enthousiast in gebruik genomen.

Het is er direct een gezellige drukte geworden en de hele buurt is blij.

Maar of die blijdschap lang gaat duren is maar de vraag.

De gemeente Zeewolde is namelijk van plan om in deze speeltuin een Orac te plaatsen. De ZW07.

Die plande de gemeente in het concept -plaatsingsplan  eerder op de hoek van de Argon en de Krypton nabij een speeltuin. Daar maakte de buurt met succes bezwaar tegen.

Daarop “verhuist” de gemeente de Orac ZW07 “op papier”naar het fietspad tussen de Kobalt en de Seleen.  En opnieuw in een speeltuin!

 De nieuwe speeltuin.

 

Omwonenden maakten middels een zienswijze  bezwaar tegen het definitieve plaatsingsplan vanwege de toenemende verkeersbewegingen , de verkeers(on)veiligheid ter plaatse en de combinatie spelende kinderen en een afvalcontainer .

Bovendien kan  het ” te legen “voertuig er alleen bij via het fietspad .

De gemeente erkende de bezwaren deels, met name de onveiligheid en besluit om de Orac opnieuw  “op papier” te verplaatsen.

Daarvoor koos de gemeente nu een lokatie langs de Krypton op 3 m uit het fietspad , maaaar nog steeds  in de speeltuin. Zij stelde nu voor om aan 3 zijden een hek om de Orac te plaatsen. Voor de veiligheid..

Over de verkeers(on)veiligheid werd niet meer gesproken , want volgens het draaiboek van de gemeente kwamen de gebruikers allemaal lopend of met de fiets hun restafval brengen.

Al met al was de gemiddelde loopafstand voor de 126 gebruikers inmiddels wel met 75 m toegenomen.

En de 86 gebruikers aan de Telluur, de Radon en omgeving hebben nog steeds geen Orac en moeten tot 3 km omrijden om met de auto bij de ZW07 te komen !

Er volgde nog een gesprek tussen de bezwaarmakers, de behandelend ambtenaar en verantwoordelijk wethouder Sijthoff  van de gemeente .

Daarbij heb ik voorgesteld  om de de wijk Bergkwartier-Laag in 3 delen , noord -midden en zuid op te splitsen . En bij elke  ingang van de wijk een ORAC te plaatsen, binnen de gestelde richtlijnen van de gemeente.

De behandeld ambtenaar dacht er anders over. Het alternatieve plan kostte de gemeente een extra Orac en daar lagen kabels en leidingen !

De verkeers(on)veiligheid van spelende kinderen afzetten tegenover de kosten van 1 extra container ? Dat ging de buurtbewoners veel en veel  te ver!

Daarop boden de bezwaarmakers aan , om die extra Orac dan maar zelf te betalen.

Wat koste zo’n container ? € 12.500,– per stuk .

Maar dat  is 2x meer dan waarvoor de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld.! Hoe zit dat. ?

Wat blijkt : HVC, de inzamelaar leased de binnenbakken aan de gemeente Zeewolde maar die betaald alleen de buitenbak van de Orac. 60 stuks.

Maar dan kost het plan tenminste € 750.000,–en geen € 450.000 ?

De wethouder legde het bezwaar van de bewoners voor aan het college van B&W.

Die besliste snel . Het plan bleef zoals het was. Wat alternatief ? Wie waren die bezwaarmakers ?

Er volgde nog 1 telefoongesprek met de behandelend ambtenaar , de wethouder is niet meer voor commentaar beschikbaar.

Het plan bleef zoals het was , alternatieven waren niet gevraagd.

De ambtenaar vertelde me dat het niet zozeer ging om de kosten van die extra container Daar kwamen ze bij de gemeente wel uit vertelde hij .

Nee het ging HVC veel meer om de rijroute van het inzamelvoertuig.

Toen brak er iets in mijn begrip en adviseerde ik de buurtbewoners de gang naar de Raad van State . Die zitting was afgelopen donderdag 02 juli 2020.

Later meer.

Met vriendelijke groet,

 

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde: Plannen voor datacenters op 165 ha en uitbreiding van het Trekkersveld(4 )met 40 ha.

Projectontwikkelaars hebben vergevorderde plannen voor de aanleg van een terrein van ca 165 ha voor o.a grote datacenters binnen de gemeente Zeewolde.

Het megaproject is gepland langs de Gooiseweg vanaf de Knardijk richting het huidige Trekkersveld 3.

Het huidige Trekkerveld zou in de nieuwe plannen met 40 ha als Trekkersveld 4 uitgebreid kunnen worden.

Flevoland en met name Almere, Lelystad en Zeewolde vervullen een steeds grote positie in met name de logistieke dienstverlening en de bouw  van distributiecentra.

De plannen voor het terrein van 165 ha = 1.650.000 m2 voor o.a. datacenters bevinden zich in een zeer vergevorderd stadium .

De  grootschalige en beeldbepalende ontwikkelingen aan de Gooieseweg moeten nog wel het vergunningentraject doorlopen, maar dat is een kwestie van tijd.

De uiteindelijke gebruikers van de toekomstige datacenters  zijn nog niet bekend .

Er is in Nederland veel vraag naar ruimte voor datacenters . Belangrijke randvoorwaarde’s  voor vestiging zijn daarbij schone lucht , voldoende koelwater en een uiterst betrouwbare energievoorziening.

Het initiatief en de planvorming zijn in handen van externe partijen

Binnenkort meer nieuws.

Redactie Ons Zeewolde.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen