Gratis grond en “groene stroom”gebruik van 1.380 GWh/jaar = Amsterdam en Utrecht samen.

Ondanks de inschakeling van een professioneel reklameburo om de inwoners van Zeewolde voor haar dataplannen te winnen , groeit de weerstand  met de dag.

Dat is het gevolg van feiten, cijfers en gemeentelijke uitspraken die elkaar tegenspreken .

Er zijn ruim 160 zienswijzen/bezwaren ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan door een groot aantal maatschappelijke organisatie waaronder VNO-NCW ,LTO -Noord , (Land- en Tuinbouw Organisatie) ,  Bedrijfskring Zeewolde, diverse ondernemers , de Stichting Datatruc namens inmiddels meer dan 1100 betrokken inwoners uit Zeewolde  enz.

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een natuurvergunning krijgen ruimer toegang tot de bestuursrechter . Zo kan er nu zonder voorafgaande zienswijzen beroep ingesteld  worden tegen omgevingsrechterlijke besluiten en besluitonderdelen. De uitspraak is van 15 april 2021 bestuursrechtspraak Raad van State. Later meer uitleg hierover.

In de volgende berekening  vergelijken we het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde met dat van het mogelijke datacentre.

Bestuurders en voorlichters beweren namelijk dat het energiegebruik van het datacentre , slechts  2x het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde zou zijn.

Wij berekenen dat het datacentre geen 2 x , maar 56 x meer energie gebruikt dan alle  huishoudens in Zeewolde !

 • Daarbij de vraag : Als het energiegebruik volgens info van de gemeente zo laag ( 2x) zou zijn, waarom bouwt Tennet voor het datacenter dan een transformatorstation van 45.000 m2 ? Dit transformatorstation levert geen bijdrage en zorgt niet voor verbetering van de “energiesnelweg” Het datacentre neemt immers alleen maar energie af. 
 • De uitbreiding van het huidige transformatorstation aan de Bosruiterweg zorgt wel voor de verbetering van de “energie snelweg”. Door deze uitbreiding kunnen het Windpark Zeewolde , diverse zonneparken en nieuwe duurzame initiatieven hun productie aan het energienet leveren.

Het  jaarlijkse verbruik van het Datacentre is volgens het ontwerp bestemmingsplan  1.380 GWh/jr.

1.380 GWh = 1380 MWh/jr.

Het datacentre zegt gebruik te willen maken van 100% duurzame energie .

Wij maakten  een vergelijk met duurzame energie opgewekt door windmolens en zonneparken.

Een 70 m windmolen produceert 1 MW /jr. als het waait.

Een ha zonnepanelen produceert eveneens 1 MW/jr, als de zon schijnt.

Er zijn dus 1380 windmolens of 1380ha zonneparken nodig om 1380 MWh/jr te produceren.

Op het grondgebied van Zeewolde staan nu 400 windmolens  en die zorgen volgens de Provincie Flevoland voor verrommeling van het landschap. Ook zonneparken wekken steeds meer weerstand op.

Het vergelijk met het stroomverbruik van alle ca 8800 huishuishoudens in Zeewolde.

De norm : het aantal huishoudens is 1/3 van het aantal inwoners ( Bron ; CBS)

Alle inwoners van Zeewolde , ca  8800 huishoudens gebruiken ca 2800 kWh/jr. 24.640.000kWh/jr. = 24.640MWh/jr. = 24.64 GWh/jr.

Dan de som : 1.380 GWh/jr : 24,64 = 56 x

8800 huishoudens horen bij een Zeewolde met ca 22.700 inwoners.

56 x 22.700 inwoners is een stad met  1.271.200 inwoners.

Het energieverbruik van 1.380 GWh/jr  hoort  bij het verbruik van de stad Amsterdam met 833.624 inwoners en de stad Utrecht met 357.319 samen,

Conclusie : het datacentre gebruikt geen 2 , maar  56 x meer energie dan alle inwoners van Zeewolde en net zoveel als Amsterdam en Utrecht samen.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond en hoe Zeewolde in een hinderlaag wordt gelokt.

Nog nooit was Zeewolde zo negatief in het nieuws als het over duurzaamheid en energietransitie gaat.

Een datacentre van 166 ha naast een windmolenpark en een wethouder de Jonge die glashard verkondigt dat het datacentre dat niet gaat gebruiken.

Maar dat het datacentre belooft heeft om haar “groene stroom” elders in Nederland of in de rest van te wereld te zullen opwekken. Echt beloofd …..

Oorzaak van de toenemende weerstand tegen het plan zijn deze uitspraken van ex-luitenant en wethouder de Jonge.

Hij vindt als tijdelijke wethouder duurzaamheid de rol van Zeewolde  in de energietransitie niet meer belangrijk.” We blijven toch wel eerste “.

Zeewolde , duurzaamste gemeente van Nederland  ? Niet meer belangrijk .

Zonneparken, windmolens , schoon water en een duurzaam polderlandschap ?

Deze doelstellingen zijn niet meer van belang voor de ex-luitenant .

Hij verkoopt liever de ruimte en de ziel van Zeewolde voor een handvol dollars aan een projectontwikkelaar .

Deze wethouder economische zaken die kennelijk zijn gemeentebegroting niet onder controle heeft , kent maar één doel :

Gratis grond voor een datacentre en vast mooi weer spelen met de onbekende opbrengsten uit de OZB .

( Die OZB opbrengsten zijn vanuit een regulier bedrijventerrein hoger door een hoger bebouwingspercentage. (SV).

Het bedrog en de datatruc van het beestje zitten diep verborgen in het plan . 

Vandaag 2 belangrijke pagina’s tekst uit het ontwerp bestemmingsplan met uitleg over 20 ha = 200.000 m2 datahallen en 20 ha condensors enz.

De eerste 200.000 m2 bebouwing bestaat uit 5 datahallen van 500 m1 lang, 80 m1 breed en 20 m1 hoog , voorzien van 200.000 m2  bijgebouwen ( condensors enz. met onbeperkte bebouwingsvrijheden.  Het totale bebouwde dataplan komt daarmee op  400.000 m2.

De “reserved zone” bestemd voor toekomstige uitbreiding met 55 ha = 550.000 m2 is in deze cijfers nog niet meegerekend.

 • De oppervlakte van alle bedrijfsdaken van alle bedrijventerreinen nu in Zeewolde is ca 315.000 m2.( bron: Stec)
 • De oppervlakte van alle hyperscale datacenters op dit moment in Nederland en gevestigd in Middenmeer en Eemshaven : 74.500 m2; 80.000 m2: 31.500 m2: 112.000 m2 = 298.000 m2. (bron; Rho-2020)

De gemeentevoorlichting  beweerd op haar website , dat bij een eventuele uitbreiding van het datacentre het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Dat is pertinent onjuist. De bestemming van het terrein veranderd immers niet. En een omgevingsvergunning  heeft deze projectontwikkelaar helemaal niet nodig , zie  hiertoe blad 2 .

In het ontwerp-bestemmingsplan zijn 200.000 m2 “bijgebouwen” van 15 m hoog , bedoeld voor condensors enz. niet opgenomen. Het kan dus toch gekker.

Leest u zorgvuldig de Datatruc.

Blad 2.        200.000 m2 bijgebouwen zonder beperkingen .

Later meer:

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Lokale Omroep Zeewolde over de komst van het Hyperscale Datacenter naar Zeewolde

De komst van een Hyperscale Datacenter, wat betekent dit voor Zeewolde?

Een vraag die vooral de burgers van Zeewolde bezighoudt is: “Wat betekent de eventuele komst van een hyperscale datacenter nu voor de gemeente Zeewolde?”

Lokale Omroep Zeewolde maakte hierover een aantal televisie-uitzendingen en Jan van de Beek ging voor de eerste aflevering in gesprek met de betrokken wethouder Egge Jan de Jonge van de gemeente Zeewolde.

Ook sprak Jan met Anne Marie van Raalten die als burger enorm bezorgd is over hetgeen er in haar achtertuin staat te gebeuren.

Bekijk het hele bericht op de website van Omroep Zeewolde.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond voor datacentre.

Zo ziet het plangebied tussen de Baardmeesweg , de Knardijk en de Gooiseweg er uit sinds de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in 1968.

En zo wordt het als we de plannenmakers van Mister XXL hun gang laten gaan.

En dit is het eindbeeld wanneer het terrein van 166 ha is volgebouwd met datahallen van 500 m1 lang.

Een bekend zuid afrikaans spreekwoord luidt

As jij kan lieg, kan jij ok steel.

Het was de afgelopen week een veelbesproken onderwerp , maar direct toepasbaar op de plannenmakers van het Datacentre . Zelf de afdeling voorlichting van de gemeente sloot zich bij hen aan. Slechte zaak dames en heren.

Een ding werd pijnlijk duidelijk : Alle adviseurs werken in opdracht en worden betaald door Mister XXL . De slager beprijst en keurt dus zijn eigen vlees en de gemeente klapt vrolijk mee! 

De bezwaartermijn is 6 april gesloten.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder Egge Jan de Jonge (bron Zeewolde Actueel)

De gemeente Zeewolde organiseerde op maandag 29 maart een digitale informatiebijeenkomst over de plannen die er zijn om een datapark te vestigen op Trekkersveld IV. Zeewolde Actueel voelde verantwoordelijk wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) alvast aan de tand.

Helaas verliep dit zonder interruptie van de vragensteller, waardoor betrokken Zeewoldenaar G.J. van der Heide (zie ook zijn reactie op ons eerdere bericht) graag voor de mensen die er wat minder in zitten op deze pagina alle tien de antwoorden van doorzichtig kenniscommentaar voorziet (zijn commentaar in cursief rood):

 1. U zei trots dat Zeewolde in de ‘Champions League’ kwam te spelen. Maar is die stap niet veel te groot voor een ploeg uit de onderafdeling? 

De Jonge: “De Champions League was om aan te geven dat de ontwikkelingen momenteel megagroot zijn. We moeten op een heel ander niveau denken en zaken doen. Ook zullen we spelers moeten zoeken die op dat niveau mee kunnen doen. (Is zaken doen met een fietsfabriek die zich op het industrieterrein gaat vestigen en de gemeente meer oplevert per m2 en ons landschap meer intact laat en niet bederft een te laag niveau?) De provincie participeert bijvoorbeeld al vanaf dag één. Voor Zeewolde alleen zou dit een veel te grote ontwikkeling zijn. De vraag was ook niet van ons, het bedrijf kwam naar óns toe. Overigens zie ik Zeewolde niet als een gemeente die op dit moment in de onderafdeling speelt.” (Nee, we hebben al een casino, een Tata Steel, een Uber taxidienst, we zijn geen dorp meer maar stad en tikken de 100.000 inwoners volgend jaar aan, tja dan spreek je niet meer over spelen in de onderafdeling. Klopt! Maar nu de werkelijkheid: Een technoreus zocht veel ruimte met de minst mogelijk te verwachten publieke weerstand en een meewerkende gemeente. Het is Zeewolde geworden )

 1. Wat heeft Zeewolde geleerd van wat er mis is gegaan (met het datacenter) in Wieringermeer?

“We hebben contact en volgen de ontwikkeling in Noord-Holland. (Zouden we de intensiteit van dat contact, normaal in een Wobverzoek, mogen zien? Het lijkt er namelijk op dat het contact er helemaal niet is geweest, als je de weglatingen in de informatie in ogenschouw neemt en als je de beantwoording van vraag 3 bekijkt t.a.v. personeel in de Wieringermeer) De situatie is slechts deels vergelijkbaar. (klopt, wij praten hier in Zeewolde over het allergrootste datacenter van Europa en het één na grootste op de wereld) De datacenters in Noord-Holland staan er al enige jaren en zijn geplaatst op basis van de kennis van destijds. Inmiddels zijn we veel verder in ontwikkelingen en inzichten. We weten nu bijvoorbeeld veel beter hoe je met restwarmte om moet gaan. (deze zin even goed onthouden i.v.m. antwoord vraag 7. Er is nl. geen oplossing voor de restwarmte) Ook gebruiken we geen drinkwater bij het koelen, maar oppervlaktewater. (is juist) In Noord-Holland kwamen de windmolens er naderhand, hier hebben we al een jarenlange traditie. (Welk verband wordt hier bedoeld? De wethouder vergeet met deze omzwachtelende taal dat we een transitieplicht hebben. Door het datacenter te accepteren, moeten we links- of rechts om, de grijze stroomafname van het datacenter compenseren met molens of zonnepanelen) En vergeet niet dat wij nauw samenwerken met provincie, waterschap en omgevingsdienst.” (verzacht die samenwerking die genoemde plicht???)

 1. Het bedrijf is goed voor de werkgelegenheid, zegt u. Kunt u dit nader specificeren?

“Er zijn twee soorten, de werkgelegenheid in de constructie- en in de operationele fase. (klopt!) Bij de constructiefase gaat het om 1.200 tot 1.500 werknemers over een periode van vijf tot zeven jaar. Bij het aantrekken van personeel wordt er gekeken in een cirkel van 60 km rond Zeewolde. (“wordt er gekeken …………. “, is dat soms: de gemeente kijkt op de bouwplaats naar woonachtigheid, afkomst, geboorteplek van de  werknemers?? Ben zo vrij dat niet te geloven. Over het algemeen gaat de REUS daar over en iedere keer wijst de praktijk weer uit dat de bouwende werkers Schotten, Ieren of Polen zijn, zoals ook in de Wieringermeer was te zien. Die moeten ook nog eens op een krappe woonmarkt gehuisvest worden. Door soepele vergoedingsregelingen voor het wonen van Microsoft (in de Wieringermeer) drijft het de huurprijzen ook nog eens flik op. Zou de wethouder weten dat Purmerend, Deventer en Culemborg binnen die 60 kilometer zone liggen?  Hoezo, werk voor de streek hier?) Het gebied moet bouwrijp worden gemaakt, de hallen moeten worden geplaatst enz. In de operationele fase zijn er 410 arbeidsplaatsen. De helft ervan vraagt om theoretisch scholing:  (Hier is sprake van stapeling van onwaarheden. Jammer, want het is niet moeilijk na te gaan. Het te verwachten aantal werknemers is hooguit 125, maar zelfs dit getal pakt lager uit omdat de robotisering verder is toegenomen in deze branche. En het hoge opleidingsniveau dat vanuit ons dorp of regio aan zou kunnen haken, klopt ook niet. De bright site werkt vanuit India, Canada of de VS, en is niet in dat gebouw aanwezig. Er werkt heel veel bewakings- en schoonmaakpersoneel en verder veel monteurs (voor koeling). Daarnaast veel zijn er veel camera’s, hekken van drie meter hoog, een paar Mechelse herders en niet Nederlands sprekende onbekenden in een pak. Kortom geen campus – dat is voor Einstein en Robert Dijkgraaf op Princeton –  maar een kazerne met een kazernesfeer en regiem) mbo-4, hbo en universitair. Daarnaast zijn er praktisch geschoolde medewerkers nodig. Denk aan beveiliging en horeca. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle toeleveranciers. Ik verwacht echt dat Trekkersveld IV voor een enorme spin off gaat zorgen.” (een omgeving waar een beambte van het Hoogheemraadschap wordt weggejaagd door bewakingspersoneel – zie incident bij de Wieringermeer – en dus een datacenter dat niets met de lokale sfeer te maken wil hebben. Het center wordt niet onze sociale vriend, is op zichzelf, los van alles en iedereen die hier woont, een geval van het aspergesyndroom)

 1. Waarom wordt er zo geheimzinnig over de naam van het bedrijf gedaan? Wanneer wordt de naam bekendgemaakt?

“Dit is niet geheimzinnig, maar netjes. Bij internationale acquisitie wordt er altijd met een codenaam gewerkt. Vergeet niet dat concurrenten van het bedrijf mee kunnen kijken. (naam-geheimhouding is nog wat anders dan de hele aanloopprocedure, de plannen, het appèl op burgers om mee te denken, onder de pet te houden. De naamgeheimhouding lijkt wel een troefkaart in het hele spel te zijn geweest. Een Passe-Partout voor al het zwijgen, inclusief de  zwijgplicht voor raadsleden en ambtenaren. De democratie wordt hier danig gekneusd. Daar zou Pieter Omtzigt rapport over kunnen maken en schande van kunnen spreken. De hele gang van zaken staat mijlen ver van burgerparticipatie) De gemeenteraad neemt op 24 juni een besluit over het bestemmingsplan. Eventueel volgt er nog een procedure bij de Raad van State. Uiteraard zal dan de naam van het bedrijf openbaar worden.”

 1. Kunt u meer duidelijkheid geven over waar de energie vandaan moet komen? Komen Zeewolde en het Wolderwijd straks (nog) vol(ler) met windmolens te staan? 

“De energie komt van het hoogspanningsnet. (Klopt en dat is in Nederland nog zwaar donker grijs) Alle energie-opwekkers in Europa leveren daaraan. Iedere inwoner en elk bedrijf gebruikt die geleverde stroom. (Klopt, we zijn allemaal zwaar gemengde afnemers) Een datacenter elders in Nederland of bijvoorbeeld in Duitsland kan precies dezelfde stroom gebruiken. Er kan geen link worden gelegd met het Windpark Zeewolde, zo werkt het niet. (Die rechtstreekse link met het windpark is er niet maar de link met het volume molens in de hele regio natuurlijk wel als je doordenkt over de regionale verduurzamingsplicht voor de komende tien jaren tot 2030. Die transitietoekomst wordt nu zwaar verstoord door deze grijze afnemer. Als hij groen gaat gebruiken is dat virtueel, dan koopt hij certificaten, (dat is zoiets als trek in sardientjes hebben en dan lege blikjes sardientjes aankopen voor als je honger hebt) en als hij die in Nederland koopt dan kan Nederland als land minder groen aan een ‘ander’ in het land leveren en als hij die in Noorwegen koopt – het blijft virtueel let op!! – gaat Noorwegen en breder gezien heel Europa er als werelddeel in z’n groene transitie op achteruit. Dat is toch geen moeilijke rekensom? Als je dan volhoudt dat het datacenter eigenlijk groen is dan doe je als een roker die met roken belooft te stoppen en als gebaar z’n sigaar van z’n vestzak naar z’n broekzak verhuist) Wel is de doelstelling dat de hoeveelheid te gebruiken stroom groen wordt opgewekt in Nederland. (Vergeef me de beschuldiging maar dit is een valse insinuatie. Het is of of. Of je neemt groene stroom af ten koste van een andere Nederlander of je zorgt voor bijbouwen van molens of zonnepanelen onder jouw vlag, maar dan krijgen we dus meer molens in onze regio. i.v.m. die regioplicht. Het lijkt erop dat de gemeente deze twee walletjes waar ze nu van willen eten niet goed overziet) Daarbij is het klinkklare nonsens dat het datacenter twee keer zoveel stroom zou gebruiken als heel Amsterdam. Twee keer Zeewolde, dat komt er dichterbij.” (Hier zijn verschillende uitkomsten over te lezen, dat geven we toe, maar de cijfers zoals ik ze lees vermelden het volgende. Het windpark Zeewolde produceert 320 MW, goed voor bijna 230..000 huishoudens en het datacenter heeft 1380 MW nodig. Dat is ruim vier keer zo veel. Behalve natuurlijk als het datacenter, zoals in de Wieringermeer, binnen afzienbare tijd dubbel of meer uitbreidt.)

 1. Met het datacenter komt Zeewolde onder druk te staan als ‘duurzaamste gemeente’ van Nederland. Hoe belangrijk is dat predicaat voor Zeewolde?

“Volgens de huidige standaarden staan wij altijd bovenaan. Geen enkele gemeente heeft zo’n grote te gebruiken oppervlakte en zoveel windmolens. Wil je ons daarbij inhalen, dan zul je heel wat windmolens moeten bouwen. Dat zal niet meer gebeuren. Windmolens liggen sowieso overal gevoelig. Bovenaan staan op de duurzaamheidsladder is voor ons ook geen doel op zich. (Waarom niet? Waarom zullen we in deze vraatzuchtige wereld niet op zo’n vlak bovenaan willen staan? Texel is ook trots op z’n zeer vlotte energie-neutraalheid. Alsof er geen Championsleague  en trotsheid in natuur, landschap, zuinig verbruik zou bestaan?) Dan zou geen enkele ontwikkeling meer mogelijk zijn. (Geen enkele?  Waarom nou overdrijven als we het over industriële kleinschalige bedrijven of startuppers hebben in plaats van techno reuzen in Zeewolde? Er zijn genoeg kleinere bedrijven – dat is bijna ‘de rest’- die zich willen vestigen) Laten we reëel zijn: ergens in Nederland of Europa zou dit datacenter moeten komen (als je Europadenker bent, juist dan zou je daar wel aan moeten denken. De Wieringermeer is met de plannen van de regio binnenkort bezitter van 5 superdozen, verfoeilijk in het landschap, de Wieringermeer is z’n fietsfavorietenplek, z’n toeristenspot, z’n landelijke look helemaal kwijt, het is niet om aan te zien. Akkoord, er zijn datacenters nodig, maar wij zijn nu bezig de digitale fietsenstalling te worden van een flink stuk wereld. Zo ook stallen wij Zuid-Afrikaanse data in de Wieringermeer. Verder verwerken wij voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten en andere delen van Europa. In dit piepkleine landje met bijna 18 miljoen mensen zouden we er juist goed aan doen Europees te denken en de vestigingen in meerderheid in Frankrijk, Zuid Duitsland, Polen te plaatsen. Waarom trekken we dat hier naar toe? Dat is eigenlijk nog nooit uitgelegd en om het onderwerp van ‘noodzaak’ wordt angstvallig heen gezeild en is door de gemeente bij de landelijke politiek onvoldoende naar gevraagd!!! ) , we maken er allemaal gebruik van en ook nog eens steeds meer. Hier kan het efficiënt. (ja heel efficiënt, ten koste van water, stroomafname, verbindingen, vervuiling, uitzicht. Het is vooral ook efficiënt omdat het hier zo stroom-gesubsidieerd goedkoop kan. Zo kan ik het ook: efficiënt zijn! Misschien kunnen we ook efficiënt alle afgereden autobanden van Europa verzamelen en verwerken om onze ‘begroting stabiel’ te maken. Maar willen we dat? Willen we ten koste van alles het smerigste afvoerputje van Europa worden?) Het bedrijf zou ook naar Polen of Hongarije kunnen. Dan gaat het op grijs of op steenkool.( is een valse suggestie. Hier in Nederland gaat stroomopwekking ook nog heel erg op kolen, olie, gas en kern. We doen het slechter dan Hongarije want we bengelen Europees onderaan in het verduurzamingsvolume. Ons duurzame stroomaandeel is nog onder de 10%, waar dan ook nog biomassa in verwerkt zit.) Sorry, zo zit ik niet in elkaar.” (Eerst even het Europese rijtje lezen meneer de Jonge want u beledigt tientallen landen door onszelf onterecht zo hoog in te schatten.)

 1. In Noord-Holland is er veel commotie over de grote hoeveelheid drinkwater die nodig is voor de datacenters daar. Hoe zit dat in Zeewolde? En zwemmen er straks tropische vissen in de Hoge Vaart?

“Wij gebruiken geen drink-, maar oppervlaktewater. In Hollands Kroon wordt er gesproken over 525 kuub per uur, bij ons gaat het om 54. (Het getal van 525 heb ik nagevraagd bij het Heemraadschap Heerhugowaard en klopt heel erg niet (= 7 kuub per uur) maar de 54 klopt wel) Het afvalwater gaat naar de riolering, het koelwater komt terug in de Hoge Vaart. (belangrijk is ook het verschil in liters, tussen inlaat en uitlaat, te vermelden. Dat verzuimt de wethouder, Hier de getallen: inlaat 2.365.000 kuub per jaar, lozing 1.892.150 kuub. Dat is een wateronttrekking  van 472.000 kuub per jaar. Dat zullen de 200 boeren rondom niet lekker zitten bij mogelijke beregeningsverboden. Daarbij zijn er strenge controles op de temperatuur en de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen.  (De M.E.R. is nu al niet zo streng en baseert zich op verwachtingen volgens aangeleverde procesbeloftes, hoe denkt meneer de gemeente een strenge controle te realiseren? Dat mag wel eens beschreven worden in termen van sanctiemiddelen bij overtreding. Een ander niet nader omschreven waterpunt is dat het datacenter een reserve waterreservoir voor slechts 48 uur voor zichzelf creëert. Dat lijkt me met alsmaar toenemende tropische dagen in Nederland zwaar aan de zuinige kant. En reken er nou maar op dat het datacenter contractueel nooit een hapering in de watertoevoer tolereert!) Dat van die tropische vissen is een broodjeaapverhaal. Het water zal op moment van lozing hooguit één graad warmer zijn. ( ‘we weten nu veel beter met de restwarmte om te gaan’ (zie vraag 2). Nu volgt er wat onbegrijpelijkheden. Door mij geschatte winterwater-temperatuur 6 graden, plus 1 = 7 graden??? Is dit geschikt als restwarmte? Ja? Dan kunnen we de Hoge Vaart wel permanent op het verwarmingscircuit van Zeewolde aansluiten. Geschatte zomerwatertemperatuur: 21 graden, plus 1 = 22 graden. Dit heet aquaquadabra. We weten dat er een permanente uitstroom van rond de 27 graden komt waarin geen warmteproducent voor huishouding in geïnteresseerd is vanwege onrendabele uitgangspositie) Vergeet niet dat het waterschap heel streng meekijkt en het datacenter niet anders behandelt dan agrariërs.”

 1. Hoe krijgt het datacenter een passende plek in het landschap? 

“Er is veel aandacht voor landschappelijke inpassing. Mede daarom heeft het bedrijf zo’n grote oppervlakte op het oog. De bebouwing beslaat straks ongeveer een derde deel daarvan, de rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.” (Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat de politiek goedgelovig is met zoveel schrijnende voorbeelden om ons heen? Waarom koopt een datacenter een stuk grond zo groot als Monaco om dat vervolgens maar voor één derde te bebouwen? Dat is echt niet om een soort Vondelpark voor de werknemers er omheen te plooien en wat Johan Cruyff-veldjes voor wat beweging in de pauze. (Toch Champions League dus!) Hoge hekken zullen om de rechthoekige dozen gebouwd worden en de landschappelijke inpassing is vooral een papieren belofte. En dan komt de aap uit de mouw tijdens het 2e vestigingsjaar: Die overige twee derde is om nog verder uit te breiden zonder de lastige rompslomp van de MER of ingewikkelde vergunningen, die kun je dan overslaan. En dan begrijpen we ook dat sommige kranten spreken over een stroomverbruik dat gelijkt op de afname van een grote stad. Beste mensen, dit is het vaste stramien. De datacenters bouwen altijd meer dan aangekondigd , ze worden groter, nemen meer water, meer stroom, vervuilen meer de omgeving, geven meer avond- en nachtlicht, krijgen nog meer macht, lappen nog meer lokale regels gebruiken aan hun laars en kopen er vier Mechelse herders bij. En dan is het een onomkeerbare ramp en een eeuwige ergernis voor burgers en boeren. Weest gewaarschuwd voor de verborgen agenda, in de Wieringermeer is het precies zo gegaan en het is niet eens klaar want er moeten er nog 4 of 5 gebouwd worden.  

 1. Het onderwerp ‘datacenter’ leeft momenteel behoorlijk in Zeewolde. Hoe belangrijk is het draagvlak onder de bevolking voor u? Of is draagvlak in de gemeenteraad voldoende? 

“Voor het bedrijf zelf is draagvlak heel belangrijk (Daar geloven we eerlijk gezegd niets van. Ze zouden hun data zelfs bij onze lieve Heer in de gastenkamer willen stallen als er kansen lagen. Ze hebben niets op met hun omgeving, op een schenking aan een vereniging na van 1000, – Euro) en voor ons als college eveneens. Draagvlak niet alleen in de gemeenteraad, maar ook onder de bevolking. (Voor draagvlak is het al bijna te laat. Dat komt er van als je het aanpakt zoals de voorstanders-politici hun weg hebben gebaand. Namelijk: door het weghouden van informatie, door onrealistische voorspiegelingen, door niet de referentie van andere datacenters bij de info ernaast te leggen, door de stem van het volk en kritische journalisten te negeren, door geen experts publiekelijk aan het woord te laten.) Het bedrijf wil in positieve zin iets betekenen voor de inwoners van Zeewolde om iets wat zij ‘in hun achtertuin’ hebben. (Hoe is de volgorde? Leven wij in de achtertuin van hun, of zijn zij de lelijke schuur in onze tuin?) Daarvoor is er ook een communityprogramma ontwikkeld, dat scholen en maatschappelijke organisaties wil ondersteunen op het gebied van innovatie, techniek en een gezonde samenleving. Het programma is gericht op jong en oud.” (Voor naïef en goed gelovig. Ahum. Mogen we wethoudersalarissen voor 2 jaar inhouden in 2028 als dit allemaal niet gebeurd?)

 1. Er komen vast nog wel meer vragen. Mogen we daarvoor een nieuwe afspraak maken?

“Vanzelfsprekend. We willen als college zo eerlijk en transparant mogelijk zijn gedurende het hele proces. Vergeet niet dat het om een enorm belangrijke ontwikkeling voor Zeewolde gaat.” (Is meneer de Jonge bereid om in de eerste helft van april een door publiek te bekijken videogesprek aan te gaan met 1. Een goed geïnformeerde (politieke) tegenstander van dit plan. 2. Met een ervaringsdeskundige uit de Wieringermeer? 3. Met een door de burgers aangebracht persoon met veel kennis?)

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

“Laten we er niet omheen draaien”

” Laten we er niet omheen draaien”

De gemeente Zeewolde geeft haar zelfstandigheid op en verkoopt de toekomstige uitbreiding van 166 ha Trekkerveld IV beneden de kostprijs aan projectontwikkelaar PolderNetworks B.V.

Die gaat er vervolgens 40 ha hyperscale datacenters bouwen van 20m1-25 m1hoog , cart blanche , met een transformatorstation van Tennet  tot 40 m1 hoog.

Zeewoldenaren  gaan graag met hun tijd mee, ook op Facebook , maar niet onder de plak van Facebook.

Nederland kent inmiddels 189 datacenters . Die vallen niet op omdat ze 2 maten kleiner zijn dan de plannen in Zeewolde. Gewoon L . Dat past meer mensen . Het energieverbruik en de restwarmte daarvan passen ook beter bij een dorp als Zeewolde.

Grootschalige XXLdatacentre worden door het Rijk geadviseerd zich te ontwikkelen in (groot)stedelijke gebieden , o.a. vanwege meer kansen voor hergebruik van die restwarmte en in gebieden die daarvoor zijn aangewezen o.a de Eemshaven met meerdere energiecentrales.

Zeewoldenaren  laten zich te gemakkelijk verleiden door mooie plaatjes en gladde praatjes , maar de praktijk is anders.

De wethouder economische zaken ( en duurzaamheid) krijgt de gemeente begroting niet meer rond. Niet met de inkomsten uit een voormalig AZC, niet met de inkomsten uit een illegaal Polenhotel , niet met behulp van grondprijzen tot € 500.-/m2 en niet met een 25 % hogere OZBbelasting.

Dat rond krijgen van die gemeentelijke begroting van ca € 50 miljoen wordt ook lastig met een overhead van € 10 miljoen .

En zo is er een plan gesmeed om het grondbedrijf er op papier nog € 3.3 miljoen aan te laten verdienen , maar met grotere kans om Zeewolde er failliet aan te laten gaan.

Dat grondbedrijf fungeerde de laatste jaren al niet zo best. Op het gebied van ruimtelijk ordening verslechterden hun plannen in rap tempo omwille van meer geld.

Wethouder van Es-grondbedrijf -en wethouder de Jonge -financiën en duurzaamheid -liggen zwaar onder vuur vanwege hun beleid.

Een eenvoudig sommetje voor het Datacenter:

Winst en risico Zeewolde € 3.300.000, – /opp.plangebied 2.010.000m2/winst Zeewolde € 1,64m2 !

Dat moet zelfs in Zeewolde min. € 40,- tot € 50,-/m2 hoger zijn om een buffer voor tegenvallers te hebben. Dus  moet de opbrengst van het terrein met €75 /€100miljoen omhoog  en 525 banen  meer !!

Het is de voornaamste taak van het grondbedrijf ; geld verdienen , werkgelegenheid scheppen , zorgen voor goede huisvesting en zorgen voor een gezonde en aantrekkelijke woon/werk/leef omgeving.

De mogelijke komst van ‘s werelds grootste  XXL Hyperscale datacentre is groter dan alle 189 bestaande datacenters in Nederland bij elkaar . Alleen die in China is groter.

Het gaat aan de financiële kopzorgen van de gemeente Zeewolde geen soelaas bieden.

Dat komt omdat de gemeente bereid is om de grond  met een korting van € €75 miljoen euro op de normale grondprijs weg te geven . 

Het datacentre krijgt € 45,-/m2 korting x 1.660.000,- = afgerond € 75 miljoen,

In Harderwijk kost de bedrijfsgrond € 150,-/m2, in Almere € 160,-/m2 , in Amsterdam tot € 2000,-

Die korting /verlies van € 75 miljoen moet daarom volgens ons omgezet worden in een winst van € 75 miljoen om het grondbedrijf en de gemeentebegroting gezond te houden.

De mogelijke komst van mister XXL levert banen op , max 250 fte’s en 160 contractanten Bij elkaar max 410.

Dat zijn wel hyperdure banen : € 75 miljoen korting / 410 banen = € 183.000,- per arbeidsplaats !!

De wethouder financiën motiveert die korting als volgt:

“Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een datacenter geen winst behoeft te halen op het resultaat van de grondexploitatie enz.”

Lees het in ons vorige artikel ‘ Kosten exploitatie opzet onder Ad B en Ad C.

Conclusie :  Wethouder economische zaken en duurzaamheid Egge Jan de Jonge geeft de 166 ha grond cadeau en liegt over de feiten.

NB : voor de duidelijkheid : we kijken niet op een meter meer of minder.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond voor datacenter? Nee! Winst Zeewolde moet met € 100 miljoen omhoog! Update en reacties.

Het initiatief in Zeewolde wenst… Of beter; De wil van Mister XXL.

Lees hoe een wethouder in Zeewolde naar de pijpen van een projectontwikkelaar danst:

Hoe een kleine gemeente het schip dreigt in te gaan door grootste plannen…

Update 24 maart 2021:

Hieronder ziet u een aantal knipsels uit het Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4, die wij verder in deze update toelichten.
(bron website Gemeente Zeewolde)

Grootste plannen en werk voor 1000 man op piekdagen of allemaal gebakken lucht ?

Op basis van de kostenraming kunnen we globaal bepalen hoeveel werk het bouwrijp maken feitelijk is. De getallen B,C,D en E bij elkaar opgeteld € 46.430.000,–

Dat is de jaaromzet van een stevige lokale aannemer met 100-150 man in de grond-weg-en waterbouw zoals Knipscheer of de Waard.  

Het werk wordt in 3 delen uitgevoerd , verspreid over 4-5 jaar. Een flinke klus, maar meer ook niet. Het bedrag van € 46,4 miljoen voor de grond-weg-en waterbouw bestaat voor  50% uit inkoop materialen , zand , buizen en asfalt .

Bovendien moet het werk gezien de omvang Europees worden aanbesteed , > € 5,2 miljoen. De laagste prijs bepaald dus de aannemer.

Zeewolde heeft amper nog bedrijven of (vak)mensen meer die in de wegenbouw, het groen of de bouw werkzaam zijn .

Dat vertrek lag niet aan de betreffende bedrijven maar aan het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zeewolde over de afgelopen jaren.

En nu voor de bühne als gemeente het plan in het toneelspel als grote stimulans voor de lokale werkgelegenheid opvoeren gaat mij te ver.

Over het werk:

Er moet volgens de grondbalans 1.200.000 m3 zand worden aangevoerd en 850.000 m3 grond worden afgevoerd .

2 miljoen m3 dat zijn 100.000 vrachtauto’s van 20 m3 . Dat zijn 200.000 voertuig bewegingen in/uit. Aanvoer met kleine schepen ( max 600 ton)via de HogeVaart is geen optie. Te duur . Per schip en in Harderwijk lossen.

Het werk moet in delen worden uitgevoerd . Wanneer Data 1 en 2 gereed zijn , zal de opdrachtgever hier de tuin aan willen harken en de hekken van 3 m1 hoog en de slagbomen  gaan plaatsen. Vervolgens moet alle aan-en afvoer via de bestaande afslag WolterKoops en een bouwweg naar de bouwlocaties 3.4.5 enz. Dat betekend jarenlang een enorme toename van dat bouwverkeer te midden van het huidige vrachtverkeer .

Op dat kruispunt zijn nu al meer dan 2500 (vracht)voertuig bewegingen per dag.

De Assemblageweg moet in verband met een nieuw te bouwen brug 3 m1 verhoogd worden aangelegd. Dat wordt dus stoppen en optrekken De brug krijgt een doorvaarthoogte van 3,5 m  in het kader van de Blauwe Diamant en het “rondje Zeewolde”.

Terug naar de bouw. Om iets zinnigs over de omvang en de kosten te kunnen zeggen is er een begroting nodig , waaruit de manuren te herleiden zijn. Die is er niet.

Het gejoel over “1000 bouwvakkers dagelijks op het terrein tijdens piekperiodes” heeft geen enkele onderbouwing en is uit de duim gezogen door een wethouder die ons een getal in het oor fluistert met de hoop dat het blijft hangen. 

Natuurlijk , een project van deze omvang levert veel werk op . Voor de regio, voor de verre -verre -regio. Misschien zelfs voor de buitenlandse regio.

Want om 2-5 identieke eenvoudige hokken van 20 hoog , 80 m breed en 500 m1 lang in elkaar te sleutelen heb je Zeewolde niet nodig.

Overigens zochten we in het bijna 3500 pagina’s dikke dossier naar de plannen voor een opleidingscentrum .

Niet gevonden. Wel een campusterrein . Maar dat bleek de opstelplaats voor bouwketen , afvalcontainers en aggregaten te zijn.

Tot zover ,

Sipke Veenstra

Het gehele document (Ontwerp Exploitatieplan Trekkersveld 4) leest u via > deze link <.

 


 

Puntje 2 ; Het initiatief in Zeewolde wenst een ruimtevraag van 166 ha . In gewoon nederlands : De projectontwikkelaar wil 166 ha grond om er de komende 100 jaar te kunnen doen en laten wat hij wenst.

 

Waterbehoefte : 2,3 miljoen m3 per jaar , lozing restwater 1,9 miljoen . Gevolgen : niet bekend.

5 (of meer)hoofdgebouwen 169.000 m2 ,  16,9 ha minimaal 20m1 x 85m1x500 m1 ( hxbxl).

Generator Yards  79.000 m2 = 7,9 ha  tot 15 m1 hoog , o.a 34 noodstroom aggregaten tot 70dB

“Bijgebouwen”  citaat” voor het aantal gebouwen of het plaatsen van bijgebouwen ( tot 15 m hoog)worden geen beperkingen opgelegd. Wel dienen deze achter de voorgevallen van de hoofdgebouwen te gepositioneerd” einde citaat

^ Overzicht situatie Datacenter Middenmeer 70 ha

Update 21 maart 2021:

In het ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV  ( website-gemeente Zeewolde), onder Ad C bladzijde 17/18 treffen we deze schokkende motivatie voor de grondprijs van €70,-per m2 voor het datacentre

Lees hieronder maar mee  blz.17: “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een datacenter geen winst behoeft te halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie !!!!

De maatschappelijke meerwaarde van een datacentrum ? En die is goed voor € 75 miljoen euro korting op de grondprijs?

Grondprijs datacentre € 70,-m2 , Grondprijs bedrijventerrein €115,-m2

Updata 19 maart

Met mijn Alternatief plan A gaat de winst voor de gemeente met tenminste € 100 miljoen omhoog en het aantal arbeidsplaatsen naar 2000. ( i.p.v 750).

Daartoe moeten er een marktconforme grondprijzen van ca € 125,–/m2 voor alle partijen gerekend worden. En geen staatsteun van € 75 miljoen voor Mister XXL. 

In Amsterdam kost grond voor datacenters € 2000,-/m2 . Mister XXL wil maar € 70,–/m2 betalen.

Gelijke monniken, gelijke kappen en niet meten met 2 grondprijzen, waarvan het gevestigde bedrijfsleven het slachtoffer wordt.

Bij de gefaseerde ontwikkeling van een normaal en gezond bedrijventerrein TrekkersveldIV met karakter en met een diversiteit aan werkgelegenheid maar zonder datacenter moeten  3000-3500 nieuwe arbeidsplaatsen hier mogelijk zijn. ( bron ; rapport Rabo)

Zeewolde blijft met dit plan baas over haar eigen grondgebied en het scheelt 400 extra windmolens.

Het alternatief zoekgebied B aan de Bloesemlaan.

Mister XXL heeft deze lokatie afgewezen vanwege  de grotere te verwachten weerstand als gevolg van de aanwezigheid van meer bedrijven ( 8-10) in plaats van 4 aan de Baardmeesweg.

Wat oppervlakte betreft is een kleiner gebied van 60 ha prima geschikt. Mister XXL heeft aan 60 ha feitelijk genoeg . ( selectiecriteria Arcadis).

Tennet zou zich hier enorme maatschappelijk kosten van € 50 -€ 100 miljoen euro kunnen besparen op de bouw van een nieuw transformatorstation van 45.000 m2 tot 40 m hoog aan de Baardmeesweg.

( Aan die kosten moeten wij meebetalen in de vorm van vastrecht op de energierekening)

Het bestaande transformatorstation aan de Bloesemlaan moet dan wel worden uitgebreid.

Er is toenemende kritiek op de mogelijk komst van een XXL datacentre naar Zeewolde.

Op de vernietigende aanslag op het polderlandschap ( erfgoedvereniging Heemschut)en de schandelijke oplossingen daarvoor in de nieuwbouwplannen. Boompje hier boompje daar , klaar.

Duurzaam, energietransitie , banen? Nog nooit van gehoord meneer.

Kritiek is er ook vooral op het enorme ruimtebeslag van 166 ha ,  het geringe aantal arbeidsplaatsen( 250 fte’s en 160 deeltijd) en de schamele winst van € 3,3 miljoen voor de gemeente .

175 ha is de oppervlakte van het hele  Trekkersveld 1, 2 en 3 en het bebouwde deel van het Horsterparc.  Samen zijn die 4 terreinen nu goed voor bijna 4000 arbeidsplaatsen. 

Zeewolde hanteerde in het verleden om grond te kopen  de regel van ca 30 arbeidsplaatsen per ha. Zwakte dat af naar 15 fte’s voor het Trekkersveld 3 .

Voor het datacentrum wordt de norm 2 fte’s/ha.

Daarom moet in het Alternatief plan A het dataterrein met tenminste 35 ha kleiner en de winst voor de gemeente in de huidige plannen met € 100 miljoen omhoog .

En het aantal banen met minstens 1000 naar 2000 definitieve banen. En dan nog blijft het  funest plan voor het polderlandschap.

De gemeente is geen eigenaar van de grond en daarom moet er exploitatiebegroting openbaar gemaakt worden. ( zie website gemeente). Daarmee is iedereen in Zeewolde meteen “belanghebbende” . Het plan raakt u namelijk financieel allemaal.

Als de huidige plannen een fiasco worden moeten de inwoners van Zeewolde het financiële gelag betalen. In de vorm van hogere belastingen , hogere grondprijzen , slechtere voorzieningen.

Tot die ongezonde winst van 1,5 % op een omzet van € 142.000.000,– behoort ook een risico -opslag gerekend  te worden . Bij plannen van deze omvang , waarvan de details helemaal nog niet zijn uitgewerkt en begroot.

Bijvoorbeeld het restwarmte/water verhaal , strengere eisen, de stikstofproblematiek , extra milieumaatregelen , tegenvallers bij de aanleg .

Zeewolde ging bij eerdere en veel kleinere plannen van het grondbedrijf  b.v het zand, het strand en de sluis al voor miljoenen de mist in. ( Lees op www.onszeewolde.nl grondbedrijf Zeewolde een vloek of een zegen)

Op slot : Zeewolde gaat bij een Trekkersveld IV van slechts 35 ha binnen nu en 5 jaar en uitgifte van ca 7 ha per jaar volledig op slot !

Voor MKB bedrijven , de motor van een gezonde samenleving , is er dan al helemaal niets meer te zoeken in Zeewolde . Afgezien van ruimte voor starters , de kraamkamer weet u nog.

Mister XXL beloofd projectwethouder de Jonge en wethouder grondbedrijf van der Es koeien met gouden horens.

Mister XXL beloofd geld en ondersteuning voor maatschappelijke doeleinden .

Dat smeergeld kan mister XXL ook heel gemakkelijk toezeggen. Zeker wanneer je een korting-lees illegale staatssteun -van € 75 miljoen op de grondprijs met deze gemeente hebt geregeld.

Daar heb je geen havo4 of universiteit voor nodig.

En daarom maak ik bezwaar tegen de huidige plannen.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

Update 10 maart
The reserved zone…

We vonden deze tekening met in het grote groene vlak de benaming ” Reserved Zone”

Dat sluit aan bij de tekst in het ontwerpbestemmingsplan op blz. 42-241:

citaat“Ook de open ruimte aan de westzijde is niet geschikt (red:voor zonnepanelen)omdat deze ruimte nodig is in de bouwfase en omdat dit deel van het plangebied gereserveerd is voor de toekomstige uitbreiding” einde citaat .   (redactie ; Datacentre wil van hyper scale XXL naar mega hyper scale XXXXL )

Op deze plantekening staat het ook het utility inter-campus logistics laydown.( nabij het gele kruis). Onder campus verstaan de plannenmakers een verzameling van een hoofdgebouw met kantoren en ruimtes voor facilitaire diensten . Een hoge school of universiteit is nergens in de plannen te vinden.

De gemeenteraad is reeds op 19 december 2019 in een besloten raadsvergadering in kennis gesteld van plannen van de onbekende Amerikanen handelend onder de schuilnaam PolderNetworks b.v.

Om de plannen niet vroegtijdig uit laten lekken en om onrust te voorkomen heeft het college van B&W de gemeenteraad een geheimhoudingsplicht opgelegd .

Die geheimhoudingsplicht heeft 6 maanden geduurd tot juni 2020.

Intussen konden de plannenmakers onder aanvoering van adviesbureau Arcadis ongestoord aan de slag met de voorbereidingen en de benodigde procedures die uiteindelijk wel of niet leiden tot een bestemmingsplanwijziging voor het polderlandschap.

Over het definitief vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan moet de gemeenteraad van Zeewolde in april 2021 een beslissing nemen.

Het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV en de MER procedures liggen t/m 6 april ter inzage via www.gemeente Zeewolde.nl

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze indienen . Zowel online, schriftelijk dan wel mondeling bij de gemeente Zeewolde. Zie hiertoe de website van de gemeente.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of de andere stukken de zienswijze betrekking heeft.

De afhandeling van het hoger beroep door de Raad van State vindt mogelijk plaats in september.

Dit is de reden dat de plannenmakers voor Zeewolde hebben gekozen : citaat” We gekozen hebben voor een omgeving met veel ruimte waar weinig weerstand was te verwachten en voor een gemeente die mee wilde werken . Dus werd het Zeewolde .”einde citaat .

Die weerstand is steeds meer voelbaar. Nu de werkelijke plannen duidelijk worden en er lastige vragen worden gesteld over de kosten en de risico’s , de staatssteun  , niet duurzaam, groene stroomvreter , geringe werkgelegenheid ( 100-410), veel koelwater -2,5 miljoen3 per jaar.

Daarnaast is er sprake van ondermijning. Wethouder de Jonge beweerde namelijk dat ‘ de initiatiefnemer” bereid is om maatschappelijke doelen te ondersteunen en dat het plan meehelpt de gemeentelijke begroting te “stabiliseren”.

Niet ver hier vandaan noemen we dergelijke steun gewoon smeergeld .

Inwoners maken zich boos over de “groene stroom- en ruimte vreter” die met staatssteun van 75 miljoen hier een zwaar beveiligt/militair complex van 166 ha wil neerzetten . Daarbij ongebreidelde privileges bedingt en Zeewolde met de lasten opzadelt.

Met name de landbouwers maken zich ernstige zorgen over de hoeveelheid  en de kwaliteit  van het voor hen resterende  water uit de Hoge Vaart.Het koelwater is te warm (20-25 graden) en bevat schadelijke stoffen o.a nitraten.

De Hoge Vaart is de levensader voor de natuur en ca 200 bedrijven in zowel Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.

Een betaalbare en duurzame oplossing voor het hergebruik van koelwater voor de stadsverwarming is geen optie . Die benodigde hoeveelheid water van 80-100 graden  is immers slechts beperkt tot de inhoud van het leidingstelsel. En bovendien heeft Zeewolde een afnameplicht voor stadsverwarming bij Ennatuurlijk voor 30 jaar.

De gemeente zelf meld op haar website dat hergebruik buiten een straal van 10 km voor het koelwater niet rendabel te maken is.

Zeewolde wordt in de media inmiddels in één adem genoemd met de huidige mislukkingen en problemen in Middenmeer.

Bron: Website Nieuwe Oogst
Artikel: Klik hier

Artikel exploitatieplan Omroep Flevoland 
Klik hier: In het artikel van “Gemeente Zeewolde trapt af”, van Omroep Flevoland treffen we ook een exploitatieplan van het 200 ha grote gebied .

De meest opvallende feiten en cijfers uit het grondexploitatieplan :

 • Gemeente Zeewolde heeft geen overeenkomst met de grondeigenaren.
 • Gemeente Zeewolde neemt alle risico’s voor de exploitatie.
 • De totale plankosten voor de gemeente bedragen ca  € 125.810.000, — 
 • Specificatie : aankoop grond                                  200 ha           € 60.000.000,–
 •                              plankosten en bouwrijpmaken                          € 62.000.000,–  
 • Winst en risico opslag gemeente Zeewolde   2,5 %              €    3.300.000,–
 • Het energieverbruik is 1,380 Gigawatt , dat is 10-15 x meer dan Windpark Zeewolde kan produceren.
 • Nieuwe ondernemers voor Trekkersveld 4 moeten € 115,–/m2 betalen.
 • Het Datacentrum betaald slechts € 70,–/m2 voor de bouwgrond.

Conclusie ; Projectontwikkelaar XXL Datacentrum krijgt € 75 miljoen euro korting op de grondprijs.

Deze korting op de grond is als volgt onderbouwd: 166 ha X 10.000m2 x € 45,– = € 74.700.000,–

Het ontwerpexploitatieplan Trekkersveld IV van 11-2-2021 , met name blz. 810-15-16-17-18 en verder bevat een schat aan (misleidende) informatie :

Over de lage grondprijs van SLECHTS € 70,–/m2  schrijft het Datacenter :

citaat ; “Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van het datacentrum geen winst behoeft de halen op het resultaat van de grondexploitatie en genoegen neemt met een sluitende grondexploitatie. ”einde citaat.

Ons Zeewolde was woensdag 24 februari niet welkom op de persconferentie , maar we hebben met het programma EenVandaag een uitgebreide reportage ter plaatse kunnen maken.

Die uitzending daarvan is donderdag 25 februari tussen 18.00-19.00 uur. Kijken dus!

Wordt zeker vervolgt:

Redaktie Ons Zeewolde.

Bekijk hier de berichtgeving via Omroep Flevoland (met video)

Omroep Flevoland Dossier Datacenter Zeewolde
Klik hier voor het volledige dossier rond dit onderwerp.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bing, het kruisverhoor en het gejammer (met de beelden).

 

Wij deden eerder verslag van het integriteitsonderzoek dat bureau Bing in opdracht van de gemeenteraad van Zeewolde heeft uitgevoerd naar het tot stand komen van een zonnepark van 7 ha met recreatieve voorzieningen aan de Groenewoudseweg. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). Follow the money.

Bureau Bing onderzocht de integriteitsmelding van fractievoorzitter Rob Smeets van Liberaal Zeewolde.

Zijn klacht( 23 juli-2020) heeft betrekking op het besluitvormingstraject en de invloed daarop van een raadslid Erik van de Belt, wethouder duurzaamheid Ewout Suithoff , ambtenaar duurzaamheid DB en een energieleverancier.

Een integriteitsmelding moet direct openbaar gemaakt worden. Burgemeester Gorter weigerde dit (in eerste instantie.)

Het raadslid Erik van de Beld had zitting in de selectiecommissie van SBB maar dit niet vooraf proactief gemeld bij de burgemeester . Ook in een raadsvergadering over het onderwerp heeft hij zijn betrokkenheid verzwegen. Maar wel( als woordvoerder) deelgenomen aan de stemming over de bestemmingsplanwijziging in de gemeenteraad

Burgemeester Gorter toetste de integriteisklacht aan Artikel 28 van de Gemeentewet en aan artikel 2.4 van het Awb en stelde vast dat raadslid EvdB  onzorgvuldig had gehandeld door zitting te nemen in een adviescommissie van SBB zonder dit bij hem te melden . Maar zijn conclusie was: De deelname van EvdB aan de stemmingen over het zonnepark vallen binnen de grenzen van de wet.

De uitleg:  EvdB had in het zonnepark geen persoonlijk of financieel belang.

De volledige gemeenteraad stemde echter toch in met een diepgaand onderzoek, door Bing.

Het Bing rapport komt eveneens tot die conclusie dat EvdB handelde binnen de wet,  maar Bing stelt wel vast dat het hele proces anders had gekund.

Of beter gezegd ; anders had gemoeten(SV). Naar de betrokkenheid van een aantal (energie)bedrijven deed Bing geen verder onderzoek, wel naar de rol van een betrokken ambtenaar.

Alle overige ( 6) bedenkingen in de aanklacht van Smeets bleven echter overeind.

Smeets werd tentijde van het indienen van zijn klacht ernstig gehinderd en onder druk gezet door o.a burgemeester Gorter blijkt uit zijn relaas .Zo wilde Gorter  een maand meer tijd voor zijn onderzoek en dreigde met het terugtrekken van zijn rapportage.

Smeets maakte daarom de volgende dag in een persbericht zelf melding van de integriteitskwestie. Daarmee barste de bom.

Zijn wereld werd toen even heel klein , zo is te horen in de live-uitzending , maar hij hield stand.

Zijn tegenstanders hekelden hem op alle fronten , maar vergaten daarbij dat het  gedrag van het betrokken raadslid , de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaar  de aanleiding waren voor het onderzoek en de oorzaak van de rekening.

Tijdens de eerste uitzending van 4 februari is goed te beluisteren en te zien hoe zijn politieke tegenstanders proberen Smeets in de mangel te nemen . Maar al snel wordt duidelijk dat de feitenkennis van Smeets die tegenstanders in hun eigen mes doet vallen.

Smeets verklaarde dat hij als volksvertegenwoordiger bij vermeende onregelmatigheden  opnieuw aangifte zou doen. Maar niet weer alleen ! Hulde.

In de live-uitzending van 11 februari doet burgemeester Gorter uitgebreid zijn beklag over de minimale waardering die hij als burgemeester  voor zijn rol heeft gekregen.

Ja , burgemeester Gorter had een punt : het handelen van raadslid EvdB was misschien binnen de wet , maar de betrokken raadsleden hebben gelijk dat ze daarvoor niet op de knieën gingen om de burgemeester uitgebreid excuus te maken.

Het Bing onderzoek heeft € 58.448,– gekost. Veel geld , maar het is het mede door het minitieuse dossier van Rob Smeets dubbel en dwars waard.

Dat komt omdat het rapport , samen met de de 2 live-verslagen van Lokale Omroep Zeewolde een heel goed beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is in Zeewolde:

Ambtenaren maken er de (al of niet faciliterende )dienst uit en het bestuur wenst niet gecontroleerd te worden.

Het kost u 2 dagen om het onderzoek naar de integriteitskewstie en de live-uitzendingen te lezen en te volgen .

Hier de verkorte versie :

 • SBB wil meer inkomsten generen en daartoe een zonnepark aan de Groenwoudseweg realiseren.
 •  De komst van het park  is in strijd met het geldende bestemmingsplan .
 • SBB bespreekt haar plannen met de ambtenaar duurzaamheid (DB) en dient op zijn advies  een principeverzoek in.
 • De ambtenaar legt uit dat er mogelijkheden zijn, maar dat daarvoor draagvlak binnen de gemeenteraad moeten worden gecreëerd . Het terrein komt niet voor op eerdere zoeklocaties.
 • SBB maakt een inschrijvingleidraad om exploitanten voor het park te kunnen selecteren. (voor 25 jaar het terrein in erfpacht). De Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit worden daarbij niet van toepassing verklaard . ( privaat rechtelijke overeenkomst?)
 • SBB meld de faciliterende ambtenaar dat er zich 25 partijen hebben gemeld en dat SBB daar 5 bedrijven uit heeft geselecteerd.
 • Dat zijn Greenspead , Solarfields, HVC, Sunvest en TP Solar.
 • Het plan met de hoogste score volgens de inschrijvingsleidraad krijgt de opdracht.

 

Retributie ( hoeveel geld brengt het op )         10 punten

Aansluitmogelijk  op het stroomnet                     5 punten

Recreatieve waarde                                                   10 punten

Ecologische waarde                                                  10 punten

 • SBB krijgt de externe adviesgroep niet vol en vraagt de gemeente om hulp .
 • De ambtenaar (DB) bespreekt de aanvraag met wethouder duurzaamheid Sythof, die voorstelt om raadslid Erik van de Belt  ook aan te melden.
 • De faciliterende ambtenaar stuurt eveneens een email naar ZeewoldeZon .citaat ” het lijkt erop dat Zeewolde Zon tezamen met een aantal andere partijen als klankbord gebruikt wordt om de top 5 te peilen. Dat is dus nog een kans om eventuele belangen in te brengen” einde citaat.
 • ZeewoldeZon meld Thijs van Dalen aan ( secretaris ZZ)( maar ook directeur/eigenaar van Leon Zeewolde , eerder afgewezen als gegadigde)
 • Ambtenaar DB en raadslid EvdB melden zich eveneens .

De deelnemers aan de “externe” commissie verkiezen de plannen van Sunvest als beste en belonen deze met 24,02 punten.

Second-best zijn de plannen van TP Solar met 23,9 punten.

TP Solar maakt bezwaar tegen deze punten-toekenning aan Sunvest en wordt in het gelijk gesteld.

De reden is dat volgens de aanbestedingsleidraad 5 punten zijn te verdienen met een “zekere “aansluiting op het elektriciteitsnet van Tennet. TP Solar beschikt daar over.

Voor een -kans op-een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk verkrijgen kandidaten max 2 punten. Maar de” jury” heeft voor dit onderdeel toch 3 punten aan Sunvest toegekend.

Dan gebeurd er iets zeer twijfelachtigs:

In plaats dat TP Solar als winnaar met 23,9 punten en Sunvest nu met 24,02-1 =23,02 punten uit de bus komt , besluit SBB de spelregels te veranderen !

Het onderdeel – Aansluitmogelijkheid op het stroomnet-( een eis van de gemeente) verdwijnt uit de beoordeling en Sunvest wordt alsnog als “winnaar” aangewezen.

De hoofddirectie van SBB verwijst daarbij nogmaals naar het advies van de “externe “commissie ,( met de ambtenaar, het raadslid en de lokale energieclub)

 • Sunvest krijgt opdracht van SBB en vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan.
 • Sunvest houdt een informatie avond in de Verbeelding en nodigt ambtenaar DB en raadslid EvdB persoonlijk uit.
 • Om de vergunning te kunnen verlenen moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
 • Faciliterende ambtenaar DB informeert SBB /Sunvest uitgebreid over de stemverhoudingen binnen de gemeenteraad en geeft SBB het advies om zelf in te komen spreken. Hij schrijft in een mail aan  SBB dat de commerciële exploitatie van het terrein  bij sommige partijen nogal gevoelig liggen.Hij stelt dat er nog 2 partijen moeten worden overgehaald.
 • Sunvest thuishouden is zijn advies.
 • Het plan wordt aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid – 10 stemmen voor – 9 stemmen tegen . Erik van de Belt stemde voor.
 • Vanwege de deadline voor de SED-subsidie  bestaat er grote haast bij de vergunningsverstrekking. De recreatieve voorzieningen worden er nog snel even bij in gerommeld.
 • Zeewolde Zon sluit daags na de vergunningverlening een intentieovereenkomst met Sunvest.
 • De verantwoordelijke wethouder Suithoff krijgt tijdens het onderzoek spontaan geheugenverlies .
 • Het resultaat : een zonnepark voor 25 jaar op een plek waar de meerderheid van de raad het nu niet meer wil , 2000 inwoners die dat beamen en 2 rechtszaken om het uit te vechten bij de Raad van State. Lachende derde : SBB en ZeewoldeZon.

De gemeenteraad vervulde in de persoon van Rob Smeets haar controlerende taak. Daar was niet iedereen van gediend. Wellicht is het de opmars naar meer .

Met vriendelijke groet :

Redaktie Ons Zeewolde.

Onderstaande tekst en opname’s zijn van LOZ Zeewolde .

Over de Raadsvergadering van 11 februari, door de LOZ redactie (Lokale Omroep Zeewolde)

Op 11 februari 2021 vond er in The Lux een extra raadsvergadering plaats, deze was in navolging op de vergadering van 4 februari. Op de agenda stond de lessen en gevolgen van rapport BING. Naast dat de fracties hun geleerde lessen verwoorden sprak ook de burgemeester over het rapport.

Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde diende beide een motie in, welke unaniem zijn aangenomen. Zeewolde Liberaal wil een gesprek over de faciliterende rol van de gemeente. Dit sluit prima aan bij het open debat die al zou komen door een eerder aangenomen motie van D66 over integer en transparant besturen. Leefbaar Zeewolde stelde een voorzet voor voor een protocol tot melding voor handhaving van de integriteit. Op het moment dat het dan toch zo ver is, dat die twijfel over integriteit er zou zijn, dan kan er terug worden gevallen op een protocol.

LOZ uitzending gemist?

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 11 februari hier.

Bekijk de uitzending van de Raadsvergadering op 4 februari hier.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bureau Bing en de zonneparken

Het door de gemeente Zeewolde ingehuurde bureau Bing heeft het onderzoek naar eventuele  integriteitsproblemen bij de planvorming en besluitvorming over het mogelijke zonnepark aan de Groenwoudseweg bij de gemeente en een aantal betrokken bedrijven afgerond.

Het is een lijvig , diepgravend en goed leesbaar rapport geworden van ca 80 pagina’s.

Bing bracht uitgebreid de gang van zaken rondom de planvorming en de besluitvorming in beeld en (ver)hoorde de betrokkenen .

Die betrokkenen beantwoorden vragen maar leden hier en daar ook flink aan geheugenverlies.

Rode lijn door het rapport is de betrokkenheid van een gemeenteraadslid in een adviescommissie , een verantwoordelijk wethouder en een energieleverancier.

De vraag is : Bestaat toeval ?

Het rapport is via onderstaande in te zien op de website van de Gemeente Zeewolde: Klik hier om de rapporten bij de raadsvergadering 4 februari 2021 in te zien.

Er is in Zeewolde veel weerstand tegen de komst van een zonnepark van 7 ha aan de Groenewoudseweg.

Bezwaarmakers stapten met  2500 handtekeningen naar de rechter, maar die verklaarde recent hun bezwaren niet ontvankelijk vanwege hun woonafstand tot de locatie. Zij tekenen beroep aan tegen deze uitspraak.

Maar er zijn meer bezwaarmakers  in de omgeving waarin de rechters nog uitspraak moeten doen.

Saillant detail : in het zonnepark komen  recreatie -en speelvoorzieningen , maar parkeerplaatsen en toiletvoorzieningen ontbreken volledig.

Het geplande zonnepark aan de Bosruiterweg van 6 ha loopt eveneens via de rechtbank.

In dit geval treft de gemeente -Defensie als zeer geduchte tegenstander tegen de zonnepanelen.

Defensie is  eigenaar van het voormalige zenderstation aan de Roerdompweg en verwacht hinder en overlast  van (de reflectie van) de zonnepanelen.

De Raad van State heeft de gemeente inmiddels opgedragen om met beter verweer te komen alvorens hierin uitspraak te kunnen doen .

Landelijk is er meer en meer verzet tegen grootschalige zonneparken, recent verscheen in de Stentor een uitgebreide reportage rond dit onderwerp:
Zie: https://www.destentor.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/

Of lees het artikel in dit PDF document.

 

Redactie Ons Zeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De beste wensen.

De redeactie van OnsZeewolde wenst u vooral een gezond en voorspoedig 2021 toe.

Dat hebben we met z’n allen heel hard nodig . Steeds meer inwoners en ondernemers worden of zijn zwaar getroffen door de gevolgen van corona.

Wij bedanken U voor alle informatie die we krijgen over actuele onderwerpen die Zeewolde kunnen maken en breken.

Onderwerpen die onderbelicht blijven of met gekleurde berichtgeving worden verspreid.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers wel schreven we eerder.

Voor Zeewolde was 2020 opnieuw op het gebied van ruimtelijke ordening een moeizaam en cruciaal jaar.

De mogelijk komst van een XXL- datacenter houdt ondernemers en inwoners al ruim 1 jaar  bezig .

Achter de schermen gaan de voorbereidingen gewoon door . Inwoners en ondernemers van Zeewolde verzetten zich meer en meer tegen slechte plannen en het aantal discussies erover nam fors toe.

Voor het eerst worden er nu eindelijk vragen gesteld over alle verstrekkende eisen van de Yankees.

Slechte plannen van slechte plannenmakers waren er ook  genoeg.

Van 1 plannenmaker nam de gemeente recent afscheid:

Van ‘t Wout , ruim 10 jaar ingehuurd en hoofd afdeling “ruimte”.

Hij is verantwoordelijk voor een enorme berg narigheid en slechte plannen.

Kort gezegd een spoor van prutswerk.

Maar de man van Nextproject is dan nu eindelijk Exproject.

De narigheid voor Zeewolde begon met de reconstructie van het centrum , de ontwerpfouten en de nalatigheid in het Bergkwartier en eindigde met torenhoge kostenoverschrijdingen bij de zandwinning voor o.a het Lanterstrand .

3 miljoen werd 6 miljoen en meer en wie mocht dat (stiekem) betalen .

Het onderwerp en het grondbedrijf zijn nu onderdeel van een uitgebreid onderzoek.

Tot zover.

Beste wensen ,

Redaktie OnsZeewolde.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 5 , het grondbedrijf en de broodjes.

 

Dit artikel gaat over aanbestedingen of beter gezegd over het ontbreken van die aanbestedingen

Wie een rondje over de bouwterreinen maakt moet het inmiddels wel zijn opvallen.

Drukte genoeg op de diverse bouwprojecten , maar lokale bedrijven treft u er zelden of nooit aan.

Werk levert de groei van het dorp voor hen dan ook amper op.

Zeewolde is een dorp waar de groei en de ontwikkeling volledig voorbij gaat aan het lokale bedrijfsleven .

En in tegenstelling tot bestuurlijke uitspraken “dat zelf de broodjeszaak er beter van wordt ” zou ik willen zeggen dat in Zeewolde alleen de broodjeszaak er beter van wordt.

Wat van ver kwam was beter , leek soms goedkoper , maar is dat ook zo ?

Of worden lokale ondernemers bewust uit de markt gedrukt .

Speelde er nog wat anders? Is er sprake van ambtelijke willekeur en vriendjespolitiek. De bewijzen stapelen zich op.

De gemeente Zeewolde heeft haar inkoop-en aanbestedingsbeleid vastgelegd in procedures. Overheden moeten zich houden aan de aanbestedingswet , waarin aanbesteden nauwkeurig is geregeld om ambtelijke willekeur en vriendjespolitiek te voorkomen.

Dat beleid en die aanbestedingswet worden in Zeewolde met voeten getreden.

Dat is niet alleen nadelig voor de concurrentie vanwege het ontbreken van een eerlijk speelveld maar ook zeer nadelig voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid.

Het grondbedrijf gunt grote opdrachten moeiteloos zonder aanbestedingen en zeer selectief !

Niks aanbesteding, niks richtlijnen , niks aanbestedingswet , niks noodzaak .

De vraag is : met wie maakte het grondbedrijf (grond)prijsafspraken en voor wat ?

Hier volgt een kort overzicht van enkele grote opdrachten zonder aanbesteding :

A Het bouwrijpmaken van het Havenkwartier , oorspronkelijk een opdracht van  18.000 m3 zand per schip , maar intussen uitgebreid met de levering van ca 10.000 m3 zand per auto ( per as)

(Voor die schepen, harde werkers, hen treft geen blaam, komt er elke morgen om 6.30 uur een sluiswachter om de stormkering in de dijk te openen , die vanwege de veiligheid tussen 1 oktober en 1 april gesloten moet blijven.)

B De terreinafwerking en het woonrijpmaken van een groot woningbouwproject in de   Molenbuurt 2 en 3.

C Het bouwrijpmaken van het terrein ” de Duinen” met ca 35000 m3 zand en grond.

De lijst is niet volledig , maar geeft een actueel beeld.

Opvallend is dat naast deze onderhandse opdrachten er ook steeds sprake is van een grondaanbieding voor woningbouwprojecten.

Sipke Veenstra

Wordt vervolgt.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De stiekemerds , deel 4- te dure grond ?

In deel 2 van de stiekemerds maakten we eerder melding  van de  extreme grondopbrengsten voor de gemeente  Zeewolde als gevolg van gestegen VON-prijzen.

Die stijging staat niet in verhouding  tot en komt bovenop de door de gemeenteraad jaarlijks goedgekeurde grondprijzen van 2-3 %.

In 2016 bedroeg de grondopbrengst voor de gemeente voor een woning met een VON prijs van €225.000,– ca € 45.000,–

In 2020 is die grondopbrengst voor de gemeente voor een vergelijkbare woning als gevolg van een hogere VON prijs gestegen tot € 68.000.

Dat is een meeropbrengst voor de gemeente van 52 % .

OnsZeewolde maakte daar al in 2017 melding van.

De enorme stijging van de grondopbrengsten is het gevolg van de gestegen VON prijzen van nieuwbouw woningen en de gehanteerde “residuele rekenmethode”.

De woningen komen daardoor in een woningcategorie waar ze helemaal niet in thuis horen.

Starterswoningen maar ook woningen in het middensegment worden daardoor onbetaalbaar en compleet uitgekleed opgeleverd.

De grondopbrengsten stegen met bijna 40 %.

De gemeente zal natuurlijk zeggen dat zij zich niet herkend in de feiten en met het argument komen dat er ” individuele afspraken” over grondprijzen worden gemaakt met bouwers en projectontwikkelaars .

Maar juist die afspraken zijn zelfs door de gemeenteraad niet te controleren , daardoor zeker niet transparant en daarmee zeer fraudegevoelig .

Opnieuw een onderwerp voor de Rekenkamer( en een nieuw artikel.)

Sipke Veenstra.

Bron; Grondprijzen gemeente Zeewolde

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen