Zeewolde mogelijke locatie voor nieuw defensiecomplex.

 

Zeewolde is een mogelijke locatie voor een nieuw te bouwen kazernecomplex in Nederland. ( bron: de Stentor)

Het Ministerie van Defensie heeft in een brief laten weten dat verschillende  locaties worden onderzocht en er meerdere alternatieven worden beoordeeld.

Een defensiewoordvoerder heeft aan de Telegraaf bevestigd , dat zij ook  in onderhandeling zijn met de gemeente Zeewolde.

Het zou gaan om de ontwikkeling van een groot landelijk defensiecomplex waarin alle ondersteunende eenheden van de krijgsmacht worden ondergebracht

Het is de bedoeling dat het nieuwe defensiecomplex op een centrale plek in Nederland komt te liggen .

In het najaar wordt meer bekend gemaakt  over de plannen van het ministerie.

Het Rijk heeft de regie.

Het college van B&W van Zeewolde zegt ” de verdere ontwikkelingen met belangstelling af te wachten”. B&W verklaren nog geen standpunt ingenomen te hebben.

 

Het Rijk heeft aan de Baardmeesweg de beschikking over 80 ha landbouwgrond en er moet nog een oplossing worden bedacht over gronden uit “de erfenis van Meta”.

Polder Networks b.v., de projectontwikkelaar van Meta,  is in dat plangebied nu eigenaar van 86 ha versnipperd gelegen grond, die het bedrijf vrij kan verkopen aan de hoogste bieder.

De bestemmingsplanprocedure voor het Trekkersveld loopt intussen wel gewoon door.

Zonder een  heroverwegingsbesluit van het college van B&W over het plangebied , dient de zaak ook uiteindelijk bij de Raad van State.

Zonder herbestemming van de “Meta gronden” en de 80 ha grond van het Rijk is de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV echter voor de gemeente een verloren zaak .

Vanwege het ontbreken van de financiële haalbaarheid van de bestemmingsplanwijziging.

Dat wordt anders indien het RijksVastgoedbedrijf ( RvB) besluit om de ” Meta gronden  en gebouwen ” aan te kopen en te verkopen/leveren aan Defensie.

Dan ontstaat opnieuw een kavel van 166 ha rijksgrond , waarop een redelijk kazerne gebouwd kan worden.

De geplande 35 ha uitbreiding van het huidige bedrijventerrein blijft, naar verwachting , wel in handen van de gemeente.

De mogelijke  grondtransacties met Defensie leveren voor de gemeente Zeewolde geen winst/geld op. Zij is geen eigenaar van deze gronden. Het Rijk bepaald en heeft de regie.

Maar ook in dit geval zal het “huiswerk” , de planvoorbereiding , opnieuw moeten worden gemaakt. Het gebied wordt er mogelijk wel veel groener…

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

COA en gemeente Zeewolde praten over heropening AZC.

Update 28 juli ; 

Volgens een persbericht van de gemeente Zeewolde wordt het voormalige asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg 16 nog dit jaar weer ingebruikname genomen voor de  huisvesting van 600 arbeidsmigranten. ( bron: de Stentor)

Tot eind 2025 kunnen hier dan 600 asielzoekers worden opgevangen. ( Dan loopt hier de vergunning af).

De gemeente onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor de permanente vestiging van een  AZC.

Voor de 600 arbeidsmigranten die nu in het voormalige opvangcentrum verblijven aan de Bosruiterweg 16 zullen mogelijk op de Bosruiterweg 14 nieuwe verblijfsruimten  worden gebouwd.

De exploitant van het terrein wil voor deze 600 arbeidsmigranten nieuwe huisvesting bijbouwen. Daarmee komt de totale opvang in het recreatiegebied op huisvesting van 1800 man/vrouw. 

Eind augustus worden de benodigde vergunningsaanvragen aan het college voorgelegd, waarna de gemeenteraad en Zeewoldenaren hun zegje kunnen doen.

Daarna volgen de gebruikelijk wettelijke procedures voor de vergunningverlening en de  eventuele bewaar- en beroepsprocedures.

Gezien de enorme druk op huisvesting kunnen eerdere afspraken en verleende vergunningen maar zo worden gewijzigd. Luttelgeest is daarvan een triest voorbeeld.

Voor de opvang in Zeewolde kan het COA zich beroepen op de eerdere overeenkomsten tot 2025.

De uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 van 600 naar 1200 is strijdig met het geldende bestemmingsplan.

Van een eerder draagvlak onderzoek is mij niets bekend , wel van een tekort aan vrijwilligers bij de opvang.

Tot zover.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in gesprek met de gemeente Zeewolde

over het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg.

De huisvesting is nu in gebruik als huisvesting voor tenminste 600 arbeidsmigranten.

Op het naast gelegen terrein is huisvesting gebouwd voor nog eens 600 arbeidsmigranten in 140 chalets. Het leverde Zeewolde de bijnaam “Polenhoofdstad “van Nederland op.

Het bewuste terrein de Bosruiter van  21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 asielzoekers. Het “groene” terrein ( foto onder) is inmiddels bebouwd met tenminste  140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.( zie foto onder)

 

Volgens de gemeente Zeewolde wordt er gedacht aan het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg. ( bron :Lokale Omroep Zeewolde)

Het AZC is in 2018 gesloten omdat er te weinig vluchtelingen waren.

Sindsdien zijn de gebouwen in gebruik  voor de huisvesting van tenminste 600 arbeidsmigranten.

De gemeente en het COA laten weten dat er onderling contact is geweest over de heropening maar dat er nog geen concrete stappen zijn gezet.

Het is onbekend om hoeveel nieuwe asielzoekers het zou gaan , mocht het AZC weer openen.

Het COA is op zoek  naar nieuwe lokaties en uitbreiding van bestaande lokaties  voor de huisvesting van ca 15.000 asielzoekers .

Alle gemeentes in Nederland zijn aangeschreven om een bijdrage daarin te leveren.

Het beoogde terrein aan de Bosruiterweg heeft nog steeds de bestemming AZC.

In Luttelgeest heeft het Rijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers ( max 300)aangewezen.

Commissaris Leen Verbeek ligt daar inmiddels zwaar onder vuur over de gevolgde procedure en mogelijke oneigenlijke intimidatie van raadsleden.

Eerder speelde in Zeewolde het toenmalige college van B&W een zeer kwalijke rol in de vergunningverlening voor het AZC en het Polenhotel.

De vergunning voor huisvesting van 600 arbeidsmigranten  is in 2018/2019 voor 5 jaar verleend.

Het levert de gemeente inmiddels  geld op omdat arbeidsmigranten zich in moeten laten schrijven in het Basisregistratie Personen systeem.(BRP).

OnsZeewolde.nl schreef in oktober 2019 uitgebreid een artikel onder de kop ” Beste Bosruiterweg” terug te vinden in het “Archief” rechtsonder in uw scherm.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Van aanwinst tot splijtzwam: Hoe het grootste datacentrum van Europa toch niet in Zeewolde kwam

Meta (van Facebook) zou in Zeewolde het grootste datacentrum van Europa bouwen. Lokale politici zagen gouden bergen voor hun polderdorp en legden de rode loper uit voor de Amerikaanse techgigant. Maar het liep anders. De bevolking keerde zich tegen de energieslurper en nu trekt Meta de stekker eruit. Reconstructie van een onvermijdelijk debacle.

Bron: De Stentor 02-07-22, door Ard Jongsma

In Zeewolde wilde Meta een soortgelijk complex bouwen als de twee hallen van het datacentrum van Meta in het Deense Odense. Maar dan met vijf datahallen. Die komen er definitief niet meer.

“Als gemeente Zeewolde gaan we vanuit het niets Champions League spelen.” Wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) kan in juni 2020 zijn enthousiasme niet verhullen als hij het grote nieuws wereldkundig maakt.

Het kleine Zeewolde, 23.000 inwoners, heeft een Amerikaanse techreus verleid om in het dorp het grootste datacentrum van Europa te bouwen. Een mega-investering die de lokale economie een enorme boost zal geven. Honderden nieuwe banen en zoveel restwarmte dat duizenden woningen in Zeewolde, Lelystad en Harderwijk van het gas af kunnen. Een
kans die de gemeente niet aan zich voorbij wil laten gaan.

De omvang van het project is enorm. Vijf reusachtige datahallen met knipperende lampjes die jaarlijks net zoveel stroom verbruiken als alle inwoners van Amsterdam. Bovendien komt het datacentrum op een lap grond van driehonderd voetbalvelden groot. Het zijn voor het college van burgemeester en wethouders geen beperkingen. Sterker nog: Zeewolde helpt Meta een handje bij het verkrijgen van de benodigde grond.
Egge Jan de Jonge was als wethouder de afgelopen jaren een groot voorstander van de komst van het datacentrum van Meta naar Zeewolde. Hij verwachtte dat zijn gemeente daarmee ‘Champions League’ zou gaan spelen.

Eerste twijfels ontstaan al snel
Onder Zeewoldenaren ontstaan echter al snel twijfels. Dit datacentrum is wel heel erg groot, zeggen inwoners, en het slurpt bovendien ongelofelijk veel energie. Dat er geheimzinnig wordt gedaan over welke Amerikaanse multinational er achter het plan zit, helpt ook niet mee. Pas anderhalf jaar later, in november 2021, maakt de gemeente na lang aandringen bekend dat het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp – Meta –
achter het datacentrum schuilgaat.

In de weken voordat de gemeenteraad van Zeewolde stemt over de komst van het datacentrum naar hun dorp, groeit het verzet. Boeren ageren tegen het opofferen van vruchtbare landbouwgrond, duizenden mensen tekenen een petitie tegen de komst van Meta, lokale politici ontvangen haatmails en milieuactivisten bezetten het gemeentehuis en plakken protestposters in het anders zo rustige dorp. Ook de landelijke politiek roert zich en partijen in Eerste en Tweede Kamer spreken zich uit tegen de bouw van het hyperscale datacentrum. De Haagse belangstelling stoort wethouder De Jonge mateloos. Den Haag heeft ‘boter op het hoofd’. ,,We zijn hier al twee jaar mee bezig.”

Nieuwe kabinet trekt de teugels aan
Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad half december vorig jaar voor Meta het licht op groen zet, is de geest uit de fles. Het nieuwe kabinet, dat dan net is aangetreden, trekt de teugels aan. Nieuwe hyperscale datacentra zoals in Zeewolde zijn alleen nog toegestaan aan de randen van Nederland, zoals in Middenmeer en bij de Eemshaven in
Groningen. Bovendien trapt minister Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening op de rem: het toestaan van nieuwe datacentra ligt voorlopig stil. Meta ontspringt de dans, de politiek in Zeewolde heeft immers al een besluit genomen. Toch is de strenge opstelling van Hugo de Jonge een teken dat het allerminst een gelopen race is.
En dan is het woensdag 16 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het blijkt bovenal de dag waarop inwoners van Zeewolde de partijen die vóór het datacentrum stemden een flink pak rammel geven. De twee partijen die tegen zijn – Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie – winnen fors en halen samen een absolute meerderheid (14
van de 19 zetels). Hun belangrijkste verkiezingsbelofte? Meta’s datacentrum stoppen. ,,Mensen voelen zich niet gehoord”, zegt fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar over de grote winst van zijn partij.

Radicaal andere situatie
Door de spectaculaire verkiezingsuitslag verandert de situatie radicaal. Waar de gemeente voorheen de rode loper uitrolde voor Meta, opereert de techgigant uit Silicon Valley plotseling in een vijandige omgeving. En dat terwijl het bedrijf van Mark Zuckerberg er juist prat op gaat een goede buur te willen zijn. Twee weken na de verkiezingen meldt Meta dat het ‘gezien de omstandigheden’ de ontwikkelingen in Zeewolde pauzeert.
Fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde. Zijn partij heeft met tien van de negentien zetels nu de absolute meerderheid in de raad.

De time-out komt niet echt als een verrassing. Achter de schermen is dan al wel duidelijk dat het kabinet de komst van een hyperscale datacentrum in Zeewolde niet meer ziet zitten. Als minister Hugo de Jonge begin juni meldt dat hij de grond waarop het datacentrum moet komen (de helft is van het Rijk) voorlopig niet aan Meta wil verkopen, weten de Amerikanen genoeg: de realisatie van een groot datacentrum in Zeewolde is vrijwel onmogelijk geworden. Een reactie laat niet lang op zich wachten, afgelopen donderdagavond meldt Meta dat het de stekker er definitief uittrekt. ‘Wanneer we een
locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving’, meldt het bedrijf. ‘Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is. We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met gemeente en provincie om dit project efficiënt af te sluiten.’

Staart tussen de benen
,,Een verstandig besluit”, laat minister Hugo de Jonge in een reactie weten. Ook fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar is tevreden. ,,Ik had niet verwacht dat Meta zo snel zou beslissen om er helemaal mee te stoppen, maar ik ben blij dat het bedrijf heeft ingezien dat er in Zeewolde geen draagvlak is voor een groot datacenter.”

Met veel tamtam presenteerde toenmalig wethouder Egge Jan de Jonge twee jaar terug de komst van het datacentrum. Nu verdwijnt Meta vrijwel geruisloos van het toneel, een beetje met de staart tussen de benen. Net als Egge Jan de Jonge zelf, die als wethouder uitgroeide tot hét politieke gezicht van het datacentrum. Zijn CDA hield na de verkiezingen nog maar één zetel over. Dat hij juist deze week met stille trom de lokale politiek verliet, kan haast niet symbolischer.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Meta stopt plannen datacenter Zeewolde defenitief!

Het is definitief klaar en afgelopen !!

Meta laat via een woordvoerder aan de Lokale Omroep Zeewolde weten definitief met de ontwikkelingsplannen van hyperscale datacenter in Zeewolde te stoppen.

Citaat woordvoerder Meta ; ” Wanneer we een lokatie voor een datacenter overwegen, ligt bij ons de prioriteit bij een goede match met de omgeving.

Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is.

We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project af te sluiten.” aldus een woordvoerder van Meta.

Meta is benauwd geworden voor de massale weerstand.

Ongewenst bleek ongewenst .

Het ongeloofwaardige sprookje is definitief over en uit , maar met een goede afloop voor Zeewolde!

Ik ben benieuwd naar de afwikkeling van de bestaande overeenkomsten.

Beste groeten  en geweldig bedankt voor uw steun !

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Minister Hugo de Jonge wil graag praten met Zeewolde.

Kort verslag van het Commissiedebat Datacenters 23 juni in Den Haag.

 Economische Zaken en Klimaat. 16.00 uur -23.00 uur

Aanwezige de ministers ;

H.M. de Jonge , minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

R.A.A Jetten,  minister voor Klimaat en Energie

M.A.M Adriaansens , minister van Economische Zaken en Klimaat.

En diverse kamerleden van verschillende politieke partijen, o.a JA 21 en de SP.

Zij kregen daarbij antwoorden op hun eerder vorig – en dit jaar gestelde vragen over het hyperscale datacentre in Zeewolde en over de beleidsvoornemens van de regering over hoe om te gaan met de digitale infrastructuur in de toekomst.

Dit zijn hun belangrijkste conclusies en uitspraken:

Het Rijks Vastgoedbedrijf verkoopt (voorlopig?) geen grond , de resterende 80 ha , aan Meta. Meta voldoet met haar plannen niet aan de eerder gestelde verkoopvoorwaarden. 

Dat blijkt uit het TNO rapport uitgebracht in opdracht van het Rijk.

Het bedrijf wekt bijvoorbeeld slechts 3,7% duurzame eigen energie op en weigert “zon op dak”

Intussen ontwikkelde het nieuwe kabinet een bredere visie en neemt het de regie terug.

 • Om in Nederland een situatie zoals in Zeewolde voor altijd te voorkomen zijn hyperscale datacenters nergens meer toegestaan.
 • Bij wet vast te stellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB)
 • Met uitzondering van Middenmeer (uitbreiding)en Eemsmond(nieuw), omdat deze lokaties eerder zijn aangewezen en in het kader van de energietransitie aangesloten kunnen worden op “groene stroom”  in de vorm van “wind van zee”.
 • De “wind van zee” kan hier technisch aan land worden gebracht .
 • Er wordt daarmee voorkomen dat er een duur kabelnetwerk speciaal voor hypersales door het hele land moet worden aangelegd.
 • Vanwege het economische belang voor ons allemaal, 92 % van de bevolking is dagelijks online , komt er een uitzondering voor de bouw van co-locate datacenters .
 • Bij een oppervlakte van meer dan 5 ha zijn daarbij niet de gemeentes maar de provincies  het bevoegd gezag. Co-locate datacenters zijn economisch van zeer groot belang in het kader van de digitalisering en kennen meerdere gebruikers/eigenaren.  (Nederland kent er inmiddels 189 met een oppervlakte van totaal ca 325.000 m2).
 • De korting voor grootverbruikers verdwijnt in de vorm van hogere belastingen.
 • Datacenters krijgen vanaf 1 jan. 2023 te maken met een Milieubeschermingsplicht.
 • Er komt een collectieve Warmtewet .

Minister de Jonge maakt op korte termijn een afspraak met gemeente Zeewolde , het nieuwe College , om de ontstane situatie ( met Meta) te bespreken.

De geitenpaadjes . Later meer.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde krijgt (voorlopig) geen hyperscale datacentrum, maar kabinetsbesluit geldt niet voor Zeewolde!

Update : 11 juni 2022

Het Rijk weigert om de resterende 80 ha grond ( voorlopig ) aan Meta -Facebook te verkopen!

Het Rijk heeft heldere duurzaamheid- en milieuvoorwaarden aan de verkoop  van de resterende 80 ha grond gesteld .

Aan die voorwaarden voldoen de plannen van Meta volgens een uitgebreid onderzoek van TNO niet.

Het kabinet beperkt de bouw van nieuwe hyperscale datacenters vanwege het enorme beslag dat ze leggen op energie en ruimte en vanwege het geringe aantal banen dat het oplevert. (250 fte’s en160 “contractanten”)

De twee locaties die overblijven voor nieuwbouw zijn Agriport A7 en B1 in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente het Hogeland , voorheen Eemsmond in Groningen.

Volgens minister de Jonge zijn op deze 2 locaties aanlandplaatsen voor duurzame energie  , wind op zee, mogelijk.

Andere locaties zoals Eemshaven , Wijk aan Zee en Borssele vallen af.

Maar het kabinetsbesluit van vrijdag 10 juni heeft echter geen betrekking op de komst van Meta naar Zeewolde , omdat de procedures hier al lopen en de de oude gemeenteraad het bestemmingsplan op 16 december 2021 heeft vastgesteld !

Toch is de bouw van een hyperscale datacenter hier “geen gelopen race ” volgens de minister .

De exploitatie van het datacenter in Zeewolde voldoet niet aan de voorwaarden die het Rijk aan de grondtransactie van de laatste 80 ha stelt.

Dat stelden wij al eerder  in de bezwaren en de recente beroepsprocedure bij de Raad van State. Goed om te vernemen , dat het kabinet het daarin met ons eens is.

Minister de Jonge verwoorde de bezwaren van het kabinet als volgt : ” Het gaat over de manier waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp , het gaat over allerlei eisen over duurzaamheid en energie”.

Het datacenter wenst geen zonnepanelen op het dak , wekt slechts 3,7 % duurzame energie op , gebruikt verouderde koelsystemen en de restwarmte is niet economisch herbruikbaar – SV.

” Datacentra vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie en Nederland is zo klein en de schaarste is zo groot dat we ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan”

Het datacenter gebruikt 1380 Gwh aan energie en 2,5 miljoen m3 koelwater per jaar

Minister de Jonge kondigde vrijdag hele strikte regels aan voor datacentra en zegt dat het kabinet eigenlijk maar in twee Nederlandse gemeenten ruimte ziet : Hollands Kroon in Noord -Holland en Hogeland in Groningen.

Goed nieuws , maar pas  veilig als het woord ” voorlopig” ook geschrapt wordt.

Voor Zeewolde is het financiëel gezien de goedkoopste optie wanneer het Rijk de stekker uit de dataplannen zou trekken. De aansprakelijkheidsclaim van Meta, als die er al komt, en de juridische  procedures en de kosten komen dan voor rekening van het Rijk.

Het gemeentebestuur van Zeewolde zal gezien de verkiezingsuitslag geen gebruik willen maken van haar voorkeursrecht om tegen het Rijk te gaan procederen om de 80 ha grond toch over te dragen in een ABC constructie.

Er spelen inmiddels enorme financiële belangen , niet alleen bij Polder Networks b.v , de eigenaar van o.a 80 ha grond, wat boerderijen met stikstofrechten, 3 inmiddels gesloopte windmolens en zo meer.

Zeker ook bij Meta , die overigens nooit een definitief vestigingsbesluit heeft genomen.

Maar ook bij de plannenmakers, Arcadis als adviesbureau en andere betrokken partijen . De voorbereidingskosten voor de bestemmingsplanprocedure zijn door hen geraamd op ca 13 miljoen .

Allemaal werk wat moest leiden naar nog veel meer aanvullende opdrachten voor dit project.

De gemeente Zeewolde fungeerde ook hier als opdrachtgever blijkt ondermeer uit openbare verklaringen (van de bedrijfsvestigingadviseur van Zeewolde) en uit WOB verslagen.

Deze enkelvoudig door de gemeente Zeewolde gegunde miljoenen opdrachten zijn opnieuw in strijd met de Aanbestedingswet. 

De betrokken  partijen , samen met de voorstanders( bestuurders) van het project in Zeewolde en Flevoland oefenen zeer zeker dagelijks al hun invloed uit om de oorspronkelijke plannen te doen slagen.

De vraag blijft ook : wie zijn de feitelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v ?

Kort gezegd : niet , wie er zit er achter ( facebook , dat weten we) , maar wie zit er als aandeelhouder nog meer in Polder Networks b.v.

Kortom , welke partijen worden/werden er beter van deze (grond)transactie.

Niet de gemeente Zeewolde  ? Die “verdiende ” tot op heden omgerekend 1 dollar per vierkante meter aan de grondtransacties. Bij elkaar minder dan 1 miljoen , bruto.

Volgens de laatste geruchten wordt 1 boerderij voorlopig ingezet als opvanglocatie  voor Oekraïnse vluchtelingen . Toch nog goed nieuws.

Wordt zeker vervolgt.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde opnieuw en bewust met ” het Baken”in de fout.

De gemeente Zeewolde heeft bij de opdracht voor de terreininrichting  van het sportcomplex “het Baken” bewust de Aanbestedingswet overtreden .

De gemeente verleende de omvangrijke opdracht buiten mededinging aan een aannemer “uit de regio”

De gemeente handelde daarmee  opnieuw in strijd met haar eigen inkoopvoorwaarden en sloot door deze handelswijze  concurrentie bewust uit .

Voor deze opdracht heeft het college van B&W  een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van ca € C 280.000,- De opdracht zou echter een omvang van ca € 550.000,- kunnen hebben.

Het oorspronkelijke krediet van ca € 16,8 miljoen wordt daarmee overschreden.

De herinrichting van dit parkeerterrein met bijbehorende werken  komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en kon bij de aanvang van het project 2 jaar geleden al worden voorzien en ingepland.

Er bestaat dan ook geen enkele legale argumentatie  om af te wijken van de regels en de wet.

Tenzij je die wetten als lokale overheid aan je laars lapt en tot het moment dat je gepakt wordt.

Zeewoldenaar Erik Wallenburg mocht het ontwerp voor het logo maken.

Hij was daarmee de enige Zeewoldenaar die een bijdrage leverde aan het tot stand komen van het nieuwe sportcomplex .

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Het laatste nieuws: Tegenstanders datacenter Zeewolde naar Raad van State: ‘De minister gaat er niet over’

Tegen de komst van het datacenter in Zeewolde zijn bij de Raad van State elf beroepen ingediend. Terwijl de lokale en de landelijke politiek zoeken naar manieren om Meta tegen te houden, gaat de strijd om het bestemmingsplan gewoon door. ,,Ik ben er nog niet gerust op.’’

Bron: De Stentor, door Teake Dijkstra

Zes particulieren en vijf organisaties zijn bij de hoogste rechter in beroep gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarin het datacenter aan de Gooiseweg is opgenomen. In de bezwaren gaat het onder meer over stikstof, ruimtelijke ordening, milieu-gevolgen, energie en over de rechtmatigheid van het hele besluitvormingsproces.

Lees het artikel hier online op de website van De Stentor.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

B&W Zeewolde hield publicatie Datacenter 10 dagen geheim

De stiekemerds.

De gemeente Zeewolde heeft op 15 maart de bestemmingsplanwijziging aangemeld ter publicatie in de Staatscourant .

Deze aankondiging is door B&W geheim gehouden, ook  voor de gemeenteraad .

Op de openbare besluitenlijst van 15 maart komt het Trekkersveld/Datacenter niet voor.

Op de openbare besluitenlijst van 25-03-2022 is in de kantlijn te lezen , dat het niet-openbare collegebesluit  openbaar mag worden.

B&W geeft daarmee aan, alles in het werk te stellen om de democratie te  traineren.

Blijkbaar bevalt de verkiezingsuitslag dit college niet .

Of steekt er toch meer achter.

Via diverse nieuwsmedia is te zien en te horen , dat gemeenteraadsleden  nu geketend

worden om zich over het datacenter uit te spreken . Bangmakerij eerste klas .

Russische toestanden , mede aangezet door een partijdige burgemeester zo is uit zijn optreden en “smeekbrieven” inmiddels wel gebleken.

De beroepstermijn naar de Raad van State van 6 weken loopt van 23 maart en verstrijkt op 4 mei , let dus op uw zaak!

Voor uw beroepsschrift :

 • de bestemmingsplanwijziging is te laat gepubliceerd ( 7 weken termijn overschreden) WRO= wet ruimtelijke ordening.
 • de coordinatieregeling is zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontbonden.
 • het plan is niet in overeenstemming met het Rijksbeleid. WRO
 • het plan heeft geen democratische basis. De lokale bevolking , via de gemeenteraadsverkiezingen, de Provinciale Staten , de Eerste Kamer, de Tweede Kamer hebben in meerderheid aangegeven dat het datacenter ongewenst is.
 • Het rapport van Commissie MER is gebaseerd op aannames en aanbevelingen .

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

€ 200.000 krediet , in beroep t/m 4 mei en de Hofbar opnieuw in Zeewolde.

Zeewolde opnieuw in de Hofbar , uitzending woensdag 20 april NPO2 , 21.05 uur

Rustig aan het front ?

Dat lijkt misschien zo, maar ondertussen gaat de strijd tegen de komst van een hyperscale datacenter gewoon door . De mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan  bij de Raad van State sluit 4 mei . Wees op tijd met uw beroep !

Meta/Facebook heeft wel op de pauzeknop gedrukt  , maar niet op de stopknop !!!

En de “verliezers”, het oude B&W en GS, gaan elke dag door om hun hachje( en het datacenter) te redden.

Één ieder kan ,in tegenstelling tot de gemeentelijke berichtgeving , tegen de verleende vergunning  in beroep bij de Raad van State  t/m 4 mei . Ook indien u niet eerder een bezwaar/zienswijze heeft ingediend en niet in de gemeente Zeewolde woonachtig bent.

Deze beroepsmogelijkheid vloeit voort uit het zogenaamde ” Varkens in nood” arrest.

Een  mogelijkheid is ook om u aan te sluiten bij andere bezwaarmakers , b.v  de Stichting DataTruc of een ander collectief , waaronder ikzelf.

De kosten voor een beroep bij de Raad van State zijn € 185,- voor particulieren en verenigingen en € 364,- voor bedrijven. ( zie hiertoe de website Raad van State)

U kunt de bezwaarmakers zeker ondersteunen met een financiele bijdrage . Informeer ernaar en ik help u verder. Meld u daarom aan.

Procederen kost geld , veel geld . De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV is een zeer omvangrijk dossier . De op 15 maart  verleende vergunning telt meer dan 1000 pagina’s gedetailleerde informatie . Vol van te mooie sprookjes en tekortkomingen die weerlegt moeten worden.

Emoties in uw bezwaar tellen niet  voor de RvS. Slechts de wet.

Zoals de gevolgen voor de ruimtelijke ordening(R.O) , de MER , het milieu, water-lucht-ruimte en het geld/staatssteun enz.

Voor een beroep is ca € 15-20.000,- nodig per procedure , maar voor een bodemprocedure kunnen de kosten oplopen naar ca € 200.000, – en meer .

De kiezers in de gemeente Zeewolde hebben zich bij grote meerderheid ( 70 %)duidelijk uitgesproken tegen de komst van een datacenter.

Dat resulteerde in 14 raadszetels tegen ( Leefbaar Zeewolde 10 en Christen Unie 4) en slechts 5 voor .

De huidige stand is overduidelijk : zowel de inwoners van Zeewolde , de 1 en de 2e Kamer en zelfs minister de Jonge (R.O)zijn tegen de komst van een datacenter .

Maar daarmee houden we de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV niet tegen !!

Bezwaar/beroep bij de Raad van State is nu noodzakelijk indien u , uw rechten wilt behouden.

Daarom ben ik van mening , dat de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde het college van B&W op moet dragen , om  een krediet van tenminste € 200.000, – beschikbaar te  stellen.

Dat krediet dient ter dekking van de beroepsprocedures van bezwaarmakers om de huidige bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV te niet te doen.

En waarom ? Het kan niet zo zijn , dat private en publieke partijen die nu in beroep gaan  bij de Raad van State , voor eigen rekening moeten procederen n.b. tegen de gemeente Zeewolde . Terwijl dit bestuursorgaan zelf met grote meerderheid tegen de komst van een datacenter is.

Voor de duidelijkheid; het kan niet zo zijn dat bezwaarmakers voor de gemeente nu voor eigen rekening zelf de kooltjes uit het vuur gaan halen .

En zeker niet afgezet tegen de ongebreidelde uitgaves van het huidige oude college van B&W in dit dossier. Dat onbeperkte geld was gemeenschapsgeld en niet gedekt! Ons geld dus!

Politieke partijen procederen niet , maar de “winnaars” mogen nooit vergeten waaraan zij hun overwinning mede te danken hebben .

Naast de 1e en de 2e Kamer hebben nu ook een  meerderheid van Provinciale Staten onder aanvoering van Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn zich uitgesproken tegen de komst van Meta/Facebook naar Zeewolde.

Gedeputeerde Staten ( Appelman en Co)geven  echter geen krimp en adviseerden Provinciale Staten zelfs om in beroep te gaan bij RvS !

Al met al is het een vies zaakje geworden , maar dat wist u al.

Conclusie :

 • In beroep t/m 4 mei bij de Raad van State
 •  De Hofbar 20 april NPO2
 • Steun ons.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De laatste boerin vertrekt, maar agressieve lobby nekte Facebook’s komst naar Zeewolde

De lobbyist van het techbedrijf riep wrevel op in Den Haag door steeds aan te dringen op een voorkeursbehandeling.

Bron: NRC, door Carola Houtekamer en Merijn Rengers

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft de politieke weerstand tegen zijn  grootschalige bouwplannen in Zeewolde in de hand gewerkt door een agressieve lobby te voeren in Den Haag.

De Nederlandse lobbyist van het Amerikaanse techbedrijf riep wrevel op bij ambtenaren en bewindspersonen door voortdurend aan te dringen op een voorkeursbehandeling. Het
techbedrijf weigerde zelf daarentegen de bouwplannen voor de hyperscale aan te passen aan de Nederlandse situatie.

Dat blijkt uit een reconstructie van de lobby van Facebook voor de bouw van een zeer groot datacentrum in de Flevopolder. NRC sprak met een groot aantal betrokkenen en  analyseerde honderden interne documenten en mails die werden vrijgegeven na een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Dinsdag liet Meta na druk van de Eerste en Tweede Kamer weten dat het haar bouwplannen in Zeewolde voorlopig pauzeert.

Daarmee komt een einde aan de haast die het bedrijf de afgelopen twee jaar aan de dag legde. „Het moest allemaal meteen, snel, anders trok Facebook z’n investering terug.”, zegt
oud-ambtenaar bij Economische Zaken Robert Barker, die aan het datacentra-
dossier werkte. Volgens Barker, nu fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad, stoorde in Den Haag „iedereen zich aan de opstelling van Facebook”.

On-Hollands, brutaal, pushy
Dat kwam mede door de manier waarop Facebook-lobbyist en voormalig beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van D66 Edo Haveman ministeries en betrokken ambtenaren en politici benaderde, zeggen betrokkenen tegen NRC.
Daarbij stelde hij zich, onder meer in een ontmoeting met toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) „on- Hollands ” brutaal en „pushy ”op, zeggen betrokkenen tegen NRC.

Voormalige ambtenaar Barker: „Het beetje beleid dat er was, was in strijd met de plannen van Facebook. Grote hyperscales van één bedrijf trekken het draagvlak voor alles omlaag.”
Bij het bewerken van de Nederlandse overheid liet ook Vince Van Son, bij Meta verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe datacentra, zich niet onbetuigd. De zoon van naar de VS geëmigreerde Nederlanders zag in plannen voor Zeewolde een manier
om iets terug doen voor het land van zijn ouders, vertellen betrokkenen.
Maar tot verbazing van zijn Nederlandse gesprekspartners was Van Son
nauwelijks bereid tot compromissen over de omvang of de technische specificaties
van het datacentrum.

Meta wil niet reageren op vragen van NRC, maar stuurt de algemene reactie dat het „door lokale, provinciale en landelijke overheden is uitgenodigd om een investering in een datacentrum in Nederland in het algemeen en Zeewolde in het bijzonder te
over wegen”. Door de „huidige omstandigheden” staan de plannen nu
op pauze.

Meta kwam in Zeewolde terecht dankzij het persoonlijke netwerk van
een commercieel directeur van ingenieursbedrijf Arcadis.
De gemeente had in eerste instantie geen grote bouwkavels beschikbaar, maar ging na bemiddeling door de Arcadis-directeur toch overstag. De vrouwelijke Arcadis-directeur is een bekende van een van de wethouders in Zeewolde, staat in e-mail-correspondentie.

Betrokkenen zeggen dat ze elkaar kennen van de lokale voetbalclub. Arcadis wil niet reageren, omdat het bedrijf „allerlei geheimhoudingsverklaringen” heeft getekend.

Bemoeienis van Algemene Zaken
Uit de reconstructie wordt ook meer duidelijk over de bemoeienis van premier Mark Rutte en diens ministerie van Algemene Zaken bij de plannen van Meta. Volgens diverse betrokkenen stond de bouw van datacentra in Nederland op de lijst van gespreksonderwerpen bij een ontmoeting tussen Rutte en Facebook-topvrouw Sheryl
Sandberg, in 2018 tijdens het World Economic Forum in Davos.

Wat onderling is gewisseld is onbekend. Een woordvoerder van Ruttes departement zegt dat er „voor zover we nu hebben kunnen nagaan geen betrokkenheid is geweest van de minister-president ”.

Wel heeft Algemene Zaken „vanaf 2019 drie keer op ambtelijk niveau contact gehad met Facebook”, zegt de woordvoerder. Daarbij werd er „gewezen op het belang van snelheid
in het proces en is geïnformeerd naar de voortgang”, vooral wat betreft „de door Facebook gewenste wijze van aansluiting op het hoogspanningsnet”.

Meta heeft onlangs ook in Denemarken en in Spanje grote bouwkavels voor datacentra gekocht. De lokale overheden daar zijn, zo blijkt uit publicaties in de lokale pers, enthousiast over de bouwplannen van het techbedrijf.

Lees / download hier de hele publicatie van het NRC:

PDF 1: Agressieve lobby nekte Facebook
PDF 2: De laatste boerin vertrekt, maar Facebook komt niet

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Meta/Facebook zet hyperscale datacenter “on hold”, maar het gevaar is zeker niet geweken!

Update 31 maart 2022

Het college van B&W ontkwam 30 mart tijdens de installatie van 11 nieuwe gemeenteraadsleden maar net aan ontslag op staande voet.

Leefbaar Zeewolde en de Christen Unie dienden tijdens de beladen vergadering een motie in, waarbij het huidige college van B&W een volledige handelsbeperking werd opgelegd.

Aanleiding was natuurlijk de stiekeme streken van het college de afgelopen weken en dagen betreffende de bestemmingsplanwijziging t.b.v het datacenter.

Tijdens de verkiezingen starte het oude college de bestemmingsplanwijziging toch op en recent weigerde het college de gemeenteraad te informeren hoe zij de aanvullende eisen van het RijksVastgoed Bedrijf in denkt te vullen.

Heel slim moest wethouder Suythof de kooltjes voor het oude college uit het vuur halen door te bezweren dat er geen belangrijke beslissingen zouden worden genomen zonder de raad te informeren.

Burgermeester Gorter was schijnbaar al eerder op de hoogte van de motie en sleepte de wet erbij om de nog onervaren raad er op de wijzen , dat ook zijn positie en die van de gemeentesecretaris door de “motie van wantrouwen “onder curatele kwamen te staan.

Opvallend daarbij is , dat de burgemeester partij koos en zijn verweer van af (een eerder opgesteld?)briefje voorlas. Opvallend te meer omdat bij een motie van wantrouwen slechts de wethouders en niet de burgemeester en de gemeentesecretaris  geraakt worden.

De motie werd daarop door LZ ingetrokken onder de toezegging dat de gemeente raad 2/3 april zal worden ingeinformeerd . Of dat een besloten bijeenkomst is mij niet bekend.

De 2e Kamer heeft zich bij meerderheid op 29 maar uitgesproken tegen de komst van een hyperscale datacenter naar Zeewolde.

Daarmee sluit de 2eKamer zich aan bij het besluit van de 1e Kamer om eerst beleid en voorwaarden vast te stellen voor datacenters  en of dergelijke  grote stroom- , ruimte -en watervreters als een hyperscale zich uberhaubt  in Nederland wel kunnen vestigen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben Gedeputeerde Staten verzocht om alle vergunningsprocedures te schorsen.

Opeens lijkt de democratie weer terug van weggeweest in Zeewolde.

Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn van JA 21 verrichte daarbij als statenlid veel voorwerk.

Het besluit van Meta/Facebook om de ontwikkelingen in Zeewolde voorlopig “on hold”te zetten kwam ca 30 minuten nadat het besluit in de 2e Kamer werd genomen.

Dat is opvallend en duidt er bij Meta op dat de gevolgen van de recente politieke ontwikkelingen al langer werden ingecalculeerd.

Meta/Facebook kan ook makkelijk achterover leunen omdat de gemeente Zeewolde wel de bestemmingsplanwijziging per 24 maart in gang heeft gezet.

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bekend gemaakt, dat die bestemmingsplanprocedure onveranderd wordt voortgezet!

We schieten dus feitelijk niets op met de voorlopig ingelaste pauze van Meta/Facebook. Het bedrijf neemt alleen een afwachtende houding aan en laat de gemeente Zeewolde intussen het vuile werk doen om de bestemmingsplanwijziging er door te jassen. Tenzij…

Indien het Rijk de gemeente niet dwingt om die bestemmingsplanprocedure onmiddellijk te staken , is de beroepstermijn ( t/m 4 mei) onverkort van kracht.

Het is  zaak om de vinger goed aan de pols te houden en laat u niets wijsmaken!

De opsplitsing van de vergunningprocedures tegen alle bekendmakingen van de gemeente in en vermoedelijk onder druk uitgevoerd.

De gemeente zorgt daarmee bewust voor verwarring in de hoop dat daardoor minder burgers, bedrijven en organisaties bezwaarprocedures gaan opstarten.

De gemeente hanteerde het argument  , ” dat na het raadsbesluit van 16 december wij ook eens moet leveren”.

Ex-projectwethouder de Jonge scandeerde onlangs nog in de media “dat het datacenter er sowieso gaat komen”.

Tegen de bestemmingsplanwijziging TrekkersveldIV kan  t/m 4 mei beroep bij de Raad van State worden ingesteld . Wilt u meer tijd, dan dient u vroegtijdig binnen die termijn RvS daarom te verzoeken.

Wat betekend het “on hold” zetten voor Zeewolde nog meer.

Voorlopig kunnen betrokken ambtenaren ander nuttig werk gaan doen , al moeten er nog wel ca 5-6 WOB verzoeken die al 6-9 maanden wachten op antwoord worden ingewilligd.

Opvallend is dat binnen het plangebied inmiddels tenminste 3 windturbines zijn ontmanteld.

Van een sloopvergunning is mij niets bekend.

Vandaag , woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde geïnstalleerd.

De rol die burgemeester Gorter als onafhankelijk voorzitter in het Meta/Facebook schandaal en de gemeenteraadsverkiezingen innam, komt daar zeker ter sprake.

Wordt vervolgd :

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen