Minister om actie gevraagd tegen ‘moderne slavernij’ in Zeewolde

 

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 arbeidsmigranten.  Op het “groene” terrein zijn inmiddels ook 140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten gebouwd. (in  rood-onder).

In een eerder bericht op deze website berichtten wij over de opstand van arbeidsmigranten tegen hun woon- en werksituatie  in Zeewolde.

Geholpen door het FNV, zijn de arbeidsmigranten in Zeewolde er inmiddels in geslaagd om hun zorgen onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer:

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt de manier waarop de arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië, Spanje, Hongarije, Bulgarije en Portugal in Zeewolde worden behandeld onaanvaardbaar.

De partij reageert hiermee op berichten in De Stentor over een Zwartboek, opgesteld door de FNV. Daarin staat dat de arbeidsmigranten slecht zijn gehuisvest en ‘te pas en te onpas’ enorme boetes krijgen opgelegd voor kleine zaken, zoals 250 euro voor een zoekgeraakte fietssleutel. Ook worden er flinke bedragen inhouden van hun salaris voor vervoer- en schoonmaakkosten, terwijl dat volgens de SP op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies helemaal niet mag.

Lees hier het hele stuk in De Stentor

Ingezonden bericht: Dikke mist…
Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over de situatie rond de arbeidsmigranten in Zeewolde, ontvingen wij onlangs dit ingezonden stuk ‘Dikke mist…’.

Lees hier het ingezonden bericht ‘Dikke mist…’

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Arbeidsmigranten in Zeewolde komen in opstand .

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen. In 2011 voor 600 arbeidsmigranten , het zgn. “Polenhotel”. In 2016 omgeschakeld naar een mislukt AZC en nu weer opnieuw “Polenhotel “.met 600 bedden .Het “groene” terrein is inmiddels volgebouwd met 140 chalets voor eveneens 600 “poolse, roemeense, spaanse, hongaarse ” arbeidsmigranten die in heel Nederland werkzaam zijn.

De arbeidsmigranten  aan de Bosruiterweg komen in opstand tegen hun slechte huisvesting. Daarnaast willen zij fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

De arbeidsmigranten krijgen daarbij steun van de vakbond FNV. Vandaag dinsdag  10 juli bood het FNV daarom een petitie met 347 handtekeningen aan loco-burgemeester mevrouw Winnie Prins aan.

Hun klachten sluiten aan bij een eerdere uitzending van Typisch Zeewolde , waarbij een Poolse mevrouw vertelde ontslagen te zijn op vrijdag , nadat ze op donderdag gewond was geraakt bij een bedrijfsongeval in een distributiecentrum . Voor haar geen ziektewet.

Deze mevrouw vertelde , dat ze op basis van een weekcontract in dienst was genomen bij een uitzendburo. Dat contract werd per week verlengd. Voor haar dus niet en er volgde ontslag.

De arbeidsmigranten beklagen zich ook over de hoge kosten die op hun loon worden ingehouden.

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn het beu: ‘Alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor’

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn de omstandigheden waaronder zij moeten werken en wonen zat. Vandaag deden zij hun beklag bij (loco-)burgemeester Winnie Prins van Zeewolde. ,,Het voelt alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor en worden vervoerd naar waar we het werk moeten leveren. Zonder dat we echt rechten hebben. Je hebt geen keuze, je moet’’, zegt Carlos uit Spanje.

Lees hier het hele artikel in De Stentor

Volgens mijn informatie ( bron : Peter Epe-2017) wordt op hun loon ca € 85,–  huur p.p per week ingehouden voor 10,7 m2 .  Dit is de wettelijke minimum ruimte-eis in de opvang.

Uit de petitie van het FNV blijkt dat de huren nu inmiddels € 100,– per week en meer bedragen. Maar ook blijkt dat het uitzendburo tevens de huurbaas is . Dat bevestigd een eerdere column op deze site , dat het Polenhotel ( deels)een nieuwe eigenaar heeft.

Eerste van 140XXL chalets geplaatst

Carlos betaald voor een kamertje van 6 m2 in de stacaravan inmiddels € 93,– huur per week.

Dat is € 403,- per maand p.p x 5 man per caravan = € 2015,– X 12 = € 24.180x 140st = € 3.385.200,–

Het uitzendburo (o.a Covebo) houdt op de huur  €15,– tot €20,– per week aan “administratie kosten” in. Voor HAM blijft er € 93,– – € 15,– = € 78,– per week over.

En voor Carlos uit Spanje ? Die heeft nog € 645,– over voor een maand hard werken.

In een reactie van woordvoerder Maarten ten Hagg van uitzendburo Randstad in de Stentor” gaan de arbeidsmigranten met meer geld naar huis dan ze gekomen zijn”. Moderne slavernij in Zeewolde ? 

Volgens de directeur van Otto Workforce in een uitgebreid artikel in het FD is de uitzendbranche in korte tijd met 10.000 bedrijven gegroeid. Met alle problemen vandien.

De gemeentelijke eis om uitsluitend migranten te huisvesten die werkzaam zijn binnen de Gemeente Zeewolde is al vergeten. Het Polenhotel bedoeld als lokale opvang werd een regionale opvang. En na de verhalen van Carlos en anderen een landelijke opvang.

70-80 % van de betreffende arbeidsmigranten werkt buiten de gemeentegrenzen.In Lelystad ,  Almere, Epe,  Rotterdam ,  Amsterdam,  Nijkerk ,Putten, Soest , Schiphol enz.  En zo werd Zeewolde de Polenhoofdstad van Nederland.

Bekijk het interview en de petitie via het artikel hierover op Omroep Flevoland

Volgens de officiële cijfers van het CPB is er sinds 2011 ( de komst van het Polenhotel) tot 2018 een toename van 1107 aan extra inwoners met een Westerse migratie-achtergrond.

Dit getal moet bij de 1200 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg en waarschijnlijk met nog minstens 500 migranten die elders gehuisvest zijn worden verhoogd.

In 2018 waren er in Zeewolde 11.337 arbeidsplaatsen beschikbaar : Bron: Vestigingsregister  Flevoland.

Het is ongeloofwaardig en volstrekt onjuist dat daarvan 1107+1200+500 = 2807 arbeidsmigranten = 25% een baan invullen bij lokale ondernemers.

Het is ook volstrekt onjuist dat ze in grote getale werkzaam zijn in de landbouw of in de bouw.

Het is ook een dikke fabel dat ze volgens mijnheer Gorter bij Wolter Koops in een vrieshal zouden werken. Die is volledig geautomatiseerd .

Slechts 20-30% van hen is daadwerkelijk werkzaam binnen de gemeentegrens , 250-350 man/vrouw.

Let wel , we hebben het hier over arbeidsmigranten van de Bosruiterweg , niet over arbeidsmigranten die woonruimte hebben elders in Zeewolde of de wijde omgeving.

Het merendeel van hen werkt bij Bakker Logistiek in het magazijn en bij Storteboom in de kip.

En toch moet er een reden zijn waarom de gemeente Zeewolde zo haar best doet om meer en meer arbeidsmigranten te willen huisvesten.

Vermoedelijke een financiële reden, maar iedereen zwijgt.

Arbeidsmigranten betalen geen gemeentelijke belastingen , maar maken wel gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen. HAM Nederland betaald voor 1200 man straks € 140,– per jaar aan rioolbelasting..

De Gemeente Zeewolde verleende oorspronkelijk vergunning voor 600 bedden tot 2020. Maar paste die vergunning al 2x aan; eerst met 175 bedden en daarna nog eens met 95 bedden.

De uitbreiding van het “Polenhotel” met 600 bedden in “de 2onder1 kappertjes “is vergund tot 2025.  Inmiddels loopt er een aanvraag voor nog eens 300 bedden in het voormalige AZC en daarmee komt het totaal op ca 1200 bedden.

Dat is echter opnieuw in strijd met het geldende bestemmingsplan .

Inmiddels is wel duidelijk dat de hele lokatie Bosruiterweg niet aan de verleende vergunningen voldoet omdat er sprake moet zijn van een kort durend verblijf.

Daarvan is hier echter geen sprake, het merendeel van de auto’s heeft inmiddels een nederlands kenteken . dat is verplicht na 6 maanden.

Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden hier verblijven moeten zich inschrijven in het gemeentelijke Basis Registratie Personen register BRP). Dat mogen ze  niet van hun uitzendburo , want dan volgt ontslag.Maar dat kunnen ze niet omdat de Bosruiterweg niet hun hoofdverblijf is.

De gemeente Zeewolde zit wel met de kosten , maar ontvangt geen jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds van € 1350,– voor arbeidsmigranten.

 Zeewolde was een krimpgemeente in 2018 .

Er verlieten meer inwoners het dorp dan dat zich er nieuw vestigden. Dat was ook in januari en februari 2019 nog zo . bron : Kerncijfers 2018 Provincie Flevoland.

De ingediende bezwaren tegen de nieuwe  omgevingsvergunning probeert de gemeente te pareren , door een voorlopige vergunning te verlenen voor deze nieuwe aanvraag.

Het terrein Bosruiterweg krijgt dan als truc eerst weer een agrarische bestemming. ( met 1200 arbeidsmigranten). Het geldende bestemmingsplan wordt daarbij terzijde geschoven met de bedoeling om de vergunning vanaf 2020 definitief te kunnen verlenen.

Van de afbouw van 10 % per jaar van de 600 arbeidsmigranten in de 2kappertjes is ook niks terecht gekomen

Sterker nog , het grondbedrijf van Zeewolde verkocht onlangs 4 ha bedrijventerrein aan een kippenboer uit Putten , waarvoor Covebo meteen 150 bedden in het Polenhotel claimt.

Lees ook in De Stentor, door Teake Dijkstra op 08-07-19
Arbeidsmigranten roepen hulp in van FNV en burgemeester van Zeewolde

Opvallend is  dat er in 2018 slechts 51 arbeidsplaatsen in Zeewolde zijn bijgekomen. Dat betekend dat al die verkochte hectares bedrijventerrein wel werk voor arbeidsmigranten oplevert maar niet voor Zeewoldenaren.

De oplossing van het ontstane probleem is eenvoudig:

Geen verlenging van de omgevingsvergunning  voor het “Polenhotel” in 2020.

Huisvesting van grote aantallen goedkope arbeidskrachten aan de Bosruiterweg brengt voor Zeewolde namelijk niets op.

Dan maar 600 man/vrouw integreren in goedkope huisvesting in de nieuwbouw van Zeewolde ?  Geen kans. Integreren via een (starters)woning van € 200.000,– met een 0-urencontract. Geen schijn van kans.

Zeewolde maakt meer en meer verkeerde keuzes in haar bedrijfsvestigingsbeleid.

Snel grond verkopen, bestemmingsplannen om zeep helpen , vergunningen oprekken en procederen met gemeenschapsgeld daar is Zeewolde sterk in .

Maar passende werkgelegenheid voor een hoog opgeleide bevolking , daar zijn andere mensen en maatregelen voor nodig.

Wil dit gemeentebestuur haar geloofwaardigheid behouden en haar afspraken nakomen , dan kan de vergunning voor het Polenhotel eenvoudig in 2020 niet verlengd worden. Punt.

Het bewijs ligt sinds gisteren en dankzij Carlos op straat . Daar is de Arbeidsinspectie niet voor nodig.

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Permanent wonen of recreëren?

De gemeente Zeewolde verliest opnieuw een hoger beroep zaak bij de Raad van State als het gaat over permanent wonen of recreëren op Buitenplaats Horsterwold.

In dit geval betreft het een mevrouw met een hoofdwoning in Almere, die jarenlang is gevolgd en beschuldigd van permanent wonen in haar recreatiewoning op Buitenplaats Horsterwold in Zeewolde. Deze woning is 2 jaar intensief gecontroleerd, maar zij werd er slechts 1 keer aangetroffen.

Lees hier deze uitspraak van de Raad van State.

Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander
Een ander, schrijnend verhaal rond de vraag ‘Permanent wonen of recreëren’ leest u op de website Buitenplaats-Horsterwold.nl. In deze ‘noodkreet’ van november 2017, worden de ervaringen uitgebreid en objectief beschreven door een bezorgde 80-jarige.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Raad van State stelt beslissing uit.

De afdeling van de Raad van State heeft bekend gemaakt dat de uitspraak inzake de ontgronding aan de Ossenkampweg met 6 weken wordt verlengd.

De zitting van 2 april handelde over bezwaren van aanliggende grondeigenaren tegen verlaging van het bouwterrein van het Eilandenrijk A en B . De bezwaren richten zich niet tegen de bebouwing in het gebied op zich.

Het gevolg van de ontgronding is een aantoonbaar hogere grondwaterstand als gevolg van toenemend   kwelwater en een waterdichte  tuin voor de toekomstige bewoners.

Voor de omliggende eigenaren dreigt als gevolg van de ontgronding  grote oogstschade en waardeverlies als gevolg van zgn. Inundatie.

We kunnen er wel een boek over schrijven , maar wachten eerst  op de uitspraak.

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Handhaven?

Er komt geen onderzoek van de gemeente naar de berichtgeving op Ons Zeewolde omtrent de jarenlange vrijstelling van een pandjesbaas op het Recreatiepark Horsterwold.

Dat is opvallend. Maar de reacties van o.a  de burgemeester schetsen meteen een goed beeld van lokale bestuurders in het nauw gedreven.

De feiten waar het om gaat liegen er niet om. Het is een publiek geheim dat er op het Recreatiepark Horsterwold maar ook bij het “Polenhotel” met 2 maten wordt gemeten . Of met 3,4 of meer.

Feitelijk moeten we constateren , dat de situatie aan de Bosruiterweg volkomen uit de hand is gelopen en dat het de gemeenschap van Zeewolde nog wel eens veel geld en narigheid kan gaan kosten.

Hoeveel ? € 25 miljoen, 40 miljoen ? Aan claims.

Er zijn vergunningen verleend en er zou moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd, maar dat is bij het “ Polenhotel” nog nooit gebeurd.

Daar zijn nu wel opeens 1200 arbeidsmigranten gehuisvest.

Ons  Zeewolde gaat nu eerst eens kijken wie waren nu feitelijk die handhavers ?

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter ontkent deal met pandjesbaas.

Burgemeester Gorter ontkent de inhoud van het bericht op Ons Zeewolde over de deal met de pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april deed hij het bericht op Ons Zeewolde af als zijnde “een fabeltje”.

Gemeenteraadsleden van VVD en Leefbaar Zeewolde vonden dat er zelfs sprake was van smaad  en laster.

En toch komt er geen nader onderzoek naar de inhoud van het artikel, besliste B&W. Daarvoor was het artikel “net niet ernstig genoeg”.

Dat antwoord is wel volgens onze verwachting. De dief ontkent ook altijd de diefstal. Al is er in dit geval meer dan genoeg bewijs voorhanden.

Het originele bewijsstuk geven we (nog) niet ter inzage. Maar we kunnen al wel een stukje uit die bewuste brief van 2017 citeren:

“-Geachte  heer …

…hebben wij een gesprek gehad over de handhaving op park Horsterwold.

Tijdens dit gesprek hebben we afgesproken dat de gemeente de huisjes die  bij u in de verhuur zijn niet (meer) zal controleren.-“ einde citaat.

Het bewijs dat de Gemeente Zeewolde 100% betrokken is bij de deal met de pandjesbaas is daarmee geleverd. Handhaving valt direct onder verantwoording van burgemeester Gorter.

Nu burgemeester Gorter de zaak in de raadsvergadering als een “fabeltje” wenste af te doen, heeft hij daarmee ook de volledige gemeenteraad voorgelogen.

Opvallend detail: afgelopen dagen is er door de politie 1 leegstaande woning  van de pandjesbaas “ontruimd” en verzegeld. Ook opvallend: de inventaris is ook na de ontruiming nog volledig aanwezig en de tafels staan keurig gedekt!

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde houdt pandjesbaas 3 jaar lang bewust buiten de controle.

Gemeente Zeewolde blijkt in 2017 geheime afspraken te hebben gemaakt met een pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold aan de Bosruiterweg in Zeewolde.

Deze ondernemer kon zo gedurende 3 jaar recreatiebungalows aan arbeidsmigranten verhuren, zonder dat zijn ca. 20 recreatiebungalows gecontroleerd werden op permanente bewoning of verhuring.

De betreffende bungalows waren voorzien van een speciaal merkteken, zodat de controleurs van de gemeente vooraf wisten welke woningen zij niet mochten controleren.

Intussen werden ca. 120 andere bungalows wél door BOA’s aan intensieve controle op permanent wonen of permanent recreëren onderworpen.

Deze opmerkelijke en ongelijke behandeling kwam aan het licht, nadat de correspondentie tussen de Gemeente Zeewolde en de betreffende ondernemer hierover in een geheime overeenkomst is gevonden.

Recent stapte een eigenaar naar de Raad van State in verband met ten onrechte opgelegde dwangsommen. In dit geval ging het om recreatief gebruik van haar bungalow (zie hierover het recente bericht op Omroep Flevoland).

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geschil met het grondbedrijf en opnieuw naar de Raad van State, nu over slechte bouwgrond en kwelwater.

Dinsdag 2 april  diende  bij de Raad van State in Den Haag de bodemprocedure in het geschil tussen een akkerbouwer aan de Ossenkampweg en de Gemeente Zeewolde.

Een meervoudige Raad – 3 staatsraden en 2 juristen- luisterden in een 2 uur durende zitting naar de betogen van de betrokken partijen en hun adviseurs.

Zoals inmiddels gebruikelijk in de geschillen met de Gemeente Zeewolde , werd er weer volop gelogen .

Let wel : De ondernemer maakt uitdrukkelijk geen bezwaar tegen de komst van woningbouw in het plangebied , maar wil er wel gewoon kunnen blijven boeren !

Het geschil is ontstaan nadat de Gemeente Zeewolde een vergunning heeft aangevraagd en gekregen om 21 ha toekomstig woningbouwterrein  met 70 cm af te graven , te verlagen dus.

De motivatie van de Gemeente Zeewolde was verpakt in mooie bewoordingen alsof er sprake zou zijn van een grondverbetering . Die moest voorkomen dat er nog meer woningen in het bestemmingsplan Polderwijk last krijgen van wateroverlast ( water in de kruipruimte).

Van een grondverbetering bleek al snel helemaal geen sprake . Wel van een verslechtering De belangen van de toekomstige bewoners werden hierbij meteen onder de mat geveegd.

De  kleilaag bleek na ons laboratorium- onderzoek  waterdicht als beton te zijn. En er komt na de afgraving van de bovenste laag ook niks voor terug.

Een leeflaag zo hard en zo dicht dat er slechts 0,1mm tot 1 mm per etmaal van een regenbui in de bodem weg kan zakken.

Een bui van 30 mm doet er daarmee 30 dagen over om in de bodem weg te zakken.

Waterdichte kleilaag als bouwterrein na ontgronding . De barsten komen door de zon , maar die schijnt bij u straks niet onder de grond. De bruinverkleuring is ijzeroxsidatie.

Kortom opnieuw volop kans op wateroverlast in de toekomstige woonwijk Eilandenrijk , met ruimte voor 450 woningen.

De maatschappelijke gevolgen zijn niet te overzien . Verzopen tuinen , stank , schimmel , ondergelopen kruipruimte’s , slechte plantengroei . U herkent deze feiten uit het Horsterveld en het Bergkwartier en noem ze maar.

Nee , vanaf de eerste dag hebben we het gevoel  dat het motief , grondverbetering , niet deugde.

Wateroverlast op bouwterrein na ophogen met klei.

 

Al snel kwam de aap bij de gemeente uit de mouw. De vrijkomende klei bleek voor de gemeente prima geschikt als dijkbekleding en het Havenkwartier wordt ermee opgehoogd. Daar is deze “beton” natuurlijk helemaal niet geschikt voor.

Toekomstige bewoners van het Havenkwartier treffen er straks een dikke laag van 5 m van in de achtertuin. Het huis op palen en de tuinstoelen waarschijnlijk ook.

Gedurende het proces de afgelopen 2 jaar zijn door de gemeente  alle mogelijke argumenten aangevoerd.

Maar die zijn door de ondernemer aantoonbaar weerlegt en het tegendeel is bewezen .

De gemeente heeft de gevolgen van de ontgronding en de gewijzigde waterhuishouding  veel te rooskleurig  ingeschat en spartelt nu om er samen met de vergunningverlener , de Provincie Flevoland en de Omgevingsdienst Gooi-en Vechtstreek en Flevoland een draai aan te geven.

Overheden in het nauw begonnen elkaar te dekken , schorsingen en vergunningen werden aan de laars gelapt . We zagen het eerder bij de bouw van de sluis en de aanleg van de Blauwe Diamant.

Er was maar een doel :   financieel gewin ten koste van en over de rug van toekomstige bewoners en ondernemers in het plangebied.

De akkerbouwer meet nu met behulp van peilbuizen  de gevolgen van de ontgronding :

Een toenemende kwel , een te slechte waterkwaliteit om te kunnen beregenen en een te hoge grondwaterstand ter plaatste van zijn akkerbouwpercelen.

Schadelijke gevolgen voor de ondernemers en een bedreiging voor hun toekomst.

En de belangen van de toekomstige bewoners ? Die hebben hier in dit plangebied Eilandenrijk A en B niks in te brengen .

En de gemeenteraad ? Die weet van niks , stelde ook geen vragen en dat wil het grondbedrijf van Zeewolde graag zo houden.

Uitspraak binnen 6 weken ,  er is geen beroep mogelijk.

 

Bron; Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Raad van State handhaaft schorsing ontgronding.

De Raad van State weigerde het verzoek van de gemeente Zeewolde om de schorsing

van de ontgronding aan de Ossenkampweg op te heffen.

Daar was ook geen reden voor . Op 2 april dient  bij de Raad van State de bodemprocedure

over deze frauduleus verkregen vergunning.

De gemeente Zeewolde werd veroordeeld in de kosten.

 

Op 18 februari 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de sluis.

Die werkzaamheden zijn al in augustus 2018 , zonder vergunning begonnen !

De gemeente Zeewolde moet vanaf juni 2018 aan 40-45 inwoners van Zeewolde ook elke maand € 100,— betalen indien de sluis dan niet gereed is!

Dat is de uitkomst van jarenlange beloftes vanuit het grondbedrijf over de komst van die sluis.

€ 4500,— per maand kan nog aardig oplopen, want klaar is de sluis komend vaarseizoen zeker niet.

Later meer.

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Grondbedrijf Zeewolde, een gevaar voor de samenleving.

Het is hard gegaan met het verval  van Zeewolde.

En niet alleen op het gebied van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening .

In amper 4 jaar tijd werd het er snel een bende.

Zeewolde verloor het beheer en de grip op een aantal belangrijke kerntaken.

Gebiedsontwikkeling en grondbedrijf zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Ambtenaren grepen er naar de macht , bijvoorbeeld via hun eigen b.v’tje.

Het gevolg was dat ze als slager ook hun eigen vlees mochten keuren.

Ook als dat stonk, kwam het toch op de markt.

IHet Bergkwartier -hoog is daar een triest voorbeeld van.

Gebrek aan alles. Met ontwerpfouten in een dusdanig hufterige mate zoals ik ze nog nooit eerder heb gezien.

Die ontwerpfouten zijn toe te rekenen aan 2  verantwoordelijke ambtenaren : Het ingehuurde hoofd openbare ruimte en de ambtenaar stedebouw.

Beide niet gehinderd door enige civiele kennis en vast besloten om alles uit een zo hoog mogelijke grondprijs te persen.

Een beeldkwaliteitsplan ontbrak, net als een peilbesluit. Bezwaren van bewoners werden weggehoond.

Gruwelijke grijze keerwanden werden er uiteindelijk ingezet , die de ontwerpfouten echter nog duidelijker markeren.

Niet gefundeerde keerwanden die nu al verzakken.

Er is sprake van gevaarlijke hoogteverschillen ,gekunsulde trappen en stoepen waardoor een aantal woningen niet aan redelijke gebruikers -eisen kunnen voldoen. De vraag is ook gerechtvaardigd of ze wel aan het Bouwbesluit voldoen.

Met garages die plaatselijk met het vloerpeil 30 cm onder  het straatpeil uitkomen !

Met als gevolg , nieuwbouwwoningen die 2 jaar leeg

Met opritten waar geen auto kan op kan staan. Met achteringangen en tuinen die niet berekend zijn op regen of sneeuw.

In Zeewolde voldoet bijna 25 % van de woningen niet aan die eis.

In Almere is dat 1 % .

Dat zegt genoeg over de kwaliteit van de grondslag en het inrichtingsplan  van b.v het Bergkwartier.

Voor de duidelijkheid : De uitvoerende aannemer/ stratenmaker treft geen schuld.

Zij maakten er voor een rotprijs nog het beste van .

In dat Bergkwartier-Hoog werden door het gemeentelijk grondbedrijf talrijke grove (ontwerp)fouten gemaakt  die er voor zorgen , dat de bewoners nu met een resultaat zijn opgescheept , waar je alleen maar van kan janken. Als koper dan.

Het grondbedrijf stak er echter wel lekker de vette winst in de zak,

Gemeenteraadsleden hebben de bewoners er nog nooit gezien…

Naast het water in de kruipruimtes heeft u er hier een probleeem bij gekregen

Sipke Veenstra

 

ooo

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Fraude , wat betekend het voor ons?

Bij fraude worden de zaken anders voorgesteld dan ze zijn.

Er zijn een aantal kenmerken waar fraude aan moet voldoen om van fraude te kunnen spreken.

  • Er is sprake van opzet.
  • Er is een benadeelde (of meer)
  • Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.
  • Er is het oogmerk economisch voordeel te behalen

Alle feiten kloppen.

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Fraude bij het Grondbebedrijf .

Het grondbedrijf van de gemeente Zeewolde is opnieuw betrapt op fraude met een vergunning.

Dit keer gaat het om fraude met een door de Raad van State -geschorste -ontgrondingsvergunning aan de Ossenkampweg in Zeewolde.

Tegen de ontgronding zijn bezwaren ingediend omdat geen onderzoek is verricht naar de economische gevolgen van die ontgronding voor de bewoners en de omliggende bedrijven.

De bezwaren richten zich dus niet tegen de nieuwbouwplannen .

En omdat de ontgronding -van 70 cm-zeer nadelig is voor toekomstige bewoners Eilandenrijk vanwege de slechte tot zeer slechte waterdoorlatendheid van de resterende kleigrond.

Die waterdoorlatendheid is zo slecht , dat bij een bui van 30 mm, het 33 dagen duurt voordat het water is weggezakt in de grond . Op een dergelijke bouwterrein is geen(tuin) beplanting mogelijk. Kortom, de bouwkavels zijn niet bouwrijp, zoals wettelijke verplicht.

De vergunning is op 8 augustus door de Raad van State in kort geding geschorst .

Vanwege nader -deskundigen- onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen voor de bewoners en naar de economische gevolgen voor de omliggende akkerbouwers.

In het geschil moet de Raad van State in de zogenaamde bodemprocedure uitspraak doen. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

De gemeente Zeewolde is ondanks het verbod van de Raad van State om te ontgronden , toch op grote schaal begonnen met het afgraven van het gebied van 210.000 m2

Dit graafwerk is op 2 november gestaakt , maar in december is de gemeente ondanks het verbod opnieuw begonnen met ontgronden . Zij acht zich dus boven de wet.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek , verantwoordelijke voor handhaving van de vergunningen , is blijkbaar niet van plan om in te grijpen.

De gemeente fraudeert zowel met de aard en de omvang van de ontgronding.

Zo beweert de gemeente dat er sprake is van  grondverbetering voor de toekomstige bewoners , maar laboratoriumonderzoek bewijst het tegendeel !

Slecht tot zeer slecht bouwterrein.

Bovendien wordt er ruim 60.000 m3 meer grond ontgraven dan er is vergund.

De gemeente Zeewolde fraudeerde eerder in 2015/2016 op grote schaal met de ontgrondingsvergunning  voor de aanleg van de Blauwe Diamant en  voor woonbootlokaties langs de Ossenkampweg.

De vergunde hoeveelheid van 110.000 m3 werd hier met meer dan 200.000 m3 overschreden.

Ook toen kneep de Omgevingsdienst Flevoland , de handhaver , beide ogen dicht.

In dit kader moeten we ook het  ontbreken van een bouwvergunning voor het sluizencomplex van € 17.000.000,–in het Havenkwartier  zien.  Dat is pas fraude op grote schaal.

De gemeente Zeewolde lapt de wet aan haar laars , negeert gerechtelijke uitspraken en klopt zich als handhaver op de borst indien het gaat om haar bedrijven en inwoners.

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen