Zeewolde , het dorp waar het verstand even heeft verloren van de honger naar geld.

 

Update 23 december .

De redactie van OnsZeewolde bedankt alle lezers en schrijvers voor hun geweldige bijdrage in 2021!

Wat is het een onthutsend jaar met schokkende verhalen geworden!

Wij wensen u Gezellige  Kerstdagen en een  Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Redactie OnsZeewolde.nl

Update 22december 23.30 uur

Gemeente Zeewolde  : “Overgrote deel, 83 % restwarmte datacenter onbenut”

Het overgrote deel , 83 % van de restwarmte van 20-25 graden het datacenter van Meta kan volgens de gemeente Zeewolde niet benut worden  omdat er niet voldoende woningen in de directe omgeving zijn!

Op dit moment denkt de gemeente 17% van de restwarmte te kunnen gebruiken in Zeewolde en Harderwijk !!

Dat schrijft het college in antwoord op technische vragen van Leefbaar Zeewolde.

In totaal komt er warmte voor 150.000 woningen beschikbaar , maar in Zeewolde en Harderwijk zijn er samen maar 28.000 woningen!

De gemeente Zeewolde gaat er daarom vanuit, dat de overige restwarmte de lucht in wordt geblazen ! OnsZeewolde roept dat  al 2 jaar !!

Update 21 december 21.40 uur – 21 december

Eerste Kamer keert zich tegen bouw megadatacenter in Zeewolde !!

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgedragen mogelijke verkoopplannen van 80 hectare grond in Zeewolde ten behoeve van een hyperscale datacenter voor Facebook/Meta op te schorten tot het moment dat een kabinetsvisie op de vestiging van datacenters gereed is om met  het parlement te bespreken.

In deze motie spreekt de Kamer uit dat de vestigingen een hyperscale datacenter in Zeewolde in strijd is met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke ordening .

De regering wordt verzocht het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment van een nieuwe kabinetsvisie over ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is !

De motie van senator Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren kreeg brede steun van alle oppositiepartijen in de Senaat , alleen de coalitiepartijen stemden tegen!

Dat betekent dat de plannen van Facebook/Meta voorlopig geen doorgang kunnen vinden tot de gereedkoming van een kabinetsvisie en het oordeel van het parlement daarover !!

Update 19 december  19.00 uur  : GroenLinks neemt afstand van raadsbesluit en treedt niet toe tot Actief Zeewolde (met als voorzitter Cees Steijger) voor meer : zie Zeewolde Aktueel online.

Update 19 december 17.45 uur : Onderstaand mijn inspreeknotitie gemeenteraad van 16 december :

Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter:

Met stijgende verbazing en groeiende ergernis heb ik de afgelopen 2 jaar en nu vooral de laatste weken kunnen zien , hoe hier in Zeewolde geprobeerd wordt om de democratie de nek om te draaien.

Ik ben daar niet mee akkoord. Ik ga ook niet akkoord met het bewust beperken van de persvrijheid en andere intimidaties van overheidswege.

Dit nieuwe kabinet erkent dat er een eind moet komen aan de wildgroei ,ook van hyperscale datacenters . Te beginnen in Zeewolde zeg ik dan!

Voor raadsleden in Zeewolde moet dit het moment zijn om een pauze in te lassen.

En niet alleen daarom , maar ook hierom.

De gemeenteraad van Zeewolde is “vandaag” niet bij machte om dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat het plan in strijd is met de geldende wet-en regelgeving.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat de overheid alle potentiële partijen moet kunnen laten meedingen bij de verkoop van onroerend goed.

Verkopen van grond aan alleen die ene partij met wie de gemeente op dit moment denkt goede afspraken te hebben gemaakt is verleden tijd!

Dat het complex is blijkt wel uit het feit dat er zowel procesmatig als inhoudelijk fouten zijn gemaakt.

In strijd met wet-en regelgeving , in strijd met de landelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid en energietransitie.

Ik noem enkele voorbeelden :

  1. De gemeente Zeewolde heeft 1 op 1 grond verkocht aan de projectontwikkelaar Polder Networks. Dat is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Meer specifiek met het gelijkheidsbeginsel. Ik verwijs naar de recente uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest. Dit betekend dat de koopovereenkomst die gesloten is uiteindelijk vernietigd wordt door de rechter.
  2. Klimaatdoelen die het Rijk heeft vastgesteld zullen door de komst van een XXL Datacenter niet of veel te laat worden gehaald , aldus hoogleraar David Scheulders.
  3. Duurzaamheids-en compensatiemaatregelen dienen op het eigen terrein van Facebook plaats te vinden.In dit geval is daar geen sprake van. De Rijksadviseur heeft 14 december tijdens een Tv-uitzending bevestigd dat u als gemeente Zeewolde hiet volstrekt aan voorbij gaat.
  4. De Wet ruimtelijke ordening  bepaalt dat een bestemmingsplan economisch haalbaar moet zijn. U bent als raad het afgelopen jaar door diverse ter zake deskundigen gewezen op het feit dat dit bestemmingsplan economisch niet haalbaar is. Enerzijds door te spelen met de grondprijzen , anderzijds doordat het Rijk aangegeven heeft de benodigde grond voor deze gebiedsontwikkeling niet te gaan verkopen.
  5. De vraag vraag die voorligt is , is het maatschappelijk verantwoord dat u als lokaal bestuur een besluit neemt over een gebiedsontwikkeling waarvan de invloed veel verder reikt dan alleen de gronden van de gemeente Zeewolde.
  6. De vraag is ook , bent u als lokaal bestuur in staat om een complex vraagstuk op al zij  merites te beoordelen.
  7. Het antwoord ligt al opgesloten in het feit dat er grond is verkocht in strijdd met wet-en regelgeving , klimaatdoelen niet gehaald worden en er nu een besluit voor u ligt waarvan deskundigen weten dat het project economisch niet haalbaar is.
  8. Indien u werkelijk staat waarvoor u als leden van de raad bent aangesteld, dan kunt niet anders dan tegen dit collegevoorstel zijn.
  9. Alleen door tegen te stemmen c.q. te besluitvorming uit te stellen draagt u niet alleen bij aan het belang van Zeewolde ,maar ook aan het landelijke en het algemeen belang.

Tot zover hier en van mij de feiten!

Sipke Veenstra

Trots op onze boeren , dat moeten we zijn in Zeewolde!  Applaus!

Zeewolde wereldnieuws  , het overkomt ons niet vaak. En nu is de boodschap ook nog negatief.

Deze keer is het slechte nieuws voor heel Nederland; het land  krijgt er een grote stroomslurper bij en de Nederlanders gaan daarvoor een hogere stroomrekening betalen.

Terwijl het nieuwe kabinet heeft gekozen voor een nog meer duurzame samenleving en het hele land Zeewolde waarschuwt , doe het niet , besluiten de “groene “partijen D66 en PvdA te kiezen voor een hyperscale datacenter van 166 ha.

Natuurlijk waren er sterke argumenten van raadsleden met kennis van zaken .

Maar in D66  voltrok zich het absolute gebrek aan milieukennis. Wenda Westerhuis moest zich door Ben Zonneveld van Leefbaar Zeewolde en Erik van de Beld van de Christen Unie nota bene  laten uitleggen dat de MER , de milieueffect rapportage op de procedures toeziet  , maar niet de op inhoud en niet de cijfers controleert . Een positieve MER is dan ook heel wat anders dan positieve cijfers .

Nu blijkt duidelijker dan ooit , dat dit proces niet meer over de inhoud maar om de toekomstige macht in het college 2022 gaat . Stem je voor , doe je mee en anders niet. Want negatieve uitkomsten over schade aan het landschap, de omgeving , het water en de groene energy zijn er genoeg.

Diep triest ook om te zien dat de PvdA  gezwicht is voor het omkoopgeld van de zgn. Social Return. Geld door Facebook beschikbaar gesteld in een jaarlijks potje met een dekseltje. Als ik € 100 miljoen korting op de grondprijs krijg  , kan ik ook 2000 jaar lang € 50.000 , – in de samenleving uitdelen. Kost me niks.

Een dure sigaar uit eigen doos.

Net als die restwarmte ! Gratis restwarmte , Gratis restwarmte. Zet de borden maar langs de weg ! Gratis restwarmte van 25 graden. Maar wij willen 75 graden ! Wij willen 75 graden! Betalen ! Betalen! Want dat opwarmen kost veel meer geld en extra stroom 

Maar niet te somber nu , er zijn ook nu nog genoeg kansen.

Inmiddels zijn er ludieke  straatnamen voor het gebied gevonden

Koelwaterweg , Fakestraat, Verraderspad ,Gorterweg en de Gluiperdsteeg.

Morgen meer nieuws:

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *