Categoriearchief: Asielzoekerscentrum in Zeewolde

De Bosruiter is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Nederland

Greenports Nederland en LTO Nederland organiseerden een bezoek naar de grootschalige huisvestingslocatie voor internationale medewerkers in Zeewolde. Aan de Bosruiterweg 14 is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gevestigd. Op 12 hectare grond bieden 120 appartementen en 120 chalets woonruimte voor 1.200 arbeidsmigranten.

Bron: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De huisvestingslocatie bestaat nu ruim 10 jaar. In 2020 merkte de gemeente Zeewolde dat steeds meer woningen in gebruik waren door arbeidsmigranten, ingehuurd door uitzendbureaus. Dat zorgde voor overlast in de wijken. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met uitzendbureaus om te komen tot een oplossing om deze woningen weer beschikbaar te maken voor de inwoners van Zeewolde en tegelijkertijd te zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit was een win-win situatie voor beiden, de gemeente kreeg weer woningen terug voor regulier gebruik en de uitzendbureaus meer capaciteit om arbeidsmigranten te huisvesten.

Asielzoekerscentrum
In 2012 is het complex geopend voor 600 arbeidsmigranten. In 2015 diende de eerste asielcrisis zich aan en is de gemeente gevraagd hierin te faciliteren. Dat heeft ertoe geleid dat de toenmalige woningen werden ingericht als asielzoekerscentrum (azc) en er een nieuw complex voor arbeidsmigranten naast is gebouwd. Toen 3 jaar later het azc werd opgeheven kwam vanuit de uitzendbureaus de vraag om beide locaties in te zetten voor arbeidsmigranten.

Nieuwbouw
Op dit moment maken 1.197 arbeidsmigranten gebruik van het complex voor short- en midstay. Maar inmiddels dient de volgende asielcrisis zich weer aan, wordt het huidige complex weer een AZC en zal er weer een nieuw complex voor arbeidsmigranten op het terrein gebouwd worden. De verwachting is dat dit binnen een half jaar gerealiseerd is.

Samenwerking met uitzendbureaus
De woningen worden verhuurd aan 4 verschillende uitzendbureaus. Deze verhuren weer door aan de arbeidsmigranten en zorgen ook voor beheerders in hun eigen woningen. Samen met de medewerkers van de Epe groep, de eigenaar van de locatie, zorgen ze ervoor dat alles reilt en zeilt op de locatie. Ook de wijkagent is regelmatig te vinden op het complex, maar eigenlijk gebeuren er weinig andere dingen dan in ‘normale’ wijken.

Inschrijving in de BRP
De inschrijving in de BRP is een goede samenwerking tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Op maandag en dinsdag komen de uitzendbureaus met de arbeidsmigranten naar het gemeentehuis om in te schrijven in de BRP. Ook zorgen de uitzendbureaus dat zij op voorhand al de benodigde papieren opvragen bij de arbeidsmigranten, zodat de inschrijving vlot kan verlopen. En als de arbeidsmigrant verhuist of vertrekt naar het land van herkomst, dan geven de uitzendbureaus dit door aan de gemeente.

Draagvlak
Het draagvlak binnen de gemeente ten opzichte van arbeidsmigranten is positief. Ze horen erbij in het dorp. Ze doen mee met de activiteiten en zijn ook lid van diverse verenigingen. Zo wonen de arbeidsmigranten in Zeewolde niet alleen op deze grootschalige locatie. Agrarische bedrijven in de gemeente mogen maximaal 50 arbeidsmigranten op hun eigen terrein huisvesten. De gemeente en de brandweer controleren of deze huisvesting voldoet aan de eisen. Zeewolde bestaat nog maar 40 jaar en heeft een echte pioniersgeest. Als iets nieuws is, dan past het bij Zeewolde. Dus ook de arbeidsmigranten.

Tijdelijk verblijf
Het succes achter deze locatie ligt in de goede samenwerking van de locatie met de plaatselijke overheid en de uitzendbureaus. Het kort houden van de lijntjes tussen deze partijen zorgt voor weinig tot geen overlast op het complex. Het complex is wel echt ingericht op een tijdelijk verblijf. Als arbeidsmigranten langer in Zeewolde willen blijven, dan moeten ze een woning zoeken in het dorp. Datzelfde geldt voor gezinnen met kinderen. Daar zijn ze ook van harte welkom.

Lees het stuk ook op de website www.vng.nl

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Beste Bosruiterweg…

Beste Bosruiterweg,

We kennen elkaar inmiddels al een poosje . Ruim 47 jaar geleden voorzag ik je van een eerste asfaltlaag.

De naast gelegen landerijen werden door noeste werkers in cultuur gebracht. ik schreef er eerder over, zie archief OnsZeewolde.nl

Koolzaad en graan reikten van de Spiekweg tot aan de Adelaarsweg en nog veel verder.  U kent het .

Grote delen van dat polderland werden ingeplant met bomen , of kleine boompjes beter gezegd .

Duizenden boompjes , hun plaats bepaald op bevel van het fluitje , maar nog amper zichtbaar in het veld.

Met de bedoeling van de terreininrichters om er een gevarieerd landschap van de maken waarin natuur en recreatie een belangrijke rol konden spelen.

Maar anno 2022 liggen de plannen voor het gebied volslagen anders.

Niet zozeer vanwege gewijzigde inzichten, maar door projectontwikkelaar Peter Epe , die in de gemeente Zeewolde cq. burgemeester Gorter een partij vond om er zonder de benodigde bestemmingsplanwijziging jarenlang tenminste 600 arbeidsmigranten te huisvesten. En tijdelijk tot 2025.

Goed weggestopt achter die bomen en goed uit het zicht van Zeewolde.

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor destijds 600 asielzoekers.  Het “groene” terrein  inmiddels bebouwd met 140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.

Het COA heeft de gemeente in mei opnieuw gevraagd om medewerking voor de huisvesting van asielzoekers.

De gemeente bij monde van BM Gorter verwees het COA door naar Peter Epe of beter HAM b.v. de projektontwikkelaar van de Bosruiterweg 16 en 14

Opnieuw zouden arbeidsmigranten hier plaats  moeten maken voor asielzoekers .

Dit is de huidige situatie.  ca 15 “logiesgebouwen en ca 120 “2kappers”.

Op het terrein moeten volgens de plannen nog “hotelaccommodaties ” voor 375 bedden wordt bijgebouwd. Gescheiden door een hek.

Het COA verbrak in 2018 zelf de overeenkomst met HAM b.v , die de vrijgekomen ruimtes in 2018 opnieuw en direct in gebruik nam als “Polenhotel,”

Om op de lokatie plaats te maken  voor asielzoekers is heel eenvoudig.

Beëindig de huidige verhuur van bedden/plaatsen aan arbeidsmigranten .

Zo simpel is het. 

HAM b.v verhuurd op deze lokaties/bedden voor arbeidsmigranten aan uitzendbureau’s .

HAM b.v moet daarin nu een keuze maken .

Of het COA wordt klant of een uitzendburo blijft klant.

Het is of/of en dus niet en/en.

Ondernemers in Zeewolde kunnen probleemloos en heel best zonder de helft van deze arbeidsmigranten.

Die werkten immers altijd al ” in de regio”.

BM Gorter voorziet echter geen problemen om de werkkampen nog meer te vergroten .

Projektontwikkelaar HAM b.v. maakt dus blijkbaar de dienst uit in Zeewolde.

Inmiddels heeft het nieuwe college van B&W positief besloten , onder de destijds gehanteerde randvoorwaarden.

Zoals een beperkte hoeveelheid statushouders, alleen gezinnen, begeleiding, voor  een beperkte periode enz…

Maar wie geloofd dat nog na de beelden in Ter Apel, Albergen en de flaters in Luttelgeest.

Volgens de ingediende plannen moet er op de Bosruiterweg 16 nu plaats bijkomen voor  375 asielzoekers in het bestaande “Polenhotel”.

Om ruimte voor deze 375 asielzoekers te maken , moeten er op het naastgelegen terrein van de ” 2kappers”, Bosruiterweg 14 , 375 nieuwe bedden voor arbeidsmigranten worden bijgebouwd .

Volgens de gemeente in een “hotelachtige zetting” om permanente bewoning te voorkomen.

11,3 m2 per persoon schat ik.

Eerder is voor het terrein echter een  limiet bepaald  van 600 personen max.

En opnieuw met een tijdelijke vergunning.  Het moeten er nu eerst 975 worden en het liefst weer1200 natuurlijk , vanwege de investeringskosten van HAM b.v.

Volgens  berichtgeving zou er voor ca 200 migranten elders in Zeewolde permanente huisvesting worden gezocht . Op een terrein in de omgeving van de Gamma ?

Om chaos in de huisvesting van arbeidsmigranten te voorkomen is destijds de lokatie aan de Bosruiterweg bestemd om arbeidsmigranten die werkzaam zijn binnen de gemeente Zeewolde te huisvesten.

Eerder onderzoek wees uit, dat tenminste 70 % van deze 1200 mensen werken in de wijde regio. Nijkerk, Putten , Amsterdam, Schiphol, Soest enz.

De gemeente (Gorter) weigerde eerder op 14 en 16 te handhaven op permanente bewoning.

Dat deed hij wel en onterecht bij een aantal oudere weduwvrouwen met behulp van zijn legertje BOA’s, om vervolgens de rechtszaken bij de Raad van State te verliezen.

BOA’s in dienst bij de gemeente met daarnaast nog een eigen bedrijf.

De druk op de woningmarkt is enorm , starters maken geen enkele kans meer.

In sneltreinvaart neemt de verloedering op de verschillende bedrijventerreinen toe.

Dit college kamt met de erfenis van verkeerde keuzes in het verleden zoals het afschaffen van bedrijfvestigingvoorwaarden en het wegjagen van MKB bedrijven.

De gemeente maakte permanente bewoning op het bedrijventerrein Krachtenveld er mogelijk . Kantoren werden leeg gemaakt en migranten deden er hun intrede.

Uitzendbureaus kopen tegen de hoofdprijs goedkopere (starters)woningen in Zeewolde op.

Om er vervolgens  migranten in te huisvesten ( opbrengst € 2000-€ 2400,-/maand).

En de jeugd heeft het nakijken.

Het werk en de werkgelegenheid in Zeewolde neemt zienderogen af en lege dozen doen hun intrede.

En meer en meer  witte zakken.

Banen en MKB -bedrijven verdwijnen en  de verschillende crises doen inmiddels de rest.

Zeewolde kampt aan de Bosruiterweg met een erfenis uit het verleden.

Beheers deze situatie , maar laat het probleem zeker niet groter worden. 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning leest u op de website  van de gemeente Zeewolde .

Bezwaar maken, een zienswijze indienen kan t/m..

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

College Zeewolde wil eind dit jaar azc heropenen en 365 migranten verplaatsen

Zeewolde, donderdag 8 september 2022

Bron: Omroep Flevoland

Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde hoopt dat het voormalige asielzoekerscentrum (azc) aan de Bosruiterweg 16 eind dit jaar heropend kan worden. Het college geeft aan op korte termijn de nodige vergunningen te willen verlenen, zo staat in een collegevoorstel te lezen.

Om het azc te heropenen moeten wel honderden arbeidsmigranten verhuizen naar het naastgelegen terrein. Het college wil een tijdelijke vergunning geven voor nieuwe huisvesting voor 365 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg 14. 176 arbeidsmigranten blijven voorlopig op het zelfde complex wonen als waar het azc moet komen, maar worden wel afgescheiden van toekomstige asielzoekers.

Het college benadrukt dat voordat het azc opnieuw open gaat, nog wel een nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet worden gesloten. In het asielzoekerscentrum zouden maximaal zeshonderd asielzoekers moeten komen. Het COA diende hiervoor eerder deze zomer een verzoek in bij de gemeente Zeewolde. Het azc zou vooralsnog tijdelijk in Zeewolde geopend kunnen worden, zegt het college. Permanente opening na 2025 wordt nog verder onderzocht.

Vorige maand vroegen diverse fracties nog naar de stand van zaken rondom de mogelijke heropening van het azc in Zeewolde.

Toekomst voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg
Voor de periode na 2025 is het de bedoeling dat het complex aan de Bosruiterweg (op nummer 14) duizend arbeidsmigranten gaat huisvesten. Het gaat dan om migranten die over het algemeen korter dan één jaar in Zeewolde blijven. De vorm van huisvesting zou op deze locatie compact moeten blijven om permanente bewoning tegen te gaan. De gemeente spreekt van een hotel-achtige setting.

De gemeente is verder op zoek naar locaties voor arbeidsmigranten die langer dan één jaar in Zeewolde blijven en die willen integreren in de samenleving. Het college wil dat deze groep migranten dichter bij het dorp komt wonen. Aan de Bosruiterweg 14 wonen nu al zo’n tweehonderd mensen die tot deze zogenoemde long-stay-groep behoren. Deze zouden dus in de toekomst moeten verhuizen.

Een mogelijke locatie voor hen is een plek aan de Gelderseweg tussen bedrijventerreinen Vestingveld en Trekkersveld. De locatie is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en was in 2020 al in beeld voor een mogelijke opvang van 500 arbeidsmigranten. Destijds kwam een onderzoek naar deze locatie niet van de grond, schrijft het college.

Lees hier meer over het dossier AZC Zeewolde via Omroep Flevoland

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Minister om actie gevraagd tegen ‘moderne slavernij’ in Zeewolde

 

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 arbeidsmigranten.  Op het “groene” terrein zijn inmiddels ook 140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten gebouwd. (in  rood-onder).

In een eerder bericht op deze website berichtten wij over de opstand van arbeidsmigranten tegen hun woon- en werksituatie  in Zeewolde.

Geholpen door het FNV, zijn de arbeidsmigranten in Zeewolde er inmiddels in geslaagd om hun zorgen onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer:

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt de manier waarop de arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië, Spanje, Hongarije, Bulgarije en Portugal in Zeewolde worden behandeld onaanvaardbaar.

De partij reageert hiermee op berichten in De Stentor over een Zwartboek, opgesteld door de FNV. Daarin staat dat de arbeidsmigranten slecht zijn gehuisvest en ‘te pas en te onpas’ enorme boetes krijgen opgelegd voor kleine zaken, zoals 250 euro voor een zoekgeraakte fietssleutel. Ook worden er flinke bedragen inhouden van hun salaris voor vervoer- en schoonmaakkosten, terwijl dat volgens de SP op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies helemaal niet mag.

Lees hier het hele stuk in De Stentor

Ingezonden bericht: Dikke mist…
Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over de situatie rond de arbeidsmigranten in Zeewolde, ontvingen wij onlangs dit ingezonden stuk ‘Dikke mist…’.

Lees hier het ingezonden bericht ‘Dikke mist…’

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Arbeidsmigranten in Zeewolde komen in opstand .

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen. In 2011 voor 600 arbeidsmigranten , het zgn. “Polenhotel”. In 2016 omgeschakeld naar een mislukt AZC en nu weer opnieuw “Polenhotel “.met 600 bedden .Het “groene” terrein is inmiddels volgebouwd met 140 chalets voor eveneens 600 “poolse, roemeense, spaanse, hongaarse ” arbeidsmigranten die in heel Nederland werkzaam zijn.

De arbeidsmigranten  aan de Bosruiterweg komen in opstand tegen hun slechte huisvesting. Daarnaast willen zij fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

De arbeidsmigranten krijgen daarbij steun van de vakbond FNV. Vandaag dinsdag  10 juli bood het FNV daarom een petitie met 347 handtekeningen aan loco-burgemeester mevrouw Winnie Prins aan.

Hun klachten sluiten aan bij een eerdere uitzending van Typisch Zeewolde , waarbij een Poolse mevrouw vertelde ontslagen te zijn op vrijdag , nadat ze op donderdag gewond was geraakt bij een bedrijfsongeval in een distributiecentrum . Voor haar geen ziektewet.

Deze mevrouw vertelde , dat ze op basis van een weekcontract in dienst was genomen bij een uitzendburo. Dat contract werd per week verlengd. Voor haar dus niet en er volgde ontslag.

De arbeidsmigranten beklagen zich ook over de hoge kosten die op hun loon worden ingehouden.

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn het beu: ‘Alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor’

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn de omstandigheden waaronder zij moeten werken en wonen zat. Vandaag deden zij hun beklag bij (loco-)burgemeester Winnie Prins van Zeewolde. ,,Het voelt alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor en worden vervoerd naar waar we het werk moeten leveren. Zonder dat we echt rechten hebben. Je hebt geen keuze, je moet’’, zegt Carlos uit Spanje.

Lees hier het hele artikel in De Stentor

Volgens mijn informatie ( bron : Peter Epe-2017) wordt op hun loon ca € 85,–  huur p.p per week ingehouden voor 10,7 m2 .  Dit is de wettelijke minimum ruimte-eis in de opvang.

Uit de petitie van het FNV blijkt dat de huren nu inmiddels € 100,– per week en meer bedragen. Maar ook blijkt dat het uitzendburo tevens de huurbaas is . Dat bevestigd een eerdere column op deze site , dat het Polenhotel ( deels)een nieuwe eigenaar heeft.

Eerste van 140XXL chalets geplaatst

Carlos betaald voor een kamertje van 6 m2 in de stacaravan inmiddels € 93,– huur per week.

Dat is € 403,- per maand p.p x 5 man per caravan = € 2015,– X 12 = € 24.180x 140st = € 3.385.200,–

Het uitzendburo (o.a Covebo) houdt op de huur  €15,– tot €20,– per week aan “administratie kosten” in. Voor HAM blijft er € 93,– – € 15,– = € 78,– per week over.

En voor Carlos uit Spanje ? Die heeft nog € 645,– over voor een maand hard werken.

In een reactie van woordvoerder Maarten ten Hagg van uitzendburo Randstad in de Stentor” gaan de arbeidsmigranten met meer geld naar huis dan ze gekomen zijn”. Moderne slavernij in Zeewolde ? 

Volgens de directeur van Otto Workforce in een uitgebreid artikel in het FD is de uitzendbranche in korte tijd met 10.000 bedrijven gegroeid. Met alle problemen vandien.

De gemeentelijke eis om uitsluitend migranten te huisvesten die werkzaam zijn binnen de Gemeente Zeewolde is al vergeten. Het Polenhotel bedoeld als lokale opvang werd een regionale opvang. En na de verhalen van Carlos en anderen een landelijke opvang.

70-80 % van de betreffende arbeidsmigranten werkt buiten de gemeentegrenzen.In Lelystad ,  Almere, Epe,  Rotterdam ,  Amsterdam,  Nijkerk ,Putten, Soest , Schiphol enz.  En zo werd Zeewolde de Polenhoofdstad van Nederland.

Bekijk het interview en de petitie via het artikel hierover op Omroep Flevoland

Volgens de officiële cijfers van het CPB is er sinds 2011 ( de komst van het Polenhotel) tot 2018 een toename van 1107 aan extra inwoners met een Westerse migratie-achtergrond.

Dit getal moet bij de 1200 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg en waarschijnlijk met nog minstens 500 migranten die elders gehuisvest zijn worden verhoogd.

In 2018 waren er in Zeewolde 11.337 arbeidsplaatsen beschikbaar : Bron: Vestigingsregister  Flevoland.

Het is ongeloofwaardig en volstrekt onjuist dat daarvan 1107+1200+500 = 2807 arbeidsmigranten = 25% een baan invullen bij lokale ondernemers.

Het is ook volstrekt onjuist dat ze in grote getale werkzaam zijn in de landbouw of in de bouw.

Het is ook een dikke fabel dat ze volgens mijnheer Gorter bij Wolter Koops in een vrieshal zouden werken. Die is volledig geautomatiseerd .

Slechts 20-30% van hen is daadwerkelijk werkzaam binnen de gemeentegrens , 250-350 man/vrouw.

Let wel , we hebben het hier over arbeidsmigranten van de Bosruiterweg , niet over arbeidsmigranten die woonruimte hebben elders in Zeewolde of de wijde omgeving.

Het merendeel van hen werkt bij Bakker Logistiek in het magazijn en bij Storteboom in de kip.

En toch moet er een reden zijn waarom de gemeente Zeewolde zo haar best doet om meer en meer arbeidsmigranten te willen huisvesten.

Vermoedelijke een financiële reden, maar iedereen zwijgt.

Arbeidsmigranten betalen geen gemeentelijke belastingen , maar maken wel gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen. HAM Nederland betaald voor 1200 man straks € 140,– per jaar aan rioolbelasting..

De Gemeente Zeewolde verleende oorspronkelijk vergunning voor 600 bedden tot 2020. Maar paste die vergunning al 2x aan; eerst met 175 bedden en daarna nog eens met 95 bedden.

De uitbreiding van het “Polenhotel” met 600 bedden in “de 2onder1 kappertjes “is vergund tot 2025.  Inmiddels loopt er een aanvraag voor nog eens 300 bedden in het voormalige AZC en daarmee komt het totaal op ca 1200 bedden.

Dat is echter opnieuw in strijd met het geldende bestemmingsplan .

Inmiddels is wel duidelijk dat de hele lokatie Bosruiterweg niet aan de verleende vergunningen voldoet omdat er sprake moet zijn van een kort durend verblijf.

Daarvan is hier echter geen sprake, het merendeel van de auto’s heeft inmiddels een nederlands kenteken . dat is verplicht na 6 maanden.

Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden hier verblijven moeten zich inschrijven in het gemeentelijke Basis Registratie Personen register BRP). Dat mogen ze  niet van hun uitzendburo , want dan volgt ontslag.Maar dat kunnen ze niet omdat de Bosruiterweg niet hun hoofdverblijf is.

De gemeente Zeewolde zit wel met de kosten , maar ontvangt geen jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds van € 1350,– voor arbeidsmigranten.

 Zeewolde was een krimpgemeente in 2018 .

Er verlieten meer inwoners het dorp dan dat zich er nieuw vestigden. Dat was ook in januari en februari 2019 nog zo . bron : Kerncijfers 2018 Provincie Flevoland.

De ingediende bezwaren tegen de nieuwe  omgevingsvergunning probeert de gemeente te pareren , door een voorlopige vergunning te verlenen voor deze nieuwe aanvraag.

Het terrein Bosruiterweg krijgt dan als truc eerst weer een agrarische bestemming. ( met 1200 arbeidsmigranten). Het geldende bestemmingsplan wordt daarbij terzijde geschoven met de bedoeling om de vergunning vanaf 2020 definitief te kunnen verlenen.

Van de afbouw van 10 % per jaar van de 600 arbeidsmigranten in de 2kappertjes is ook niks terecht gekomen

Sterker nog , het grondbedrijf van Zeewolde verkocht onlangs 4 ha bedrijventerrein aan een kippenboer uit Putten , waarvoor Covebo meteen 150 bedden in het Polenhotel claimt.

Lees ook in De Stentor, door Teake Dijkstra op 08-07-19
Arbeidsmigranten roepen hulp in van FNV en burgemeester van Zeewolde

Opvallend is  dat er in 2018 slechts 51 arbeidsplaatsen in Zeewolde zijn bijgekomen. Dat betekend dat al die verkochte hectares bedrijventerrein wel werk voor arbeidsmigranten oplevert maar niet voor Zeewoldenaren.

De oplossing van het ontstane probleem is eenvoudig:

Geen verlenging van de omgevingsvergunning  voor het “Polenhotel” in 2020.

Huisvesting van grote aantallen goedkope arbeidskrachten aan de Bosruiterweg brengt voor Zeewolde namelijk niets op.

Dan maar 600 man/vrouw integreren in goedkope huisvesting in de nieuwbouw van Zeewolde ?  Geen kans. Integreren via een (starters)woning van € 200.000,– met een 0-urencontract. Geen schijn van kans.

Zeewolde maakt meer en meer verkeerde keuzes in haar bedrijfsvestigingsbeleid.

Snel grond verkopen, bestemmingsplannen om zeep helpen , vergunningen oprekken en procederen met gemeenschapsgeld daar is Zeewolde sterk in .

Maar passende werkgelegenheid voor een hoog opgeleide bevolking , daar zijn andere mensen en maatregelen voor nodig.

Wil dit gemeentebestuur haar geloofwaardigheid behouden en haar afspraken nakomen , dan kan de vergunning voor het Polenhotel eenvoudig in 2020 niet verlengd worden. Punt.

Het bewijs ligt sinds gisteren en dankzij Carlos op straat . Daar is de Arbeidsinspectie niet voor nodig.

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

BEWIJS COMPLEET: Plannen AZC dateren van april 2014

De plannen voor de bouw van een AZC dateren niet van april  2015, maar  van april 2014.

Dat feit bleek al uit het ontwerpverslag van 24 april 2015 van het COA, maar wordt nu nog eens bevestigd door een document uit de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van het centrum (zie onderstaande bijlage).

Hieruit blijkt overduidelijk, dat de tekeningen voor het  AZC en de 140 2kappers reeds op 20-05-2014 gereed waren! Een vol jaar eerder dan de voorlichtingsavond  op 21 mei 2015 in de Levant en dus ook een vol jaar eerder dan burgemeester Gorter ons wilde doen geloven.

Als we dat document goed bekijken, zien we dat het geen ontwerp tekening meer is, maar dat het al een werktekening is met details.

Dat betekent, dat het ontwerpstadium van deze tekening nog vroeger in 2014 ligt en dus ook de plannen.

De tekeningen zijn op 02-02-2015 nog een keer aangepast ( Zie pijltje bij A). Vervolgens is er rumoer in Zeewolde ontstaan, waarna op 12-11-2015 en 18-11-2015 de tekeningen nog zijn aangepast, pijltje bij B en C. (klik op de afbeelding om verder in te zoomen)

Scan bewijs aanvraag inz

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Eerste van 140 XXXL chalets geplaatst. Ambtenaren zetten raad buitenspel

Elke X staat voor 1 slaapkamer  , dat  zijn dus 3 per chalet , voorzien van 2 bedden of een stapelbed. 140×6 slaapplaatsen = 840+64 bedden in 2 extra logiesgebouwen maakt 904 totaal.

H.A.M.b.v.(Peter Epe) wil de Gemeente Zeewolde op 21 october nog snel laten geloven , dat de tekening een” foutje ” bevat. De Gemeente Zeewolde eist ” dat uit de stukken moet blijken , dat er maximaal 600 personen kunnen worden gehuisvest”. Het aantal chalets blijft echter gelijk….. maar de bedden verdwijnen uit de tekening.

Uit de uitkomst van de verkeerstelling van de Gemeente Zeewolde en nauwgezet aanvullend onderzoek , blijkt dat er slechts ca 250 arbeidsmigranten, die daar slapen, op het Trekkersveld en het Horsterpark werkzaam zijn. ca 120 van hen bij 2 Sisters Storteboom , ca 100 bij Bakker Logistiek en ca 30 verspreid over nog 3 bedrijven. Bij het bekend worden van die cijfers , ontstaat er paniek bij de uitzendbureau’s en de gemeente Zeewolde . De aantallen uit de  door ons uitgevoerde controles blijken allemaal juist.

Gemeente en uitzenders verklaren tijdens het kort geding de slaaplokatie  opeens van regionaal belang , maar vullen in hun overzicht voor Bakker Logistiek 435 mensen in, om het vergunde getal van 600  sluitend te krijgen. Op papier werken er dan opeens  toch 600 binnen de gemeentefgrenzen en niemand buiten Zeewolde. Papier is geduldig , maar het bedrog is zo doorzichtig. Waar zouden die 250(lease) auto’s dan naar toe rijden ? Naar Bakker Logistiek , op 2 km van de slaapplek en weer terug ? En die hebben wij gemist in de telling ? En wie zitten  er dan in die 160 auto’s richting Almere elke dag  ? De opvang is opeens van regionaal belang beweert de gemeente. Daarover beslist echter de gemeenteraad en niet  een uitzendburo of een beddenhandelaar met een commercieel belang, die met de cijfers frauderen. Een grootschalige ontwikkeling als deze, is dus absoluut niet noodzakelijk , afgezien van alle andere overtredingen van de regelgeving.

Het is een vat vol leugens en bedrog geworden , het ‘Polenhotel”aan de Bosruiterweg. Zo vol, dat het deksel er nimmer meer op gaat passen.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Stand van zaken in beeld gebracht

Plaatjes zeggen vaak meer dan 1.000 woorden: Daarom hebben we situatie hier nog even uitgedrukt in beelden:


600 arbeidsmigranten moeten plaats maken voor 900 vluchtelingen


De arbeidsmigranten betalen circa 2 miljoen aan huur, het COA betaalt voor deze zelfde ruimte circa 3 miljoen aan huur


De ontwikkelaar krijgt moeiteloos  toestemming om op het naast gelegen terrein tenminste 50 tot 60 “2-kappertjes” te bouwen voor permanente bewoning…

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De media over gang van zaken rond asielzoekerscentrum Zeewolde en migratie in het algemeen

 

Screenshot reacties Dossier AZCOmroep Flevoland: Grote betrokkenheid, veel reacties
Sommige berichten in de media maken veel reacties los. Uit de uiteenlopende reacties op de berichten via Omroep Flevoland blijkt dat er veel mensen zijn die niet per definitie tégen de komst van een asielzoekerscentrum zijn, maar zich vooral verbazen en storen over de manier waarop dit door de lokale politiek, het COA en de wél betrokken partijen ‘geregeld’ wordt.

Daarnaast maken veel mensen zich vooral zorgen over de aantallen die de Gemeente Zeewolde en het COA hierbij in gedachten hebben en de plek waar e.e.a. gerealiseerd zou moeten worden.

Omroep Flevoland: Dossier AZC Zeewolde
Hier vindt u een overzicht met links naar berichten en reacties over dit onderwerp via het dossier dat Omroep Flevoland bijhoudt.

Omroep Flevoland: Achterstand huisvesting asielzoekers die mogen blijven
Gemeenten in Flevoland hebben grote moeite om huizen te vinden voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De achterstanden zijn in 2015 flink opgelopen, omdat er ook steeds meer mensen moeten worden geplaatst.

In Almere zijn de problemen het grootst. In de maand juli is er voor slechts twee mensen een nieuwe woning gevonden. Lees meer…

Elsevier: Mythes en misverstanden over migratie
De perikelen rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Zeewolde worden ook gevolgd voor de landelijke media: Naast de aandacht die Radio 1 / NPO 1 er onlangs aan schonk, zijn de ontwikkelingen in en rond ons dorp ook bekend bij de redactie van Elsevier.

Elsevier over Migratie

Elsevier’s Syp Wynia schreef op 22 augustus een boeiend stuk dat vanuit een breed perspectief meer inzicht geeft in het onderwerp migratie. Waarom veel Afrikanen en Aziaten naar Europa willen, maar meer migratie geen enkel ­Europees, Afrikaans of Aziatisch probleem oplost. En dat de ene vluchteling de andere niet is.  Klik hier om het artikel te lezen via Elsevier.nl.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Inzicht procedure Wet Openbaarheid van Bestuur rond AZC

Omdat wij vraagtekens hebben gezet bij de gevolgde procedure rond de informatieverstrekking inzake het geplande AZC, is door een deskundige (Cees Zeldenrust) een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedure opgestart.

Met de onderstaande documenten krijgt u een overzicht van het verzoek.

Documenten:

Hier treft u aan een korte samenvatting, met toelichting.

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen