Eerste Kamer roept kabinet op om plan voor megadatacenter Zeewolde stil te leggen

Update 24-03-2022

Ondanks de beslissing van de Eerste Kamer om de plannen voorlopig stil te leggen , heeft de Gemeente Zeewolde de bestemmingsplanprocedure op 23 maart toch in gang gezet.

Die plannen voor Trekkersveld IV zijn in te zien op de website van de gemeente Zeewolde en via www.ruimtelijkeplannen.nl

De bezwaartermijn om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  is van 24maart en sluit op woensdag 4 mei 2022.

Belanghebbende ? Let wel : een ieder kan als gevolg van nieuwe wetgeving tegen dit besluit in beroep, ook indien niet eerder een zienswijze in deze zaak is ingediend.

Vanwege de complexheid van de materie is de inschakeling van juridische bijstand zeer aan te bevelen.

De senaat vraagt de regering de komst van het megadatacenter in Zeewolde te blokkeren. Minister De Jonge (CDA) reageert voorzichtig.

Bron: NRC, door Eppo König, 22 maart 2022

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de planning van het omstreden megadatacenter van Meta in Zeewolde voorlopig wordt stilgelegd. Twaalf fracties (met 53 van de 75 zetels) stemden dinsdag voor een motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet oproept eerst na te gaan of de bouw van het datacenter mogelijk in strijd is met het rijksbeleid.

Opvallend was dat de Eerste Kamer-fracties van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie óók instemden met de oproep aan het kabinet. Alleen de coalitiepartijen VVD en CDA waren tegen de motie.

Facebook
Het plan voor het megadatacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook, in de Flevopolder roept protest op wegens het grote verbruik van duurzame energie. Het kabinet vindt het energieverbruik van zulke datacenters niet in verhouding staan tot de maatschappelijke en economische opbrengst, en wil de toelatingscriteria aanscherpen, zo staat in het coalitieakkoord.

Volgens minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA) is de komst van het datacenter in Zeewolde „nog geen gelopen race.” Een deel van de grond waarop het datacenter moet komen, is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Op dit moment wordt onderzocht of het bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor de grondverkoop.

De motie van PvdD-senator Niko Koffeman roept het kabinet op de uitvoering van het bestemmingsplan voor Zeewolde tegen te houden, totdat een landelijk datacenterbeleid is opgesteld in de Nationale Omgevingsvisie, het langetermijnplan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het vaststellen van die visie duurt negen maanden, en inclusief bezwaartermijn „twee jaar”, denkt Koffeman. „Dat gaat Facebook niet afwachten”, denkt hij. Zijn hoop is dat Meta zal afzien van de bouwplannen in Zeewolde.

Minister De Jonge reageert voorzichtig op de aangenomen motie van de Eerste Kamer: „Of de motie kan worden betrokken bij het lopende proces richting Zeewolde, zal nader worden bezien”, aldus een schriftelijke reactie. Zoals vorige maand aangekondigd, zullen de komende negen maanden in ieder geval geen nieuwe vergunningen voor andere datacenters worden afgegeven, totdat de omgevingsvisie er is.

De Partij voor de Dieren wilde het kabinet aanvankelijk oproepen het bestemmingsplan te vernietigen, maar heeft de tekst van de motie afgezwakt om meer politieke steun te krijgen.

‘Geitenpaadje’
Meerdere fracties die de motie steunden, zien die vooral als politiek signaal, bleek uit hun stemverklaringen. D66 sprak van een „ondersteuning aan het kabinet”, de PvdA en GroenLinks gaven de motie „het voordeel van de twijfel” om „tijd te kopen” voor overheden, zodat die de mogelijkheden kunnen onderzoeken om het datacenter tegen te houden. De SGP omschreef de motie als een „ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten.”

In Zeewolde is de steun voor het megadatacenter sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week weggevallen, wegens de zetelwinst van twee kritische partijen: Leefbaar Zeewolde (10 van de in totaal 19 zetels) en de ChristenUnie (4 zetels). Winnie Prins van Leefbaar ziet de motie van de Eerste Kamer als meer dan een politiek signaal. „Dit is een oproep tot schorsing van het bestemmingsplan. Ik ben zelf wethouder geweest. Als de gemeenteraad je tot iets oproept, moet je van goede huize komen om dat naast je neer te leggen.”

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *