Provincie Flevoland / Appelman : XXL Datacenter – Daar gaan wij niet over ! Nationale ombudsman kijkt mee.

Update 03/10/2021 :

De druk en de geheimzinnigheid rondom de datacenterperikelen zijn alleen nog maar groter geworden :

Raadslid Rob Smeets heeft zijn ontslag ingediend.

De nieuwe partij in oprichting , Actief Zeewolde , heeft Smeets woensdag j.l uit de partij gezet en Steijger van Liberaal Zeewolde heeft Smeets om onduidelijke redenen geroyeerd.

Steijger vergeleek Rob Smeets  in een bericht op omroep Flevoland cynisch met Pieter Omzigt.

Steijger heeft al in 2020 politiek afscheid genomen vanwege  zijn zakelijke belangen met de gemeente Zeewolde. 

Dat spitwerk van Smeets maakt bepaalde bestuurders blijkbaar steeds zenuwachtiger.

Smeets moest daarom gecensibiliseerd worden en weigerde een”functie elders”.

Smeets twijfelde in het proces naar de besluitvorming over o.a het datacenter en  het grondbedrijf en stond  in de weg.

De verhitte discussie over de woontoren op de plaats van paal 11 is  een goede afspiegeling van wat heet belangenverstrengeling en hoe de verhoudingen erbij liggen.

Speets blijft nog aan tot dat op 4 november dhr.Henk Parisius mogelijk wordt benoemd.

Met Update 29/09/’21

Dankzij de inspanningen van Zeewoldernaar  Gert Jan Ranzijn van de politieke partij Ja 21 , kwam het onderwerp  Hyperscale Datacenter Zeewolde woensdag 22 september middels een spoedeisende vergadering op de agenda.

Op de agenda van de Provinciale Staten . En dat koste moeite heb ik begrepen.

Ik ben niet tegen een datacenter , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde.

Nederlands kent inmiddels 189 datacenters met een oppervlakte van 378.000 m2.

Dat is gemiddeld 2000 m2 per stuk.

Het hyperscale datacenter staat in de planning voor ca 250.000 m2 met vergunning voor 200.000 m2 extra bijgebouwen..

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bericht gestuurd, dat de reeds geplande commissievergadering van 13 oktober verplaatst wordt naar een nog te bepalen datum in december 2021.

De reden waarom is niet bekend gemaakt.

De vraag die nu na 22 september opnieuw aan de orde is :

Wie is nu feitelijk bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen. 

De gemeente of toch de provincie Flevoland en wie controleert de Omgevingsdienst ( OFGV)?

Omroep Flevoland verzorgde de rechtstreekse tv -uitzending met hier in de link de beelden van de vergadering , in 2 delen , incl insprekers en uitvoerige discussie .

Stateninformatie.flevoland.nl
Bekijk hier de beelden van beeldvormende sessie met/bij de Provincie Flevoland.

Het inspreek- document treft u op de pagina met de verwijzing naar uitzending.

Er waren 2 insprekers . Mevr. Schaap van de Stichting Datatruc Zeewolde en ikzelf als bezwaarmaker tegen de plannen.

Naar de insprekers toe namen de commissieleden  uitvoerig de tijd om uitgebreide vragen te stellen en zich te verdiepen in de materie als landschappelijke impact , verkeersveiligheid , stikstofperikelen , milieuschade, restwarmte , om tot de conclusie te komen  dat ze als publiek ( de Provincie)langs de kant staan.

Verschillende statenleden maken daar ernstig bezwaar tegen , maar troffen gedeputeerde Appelman als hindernis op hun pad.

Via mijn beknopte versie van het bestemmingsplan ( 40 blz.) in plaats van de meer dan 4000 waren we al snel bij de knelpunten :

Wie is feitelijk bevoegd gezag als het gaat over het verlenen van de vergunningen:

De gemeente Zeewolde of de Provincie Flevoland en in welke mate.

Na een heftige discussie  gaf gedeputeerde Appelman zijn visie : Daar gaan wij niet over !

In zijn opinie is de gemeente bevoegd gezag over de bestemmingsplanwijziging en de Omgevingsdienst Flevoland ( OFGV)over het verlenen van de  ontgrondingsvergunning .

De omgevingsdienst is door de provincie Flevoland aangesteld als uitvoerend gezag , maar de provincie heeft er geen zeggenschap over?

Alle politieke partijen waren het er over eens dat de beslissingsbevoegdheid van een mega- industrieproject (bijna de grootste ter wereld ) niet bij een kleine gemeente thuis hoort.

De provincie Flevoland was bij monde van gedeputeerde Appelman echter niet van zins om de gemandateerde omgevingsdienst te controleren en zeker niet van plan om op de beslis stoel van de gemeente Zeewolde te gaan zitten .

Een hyperscale XXL Datacenter in Zeewolde : Daar gaan wij niet over .

Ondanks het feit dat de gemeente door de provincie onder verscherpt toezicht is geplaatst.

Gedeputeerde Appelman deed wel de toezegging om inhoudelijk binnen 2 maanden met een reactie gekomen op de in gebrachte feiten en documenten.

Tijd rekken heet dat.

Mijn inbreng is 5 minuten tekst en 30 fotokopieën uit het bestemmingsplan.

15 minuten leesvoer en 30 onweerlegbare cijfers en tekeningen , vrij beschikbaar.

De provincie ontwikkeld nieuw beleid , voordat er zich nog meer datacenters in Flevoland kunnen vestigen .

En Zeewolde hoort daar niet bij vanwege een reeds lopende procedure ? 

Diep triest en onverantwoordelijk.

Gelukkig kon ik vandaag ook het Zwartboek (inspreeknotitie) aanbieden aan de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

 

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

2 reacties op “Provincie Flevoland / Appelman : XXL Datacenter – Daar gaan wij niet over ! Nationale ombudsman kijkt mee.

  1. Precies dat Bert, waarom staan er zo weinig inwoners ( en dan met name uit de Polderwijk ) op de barricaden! Het is nog niet te laat he!
    Vooral de nieuwe Zeewoldenaren welke dachten zich in een prachtig mooi rustig, schoon en groen dorp te vestigen en een godsvermogen voor hun huizen hebben betaald! Lees je in, laat van je horen. Want dat vooral de nieuwe wijken in Zeewolde ernstige overlast gaan krijgen dat staat buiten kijf. Te beginnen met de jarenlange bouwoverlast: geluidsoverlast, jarenlang heien, extra vrachtverkeer: grond eruit/zand erin, lichtvervuiling, trillingen, straling, vervuiling van de natuur, echt te veel om op te noemen. Kom op voor je rechten, bescherm je bezit ( je kinderen, jezelf maar ook je huis en haard) Begin met lezen, teken de petitie en zegt het voort!!!!!

  2. Volgens mij heet dat handjeklap. Gebruikelijk tussen CDA’ers (Appelman en de Jonge). Walgelijk zooitje. Dat heet democratie. Vooral op dit soort mensen stemmen! Wanneer komt Zeewolde hier groot tegen in opstand?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *