Gemeente Zeewolde gaat afvalcontainer in nieuwe speeltuin plaatsen .

De soap rondom de veelbesproken ondergrondse afvalcontainer  ZW07 .

De Raad van State heeft op 5 augustus uitspraak gedaan en daarbij de bezwaren van omwonenden tegen het plaatsen van een afvalbak in een speelplaats ongegrond verklaard.

De uitspraak is uitermate discutabel en zorgt voor een smerige bijsmaak.

De bewoners maakten uit het oogpunt van veiligheid voor hun kinderen bezwaar  tegen het feit dat de gemeente Zeewolde een ondergrondse afvalbak in een nieuwe speeltuin wil plaatsen.

Deze speeltuin is onderdeel van een groen/speelzone tussen 2 delen van het Bergkwartier -laag.

Nergens in het oorspronkelijke plaatsingsplan van de orac’s in Zeewolde kennen we een vergelijkbare situatie waarin een ondergrondse afvalbak onderdeel uit maakt van een speelplaats.

Bewoners op de oorspronkelijke lokatie aan de Krypton maakten op een info-avond met succes bezwaar tegen de plaats van de orac nabij ” hun”speelplaats -plan A

De gemeente , of beter HVC of nog beter het ingehuurde adviesburo verhuisde de orac daarop naar een nieuwe lokatie – plan B . Dit keer langs een fietspad maar nog steeds in een speelplaats . En onbereikbaar voor het inzamelvoertuig van HVC.

Daarom maken 8 gezinnen met 20 veelal jonge kinderen terecht bezwaar tegen dit plan, plan B . De orac ZW07 kwam nu werkelijk in hun nieuwe speeltuin !

De gemeente ziet de onmogelijkheid en de (verkeers)onveilige situatie ook in en verhuist de orac opnieuw .

Maar opnieuw krijgt de orac een plaats  in dezelfde  speelplaats – plan C.

Steekhoudende alternatieven voor zowel een betere verdeling van de aansluitingen , (bewoners moeten tot wel 350 m lopen)  of een alternatieve lokatie in het plangebied Bergkwartier worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

List en bedrog worden door de gemeente volkomen onterecht ingezet om onder de argumenten uit te komen o.a de kosten en de  ligging van kabels en leidingen in de grond.

Van enige burgerparticipatie waar B&W van Zeewolde zo prat op gaat was geen sprake .

Het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde plaatsingsplan voorziet in het plaatsen van 60 orac’s maar de gemeente wil daar uiteindelijk maar 59 van plaatsen.

Het wordt de bewoners snel duidelijk dat in deze zaak met 2 maten wordt gemeten en dat er sprake is van een rechtsongelijkheid met zowel politieke als ambtelijke willekeur.

Bovendien en daar gaat het om , wordt de veiligheid rondom de speelplaats ondergeschikt gemaakt aan de fouten en het belang van de gemeente en HVC.

Over deze argumenten deed de Raad van State echter in deze zaak geen uitspraak.

De verantwoordelijke gemeente-ambtenaar beloofde plechtig om de chauffeur van het inzakemelvoertuig van HVC er op te wijzen om vooral voorzichtig te zijn…

Klein detail: de orac staat nu dichter bij de speelwerktuigen dan in het oorspronkelijke plan  A !

Wel stelde de Raad van State tijdens de zitting vast , dat de vulopening van de ZW07 op 3 m uit het fietspad moet komen. Dat is in overeenstemming met het plaatsingsplan C van de gemeente. Met de afstand van 3 m kan niet meer gemarchandeerd worden.

De Raad van State voerde in haar uitspraak nog aan , dat de plaats van de ZW07 door de gemeente al een jaar geleden( juni 2019) was bepaald en dat de speelwerktuigen er nog maar sinds juni 2020 staan…

Maar zij vergeet daarbij dat de buurtbewoners vooraf wel 5 jaar keihard hebben moeten knokken om die speelwerktuigen uit het bekrachtigde  inrichtingplan er geplaatst te krijgen!

Bovendien bestaat er een wettelijke verplichting over de aantallen en de afmetingen van speelplaatsen in een woongebied en is er in de grondexplotaitie geld opgenomen voor dergelijke voorzieningen.

De bewoners hebben bij de aankoop van hun woning dus gewoon voor deze speelplaatsen betaald.

Bewoners in het Bergkwartier-hoog  moeten zelfs genoegen nemen met een speelplaats in een wadi !

Hoe deze soap verder gaat bericht ik u binnenkort.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

1 reactie op “Gemeente Zeewolde gaat afvalcontainer in nieuwe speeltuin plaatsen .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *