Categoriearchief: Geen categorie

Radio en TV uitzending raadsvergadering 2 september “De Lux”

Verslag radio uitzending 8 september en tv uitzending raadsvergadering 2 september in de Lux.

Veel Zeewoldenaren hebben deze uitzendingen gemist.

In deze tv opnames het intervieuw met tegenstander Gerrit van der Heide en voorstander Steijger . Let u daarbij even goed op alle niet onderbouwde uitspaken van Steijger in deze.
Steijger roept dat we hyperscale datacenters nodig zijn , alleen al om alle bijstandsuitkeringen op een rijtje te hebben.

Op de Lokale Omroep Zeewolde ,de LOZ, zijn in de radio uitzending van 8 september de plannen te beluisteren over o.a nog een datacenter van 150 ha in de oksel van de A27/A6.

De gemeenteraad van Almere vergaderd op 22 september samen met de gemeenteraad van Zeewolde over de plannen.
Op de agenda staan misschien de gevolgen voor ruimtelijke ordening , het energieverbruik ( vanaf de aanwezige hoogspanningslijn van Tennet) , het waterverbruik ( vanuit de Lage Vaart) en de gevolgen voor de nieuwe woonwijk Oostvaarderswold ?

Allemaal zaken die we 1 op 1 kunnen spiegelen met 166 ha Datacentrum Zeewolde .

Maar Almere ontwikkeld tenminste eerst een visie en dan mogelijk een plan.

In de flyer van Leefbaar Zeewolde treft u een plattegrond met de nieuwe woningbouwzoeklocatie A voor 1200- 2000 woningen aan de Ossenkampweg.
Deze plattegrond geeft pijnlijk weer , de geringe afstand ( minder dan 800 m)van het woningbouwgebied tot het hyperdatacentrum in Zeewolde .

Bouwen in het G gebied dan maar ?

In de MRA regio Amsterdam ( 21 gemeentes om/en Amsterdam) geldt een bouwstop voor datacenters vanwege gebrek aan stroom/energie, vandaar de uitwijk naar Flevoland ?.( Gratis grond, stroom en water)

De 150 ha landbouwgrond langs de A27/A6 is eigendom van een projectontwikkelaar die er een hyperconnectiviteitshub wil realiseren.

In gewoon Nederlands is dat een bedrijventerrein voor een verzameling kleinere datacenters van verschillende bedrijven .

In tegenstelling tot het hyperscale datacentrum in Zeewolde . Volgens de gemeente is dat bedoeld voor 1 technoreus .
Maar waar de stroman van Polder Networks voor staat blijft onbekend.
Wethouder de Jonge bevestigt , dat zijn ambtenaar destijds afgereisd is naar Amsterdam.

Daar lagen de plannen voor Zeewolde al helemaal klaar….

Nu nog de vergunning.

Maar als deze beelden de weergave zijn van het bevoegd gezag …

Als ik de TV beelden bekijk , dan zou je denken , die zijn kralen en spiegeltjes beloofd.

Behalve de Christen Unie , die hebben het boekwerk gelezen en begrepen.

Zeewolde is het bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging , de Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het afgeven van de ontgrondingsvergunning.

De OFGV – de Omgevingsdienst Flevoland , Gooiland en Omstreken hebben nog een lange weg te gaan.

De commissie Mer , de stikstof en de CO2 laten niet met zich sollen.

We zijn het in Zeewolde inmiddels wel gewend.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers helaas wel.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

Tijdens een extra raadsvergadering van 2 september j.l. kon er door de raadsleden gesproken worden over de komst van 2 hyperscale datacenters naar Zeewolde.

De eerste staat gepland op een terrein van 166 ha en een lengte van 2000 m1 langs de Gooiseweg / Knardijk onder het mom van Trekkersveld 4

Projectontwikkelaars hebben ook plannen voor een 2e hyperscale datacentrum in de oksel van de A6/A26 ter hoogte van de Wulpweg/Ibisweg.

Over beide “gevallen” konden de raadsleden informeel met elkaar van gedachten wisselen.

De insprekers mochten geen vragen beantwoorden , dat was volgens voorzitter Gorter een andere procedure..

Besluiten werden er ook niet genomen

Er waren 3 insprekers, waaronder ik zelf, de Stichting Datatruc Zeewolde en nog een ondernemer die hun zegje in 5 minuten  mochten geven.

Voor het eerst na 22 maanden, 19 december 2019, waren raadsleden bereid of in staat om iets van een mening te geven.

Dankzij de inzet van de Christen Unie en Zeewolde Liberaal .

Veel verontschuldigende woorden , openheid ja misschien , transparanter misschien , volgende keer beter misschien , het had misschien eerder gemoeten enz.

14 oktober is er een officiele raadsvergadering over het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarna op 4 november een besluit wordt genomen.

Tot die tijd wordt het hard werken.

Hier leest u de tekst, zoals ik die heb ingesproken.

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Ik ben Sipke Veenstra en sta hier als inwoner en ondernemer. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen de plannen.

Ik ben terreininrichter (aannemer) in Zeewolde sinds 1975. Als u aan Zeewolde of het Trekkersveld prutst , dan komt u aan mij.

Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme uitgifte voorwaarden.

Nederland heeft inmiddels 189 kleinere datacenters, daarover hoor je niemand.

Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacenters in Middenmeer en Eemshaven moet genoeg zijn om de plannen hier te stoppen.

Dergelijke misstanden moeten we in een duurzaam dorp als Zeewolde niet willen!

Bovendien rechtvaardige de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen m3, het enorme stroomverbruik van 1380 MWh, alle niet berekende risico’s, de geringe werkgelegenheid, 1350 ha extra zonnepanelen, 500-1500 extra windmolens , nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.

Vanavond is aan de orde de komst van 2 datacenters met een oppervlakte van 166 en 150 ha.

Projektontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde ontdekt.

Over die plannen in Zeewolde schrijven de [plannenmakers zelf, dat die ook zouden passen op 55 ha.

Dus waarom 166 ha? Ruimtelijke wanorde blijft ruimtelijke wanorde.

Trap niet in hun mooie praatjes!

Maar trap ook niet in de sprookjes van projectwethouder de Jonge.

Waarom Zeewolde ?

Die vraag stellen nu niet alleen de commissie MER ( milieu-effect -reportage) maar ook 160 bezwaarmakers en inmiddels een paar duizend Zeewoldenaren.

Waarom Zeewolde,

De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt :

” We zochten een terrein met veel ruimte, schoon water en groene stroom van 50-100 ha in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken.”

En toen werd het Zeewolde ..

Hun keuze voor Zeewolde is nu al strijdig met de wet Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de landelijke overheid .

Daarin worden juist zoekgebieden in Noord- Holland en Groningen aangewezen voor hyperscale datacenters.

U bent als gemeenteraad al op 19 december 2019 door het college van B&W in een besloten vergadering van de plannen op de hoogte gesteld . Vanaf toen is u geheimhouding als gemeenteraad opgelegd.

Er is geen verslag van die vergadering gemaakt en er is ook geen voorbereidingskrediet afgesproken.

Met de komst van projektontwikkelaar Polder Networks is meteen de democratie uit Zeewolde verdwenen.

Alle vergaderingen zijn geheim, op WOB verzoeken wordt niet gereageerd en de gemeentelijke voorlichting is meer propaganda dan voorlichting.

Projektontwikkelaars nemen in Zeewolde de regie over.

Waarom Zeewolde?

” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grond “

Wat blijkt, de “winst” voor het grondbedrijf van Zeewolde is slechts € 1,12 /m2 excl. B.T.W.

Wat blijkt ook :

Het exploitatieverlies voor de gemeente sluit nu al op € 7 MILJOEN NEGATIEF, oplopend naar tenminste € 10 miljoen negatief en mogelijk zelfs € 20- 25 miljoen als gevolg van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte.

De voorgespiegelde grondprijs voor nieuwe bedrijven van € 115,-/m2 is niet meer haalbaar en moet naar minstens € 150,-/m2 om het plan kostendekkend te maken .

Het hyperscale datacentrum behoud echter wel haar “gratis grond” met een korting van minstens € 75 miljoen op de grondprijs.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met Polder Networks voor de realisatie en het bouwrijp maken van het hele terrein.

Ik moet u teleurstellen. Het terrein is nu eigendom van de Staat, de Provincie en de gemeente en daarvoor gelden de aanbestedingsvoorwaarden en de Aanbestedingswet.

Van “werk met werk” maken zal geen sprake zijn.

Tot slot :

De provincie Flevoland heeft in juni in een extra vergadering besloten, dat er eerst beleid en voorschriften moeten worden gemaakt, voor dat vergunning voor de vestiging van datacenters kunnen worden afgegeven. Dat kan op zijn vroegst in 2023,

De commissie MER heeft 2 zeer negatieve beoordelingen en een negatief advies afgegeven.

Dat advies luidt: Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde wacht met het afgeven van vergunningen totdat alle risico’s beter in beeld zijn gebracht.

Mijn advies: Zeg nee tegen dit plan en kom met een passend plan wat kan rekenen op draagvlak.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Einde inspreeknotitie.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum vindt geen ” Groene Stroom”

Update 27 augustus.

De onafhankelijke commissie MER heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht op de aanvullingen /aanpassingen in het MER rapport van het Datacentrum.

De projectontwikkelaar Polder Networks ziet opnieuw geen kans om zelf op het terrein voldoende duurzame energie op te wekken .

In plaatst van de gewenste 1.380 Gwh duurzame energie , komt het bedrijf niet verder dan max. 70.000 Mwh . Dat is de energie -opbrengst van  53,6 ha zonnepanelen op de gekste plekken.  1 ha zonnepanelen leveren ca 1 MWh groene stroom , als de zon schijnt ..

Deze duurzame energie  uit zonnepanelen voorziet  in  5 % van de totale energiebehoefte van ca 1.380 GWh.

70.000 MWh is het verbruik van 20.000 huishoudens .

Zeewolde kent ca 9000 huishoudens.

Het bedrijf geeft zelf aan 1.380 GWh te gaan gebruiken .

Dat is 56 x het aantal huishoudens in Zeewolde  en vergelijkbaar met het verbruik van 1.200.000 inwoners van Amsterdam en Utrecht samen.

Het bedrijf wil geen zonnepanelen op de datagebouwen zelf vanwege  brandgevaar.

In het “aangepaste” plan van 166 ha is nu werkelijk elk beschikbaar dak ,  elke m2 groen en het reserveterrein van 30,8 ha voorzien van zonnepanelen.

Ook het “open polderlandschap- behouden)” langs de Knardijk is bedekt met 3,4 ha zonnepanelen , net als 8 ha “groen” langs de Hoge Vaart ”

Binnen het beschikbare “quotum” voor zonneparken is in de gemeente  Zeewolde nog ruimte  voor 1,9 ha .

De gemeente wil de provincie nu om ontheffing vragen en het terrein van het Datacentrum als ” stedelijk gebied “verklaren.

Conclusie : van die 100% groene stroom komt hier niets terecht. De 1000 extra windmolens en/of de 1380 ha zonnepanelen komen bij Nederlanders elders voor de deur of in de tuin.

De commissie MER heeft ook gekeken naar de gevolgen van de ontgrondingsvergunning die de provincie Flevoland nog moet verlenen .

In haar aanvulling is de commissie MER zeer negatief  over het ontbreken van een onderzoek naar de milieugevolgen tijdens de bouwperiode van 8-10 jr op de omgeving  en het Wolderwijd – het Natura 2000 gebied .

Voor het werk is 1.200.000 m3 ophoogzand benodigd en moet er 800.000 m3 grond worden afgevoerd.

De winning , het transport en de verwerking van deze grondstoffen veroorzaakt een flinke  milieubelasting voor de omgeving.

En het is niet alleen de stikstof- en CO2 uitstoot van tenminste  350.000 zand- en grondtransporten , die grotendeels via het bestaande gemeentelijke wegennet ( Assemblageweg) gaan.

Maar ook de uitstoot  tijdens de bouwperiode met  6-10 heimachines per dag.

De plannenmakers verwachten tot 1700 transportbewegingen per etmaal.

Het dringende ( bindend)advies van de commissie MER aan de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde is om de vergunningen niet te verlenen voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en akkoord bevonden.

Op de belangrijkste  vraag van de commissie MER , waarom in Zeewolde ? .

De MERcommissie heeft gaf daartoe een aanbeveling om de lokatie keuze beter te onderbouwen , maar dat is geen dwingend advies. Dat is de reden dat er nu niet geen reactie op is.

De commissie gaat er daarbij gemakshalve vanuit , dat de gemeente daar in haar besluitvorming aandacht aan heeft besteed .

Maar ja , die stukken en verslagen zijn geheim .

Vanuit de plannenmakers is de vraag , waarom in Zeewolde ?, als volgt vanuit het concept -ontwerp zo ongeveer beantwoord :

 • We zochten een gemeente met een wethouder die mee wilde werken.
 • We zochten een gemeente met weinig weerstand.
 • We zochten een gemeente die vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een hyperscale datacentrum geen winst op de grond behoefde te maken.
 • We zochten een gemeente met veel groene ernergie.
 • We zochten een gemeente met veel schoon water.

 

Donderdag 2 september is extra aandacht over het onderwerp tijdens een openbare raadsvergadering  in de Lux , te volgen via een livestream uitzending van LOZ-Zeewolde.

Kijken dus !

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacenter : 160 bezwaren , nu gesteund door het advies van de Commissie-MER

De onafhankelijke Commissie heeft een negatief oordeel uitgesproken over het door de initiatiefnemers opgestelde milieueffectrapportage , de MER.

Het advies van de Commissie dwingt de plannenmakers van de gemeente en PolderNetworks om vrijwel opnieuw te beginnen en veel meer onderzoek te doen naar de milieugevolgen van de mogelijke komst van een hyperscaledatacenter van 166 ha.

Naast de kritiek op de onvolledigheid en een groot aantal tekortkomingen in de MER , begint de Commissie met de vraagstelling : waarom in Zeewolde ?

In de door de plannenmakers opgestelde MER heeft een locatie -afweging plaats gevonden.

Daaraan voorafgaand was Zeewolde in Nederland als “beste” uit de selectie gekomen .

Vanwege de beschikbare ruimte , het benodigde koelwater , de “groene stroom” , de geringe te verwachten weerstand ( 4 boerenbedrijven) en een gemeente die mee wil werken.

Met een quickscan zijn vervolgens de voor-en nadelen beschreven van 3 lokaties in Zeewolde.

Lokatie A aan de Gooieseweg , lokatie B aan de Schollevaarweg en lokatie C aan de Bloesemlaan.

In de quickscan is globaal ingegaan op de milieueffecten van deze locaties .

PolderNetworks wenste lokatie A aan de Gooieseweg . De projectontwikkelaar wilde niet aan de “achterkant van het Trekkersveld ”  zitten.

Ter onderbouwing van de keuze voor Zeewolde misbruiken de plannenmakers  het rapport ” Ruimtelijke Strategie Datacenters”

De Commissie verwijst fijntjes direct naar het feit dat de landelijke overheid in dit rapport  Noord Holland en Groningen  als zoekgebied heeft aangewezen voor de ontwikkeling van hyperscale datacenters.

De zone Almere -Zeewolde-Lelystad-Dronten is  wel genoemd, maar dan als zoekgebied waarvan meerdere bedrijven tegelijk gebruik van maken.

PolderNetworks wil echter een hyperscale datacenter van 166 ha ontwikkelen voor één marktpartij , die daarmee een monopolie-positie in Europa- de wereld  verkrijgt.

De Provincie Flevoland verwacht pas in 2023 beleid te hebben ontwikkeld voor de vestiging van datacenters. Inmiddels is er 10 ha in Lelystad vergund en zijn er plannen voor nog 150 ha in het Oosterwold , eveneens in de  gemeente Zeewolde .

De huidige plannen in Zeewolde stroken op geen enkele manier met de Wet ruimtelijke ordening , de Wro.

 Via de zgn.Laddertoets duurzame verstedelijking moet worden aangetoond, dat het oppervlakte van 166 ha noodzakelijk én nergens beschikbaar is.

Maar de projectontwikkelaar geeft zelf aan dat zijn plannen ook passen op 52,5 ha.

Om te eindigen met de zin : de initiatiefnemer, (PolderNetworks),  wenst 166 ha.

Aha, dan is het maar duidelijk wie hier op dit terrein van 166 ha  de dienst uit wil gaan maken !

Het uitgebreide rapport van de Commissie MER  leest u in ons vorige artikel .

Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet ,

Redaktie OnsZeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Tegenstanders datacenter winnen terrein

De Commissie voor de milieueffectrapportage, de Mer, wijst de plannen voor het datacenter op meer dan 10  punten af.

Zoals wij al eerder schreven , voldoet het plan niet aan de basiseisen van de wet op de ruimtelijke ordening. De Wro.

De plannenmakers kunnen onvoldoende aantonen , dat de lokatie Zeewolde beter geschikt is dan de landelijk aangewezen zoekgebieden in Middenmeer en Eemshaven.

Ja , minder te verwachten weerstand  . Maar dat is anno april 2021 in Zeewolde wel even anders.

Klik hier voor het betreffende Mer rapport.

Om aan de grote energie- en de waterbehoefte te kunnen voldoen , moeten de plannen duurzamer en vooral op het eigen terrein worden ingericht. Windmolens en zonneparken?

De hoeveelheid koelwater , het gebruik van de restwarmte , de luchtkwaliteit ,de geluidsoverlast , de stikstof-en de CO2 uitstoot en zelfs de ontsluiting van het terrein moet beter worden onderbouwd.

Polder Networks en de gemeente  zullen nu gaan proberen om met de adviezen van de Commissie Mer de gaten in de plannen te dichten.

Het oordeel van de commissie Mer smaakt ze vast niet lekker nu ze net samen voor 60 miljoen euro grond in het plangebied hebben aangekocht.

Als gevolg van de afhandeling van de 160 zienswijzen worden de plannen ook vertraagd.

De besluitvorming wordt daarom voorlopig eerst opgeschoven naar oktober 2021.

Lees hierover ook het artikel in De Stentor ‘Zeewolde krijgt een onvoldoende voor plan datacenter’.

Met vriendelijke groet ,

Redaktie Ons Zeewolde.

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente kocht alvast grond voor datacentrum en zij wisten daarvan.

Eerder maakten we in een artikel de afsprakenlijst van het Presidium publiek.

Dat verslag is een openbaar document en via de gemeentelijke website verkregen.

Er ontstaat in het dorp toenemende ontevredenheid over de rol en het regentesk gedrag van het college van B&W en de houding van de gemeenteraad in deze datatruc .

Daarom maken we nu het volledige verslag bekend incl. alle aanwezigen bij die bijeenkomst.

Om privacy redenen zijn de 2 andere  onderwerpen gelakt.

Conclusie  : Bij deze besloten vergadering waren alle politieke partijen aanwezig en akkoord met de aankoop van 115 ha , waarvan 80 ha ten behoeve van het datacentre.

De gemeenteraad , het hoogste rechtsorgaan binnen de gemeente wordt niet gehoord en heeft  in Zeewolde dus niets in te brengen.

Dat is een zeer zware overtreding van de gemeentewet.

Het verklaard meteen het ontwijkende gedrag van veel gemeenteraadsleden .

De beslissende raadsvergadering van 24 juni kan nu wel van de agenda. Allemaal komedie.

Is het onverwachts , nou nee , maar er liggen wel 160 zienswijzen die het met de plannen niet eens zijn. Daar hebben deze gemeenteraadsleden dus ook lak aan .

En wat nu als de Raad van State de plannen afwijst ?

Iemand zei : in  Zeewolde wordt de democratie en het landschap in 1 keer vermoord.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente kocht alvast grond voor het datacenter

Kopie van het verslag . Om privacy redenen zijn 2 andere onderwerpen zwart gelakt.

Het college van B&W heeft al in een veel eerder stadium landbouwgrond aangekocht in het plangebied dan zij haar inwoners voorspiegelt.

Dat blijkt uit een verslag /afsprakenlijst van 18 maart 2021 van het presidium waarbij alle politieke partijen aanwezig waren.

In het verslag van 18 maart wordt verwezen naar  diverse besloten raadsvergaderingen over de aankoop gronden Trekkersveld IV. (punt 5). Plaats van vergadering : Aardzee/Sealevel ?

Wat blijkt . De eerste uitgekochte veehouder vertrekt  al in mei 2021 uit het beoogde plangebied .

De gemeente neemt met de aankoop een financieel risico van ca € 30 miljoen indien de bestemmingsplanwijziging niet door gaat. Gelukkig is er ons alternatief plan A.

De gemeenteraad moet zich op 24 juni eerst nog uitspreken over het wel of niet vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan.

Er zijn 160 zienswijzen /bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend , waarvan er eental bij de Raad van State zullen worden uitgevochten.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond en “groene stroom”gebruik van 1.380 GWh/jaar = Amsterdam en Utrecht samen.

Ondanks de inschakeling van een professioneel reklameburo om de inwoners van Zeewolde voor haar dataplannen te winnen , groeit de weerstand  met de dag.

Dat is het gevolg van feiten, cijfers en gemeentelijke uitspraken die elkaar tegenspreken .

Er zijn ruim 160 zienswijzen/bezwaren ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan door een groot aantal maatschappelijke organisatie waaronder VNO-NCW ,LTO -Noord , (Land- en Tuinbouw Organisatie) ,  Bedrijfskring Zeewolde, diverse ondernemers , de Stichting Datatruc namens inmiddels meer dan 1100 betrokken inwoners uit Zeewolde  enz.

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een natuurvergunning krijgen ruimer toegang tot de bestuursrechter . Zo kan er nu zonder voorafgaande zienswijzen beroep ingesteld  worden tegen omgevingsrechterlijke besluiten en besluitonderdelen. De uitspraak is van 15 april 2021 bestuursrechtspraak Raad van State. Later meer uitleg hierover.

In de volgende berekening  vergelijken we het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde met dat van het mogelijke datacentre.

Bestuurders en voorlichters beweren namelijk dat het energiegebruik van het datacentre , slechts  2x het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde zou zijn.

Wij berekenen dat het datacentre geen 2 x , maar 56 x meer energie gebruikt dan alle  huishoudens in Zeewolde !

 • Daarbij de vraag : Als het energiegebruik volgens info van de gemeente zo laag ( 2x) zou zijn, waarom bouwt Tennet voor het datacenter dan een transformatorstation van 45.000 m2 ? Dit transformatorstation levert geen bijdrage en zorgt niet voor verbetering van de “energiesnelweg” Het datacentre neemt immers alleen maar energie af. 
 • De uitbreiding van het huidige transformatorstation aan de Bosruiterweg zorgt wel voor de verbetering van de “energie snelweg”. Door deze uitbreiding kunnen het Windpark Zeewolde , diverse zonneparken en nieuwe duurzame initiatieven hun productie aan het energienet leveren.

Het  jaarlijkse verbruik van het Datacentre is volgens het ontwerp bestemmingsplan  1.380 GWh/jr.

1.380 GWh = 1380 MWh/jr.

Het datacentre zegt gebruik te willen maken van 100% duurzame energie .

Wij maakten  een vergelijk met duurzame energie opgewekt door windmolens en zonneparken.

Een 70 m windmolen produceert 1 MW /jr. als het waait.

Een ha zonnepanelen produceert eveneens 1 MW/jr, als de zon schijnt.

Er zijn dus 1380 windmolens of 1380ha zonneparken nodig om 1380 MWh/jr te produceren.

Op het grondgebied van Zeewolde staan nu 400 windmolens  en die zorgen volgens de Provincie Flevoland voor verrommeling van het landschap. Ook zonneparken wekken steeds meer weerstand op.

Het vergelijk met het stroomverbruik van alle ca 8800 huishuishoudens in Zeewolde.

De norm : het aantal huishoudens is 1/3 van het aantal inwoners ( Bron ; CBS)

Alle inwoners van Zeewolde , ca  8800 huishoudens gebruiken ca 2800 kWh/jr. 24.640.000kWh/jr. = 24.640MWh/jr. = 24.64 GWh/jr.

Dan de som : 1.380 GWh/jr : 24,64 = 56 x

8800 huishoudens horen bij een Zeewolde met ca 22.700 inwoners.

56 x 22.700 inwoners is een stad met  1.271.200 inwoners.

Het energieverbruik van 1.380 GWh/jr  hoort  bij het verbruik van de stad Amsterdam met 833.624 inwoners en de stad Utrecht met 357.319 samen,

Conclusie : het datacentre gebruikt geen 2 , maar  56 x meer energie dan alle inwoners van Zeewolde en net zoveel als Amsterdam en Utrecht samen.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond en hoe Zeewolde in een hinderlaag wordt gelokt.

Nog nooit was Zeewolde zo negatief in het nieuws als het over duurzaamheid en energietransitie gaat.

Een datacentre van 166 ha naast een windmolenpark en een wethouder de Jonge die glashard verkondigt dat het datacentre dat niet gaat gebruiken.

Maar dat het datacentre belooft heeft om haar “groene stroom” elders in Nederland of in de rest van te wereld te zullen opwekken. Echt beloofd …..

Oorzaak van de toenemende weerstand tegen het plan zijn deze uitspraken van ex-luitenant en wethouder de Jonge.

Hij vindt als tijdelijke wethouder duurzaamheid de rol van Zeewolde  in de energietransitie niet meer belangrijk.” We blijven toch wel eerste “.

Zeewolde , duurzaamste gemeente van Nederland  ? Niet meer belangrijk .

Zonneparken, windmolens , schoon water en een duurzaam polderlandschap ?

Deze doelstellingen zijn niet meer van belang voor de ex-luitenant .

Hij verkoopt liever de ruimte en de ziel van Zeewolde voor een handvol dollars aan een projectontwikkelaar .

Deze wethouder economische zaken die kennelijk zijn gemeentebegroting niet onder controle heeft , kent maar één doel :

Gratis grond voor een datacentre en vast mooi weer spelen met de onbekende opbrengsten uit de OZB .

( Die OZB opbrengsten zijn vanuit een regulier bedrijventerrein hoger door een hoger bebouwingspercentage. (SV).

Het bedrog en de datatruc van het beestje zitten diep verborgen in het plan . 

Vandaag 2 belangrijke pagina’s tekst uit het ontwerp bestemmingsplan met uitleg over 20 ha = 200.000 m2 datahallen en 20 ha condensors enz.

De eerste 200.000 m2 bebouwing bestaat uit 5 datahallen van 500 m1 lang, 80 m1 breed en 20 m1 hoog , voorzien van 200.000 m2  bijgebouwen ( condensors enz. met onbeperkte bebouwingsvrijheden.  Het totale bebouwde dataplan komt daarmee op  400.000 m2.

De “reserved zone” bestemd voor toekomstige uitbreiding met 55 ha = 550.000 m2 is in deze cijfers nog niet meegerekend.

 • De oppervlakte van alle bedrijfsdaken van alle bedrijventerreinen nu in Zeewolde is ca 315.000 m2.( bron: Stec)
 • De oppervlakte van alle hyperscale datacenters op dit moment in Nederland en gevestigd in Middenmeer en Eemshaven : 74.500 m2; 80.000 m2: 31.500 m2: 112.000 m2 = 298.000 m2. (bron; Rho-2020)

De gemeentevoorlichting  beweerd op haar website , dat bij een eventuele uitbreiding van het datacentre het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Dat is pertinent onjuist. De bestemming van het terrein veranderd immers niet. En een omgevingsvergunning  heeft deze projectontwikkelaar helemaal niet nodig , zie  hiertoe blad 2 .

In het ontwerp-bestemmingsplan zijn 200.000 m2 “bijgebouwen” van 15 m hoog , bedoeld voor condensors enz. niet opgenomen. Het kan dus toch gekker.

Leest u zorgvuldig de Datatruc.

Blad 2.        200.000 m2 bijgebouwen zonder beperkingen .

Later meer:

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gratis grond voor datacentre.

Zo ziet het plangebied tussen de Baardmeesweg , de Knardijk en de Gooiseweg er uit sinds de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in 1968.

En zo wordt het als we de plannenmakers van Mister XXL hun gang laten gaan.

En dit is het eindbeeld wanneer het terrein van 166 ha is volgebouwd met datahallen van 500 m1 lang.

Een bekend zuid afrikaans spreekwoord luidt

As jij kan lieg, kan jij ok steel.

Het was de afgelopen week een veelbesproken onderwerp , maar direct toepasbaar op de plannenmakers van het Datacentre . Zelf de afdeling voorlichting van de gemeente sloot zich bij hen aan. Slechte zaak dames en heren.

Een ding werd pijnlijk duidelijk : Alle adviseurs werken in opdracht en worden betaald door Mister XXL . De slager beprijst en keurt dus zijn eigen vlees en de gemeente klapt vrolijk mee! 

De bezwaartermijn is 6 april gesloten.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder De Jonge beantwoordt tien vragen over komst datacenter

Wethouder Egge Jan de Jonge (bron Zeewolde Actueel)

De gemeente Zeewolde organiseerde op maandag 29 maart een digitale informatiebijeenkomst over de plannen die er zijn om een datapark te vestigen op Trekkersveld IV. Zeewolde Actueel voelde verantwoordelijk wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) alvast aan de tand.

Helaas verliep dit zonder interruptie van de vragensteller, waardoor betrokken Zeewoldenaar G.J. van der Heide (zie ook zijn reactie op ons eerdere bericht) graag voor de mensen die er wat minder in zitten op deze pagina alle tien de antwoorden van doorzichtig kenniscommentaar voorziet (zijn commentaar in cursief rood):

 1. U zei trots dat Zeewolde in de ‘Champions League’ kwam te spelen. Maar is die stap niet veel te groot voor een ploeg uit de onderafdeling? 

De Jonge: “De Champions League was om aan te geven dat de ontwikkelingen momenteel megagroot zijn. We moeten op een heel ander niveau denken en zaken doen. Ook zullen we spelers moeten zoeken die op dat niveau mee kunnen doen. (Is zaken doen met een fietsfabriek die zich op het industrieterrein gaat vestigen en de gemeente meer oplevert per m2 en ons landschap meer intact laat en niet bederft een te laag niveau?) De provincie participeert bijvoorbeeld al vanaf dag één. Voor Zeewolde alleen zou dit een veel te grote ontwikkeling zijn. De vraag was ook niet van ons, het bedrijf kwam naar óns toe. Overigens zie ik Zeewolde niet als een gemeente die op dit moment in de onderafdeling speelt.” (Nee, we hebben al een casino, een Tata Steel, een Uber taxidienst, we zijn geen dorp meer maar stad en tikken de 100.000 inwoners volgend jaar aan, tja dan spreek je niet meer over spelen in de onderafdeling. Klopt! Maar nu de werkelijkheid: Een technoreus zocht veel ruimte met de minst mogelijk te verwachten publieke weerstand en een meewerkende gemeente. Het is Zeewolde geworden )

 1. Wat heeft Zeewolde geleerd van wat er mis is gegaan (met het datacenter) in Wieringermeer?

“We hebben contact en volgen de ontwikkeling in Noord-Holland. (Zouden we de intensiteit van dat contact, normaal in een Wobverzoek, mogen zien? Het lijkt er namelijk op dat het contact er helemaal niet is geweest, als je de weglatingen in de informatie in ogenschouw neemt en als je de beantwoording van vraag 3 bekijkt t.a.v. personeel in de Wieringermeer) De situatie is slechts deels vergelijkbaar. (klopt, wij praten hier in Zeewolde over het allergrootste datacenter van Europa en het één na grootste op de wereld) De datacenters in Noord-Holland staan er al enige jaren en zijn geplaatst op basis van de kennis van destijds. Inmiddels zijn we veel verder in ontwikkelingen en inzichten. We weten nu bijvoorbeeld veel beter hoe je met restwarmte om moet gaan. (deze zin even goed onthouden i.v.m. antwoord vraag 7. Er is nl. geen oplossing voor de restwarmte) Ook gebruiken we geen drinkwater bij het koelen, maar oppervlaktewater. (is juist) In Noord-Holland kwamen de windmolens er naderhand, hier hebben we al een jarenlange traditie. (Welk verband wordt hier bedoeld? De wethouder vergeet met deze omzwachtelende taal dat we een transitieplicht hebben. Door het datacenter te accepteren, moeten we links- of rechts om, de grijze stroomafname van het datacenter compenseren met molens of zonnepanelen) En vergeet niet dat wij nauw samenwerken met provincie, waterschap en omgevingsdienst.” (verzacht die samenwerking die genoemde plicht???)

 1. Het bedrijf is goed voor de werkgelegenheid, zegt u. Kunt u dit nader specificeren?

“Er zijn twee soorten, de werkgelegenheid in de constructie- en in de operationele fase. (klopt!) Bij de constructiefase gaat het om 1.200 tot 1.500 werknemers over een periode van vijf tot zeven jaar. Bij het aantrekken van personeel wordt er gekeken in een cirkel van 60 km rond Zeewolde. (“wordt er gekeken …………. “, is dat soms: de gemeente kijkt op de bouwplaats naar woonachtigheid, afkomst, geboorteplek van de  werknemers?? Ben zo vrij dat niet te geloven. Over het algemeen gaat de REUS daar over en iedere keer wijst de praktijk weer uit dat de bouwende werkers Schotten, Ieren of Polen zijn, zoals ook in de Wieringermeer was te zien. Die moeten ook nog eens op een krappe woonmarkt gehuisvest worden. Door soepele vergoedingsregelingen voor het wonen van Microsoft (in de Wieringermeer) drijft het de huurprijzen ook nog eens flik op. Zou de wethouder weten dat Purmerend, Deventer en Culemborg binnen die 60 kilometer zone liggen?  Hoezo, werk voor de streek hier?) Het gebied moet bouwrijp worden gemaakt, de hallen moeten worden geplaatst enz. In de operationele fase zijn er 410 arbeidsplaatsen. De helft ervan vraagt om theoretisch scholing:  (Hier is sprake van stapeling van onwaarheden. Jammer, want het is niet moeilijk na te gaan. Het te verwachten aantal werknemers is hooguit 125, maar zelfs dit getal pakt lager uit omdat de robotisering verder is toegenomen in deze branche. En het hoge opleidingsniveau dat vanuit ons dorp of regio aan zou kunnen haken, klopt ook niet. De bright site werkt vanuit India, Canada of de VS, en is niet in dat gebouw aanwezig. Er werkt heel veel bewakings- en schoonmaakpersoneel en verder veel monteurs (voor koeling). Daarnaast veel zijn er veel camera’s, hekken van drie meter hoog, een paar Mechelse herders en niet Nederlands sprekende onbekenden in een pak. Kortom geen campus – dat is voor Einstein en Robert Dijkgraaf op Princeton –  maar een kazerne met een kazernesfeer en regiem) mbo-4, hbo en universitair. Daarnaast zijn er praktisch geschoolde medewerkers nodig. Denk aan beveiliging en horeca. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle toeleveranciers. Ik verwacht echt dat Trekkersveld IV voor een enorme spin off gaat zorgen.” (een omgeving waar een beambte van het Hoogheemraadschap wordt weggejaagd door bewakingspersoneel – zie incident bij de Wieringermeer – en dus een datacenter dat niets met de lokale sfeer te maken wil hebben. Het center wordt niet onze sociale vriend, is op zichzelf, los van alles en iedereen die hier woont, een geval van het aspergesyndroom)

 1. Waarom wordt er zo geheimzinnig over de naam van het bedrijf gedaan? Wanneer wordt de naam bekendgemaakt?

“Dit is niet geheimzinnig, maar netjes. Bij internationale acquisitie wordt er altijd met een codenaam gewerkt. Vergeet niet dat concurrenten van het bedrijf mee kunnen kijken. (naam-geheimhouding is nog wat anders dan de hele aanloopprocedure, de plannen, het appèl op burgers om mee te denken, onder de pet te houden. De naamgeheimhouding lijkt wel een troefkaart in het hele spel te zijn geweest. Een Passe-Partout voor al het zwijgen, inclusief de  zwijgplicht voor raadsleden en ambtenaren. De democratie wordt hier danig gekneusd. Daar zou Pieter Omtzigt rapport over kunnen maken en schande van kunnen spreken. De hele gang van zaken staat mijlen ver van burgerparticipatie) De gemeenteraad neemt op 24 juni een besluit over het bestemmingsplan. Eventueel volgt er nog een procedure bij de Raad van State. Uiteraard zal dan de naam van het bedrijf openbaar worden.”

 1. Kunt u meer duidelijkheid geven over waar de energie vandaan moet komen? Komen Zeewolde en het Wolderwijd straks (nog) vol(ler) met windmolens te staan? 

“De energie komt van het hoogspanningsnet. (Klopt en dat is in Nederland nog zwaar donker grijs) Alle energie-opwekkers in Europa leveren daaraan. Iedere inwoner en elk bedrijf gebruikt die geleverde stroom. (Klopt, we zijn allemaal zwaar gemengde afnemers) Een datacenter elders in Nederland of bijvoorbeeld in Duitsland kan precies dezelfde stroom gebruiken. Er kan geen link worden gelegd met het Windpark Zeewolde, zo werkt het niet. (Die rechtstreekse link met het windpark is er niet maar de link met het volume molens in de hele regio natuurlijk wel als je doordenkt over de regionale verduurzamingsplicht voor de komende tien jaren tot 2030. Die transitietoekomst wordt nu zwaar verstoord door deze grijze afnemer. Als hij groen gaat gebruiken is dat virtueel, dan koopt hij certificaten, (dat is zoiets als trek in sardientjes hebben en dan lege blikjes sardientjes aankopen voor als je honger hebt) en als hij die in Nederland koopt dan kan Nederland als land minder groen aan een ‘ander’ in het land leveren en als hij die in Noorwegen koopt – het blijft virtueel let op!! – gaat Noorwegen en breder gezien heel Europa er als werelddeel in z’n groene transitie op achteruit. Dat is toch geen moeilijke rekensom? Als je dan volhoudt dat het datacenter eigenlijk groen is dan doe je als een roker die met roken belooft te stoppen en als gebaar z’n sigaar van z’n vestzak naar z’n broekzak verhuist) Wel is de doelstelling dat de hoeveelheid te gebruiken stroom groen wordt opgewekt in Nederland. (Vergeef me de beschuldiging maar dit is een valse insinuatie. Het is of of. Of je neemt groene stroom af ten koste van een andere Nederlander of je zorgt voor bijbouwen van molens of zonnepanelen onder jouw vlag, maar dan krijgen we dus meer molens in onze regio. i.v.m. die regioplicht. Het lijkt erop dat de gemeente deze twee walletjes waar ze nu van willen eten niet goed overziet) Daarbij is het klinkklare nonsens dat het datacenter twee keer zoveel stroom zou gebruiken als heel Amsterdam. Twee keer Zeewolde, dat komt er dichterbij.” (Hier zijn verschillende uitkomsten over te lezen, dat geven we toe, maar de cijfers zoals ik ze lees vermelden het volgende. Het windpark Zeewolde produceert 320 MW, goed voor bijna 230..000 huishoudens en het datacenter heeft 1380 MW nodig. Dat is ruim vier keer zo veel. Behalve natuurlijk als het datacenter, zoals in de Wieringermeer, binnen afzienbare tijd dubbel of meer uitbreidt.)

 1. Met het datacenter komt Zeewolde onder druk te staan als ‘duurzaamste gemeente’ van Nederland. Hoe belangrijk is dat predicaat voor Zeewolde?

“Volgens de huidige standaarden staan wij altijd bovenaan. Geen enkele gemeente heeft zo’n grote te gebruiken oppervlakte en zoveel windmolens. Wil je ons daarbij inhalen, dan zul je heel wat windmolens moeten bouwen. Dat zal niet meer gebeuren. Windmolens liggen sowieso overal gevoelig. Bovenaan staan op de duurzaamheidsladder is voor ons ook geen doel op zich. (Waarom niet? Waarom zullen we in deze vraatzuchtige wereld niet op zo’n vlak bovenaan willen staan? Texel is ook trots op z’n zeer vlotte energie-neutraalheid. Alsof er geen Championsleague  en trotsheid in natuur, landschap, zuinig verbruik zou bestaan?) Dan zou geen enkele ontwikkeling meer mogelijk zijn. (Geen enkele?  Waarom nou overdrijven als we het over industriële kleinschalige bedrijven of startuppers hebben in plaats van techno reuzen in Zeewolde? Er zijn genoeg kleinere bedrijven – dat is bijna ‘de rest’- die zich willen vestigen) Laten we reëel zijn: ergens in Nederland of Europa zou dit datacenter moeten komen (als je Europadenker bent, juist dan zou je daar wel aan moeten denken. De Wieringermeer is met de plannen van de regio binnenkort bezitter van 5 superdozen, verfoeilijk in het landschap, de Wieringermeer is z’n fietsfavorietenplek, z’n toeristenspot, z’n landelijke look helemaal kwijt, het is niet om aan te zien. Akkoord, er zijn datacenters nodig, maar wij zijn nu bezig de digitale fietsenstalling te worden van een flink stuk wereld. Zo ook stallen wij Zuid-Afrikaanse data in de Wieringermeer. Verder verwerken wij voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten en andere delen van Europa. In dit piepkleine landje met bijna 18 miljoen mensen zouden we er juist goed aan doen Europees te denken en de vestigingen in meerderheid in Frankrijk, Zuid Duitsland, Polen te plaatsen. Waarom trekken we dat hier naar toe? Dat is eigenlijk nog nooit uitgelegd en om het onderwerp van ‘noodzaak’ wordt angstvallig heen gezeild en is door de gemeente bij de landelijke politiek onvoldoende naar gevraagd!!! ) , we maken er allemaal gebruik van en ook nog eens steeds meer. Hier kan het efficiënt. (ja heel efficiënt, ten koste van water, stroomafname, verbindingen, vervuiling, uitzicht. Het is vooral ook efficiënt omdat het hier zo stroom-gesubsidieerd goedkoop kan. Zo kan ik het ook: efficiënt zijn! Misschien kunnen we ook efficiënt alle afgereden autobanden van Europa verzamelen en verwerken om onze ‘begroting stabiel’ te maken. Maar willen we dat? Willen we ten koste van alles het smerigste afvoerputje van Europa worden?) Het bedrijf zou ook naar Polen of Hongarije kunnen. Dan gaat het op grijs of op steenkool.( is een valse suggestie. Hier in Nederland gaat stroomopwekking ook nog heel erg op kolen, olie, gas en kern. We doen het slechter dan Hongarije want we bengelen Europees onderaan in het verduurzamingsvolume. Ons duurzame stroomaandeel is nog onder de 10%, waar dan ook nog biomassa in verwerkt zit.) Sorry, zo zit ik niet in elkaar.” (Eerst even het Europese rijtje lezen meneer de Jonge want u beledigt tientallen landen door onszelf onterecht zo hoog in te schatten.)

 1. In Noord-Holland is er veel commotie over de grote hoeveelheid drinkwater die nodig is voor de datacenters daar. Hoe zit dat in Zeewolde? En zwemmen er straks tropische vissen in de Hoge Vaart?

“Wij gebruiken geen drink-, maar oppervlaktewater. In Hollands Kroon wordt er gesproken over 525 kuub per uur, bij ons gaat het om 54. (Het getal van 525 heb ik nagevraagd bij het Heemraadschap Heerhugowaard en klopt heel erg niet (= 7 kuub per uur) maar de 54 klopt wel) Het afvalwater gaat naar de riolering, het koelwater komt terug in de Hoge Vaart. (belangrijk is ook het verschil in liters, tussen inlaat en uitlaat, te vermelden. Dat verzuimt de wethouder, Hier de getallen: inlaat 2.365.000 kuub per jaar, lozing 1.892.150 kuub. Dat is een wateronttrekking  van 472.000 kuub per jaar. Dat zullen de 200 boeren rondom niet lekker zitten bij mogelijke beregeningsverboden. Daarbij zijn er strenge controles op de temperatuur en de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen.  (De M.E.R. is nu al niet zo streng en baseert zich op verwachtingen volgens aangeleverde procesbeloftes, hoe denkt meneer de gemeente een strenge controle te realiseren? Dat mag wel eens beschreven worden in termen van sanctiemiddelen bij overtreding. Een ander niet nader omschreven waterpunt is dat het datacenter een reserve waterreservoir voor slechts 48 uur voor zichzelf creëert. Dat lijkt me met alsmaar toenemende tropische dagen in Nederland zwaar aan de zuinige kant. En reken er nou maar op dat het datacenter contractueel nooit een hapering in de watertoevoer tolereert!) Dat van die tropische vissen is een broodjeaapverhaal. Het water zal op moment van lozing hooguit één graad warmer zijn. ( ‘we weten nu veel beter met de restwarmte om te gaan’ (zie vraag 2). Nu volgt er wat onbegrijpelijkheden. Door mij geschatte winterwater-temperatuur 6 graden, plus 1 = 7 graden??? Is dit geschikt als restwarmte? Ja? Dan kunnen we de Hoge Vaart wel permanent op het verwarmingscircuit van Zeewolde aansluiten. Geschatte zomerwatertemperatuur: 21 graden, plus 1 = 22 graden. Dit heet aquaquadabra. We weten dat er een permanente uitstroom van rond de 27 graden komt waarin geen warmteproducent voor huishouding in geïnteresseerd is vanwege onrendabele uitgangspositie) Vergeet niet dat het waterschap heel streng meekijkt en het datacenter niet anders behandelt dan agrariërs.”

 1. Hoe krijgt het datacenter een passende plek in het landschap? 

“Er is veel aandacht voor landschappelijke inpassing. Mede daarom heeft het bedrijf zo’n grote oppervlakte op het oog. De bebouwing beslaat straks ongeveer een derde deel daarvan, de rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.” (Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat de politiek goedgelovig is met zoveel schrijnende voorbeelden om ons heen? Waarom koopt een datacenter een stuk grond zo groot als Monaco om dat vervolgens maar voor één derde te bebouwen? Dat is echt niet om een soort Vondelpark voor de werknemers er omheen te plooien en wat Johan Cruyff-veldjes voor wat beweging in de pauze. (Toch Champions League dus!) Hoge hekken zullen om de rechthoekige dozen gebouwd worden en de landschappelijke inpassing is vooral een papieren belofte. En dan komt de aap uit de mouw tijdens het 2e vestigingsjaar: Die overige twee derde is om nog verder uit te breiden zonder de lastige rompslomp van de MER of ingewikkelde vergunningen, die kun je dan overslaan. En dan begrijpen we ook dat sommige kranten spreken over een stroomverbruik dat gelijkt op de afname van een grote stad. Beste mensen, dit is het vaste stramien. De datacenters bouwen altijd meer dan aangekondigd , ze worden groter, nemen meer water, meer stroom, vervuilen meer de omgeving, geven meer avond- en nachtlicht, krijgen nog meer macht, lappen nog meer lokale regels gebruiken aan hun laars en kopen er vier Mechelse herders bij. En dan is het een onomkeerbare ramp en een eeuwige ergernis voor burgers en boeren. Weest gewaarschuwd voor de verborgen agenda, in de Wieringermeer is het precies zo gegaan en het is niet eens klaar want er moeten er nog 4 of 5 gebouwd worden.  

 1. Het onderwerp ‘datacenter’ leeft momenteel behoorlijk in Zeewolde. Hoe belangrijk is het draagvlak onder de bevolking voor u? Of is draagvlak in de gemeenteraad voldoende? 

“Voor het bedrijf zelf is draagvlak heel belangrijk (Daar geloven we eerlijk gezegd niets van. Ze zouden hun data zelfs bij onze lieve Heer in de gastenkamer willen stallen als er kansen lagen. Ze hebben niets op met hun omgeving, op een schenking aan een vereniging na van 1000, – Euro) en voor ons als college eveneens. Draagvlak niet alleen in de gemeenteraad, maar ook onder de bevolking. (Voor draagvlak is het al bijna te laat. Dat komt er van als je het aanpakt zoals de voorstanders-politici hun weg hebben gebaand. Namelijk: door het weghouden van informatie, door onrealistische voorspiegelingen, door niet de referentie van andere datacenters bij de info ernaast te leggen, door de stem van het volk en kritische journalisten te negeren, door geen experts publiekelijk aan het woord te laten.) Het bedrijf wil in positieve zin iets betekenen voor de inwoners van Zeewolde om iets wat zij ‘in hun achtertuin’ hebben. (Hoe is de volgorde? Leven wij in de achtertuin van hun, of zijn zij de lelijke schuur in onze tuin?) Daarvoor is er ook een communityprogramma ontwikkeld, dat scholen en maatschappelijke organisaties wil ondersteunen op het gebied van innovatie, techniek en een gezonde samenleving. Het programma is gericht op jong en oud.” (Voor naïef en goed gelovig. Ahum. Mogen we wethoudersalarissen voor 2 jaar inhouden in 2028 als dit allemaal niet gebeurd?)

 1. Er komen vast nog wel meer vragen. Mogen we daarvoor een nieuwe afspraak maken?

“Vanzelfsprekend. We willen als college zo eerlijk en transparant mogelijk zijn gedurende het hele proces. Vergeet niet dat het om een enorm belangrijke ontwikkeling voor Zeewolde gaat.” (Is meneer de Jonge bereid om in de eerste helft van april een door publiek te bekijken videogesprek aan te gaan met 1. Een goed geïnformeerde (politieke) tegenstander van dit plan. 2. Met een ervaringsdeskundige uit de Wieringermeer? 3. Met een door de burgers aangebracht persoon met veel kennis?)

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen