Datacenter : 160 bezwaren , nu gesteund door het advies van de Commissie-MER

De onafhankelijke Commissie heeft een negatief oordeel uitgesproken over het door de initiatiefnemers opgestelde milieueffectrapportage , de MER.

Het advies van de Commissie dwingt de plannenmakers van de gemeente en PolderNetworks om vrijwel opnieuw te beginnen en veel meer onderzoek te doen naar de milieugevolgen van de mogelijke komst van een hyperscaledatacenter van 166 ha.

Naast de kritiek op de onvolledigheid en een groot aantal tekortkomingen in de MER , begint de Commissie met de vraagstelling : waarom in Zeewolde ?

In de door de plannenmakers opgestelde MER heeft een locatie -afweging plaats gevonden.

Daaraan voorafgaand was Zeewolde in Nederland als “beste” uit de selectie gekomen .

Vanwege de beschikbare ruimte , het benodigde koelwater , de “groene stroom” , de geringe te verwachten weerstand ( 4 boerenbedrijven) en een gemeente die mee wil werken.

Met een quickscan zijn vervolgens de voor-en nadelen beschreven van 3 lokaties in Zeewolde.

Lokatie A aan de Gooieseweg , lokatie B aan de Schollevaarweg en lokatie C aan de Bloesemlaan.

In de quickscan is globaal ingegaan op de milieueffecten van deze locaties .

PolderNetworks wenste lokatie A aan de Gooieseweg . De projectontwikkelaar wilde niet aan de “achterkant van het Trekkersveld ”  zitten.

Ter onderbouwing van de keuze voor Zeewolde misbruiken de plannenmakers  het rapport ” Ruimtelijke Strategie Datacenters”

De Commissie verwijst fijntjes direct naar het feit dat de landelijke overheid in dit rapport  Noord Holland en Groningen  als zoekgebied heeft aangewezen voor de ontwikkeling van hyperscale datacenters.

De zone Almere -Zeewolde-Lelystad-Dronten is  wel genoemd, maar dan als zoekgebied waarvan meerdere bedrijven tegelijk gebruik van maken.

PolderNetworks wil echter een hyperscale datacenter van 166 ha ontwikkelen voor één marktpartij , die daarmee een monopolie-positie in Europa- de wereld  verkrijgt.

De Provincie Flevoland verwacht pas in 2023 beleid te hebben ontwikkeld voor de vestiging van datacenters. Inmiddels is er 10 ha in Lelystad vergund en zijn er plannen voor nog 150 ha in het Oosterwold , eveneens in de  gemeente Zeewolde .

De huidige plannen in Zeewolde stroken op geen enkele manier met de Wet ruimtelijke ordening , de Wro.

 Via de zgn.Laddertoets duurzame verstedelijking moet worden aangetoond, dat het oppervlakte van 166 ha noodzakelijk én nergens beschikbaar is.

Maar de projectontwikkelaar geeft zelf aan dat zijn plannen ook passen op 52,5 ha.

Om te eindigen met de zin : de initiatiefnemer, (PolderNetworks),  wenst 166 ha.

Aha, dan is het maar duidelijk wie hier op dit terrein van 166 ha  de dienst uit wil gaan maken !

Het uitgebreide rapport van de Commissie MER  leest u in ons vorige artikel .

Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet ,

Redaktie OnsZeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.