Belangrijk hoger beroep over het Crematorium .

De voortslepende rechtzaken tegen de komst van crematorium op het industrieterreinTrekkersveld 3 zijn de laatste fase in gegaan.

Woensdag 4 juli diende het hoger beroep van Grocon  bij de Raad van State tegen de weigering van de gemeente Zeewolde om een vergunning te verlenen in het kader van de Wet op de lijkbezorging.(Wlb)

Zonder deze vergunning is zowel het technisch crematorium , dan wel een breed crematorium met uitvaartcentrum niet mogelijk.

De wet  Wlb ziet toe op een gepaste lijkbezorging. Veel is in die wet niet geregeld, maar de privacy en het respect op het terrein en tijdens een rouwdienst moeten wel gewaarborgd zijn.

In de rechtszaken tussen voorstander (Grocon) en de tegenstanders , bewoners, bedrijven en gemeente gaat het erover of de lokatie geschikt is voor een crematorium met een uitvaartcentrum. Kortom of de lokatie  respectvol is om afscheid  te nemen of respectloos omdat het op een industrieterrein is gelegen.

En of de gevestigde bedrijven hun normale bedrijfsactiviteiten kunnen blijven uitvoeren !

De tegenstanders vinden van niet. Een respectloze lokatie  vanwege industriegeluiden  , stof , vrachtauto’s , piepende kranen enz.

De zitting spitste zich toe op het feit, dat de rechtbank Midden Nederland in 2017 de verleende vergunning heeft gehandhaafd , maar de bewaren daartegen wel in stand heeft gelaten. Hoe krom kan het zijn!

In dit onderdeel meende de Provincie Flevoland destijds , dat de gemeente Zeelwolde  ten onrechte de vergunning had geweigerd  en kende deze toe .Tegen die beslissing  gingen bewoners , bedrijven en gemeente in hoger beroep bij de Raad van State.

Woensdag j.l. bleek de vlag er anders voor te hangen . Bij de Provincie Flevoland begrijpt men inmiddels ook,  dat de lokale gemeenschap van Zeewolde  wel een crematorium wil , maar niet op een industrieterrein . De advocaat verkondigde dat zij er nu “blanco ” in staan.

Dat betekend feitelijk  dat het college van B&W  zelf mag besluiten. En zij waren al tegen de komst van een crematorium op die plek.

Tijdens de zitting werd door de juriste van Grocon  opnieuw verwezen naar het eerste overleg met de Gemeente Zeewolde over een mogelijke vestiging van een crematorium .

Zij beweerde , dat de Grocon zelfs door de burgemeester hartelijk welkom is geheten met zijn plannen .

Er zou gezegd zijn; “Wees welkom, dit is een bedrijfstak die wij nog niet kennen , Zeewolde is een blinde vlek.”

De juriste van Grocon beschuldigde de bezwaarmakers en de bedrijfskring Zeewolde  van ophitserij tegen de mogelijke komst.

Nu lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat de burgemeester zich met een bedrijfsvestiging bezig houdt.

Waarschijnlijk bedoelde de juriste , de “burgemeester” van het grondbedrijf , destijds  K.C.Hamstra.

Hij werd in oktober 2014 op de geplande lokatie gespot , samen met  Grocon.

Vermoedelijk om er als gemeente beter van te worden door het naast gelegen perceel  er als “restkavel” van ca 6000 m2 bij te kunnen verkopen.

Maar dat liep even anders….

De uitspraak van de RvS is over 6 weken.

De volgende zitting van de Raad van State is op 27 juli en betreft het hoger beroep van Grocon tegen de weigering van de vergunning voor een breed crematorium inclusief een uitvaartcentrum.

Tegen de uitspraken van de RvS is geen beroep meer mogelijk.

Sipke Veenstra.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *