The Ugly Five

The Ugly Five / De Lelijke Vijf…

Toekomstbeeld Trekkersveld IV gezien vanaf de Gooiseweg met de groene Knardijk en de lege Hoge Vaart.

Voor alle duidelijkheid , ik ben niet tegen een datacentrum , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde en daar is hier geen sprake van .

Dan is er maar één mogelijkheid en dat is deze plannen afkeuren en de gemeente Zeewolde verzoeken om een bestemmingsplan , passend bij de schaal van Zeewolde.

Op 2 september is er een openbare raadsvergadering over de “mogelijke” komst van 2 datacenters naar Zeewolde.

Er zijn plannen voor nog een datacentrum van 150 ha  in het Oostervaarderswold .

Op 13 oktober is er een ingelaste commissievergadering over het Datacentrum Zeewolde

Inspreken kan voor beide bijeenkomsten , wel tijdig opgeven via de griffie van de gemeente en om een bevestiging  vragen. Vanwege de verwachten drukte , mogelijk verkorte spreektijd .

Ik heb de pest aan bestuurders die hun financiele zaakjes in achterkamertjes wensen te regelen en de inwoners en bedrijven bewust verkeerd voorlichten. Valse voorlichting.

De plannen voor het datacentrum Zeewolde komen voor rekening van het grondbedrijf van Zeewolde.

Daar schreef ik geen boek , maar wel ongeveer 200 columns over .

Inhoudelijk waren dat verhalen over financiële mislukkingen en misstanden , eerder veroorzaakt door onze lokale  bestuurders .

Ik pleit opnieuw voor een uitgebreid onderzoek naar de boekhouding van het grondbedrijf, wegens aantoonbare misstanden en ambtelijke willekeur.

En hoe zit het met de destijds ( in 1985 !) verleende mandaten van de gemeenteraad aan het college van B&W als het gaat over grondtransacties ?

De gemeenteraad verleende in het verre verleden ( ca 1985) o.a een mandaat aan het college van B&W om grond aan-en te verkopen.

Ook nu is dat grondbedrijf anno 2021  een (financieel) niet te controleren  afdeling.

En opereert het  nog steeds volledig buiten het zicht van de gemeenteraad .

Is het college van B&W feitelijk wel bevoegd om grond door te verkopen aan Polder Networks b.v , met slechts een winst van € 1,12 /m2 ?

Uit de plannen blijkt , dat ” gezien de maatschappelijke weerwaarde van een datacentrum, er geen winst op de grondexploitatie behoeft te worden gemaakt”.

Deze verkooptransacties zonder winst zorgen  nu al voor een tekort in de grondexploitatie van ruim  €7.000.000 , zegge 7 miljoen euro.

Dat verlies in de grondexploitatie loopt op naar meer dan € 10 miljoen en meer als we alle m2 doorrekenen .

En wie gaat dat gratis cadeautje straks linksom of rechtsom betalen ? De bedrijven , de inwoners ?

De toegezegde 35 ha als regulier bedrijventerrein blijken niet te kloppen .

Er is slechts 27 ha bedrijventerrein netto uitgeefbaar , amper genoeg voor een uitgifte van 3 jaar en al helemaal geen plaats voor MKB bedrijven!

Ter vergelijk : Kopers van een kavel bouwgrond aan de Ossenkampweg in de Schelpenbuurt betalen € 375,- /m2 . De verkrijgingprijs destijds € 15,-/m2

Bruto winst voor de gemeente : € 360,-/m2 . minus bouwrijpmaken € 60,- /m2 = netto winst € 300,-m2.

Nieuwe bewoners van die Schelpenbuurt e.o hebben straks wel eerste klasse uitzicht op het hyperscale XXLdatacentrum en kunnen gratis jarenlang  genieten van de bouwwerkzaamheden op minder dan 800 m1.van hun achtertuin. Dat wel.

Kortom : bedrog alom !

De gemeenteraad, het hoogste rechtsorgaan binnen de gemeente , kan alleen toestemming tot verkoop van (bouw)grond verlenen indien de bestemming van het Agrarische gebied is gewijzigd en er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt.

Dat onherroepelijke bestemmingsplan is gezien de 160 bezwaren en de lange juridische weg via de Raad van State voorlopig een utopie  voor de plannenmaker.

Het college van B&W misleide eerder de gemeenteraad met sprookjes over hergebruik van restwarmte , werk en nieuwe banen , maar is nu zelf  onderwerp van nader onderzoek geworden.

Op 2 september 2021  is er dan eindelijk een raadsvergadering waarin het onderwerp Datacentrum voor het eerst openbaar aan de orde wordt gesteld.

Het werd de dames en heren waarschijnlijk toch te heet onder de voeten om het heimelijke onderwerp alleen in de achterkamertjes te bespreken.

De gemeente Zeewolde is inmiddels door de provincie Flevoland onder verscherpt toezicht geplaatst als het gaat over zaken als vergunningverlening en handhaving.

Provinciale Staten van Flevoland spraken zich in juni 2021 in een extra vergadering unaniem uit tegen de komst van  hyperscale datacentrums naar Flevoland zonder dat daarvoor regels gelden en projektontwikkelaars hun slag kunnen slaan.

Voor Zeewolde komt die uitspraak van de provincie als mosterd na de maaltijd .

Tot zover :

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgt ;

Redaktie Ons Zeewolde.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

1 reactie op “The Ugly Five

  1. Het is ook overal hetzelfde, ook in HollandsKroon wordt achterkamertjes politiek bedreven, gelukkig heeft daar de provincie ( voorlopig) een halt toegeroepen door de bestemmingsplan wijziging af te keuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.