De stiekemerds , deel 3 , meer Polenhotels ?

De gemeente Zeewolde heeft volgens informanten aan ca 870  Zeewoldenaren in het Horsterveld en omgeving een brief gestuurd met het verzoek om te willen regeren op haar plannen om “woonfuncties” op kleinschalige bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Volgens de brief van 12 november zou het gaan om een Concept-Visie, maar die visie is er al.

Beter bekeken blijkt het te gaan om een concept-evaluatienotitie.

Allemaal deftige woorden maar het komt er op neer dat de gemeente leegstand en verloedering op kleinschalige  bedrijventerreinen tegen wil gaan door ondernemers de mogelijkheid te bieden om hun bedrijfshallen om te bouwen naar o.a. appartementen en studio’s.

Niemand vroeg zich ooit af hoe die verloedering dreigde te ontstaan .

En nu de plannen uit de hand zijn gelopen  , mogen 870 inwoners/eigenaren er ook nog wat van vinden . Door dat verzoek zijn zij opeens wel belanghebbende geworden!

Over verloedering en leegstand gesproken.

Die leegstand is mede door de gemeente Zeewolde zelf veroorzaakt  door het toestaan  van eindeloze bedrijfsverzamelgebouwen op het Horsterparc en het Trekkersveld. De bouwgrond leverde de gemeente geld op , maar had wel direct zijn negatieve weerslag op de belangstelling voor bestaande bedrijfsgebouwen.

(En over nog meer verloedering gesproken , dan vraag ik u om  een rondje Trekkersveld te doen. ).

U leest de brief en de conceptvisie op www.zeewolde.nl/evaluatieVisie2017 .

U kunt tot uiterlijk 10 december reageren bij de gemeente Zeewolde.

Inmiddels zijn er meer dan  25 aanvragen ingediend.

Die hebben betrekking op panden op het Planetenveld, de Mast, de Jupiterweg ,de Muiderweg en het Gildenveld 2

Daarbij gaat het zeker om een reeks gebouwen van het voormalige  Borati t/m Covebo , de Jupiterweg , de Marsweg en het Planetenveld 2.

Zichtlokaties in woongebieden met honderden bewoners die nergens vanaf wisten.

Tegen deze “wooninitiatieven” is veel weerstand van het gevestigde mkb-bedrijfsleven omdat het in strijd is met het bestemmingsplan en veel beperkingen oplegt aan actieve bewoners/ondernemers.

Zij zijn beducht om in hun bedrijfsvoering te worden beperkt door verkeersoverlast en burgers die mogelijk gaan klagen over geluidsoverlast.

De gemeente belooft dat gevestigde bewoners/ondernemers geen hinder van de plannen zullen ondervinden.

Maar dat zijn loze woorden bedoeld om illegale bewoning te legaliseren en om er huisvesting voor met name arbeidsmigranten te kunnen realiseren.

Ik heb geen bezwaar tegen arbeidsmigranten en ben voor goede huisvesting , maar niet ten koste van alles.

Uit het evaluatierapport valt op te maken dat betreffende bedrijventerreinen eenvoudig zouden kunnen worden omgeturnd tot categorie 1 gebieden met als functie wonen.

Waarbij categorie 2/3 mkb-bedrijven maar zo uit het gebied kunnen worden verdreven.

Ondernemers pesten noem ik het.

Het geldende bestemmingsplan kan dan wel naar de prullenbak. Dat wordt natuurlijk niet zo gezegd maar de gevestigde bedrijven worden er wel langzaam ingeluisd.

De gemeente hield er al vast met een mooi verhaal een aantal bedrijfscontrole’s.

De opstellers van het rapport suggereren  dat grootschalig “wonen” op deze  bedrijventerreinen best  kan prevaleren boven de functie “werken”. Te gek voor woorden.

Het college van B&W ging eerder voorbij aan het negatieve advies van de Bedrijfskring Zeewolde maar ook aan de bezwaren van de actieve mkb-ondernemers op die bedrijventerreinen. Naar de mening van de  omwonenden is al helemaal niet gevraagd.

Wat begon met een 1 enkele aanvraag voor 6 appartementen en studio’s is uitgelopen naar meer dan 25 aanvragen voor meer dan 100 appartementen en studio’s op die terreinen.

Kortom een wildgroei aan aanvragen met name vanuit het Planetenveld , de Marsweg en de Jupiterweg.

ca 870 inwoners in de omgeving van het plangebied mogen nu hun zegje doen maar de rest van Zeewolde kreeg geen bericht !

De actie van de gemeente is er vermoedelijk op gericht om te voldoen aan de wettelijke eis om eerst een draagvlakonderzoek te houden , voordat een vergunning mag worden verleend. Die vergunning is er wel , maar het onderzoek is er niet of wordt betwist.

In het gemeentelijk overzicht 2019  wordt er nog maar eens fijntjes opgeschreven , dat de vestiging van de Polenhotels aan de Bosruiterweg “eindig” is.

Wat vooraf ging :

De gemeenteraad van Zeewolde heeft het college van B&W opgedragen( per 25 juni-2020) om onmiddellijk te stoppen met het afgeven van woonvergunningen  op kleinschalige bedrijventerreinen.Maar toen was het  te laat.

Met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen ( VVD,CDA, CU) maakten de oppositiepartijen  bijgestaan door LZ gehakt van de ingezette beleidsvoornemens om bedrijfspanden op het Krachtenveld en het Gildenveld om te bouwen naar studio’s en appartementen.

Ons Zeewolde berichtte  eerder over het onderwerp.

In een uitzending op de website van de gemeente Zeewolde kunt u dit nog eens goed volgen.

Wat begon met een 1 aanvraag is inmiddels opgelopen naar aanvragen voor ca 100 studio’s en appartementen aan de Marsweg en de Jupiterweg en meer lokatie’s.

Tegen illegale bewoning  is daar de afgelopen jaren niet opgetreden . Ondanks de bewering van burgemeester Gorter dat Zeewolde geen grijs gebied kent , maar alles er zwart of wit is . Ermelo lijkt dan dichtbij.

Dat handhaven had er de afgelopen jaren geen prioriteit volgens juridisch medewerker  Cees Vos.

Hij probeerde nog de zaak eerder dit jaar te bagatelliseren door te verkondigen , dat het slechts om enkele aanvragen ging. Inmiddels zijn het er 25.

De verantwoordelijk wethouder van der Es moet nu zijn naam zetten onder de brief naar ruim 870 betrokken omwonenden .

Het gevestigde en actieve bedrijfsleven maakt ernstig bezwaar tegen het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming en stapt naar de bestuursrechter.

De gemeente  verwijst  naar een oude woonvisie uit 2017. Die is al lang achterhaald. Inmiddels is Zeewolde wel de “Polenhoofstad” van Nederland geworden.

Dat zorgt voor een grote vraag naar woonruimtes door arbeidsmigranten in bestaande woongebieden.

Liever € 1000,- voor een appartement van 36 m2 betalen dan een stacaravan te delen met 5 mannen of vrouwen.

Maar die ombouw van een bedrijventerrein maar een woongebied heeft grote gevolgen voor het gevestigde midden-en kleinbedrijf en de bewoners in de omgeving.

De toekomstige situatie is  goed te vergelijken met de huidige situatie aan de Bosruiterweg .

Tijdens de gemeenteraadsvergadering verklaarde dhr. Hermans van LZ  bekend te zijn met het feit dat er met smeergeld werd /wordt gewerkt om tegenstanders om te kopen.Ondermijning.

En hoe zit het dan met het enorme gebrek aan betaalbare woonruimte voor Zeewoldenaren. Zij staan al jaren met 10-0 achter.

Voor hen is de toekomstvisie nu eigenijk zo : geen werk en geen woonruimte of zoals u wilt geen woonruimte en geen werk.

Het was voor het grondbedrijf van deze gemeente de afgelopen jaren veel lucratiever om bouwgrond voor huizen in de duurdere middenklasse te verkopen.

Die bouwgrond bracht 10x meer op.

 

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

1 reactie op “De stiekemerds , deel 3 , meer Polenhotels ?

  1. de regels met betrekking tot het bepalen van de hoogte van de huur veranderen zeer binnenkort.
    Kleine studio s en appartementen vallen dan veel sneller in de sociale huur. Het verdienmodel van de huisjesmelkers is dan lang niet meer zo rooskleurig en verloedering van die panden ligt om de hoek..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.