Zeewolde mogelijke locatie voor nieuw defensiecomplex.

 

Zeewolde is een mogelijke locatie voor een nieuw te bouwen kazernecomplex in Nederland. ( bron: de Stentor)

Het Ministerie van Defensie heeft in een brief laten weten dat verschillende  locaties worden onderzocht en er meerdere alternatieven worden beoordeeld.

Een defensiewoordvoerder heeft aan de Telegraaf bevestigd , dat zij ook  in onderhandeling zijn met de gemeente Zeewolde.

Het zou gaan om de ontwikkeling van een groot landelijk defensiecomplex waarin alle ondersteunende eenheden van de krijgsmacht worden ondergebracht

Het is de bedoeling dat het nieuwe defensiecomplex op een centrale plek in Nederland komt te liggen .

In het najaar wordt meer bekend gemaakt  over de plannen van het ministerie.

Het Rijk heeft de regie.

Het college van B&W van Zeewolde zegt ” de verdere ontwikkelingen met belangstelling af te wachten”. B&W verklaren nog geen standpunt ingenomen te hebben.

 

Het Rijk heeft aan de Baardmeesweg de beschikking over 80 ha landbouwgrond en er moet nog een oplossing worden bedacht over gronden uit “de erfenis van Meta”.

Polder Networks b.v., de projectontwikkelaar van Meta,  is in dat plangebied nu eigenaar van 86 ha versnipperd gelegen grond, die het bedrijf vrij kan verkopen aan de hoogste bieder.

De bestemmingsplanprocedure voor het Trekkersveld loopt intussen wel gewoon door.

Zonder een  heroverwegingsbesluit van het college van B&W over het plangebied , dient de zaak ook uiteindelijk bij de Raad van State.

Zonder herbestemming van de “Meta gronden” en de 80 ha grond van het Rijk is de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV echter voor de gemeente een verloren zaak .

Vanwege het ontbreken van de financiële haalbaarheid van de bestemmingsplanwijziging.

Dat wordt anders indien het RijksVastgoedbedrijf ( RvB) besluit om de ” Meta gronden  en gebouwen ” aan te kopen en te verkopen/leveren aan Defensie.

Dan ontstaat opnieuw een kavel van 166 ha rijksgrond , waarop een redelijk kazerne gebouwd kan worden.

De geplande 35 ha uitbreiding van het huidige bedrijventerrein blijft, naar verwachting , wel in handen van de gemeente.

De mogelijke  grondtransacties met Defensie leveren voor de gemeente Zeewolde geen winst/geld op. Zij is geen eigenaar van deze gronden. Het Rijk bepaald en heeft de regie.

Maar ook in dit geval zal het “huiswerk” , de planvoorbereiding , opnieuw moeten worden gemaakt. Het gebied wordt er mogelijk wel veel groener…

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.